Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Noen organisasjoner bruker Microsoft Office Excel-arbeidsbøker som skjemaer til å samle inn data. Disse arbeidsbøkene inneholder vanligvis tomme celler for brukere å angi data. Du kan konvertere en arbeidsbok til en Microsoft Office InfoPath-skjemamal ved hjelp av veiviseren for Import i InfoPath. Ved å konvertere en arbeidsbok i en skjemamal, brukerne kan dra nytte av InfoPath-funksjoner, for eksempel skjemavalidering, dynamiske kontroller for eksempel gjentatte inndelinger og forretningslogikk for eksempel datavalidering. I tillegg kan du gjøre skjemamalen tilgjengelig for et større publikum ved å opprette en leseraktivert skjemamal. Hvis du vil opprette en leseraktivert skjemamal, må du publisere en webleserkompatibel skjemamal til en server som kjører InfoPath Forms Services. Skjemaer som er basert på leseraktiverte skjemamaler kan fylles ut ved hjelp av en nettleser.

Når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal ved hjelp av standardinnstillingen i importveiviseren, inneholder den resulterende skjemamalen oppsettet for Excel-arbeidsboken. Celler i Excel-arbeidsboken som oppfyller bestemte vilkår, i tillegg automatisk konverteres til tekstbokskontroller som brukerne kan skrive inn data i. Hvis du for eksempel hvis en celle er formatert for å vise en kantlinje på alle sidene, konverteres deretter cellen til en tekstbokskontroll i skjemamalen. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke standardinnstillingen i importveiviseren, kan du velge å inkludere bare oppsettet når du importerer Excel-arbeidsbok eller konvertere bare enkelte typer celler til kontroller.

Denne artikkelen forklarer det grunnleggende konseptet og fremgangsmåten for å konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal, inkludert funksjoner og innstillinger som ikke støttes i konverteringen.

I denne artikkelen

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Funksjoner og innstillinger som ikke støttes fullstendig under konvertering

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

Når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal, brukes arbeidsboken som en blåkopi til å opprette en ny skjemamal. Tabellstrukturen i arbeidsboken gjenopprettes som en oppsettstabell i skjemamalen. Hvis du velger å ta med celler som brukes til å samle inn data når du konverterer arbeidsboken, legges tekstbokskontroller til skjemamalen i oppsettstabellcellene som samsvarer med plasseringen av feltene i arbeidsboken. Størrelse og plassering av støttede celler, kantlinjer og skyggelegging, og om celler er slått sammen eller dele beholdes i den resulterende skjemamalen.

Hvis arbeidsboken inneholder flere regneark, dataene og formateringen i det første regnearket blir lagt til standard visning i den nye skjemamalen og resten av regnearkene konverteres til tilsvarende visninger i skjemamalen. Titler på hver ekstra visning er lik titlene på regnearkene.

Tenk deg at du er en forsikring agent med en arbeidsbok som heter krav.xls som inneholder to regneark for å bedre forståelse av forholdet mellom en arbeidsbok som du har konvertert ved hjelp av importveiviseren i InfoPath og den resulterende skjemamalen. Det første regnearket heter Hjem, og andre heter bil. Har noen kolonneoverskriftene Type, beskrivelse, Lånebeløp og innkjøpspris av kolonnene i hvert regneark. Kolonnene Lånebeløp og innkjøpspris i hvert regneark er formatert med valutadatatypen. Alle kolonneoverskrifter er formatert som fet, blå tekst. Hjem-regnearket inneholder en formel for å beregne en nedbetalingsplan. En enkeltcelle brukes formatert med kantlinje på alle sider, til å angi kundens navn.

Hvis du bruker den i importveiviseren for å konvertere krav.xls til en skjemamal du oppretter en skjemamal kalt krav.xsn.

En Excel-arbeidsbok før og etter konvertering til en InfoPath-skjemamal.
Når en Excel-arbeidsbok konverteres til en InfoPath-skjemamal, beholdes oppsettet og andre elementer.

Denne nye skjemamalen inneholder to visninger. I standardvisningen, kalt Hjem (standard), inneholder oppsettet og formateringen fra Hjem-regnearket. Den andre visningen, kalt bil, inneholder oppsettet og formateringen fra bil-regnearket. Hver visning inneholder en tabell med kolonneoverskriftene Type, beskrivelse, Lånebeløp og innkjøpspris, formatert med fet, blå tekst, på samme måte som i den opprinnelige arbeidsboken. Imidlertid avhengig av innstillingene du velger i importveiviseren, noen funksjoner kan variere i den resulterende skjemamalen:

 • Hvis du bruker veiviseren for Import til å konvertere krav.xls i en skjemamal ved å beholde oppsettet bare    Den resulterende skjemamalen inneholder en oppsettstabell som svarer til tabellen i Excel-arbeidsboken. Skjemamalen inneholder ikke tekstbokskontroller.

 • Hvis du bruker importveiviseren til å importere krav.xls ved å beholde oppsettet og konvertere celler til kontroller     Den resulterende skjemamalen inneholder en gjentatt tabell. Celler som oppfyller bestemte vilkår, for eksempel cellen med kantlinje formatering brukt på alle sidene, og cellene som inneholder eller henviser til en formel for å beregne nedbetalingsplan, konverteres til tekstbokskontroller.

  Obs!: Selv om celler som inneholder eller henviser formler konverteres til tekstbokskontroller, beholdes ikke formlene i den resulterende skjemamalen. Du må opprette funksjonaliteten som gis formelen ved hjelp av de aktuelle funksjonene i InfoPath.

