Konvertere en XML-fil til en webside

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du enkelt opprette og publisere nettsider direkte i en nettleser. Du kan i tillegg opprette nettsider direkte fra eksisterende XML-filer, noe som gjør det enklere å publisere og dele innholdet med andre i gruppen, firmaet eller alle på Internett.

I denne artikkelen

Fordelene ved å konvertere XML-filer til websider

Vurderinger når du konverterer XML-filer til websider

Laste opp en XML-fil til et dokumentbibliotek

Konvertere en XML-fil til en nettside

Oppdatere XML-filen og nettsiden

Fordelene ved å konvertere XML-filer til websider

Det finnes en rekke fordeler ved å konvertere XML-filer til nettsider for nettstedet:

 • Raskere og enklere oppretting     Hvis du har en rekke datakilder som kan sende XML, og du har XSL-stilark som inneholder skjemaet og HTML-utdata, du kan raskt og enkelt gjøre disse XML-filer til websider.

 • Enkelt som kilde innhold     Du kan bruke bare ett dokument for flere brukere, i stedet for å opprette én versjon for gruppen i XML- og en annen versjon for firmaet i HTML. Her er to koblet.

 • Arbeide frakoblet     Ved hjelp av en XML-fil til å opprette en webside, er du kan arbeide med innholdet med eller uten en tilkobling til Internett.

 • Webområde-integrering     Når du konverterer en XML-fil til en webside, kan du vise siden sømløst som en del av et større webområde. Resultatet leserne kanskje ikke selv klar over at innholdet kom som en XML-fil fordi det ser ut som en naturlig del av webområdet.

 • Deling av dokumenter     Når du konverterer en XML-fil til en webside som lages innhold lett kan deles med andre som ikke kanskje kunne vise XML-filer.

Til toppen av siden

Vurderinger når du konverterer XML-filer til websider

Vær oppmerksom på følgende når du konverterer XML-filer til websider:

 • Formatering og utforming av XML-filen vises kanskje ikke hvordan du forventet konverterte nettsiden. Mye av dette avhenger av konverteringsinnstillingene valgt av områdeeieren, som kan finne disse innstillingene for hver innholdstype samt som XML-filer for Generelt. Hvis du vil finne ut om stiler og formatering beholdes for XML-filer og for bestemte innholdstyper, kan du kontakte eieren av området.

  Du kan se hvordan XML-filen kan vises før og etter konvertering i bildene nedenfor. Rød linje uthever innholdet i dokumentet.

  Eksempel på XML-ansattliste i Notisblokk
  Opprinnelige XML-fil i Notisblokk
  Eksempel på XML-ansattliste konvertert til en webside i Office SharePoint Server 2007
  Konverterte webside slik den vises i nettleseren etter konvertering

  Obs!: Dette eksemplet viser en relativt enkel XML-fil med bare tabelldata. Vanligvis bruker du en mer komplisert XML-fil som inneholder et omfattende sett med dataene som vises i et lesbart format som en nettside.

 • XML-filen, objekter (for eksempel bilder) henviser til denne filen, og en tilhørende XSL-stilarket må lastes opp til en dokumentbibliotek i Office SharePoint Server 2007 før du kan konvertere XML-filen til en nettside. Dette forklares neste.

Til toppen av siden

Laste opp en XML-fil til et dokumentbibliotek

Hvis du vil konvertere en XML-fil til en nettside, må først XML-filen befinner seg i en dokumentbibliotek i et Office SharePoint Server 2007-område. Hvis du vil legge til en XML-fil i et dokumentbibliotek, kan du gå til biblioteket der du vil legge til XML-filen, og klikk deretter Last opp på menylinjen. For mer informasjon, kan du se artikkelen legge til én eller flere filer i et bibliotek.

Obs!: I tillegg til å laste opp XML-filen, må områdeeieren laste opp et tilknyttede XSL-stilark (XSL-fil) og konfigureres for XML-konverteringer – for mer informasjon, kan du se artikkelen konfigurere dokument-til websider. Denne XSL-stilarket befinner seg i et dokumentbibliotek i det overordnede området.

Til toppen av siden

Konvertere en XML-fil til en webside

 1. Åpne dokumentbiblioteket som inneholder XML-filen du vil konvertere til en nettside.

