Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Noen organisasjoner bruker Microsoft Office Excel-arbeidsbøker som skjemaer til å samle inn data. Disse arbeidsbøkene inneholder vanligvis tomme celler for brukere å angi data. Du kan konvertere en arbeidsbok til en Microsoft Office InfoPath-skjemamal ved hjelp av veiviseren for Import i InfoPath. Ved å konvertere en arbeidsbok i en skjemamal, brukerne kan dra nytte av InfoPath-funksjoner, for eksempel skjemavalidering, dynamiske kontroller for eksempel gjentatte inndelinger og forretningslogikk for eksempel datavalidering. I tillegg kan du gjøre skjemamalen tilgjengelig for et større publikum ved å opprette en leseraktivert skjemamal. Hvis du vil opprette en leseraktivert skjemamal, må du publisere en webleserkompatibel skjemamal til en server som kjører InfoPath Forms Services. Skjemaer som er basert på leseraktiverte skjemamaler kan fylles ut ved hjelp av en nettleser.

Når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal ved hjelp av standardinnstillingen i importveiviseren, inneholder resultatskjemamalen oppsettet fra Excel-arbeidsboken. I tillegg konverteres celler i Excel-arbeidsboken som oppfyller bestemte betingelser, automatisk til tekstbokskontroller som brukerne kan skrive inn data i. Hvis en celle for eksempel er formatert til å vise en kantlinje på alle sider, konverteres cellen til en tekstbokskontroll i resultatskjemamalen. Hvis du velger ikke å bruke standardinnstillingen i importveiviseren, kan du velge å ta med bare oppsettet når du importerer Excel-arbeidsboken, eller konvertere bare enkelte typer celler til kontroller.

Denne artikkelen inneholder en forklaring på det grunnleggende konseptet og hvordan du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal, inkludert funksjonene og innstillingene som ikke støttes i konverteringen.

I denne artikkelen

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Funksjoner og innstillinger som ikke støttes fullstendig i konverteringen

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal, brukes arbeidsboken som en skisse i opprettingen av en ny skjemamal. Tabellstrukturen i arbeidsboken gjenopprettes som en oppsettstabell i skjemamalen. Hvis du i konverteringen av arbeidsboken tar med celler som brukes til å samle inn data, legges tekstbokskontroller til i skjemamalen i oppsettstabellcellene som tilsvarer plasseringen for feltene i arbeidsboken. Størrelsen og plasseringen av støttede celler, cellekantlinjer og skyggelegging samt om cellene slås sammen eller deles opp, beholdes i resultatskjemamalen.

Hvis arbeidsboken inneholder flere regneark, legges dataene og formateringen i det første regnearket til i visning i den nye skjemamalen, og resten av regnearkene konverteres til tilsvarende visninger i skjemamalen. Titlene på hver ekstra visning er lik titlene på regnearkene.

Hvis du vil ha en bedre forståelse av forholdet mellom en arbeidsbok du konverterer med importveiviseren i InfoPath, og resultatskjemamalen, kan du tenke deg at du er en forsikringsagent med en arbeidsbok som heter Krav.xls og inneholder to regneark. Det første regnearket heter Hjem og det andre Bil. Blant kolonnene i hvert regneark har noen overskriften Type, Beskrivelse, Lånebeløp og Kjøpspris. Kolonnene Lånebeløp og Kjøpspris i regnearkene er formatert med datatypen valuta. Alle kolonneoverskriftene er formatert med fet, blå tekst. Hjem-regnearket inneholder en formel som beregner en nedbetalingsplan. En enkeltcelle formatert med kantlinje på alle sider, er brukt til å skrive inn kundens navn.

Hvis du bruker importveiviseren til å konvertere Krav.xls til en skjemamal, oppretter du en skjemamal kalt Krav.xsn.

En Excel-arbeidsbok før og etter konvertering til en InfoPath-skjemamal.
Når en Excel-arbeidsbok konverteres til en InfoPath-skjemamal, beholdes oppsettet og andre elementer.

Denne nye skjemamalen inneholder to visninger. Standardvisningen, kalt Hjem (standard), bruker oppsettet og formateringen fra Hjem-regnearket. Den andre visningen, kalt Bil, bruker oppsettet og formateringen fra Bil-regnearket. Hver av visningene inneholder en tabell med kolonneoverskriftene Type, Beskrivelse, Lånebeløp og Kjøpspris, formatert med fet, blå tekst, slik som i den opprinnelige arbeidsboken. Enkelte funksjoner kan imidlertid være ulike i resultatskjemamalen, avhengig av hvilke innstillinger du velger i importveiviseren:

 • Hvis du bruker importveiviseren til å konvertere Krav.xls til en skjemamal og bare beholde oppsettet    Resultatskjemamalen inneholder en oppsettabell med et oppsett som tilsvarer tabellen i Excel-arbeidsboken. Skjemamalen inneholder ikke tekstbokskontroller.

 • Hvis du bruker importveiviseren til å importere Krav.xls og både beholde oppsettet og konvertere celler til kontroller     Resultatskjemamalen inneholder en gjentatt tabell. Celler som oppfyller bestemte betingelser, for eksempel cellen med kantlinje på alle sidene, og celler som inneholder eller henviser til en formel for beregning av nedbetalingsplan, konverteres til tekstbokskontroller.

  Obs!: Selv om celler som inneholder eller henviser til formler, konverteres til tekstbokskontroller, beholdes ikke formlene i resultatskjemamalen. Du må lage funksjonaliteten fra formelen på nytt med de passende funksjonene i InfoPath.