Til toppen av siden

Funksjoner og innstillinger som ikke støttes fullstendig under konvertering

Noen innstillinger og formatering i Excel-arbeidsbøker som ikke støttes av InfoPath. Når du konverterer en arbeidsbok som inneholder slike innstillinger, inneholder InfoPath-skjemamal ikke disse funksjonene eller innstillingene. Hvis du for eksempel hvis arbeidsboken inneholder en topptekst som inneholder et bilde, beholdes bildet ikke i InfoPath-skjemamal fordi InfoPath ikke støtter bilder i topptekst og bunntekst.

Følgende er en liste over funksjoner og innstillinger som ikke beholdes når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal:

 • Celler med "Tilpass til siden" formatering

 • Celle bakgrunnsbilder

 • Celle bakgrunnsmønstre

 • Graderinger i celler

 • Betinget formatering

 • Datavalidering

 • Formler

 • Makroer

 • Utskriftsinnstillinger (inkludert A4 papir endring av størrelse, svart-hvitt, Midtstill på siden, første sidetall, siderekkefølge, bilder, skriver ut rutenett, utskriftskvalitet, rad og kolonneoverskrifter, rader og kolonner på hver side, skalering, og angi utskriftsområde)

 • Loddrett tekstjustering

 • Rader som er smalere enn standard skrift høyden på 10-punkts

 • WordArt

Listen nedenfor beskriver funksjoner og innstillinger som støttes delvis når du konverterer en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal:

Celler med dataformatering     Stiler eller fargene som er brukt på celler med dataformatering konverteres ikke. Hvis en celle er formatert for å vise negative tall som rød tekst, konverteres tallverdien, men den røde tekstformateringen er ikke.

Hyperkoblinger som refererer til protokoller som ikke støttes     Alle hyperkoblinger konverteres, men hvis hyperkoblingen bruker en annen protokoll enn http:, https:, ftp:, eller mailto:, hyperkoblingen fungerer ikke når en bruker klikker koblingen.

Topptekst og bunntekst justering og formatering     En topptekst eller bunntekst i en Excel-arbeidsbok kan inneholde en venstre, midterste og høyre-delen. Dette er slått sammen når de importeres til InfoPath. Hvis du for eksempel vil en arbeidsbok med en venstre topptekst med navnet "Wendy Wheeler," midterste toppteksten tittelen "Statusrapport" og en høyre toppteksten datoen "13 oktober 2007" bli konvertert til en InfoPath-skjemamal som inneholder én enkelt topptekst følgende tekst: "Wendy WheelerStatus ReportOctober 13, 2007." Hvis bare én del i topptekst eller bunntekst arbeidsbokens inneholder tekst, justeres resulterende teksten i skjemamalen tilsvarende. Hvis du for eksempel hvis bare høyre del av toppteksten inneholder tekst i arbeidsboken, og deretter den tilhørende teksten i skjemamalen blir riktig justert. Ellers venstrejusteres all tekst i topptekst eller bunntekst når den er importert. Innstillingen for standardskrift brukt på den første delen topptekst eller bunntekst i arbeidsboken er brukt på hele toppteksten eller bunnteksten i InfoPath-skjemamal.

Skrift-konvertering    Selv om InfoPath importerer skrifter fra en arbeidsbok når du oppretter en ny skjemamal hvis skriftene i arbeidsboken ikke er tilgjengelig på datamaskinen der du utfører importen, velges automatisk alternative skrifter for skjemamalen.

Implisitt sammenslåtte celler     I Excel, hvis du skriver inn mer tekst enn det som passer i den gjeldende cellen vises teksten øverst i påfølgende celler som om cellene var sammenslått. InfoPath støtter ikke denne funksjonen. Hvis en konvertert celle inneholder mer tekst enn cellebredde kan inneholde, brytes teksten til neste linje i InfoPath. Hvis du vil unngå dette, før du importerer arbeidsboken, merker du cellen og de påfølgende cellene som er nødvendige for å inneholde teksten, og slå sammen celler, slik at teksten passer i den sammenslåtte cellen.

Pivottabellrapporter     Pivottabellrapporter konverteres som oppsettstabeller.

Svært store tabeller     InfoPath støtter tabeller som er opptil 63 kolonner bred og lengde på 999 rader. Hvis en Excel-arbeidsbok overstiger disse grensene, konverteres bare de første 63 kolonnene og 999 rader.

Obs!: Noen Excel-arbeidsbøker kan ikke åpnes uten et passord. Hvis dette er tilfellet med arbeidsboken, kan du ikke kunne importere den til InfoPath. Hvis du vil løse problemet, kan du prøve å fjerne kravet om passord for arbeidsboken før du importerer den. I tillegg er noen arbeidsbøker utformet for å forhindre brukere fra flytte, slette, skjule eller endre navnet på regneark, og endrer andre strukturelementer i arbeidsboken. Hvis dette er tilfellet med regnearket, kan du ikke kunne importere den til InfoPath. Hvis du vil løse dette problemet, kan du prøve å fjerne kommandoer redigeringsbegrensninger for arbeidsboken før du importerer den.

Til toppen av siden

Konvertere en Excel-arbeidsbok til en InfoPath-skjemamal

 1. Klikk Importer skjemafil-menyen.

 2. Klikk InfoPath-importering for Excel-arbeidsbøker i dialogboksen Veiviser for Import, og klikk deretter Neste.

 3. Klikk Bla gjennom.

 4. Finn og klikk Excel-arbeidsboken som du vil konvertere, og klikk deretter Åpne.

 5. Hvis du vil endre standard virkemåte for import, klikker du Alternativer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

 6. Klikk på Fullfør.

  Obs!: Avhengig av oppsettet og kompleksiteten til Excel-arbeidsboken, kanskje enkelte elementer eller kontroller vises ikke som forventet i InfoPath-skjemamal. Derfor må du foreta justeringer i den nye skjemamalen når du konverterer den.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×