 2. Pek på navnet på XML-filen du vil konvertere, klikk pilen som vises, og pek deretter på Konverter dokument.

  Kommandoen Konverter dokument i Office SharePoint Server 2007

  Obs!: Hvis du ikke ser dette alternativet, kan være deaktivert funksjonen for dokumentkonvertering eller en tilknyttet XSL-stilarket kan ikke konfigureres. Kontakt eieren av området for hjelp.

 3. Klikk fra XML til webside.

  Obs!: Du kan også se alternativet Fra InfoPath-skjema til webside. Dette alternativet vises fordi Microsoft Office InfoPath 2007 skjemaer er skrevet i XML-filen som skal delta fysisk. Med mindre ber deg om ved områdeeieren, bør du ikke bruke dette alternativet for å konvertere XML-filer fordi de krever ulike konverteringsinnstillinger fra Office InfoPath 2007 skjemaer.

  Siden Opprett side fra dokument åpnes. Avhengig av hvordan området er konfigurert, kan du se alle alternativene eller bare en del av alternativene som er beskrevet nedenfor.

  Siden Opprett side fra dokument i Office SharePoint Server 2007

 4. Klikk Bla gjennom i plassering-delen, og velg deretter området der siden skal opprettes.

  Området som du velger, må ha publisering aktivert. Hvis du får en melding publisering ikke er aktivert på området ditt, kan du kontakte eieren av området.

  Obs!: Hvis du ser Eksisterende side med alternativet for å oppdatere en eksisterende side i stedet for delene plassering og sidens tittel og beskrivelse, betyr det at XML-filen er allerede konvertert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppdaterer eksisterende websider, kan du se senere i denne delen Oppdater XML-filen og nettsiden. Hvis du vil ignorere den eksisterende siden og opprette en ny, fjerner du merket for Oppdater eksisterende side og fortsetter med de neste trinnene.

 5. Skriv inn en tittel, beskrivelse og URL-adressen (filnavn) for nettsiden som du oppretter i delen sidens tittel og beskrivelse.

  URL-navnet må være unikt og kan ikke inneholde spesialtegn (# % & osv.). Hvis du bruker mellomrom, fjernes de automatisk når siden er opprettet.

  Obs!: Tittelen vises over den nye websiden, i Web-leseren tittellinje (HTML tittel-koden), og i elementegenskaper i dokumentbiblioteket. Beskrivelsen vises bare i elementegenskaper i dokumentbiblioteket. URL-adressen vises i adresselinjen i Web nettleseren (etterfulgt av filtypen ASPX).

 6. I delen behandling kanskje du må alternativet til å opprette siden umiddelbart eller Opprett en side i bakgrunnen.

  Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil starte konverteringen umiddelbart, klikker du Opprett denne siden for meg nå, og gå til siden når den er opprettet. Du er i en tidkrevende operasjoner som tar side til konverteringen er fullført. Denne prosessen vanligvis tar under et minutt, men kan ta lengre tid avhengig av konverteringskøen og konverteringsinnstillingene for.

  • Hvis du vil starte konverteringen i bakgrunnen, klikker du Opprett denne siden for meg i bakgrunnen, og ta meg tilbake til dokumentbiblioteket. Du går tilbake til dokumentbiblioteket der XML-filen ligger.

 7. Hvis du har muligheten til å sende den opprettede siden til andre, Merk av for Send e-post til følgende brukere når siden er opprettet, og skriv deretter inn navnene på brukerne som du vil varsle i brukere-boksen.

 8. Klikk Opprett for å konvertere XML-filen.

Alternativer for nyopprettede nettsiden

Hvis du velger å opprette nettsiden umiddelbart, kommer du til den nye siden når konverteringen er fullført. På verktøylinjen øverst på siden ser du flere alternativer, som vist her.

Websideverktøylinje i Office SharePoint Server 2007

Herfra kan du gjør ett av følgende:

Du kan se enda flere alternativer avhengig av hvordan området er satt opp av områdeeieren.

Til toppen av siden

Oppdatere XML-filen og nettsiden

Når du konverterer en XML-fil til en webside, du ende opp med to filer i Office SharePoint Server 2007: XML-filen og nettsiden. Hver fil har sin egen URL-adresse, versjonskontroll, logg, arbeidsflyt og så videre (forutsatt at disse funksjonene er aktivert for at bestemt innhold type eller -dokumentbibliotek).