Til toppen av siden

Funksjoner og innstillinger som ikke støttes fullstendig i konverteringen

Enkelte innstillinger og formateringer i Excel-arbeidsbøker støttes ikke i InfoPath. Når du konverterer en arbeidsbok som inneholder slike innstillinger, vil ikke resultatskjemamalen i InfoPath inneholde disse funksjonene eller innstillingene. Hvis arbeidsboken for eksempel har en topptekst som inneholder et bilde, beholdes ikke bildet i resultatskjemamalen fordi InfoPath ikke støtter bilder i topp- og bunntekster.

Nedenfor ser du en liste over funksjoner og innstillinger som ikke beholdes når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal:

 • Celler med "tilpass størrelse"-formatering

 • Bakgrunnsbilder i celler

 • Bakgrunnsmønstre i celler

 • Graderinger i celler

 • Betinget formatering

 • Datavalidering

 • Formler

 • Makroer

 • Utskriftsinnstillinger (inkludert angivelse av papirstørrelsen A4, svart-hvitt, midtstill på siden, første sidetall, siderekkefølge, bilder, utskrift av rutenett, utskriftskvalitet, rad- og kolonneoverskrifter, rader og kolonner på hver side, skalering og angivelse av utskriftsområde)

 • Loddrett tekstjustering

 • Rader som er smalere enn standard skrifthøyde på 10 pkt

 • WordArt

I listen nedenfor ser du forklaringer på funksjoner og innstillinger som delvis støttes når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal:

Celler med dataformatering     Stiler eller farger brukt på celler med dataformatering, konverteres ikke. Hvis en celle for eksempel formateres til å vise negative tall som rød tekst, konverteres tallverdien, men ikke den røde tekstformateringen.

Hyperkoblinger som viser til protokoller som ikke støttes     Alle hyperkoblinger konverteres, men hvis en hyperkobling bruker en annen protokoll enn http:, https:, ftp: eller mailto:, vil ikke hyperkoblingen virke når brukeren klikker den.

Justering og formatering av topp- og bunntekst     En topp- eller bunntekst i en Excel-arbeidsbok kan inneholde en venstre del, en midtdel og en høyre del. Disse er sammenskrevet når de importeres til InfoPath. En arbeidsbok med den venstre toppteksten Wenche Wang, den midterste toppteksten Statusrapport og den høyre toppteksten datoen 13. oktober 2007, vil bli konvertert til en InfoPath-skjemamal med én enkelt topptekst som ser slik ut: Wenche WangStatusrapport13. oktober 2007. Hvis bare én av delene i topp- og bunnteksten i arbeidsboken inneholder tekst, justeres resultatteksten i skjemamalen tilsvarende. Hvis for eksempel bare den høyre delen av toppteksten inneholder tekst i arbeidsboken, høyrejusteres tilsvarende tekst i skjemamalen. Ellers venstrejusteres all topp- og bunntekst når den importeres. Skriftinnstillingen som gjelder for første del av topp- eller bunnteksten, brukes på hele topp- eller bunnteksten i resultatskjemamalen i InfoPath.

Skriftkonvertering    Selv om skriftene importeres fra en arbeidsbok til InfoPath ved oppretting av ny skjemamal, velges automatisk alternative skrifter for skjemamalen hvis skriftene i arbeidsboken ikke er tilgjengelige på datamaskinen du importerer på.

Implisitt sammenslåtte celler     Hvis du skriver inn mer tekst enn det som passer i gjeldende celle i Excel, vises teksten øverst i påfølgende celler, som om cellene var sammenslått. Denne funksjonen støttes ikke i InfoPath. Hvis en konvertert celle inneholder mer tekst enn cellebredden kan romme, brytes teksten til neste linje i InfoPath. Du kan unngå dette ved å merke cellen og de påfølgende cellene som trengs for å få plass til teksten, før du importerer arbeidsboken, og slå sammen cellene slik at teksten passer i den sammenslåtte cellen.

Pivottabellrapporter     Pivottabellrapporter konverteres som oppsettabeller.

Svært store tabeller     I InfoPath støttes tabeller med bredde på opptil 63 kolonner og lengde på 999 rader. Hvis en Excel-arbeidsbok overstiger disse grensene, konverteres bare de første 63 kolonnene og 999 radene.

Obs!: Noen Excel-arbeidsbøker kan ikke åpnes uten et passord. Hvis dette er tilfellet med arbeidsboken, kan du ikke kunne importere den til InfoPath. Hvis du vil løse problemet, kan du prøve å fjerne kravet om passord for arbeidsboken før du importerer den. I tillegg er noen arbeidsbøker utformet for å forhindre brukere fra flytte, slette, skjule eller endre navnet på regneark, og endrer andre strukturelementer i arbeidsboken. Hvis dette er tilfellet med regnearket, kan du ikke kunne importere den til InfoPath. Hvis du vil løse dette problemet, kan du prøve å fjerne kommandoer redigeringsbegrensninger for arbeidsboken før du importerer den.

Til toppen av siden

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

 1. Klikk Importer skjemaFil-menyen.

 2. I dialogboksen Importveiviser klikker du InfoPath-importering Excel-arbeidsbøker og deretter Neste.

 3. Klikk Bla gjennom.

 4. Finn og klikk Excel-arbeidsboken du vil konvertere, og klikk deretter Åpne.

 5. Hvis du vil endre standard virkemåte for import, klikker du Alternativer og velger ønskede alternativer.

 6. Klikk Fullfør.

  Obs!: Avhengig av oppsettet og kompleksiteten i Excel-arbeidsboken vises kanskje ikke enkelte elementer eller kontroller slik du forventet i resultatskjemamalen i InfoPath. Derfor må du kanskje gjøre endringer i den nye skjemamalen etter at den er konvertert.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×