Kontrollere paginering

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du angir pagineringsalternativer, kan du styre hvor automatisk sideskift settes inn eller overstyre automatiske sideskift.

Viktig!: Fremgangsmåtene nedenfor forutsetter at du er i utskriftsoppsettsvisning. Hvis du ikke er i utskriftsoppsettsvisning, klikker du UtskriftsoppsettVis-menyen.

Gjør et av følgende:

Hold linjer samlet

Du kan holde alle linjene i et avsnitt samlet på en side eller i en spalte slik at avsnittet ikke deles mellom to sider.

 1. Merk linjene du vil holde samlet.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold linjene samlet.

Hold avsnittene samlet

Du kan holde avsnittene samlet, for eksempel en overskrift og neste avsnitt, på en side eller en spalte.

 1. Merk avsnittene du vil holde samlet på en side.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold sammen med neste.

Tving alltid et sideskift før et avsnitt

Hvis du vil at et bestemt avsnitt i dokumentet alltid skal vises øverst på en side, angir du et sideskift før avsnittet.

 1. Merk avsnittet du vil skal komme etter sideskiftet.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Sideskift før.

Kontroll med løse linjer

Word forhindrer som standard at den siste linjen i et avsnitt vises øverst eller nederst på en side.

 1. Merk avsnittene der du vil kontrollere enkle/løse linjer.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Kontroll med løse linjer.

Unngå deling av tabellrader

 1. Klikk tabellen.

 2. Klikk Egenskaper for tabellTabell-menyen, og klikk deretter Rad-fanen.

 3. Fjern merket i avmerkingsboksen Tillat deling av rad.

Sett inn et manuelt linjeskift

Et manuelt linjeskift avslutter den gjeldende linjen og teksten fortsetter på den neste linjen. Noen avsnittstiler inkluderer ekstra mellomrom foran hvert avsnitt. Hvis du vil utelate dette ekstra mellomrommet mellom korte linjer med tekst, for eksempel i et adresseområde eller et dikt, setter du inn et manuelt linjeskift etter hver linje i stedet for å trykke ENTER.

 1. Klikk der du vil sette inn et linjeskift.

 2. Trykk SHIFT + ENTER.

  Word setter inn et manuelt linjeskift ( Tegn for manuelt linjeskift ).

  Tips!: Hvis du vil vise manuelle linjeskift, klikker du Vis-knappen på verktøylinjen Standard.

Sett inn et manuelt sideskift

Word setter inn automatiske sideskift basert på hvordan dokumentet er satt opp. Du kan imidlertid sette inn et manuelt sideskift på et bestemt sted.

 1. Klikk der du vil at en ny side skal begynne.

 2. Klikk SKIFT i Word 2011 for Mac på Dokumentelementer-fanen under Sett inn sider, og klikk deretter siden.

  Dokumentelementer, Sett inn sider-gruppen

  Gå til bryte i Word 2016 for Mac, i Sett inn-menyen og klikk Sideskift.

  Tips!: I Word 2011 for Mac, kan du også sette inn et manuelt sideskift ved å trykke SKIFT + ENTER. Hvis tastene ENTER og ENTER på tastaturet er den samme nøkkelen, trykker du SKIFT + FN + ENTER.

  I Word 2016 for Mac, kan du trykke kommando + ENTER.

Slett et manuelt sideskift

 1. Merk sideskiftet du vil slette.

  Hvis sideskiftet ikke vises, klikker du Vis-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Trykk Slett .

  Hvis tastaturet ikke har en, Slett -tast, holder du nede SHIFT og trykker høyre piltast Pil , og trykker deretter DELETE.

Se også

Dokumentet inneholder uønskede sideskift

Legge til eller fjerne sidetall

Endre avstanden mellom linjer eller avsnitt

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×