De to filene forbli tilkoblet samtidig. Når du redigerer XML-filen, og lagre den i et dokumentbibliotek, kan du deretter på nytt generere websiden fra XML-filen. Denne Løs kobling kan du fokusere på oppretting av innhold i XML mens samtidig leverer en versjon som er formatert for nettet.

Hvis du vil tillate at maksimal fleksibilitet, Office SharePoint Server 2007 gir deg en rekke måter å oppdatere XML-filen, siden eller begge deler. Disse alternativene er beskrevet her.

Oppdatere XML-filen, men ikke websiden

Det finnes to måter å oppdatere XML-filen etter at den er konvertert til en nettside.

Oppdatere XML-filen fra dokumentbiblioteket

 1. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder XML-filen.

 2. Hvis du vil sjekke ut XML-filen, pek på filnavnet, klikk pilen som vises, og klikk deretter Sjekk ut. Sjekke ut XML filen er ikke obligatoriske, men det er god praksis å beholde versjoner av filen. Det også hindrer andre brukere i å gjøre endringer i XML-filen mens du redigerer den.

 3. Hvis du vil redigere XML-filen, pek på filnavnet, klikk pilen som vises, og deretter klikker du Rediger dokument.

 4. Redigere filen, lagre filen, og lukk deretter XML-redigeringsprogram. Sjekke inn filen ved å bruke rullegardinmenyen av filen i biblioteket.

Oppdatere XML-fil ved hjelp av verktøylinjen nettside

 1. Gå til nettsiden som er generert fra XML-filen. Du finner vanligvis nettsiden i sider-biblioteket til området der du velger å opprette siden.

 2. Klikk Rediger side på verktøylinjen for redigering. Siden åpnes for redigering.

 3. Klikk Åpne kildedokument i feltkontrollen Sideinnhold. Du blir bedt om å bekrefte at du vil sjekke ut og redigere XML-filen.

 4. Klikk OK for å åpne XML-filen.

 5. Redigere filen, lagre filen, og lukk deretter XML-redigeringsprogram. Sjekke inn filen ved å bruke rullegardinmenyen av filen i biblioteket.

Oppdatere nettsiden, men ikke XML-fil

Obs!: Du bør være varsom når du oppdaterer nettsiden alene fordi endringene vil gå tapt hvis du velger å oppdatere siden fra XML-filen i fremtiden.

 1. Gå til nettsiden som er generert fra XML-filen. Du finner vanligvis nettsiden i sider-biblioteket til området der du velger å opprette siden.

 2. Klikk Rediger side på verktøylinjen for redigering. Siden åpnes for redigering.

 3. I den Sideinnholdet feltkontroll for sammendragskobling, klikker du Rediger innhold.

  Verktøylinjen for HTML-redigeringsprogrammet vises rett over sideinnholdet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker HTML-redigeringsprogrammet, kan du se artikkelen bruke HTML-redigeringsprogrammet.

Oppdatere websiden med endringer i XML-fil

Det finnes to måter å oppdatere websiden med endringer i XML-filen.

Obs!: Før nettsiden kan oppdateres med endringer i XML-filen, må nettsiden sjekkes inn. Du må utføre dette trinnet separat.

Konvertere XML-filen på nytt

 1. Følg de samme trinnene som du tidligere utført for å konvertere XML-filen til en nettside, kan du se delen tidligere konvertere en XML-fil til en nettside.

 2. Denne gangen på siden Opprett side fra dokument, lar du merket av for Oppdater eksisterende side.

 3. Klikk Opprett for å oppdatere websiden med endringer i XML-filen.

Oppdatere websiden ved hjelp av verktøylinjen nettside

 1. Gå til nettsiden som er generert fra XML-filen. Du finner vanligvis nettsiden i sider-biblioteket til området der du velger å opprette siden.

 2. Klikk Rediger side på verktøylinjen for redigering. Siden åpnes for redigering.

 3. I den Sideinnholdet feltkontroll for sammendragskobling, klikker du Oppdater innhold fra kilde.

 4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du OK for å oppdatere siden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×