Kontrollere paginering

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du angir pagineringsalternativer, kan du styre hvor automatisk sideskift settes inn eller overstyre automatiske sideskift.

Viktig!: Fremgangsmåtene nedenfor forutsetter at du er i utskriftsoppsettsvisning. Hvis du ikke er i utskriftsoppsettsvisning, klikker du UtskriftsoppsettVis-menyen.

Gjør et av følgende:

Hold linjer samlet

Du kan holde alle linjene i et avsnitt samlet på en side eller i en spalte slik at avsnittet ikke deles mellom to sider.

 1. Merk linjene du vil holde samlet.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold linjene samlet.

Hold avsnittene samlet

Du kan holde avsnittene samlet, for eksempel en overskrift og neste avsnitt, på en side eller en spalte.

 1. Merk avsnittene du vil holde samlet på en side.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Hold sammen med neste.

Tving alltid et sideskift før et avsnitt

Hvis du vil at et bestemt avsnitt i dokumentet alltid skal vises øverst på en side, angir du et sideskift før avsnittet.

 1. Merk avsnittet du vil skal komme etter sideskiftet.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Sideskift før.

Kontroll med løse linjer

Word forhindrer som standard at den siste linjen i et avsnitt vises øverst eller nederst på en side.

 1. Merk avsnittene der du vil kontrollere enkle/løse linjer.

 2. Klikk AvsnittFormat-menyen, og klikk deretter Tekstflyt-fanen.

 3. Merk avmerkingsboksen Kontroll med løse linjer.

Unngå deling av tabellrader

 1. Klikk tabellen.

 2. Klikk Egenskaper for tabellTabell-menyen, og klikk deretter Rad-fanen.

 3. Fjern merket i avmerkingsboksen Tillat deling av rad.

Sett inn et manuelt linjeskift

Et manuelt linjeskift avslutter den gjeldende linjen og teksten fortsetter på den neste linjen. Noen avsnittstiler inkluderer ekstra mellomrom foran hvert avsnitt. Hvis du vil utelate dette ekstra mellomrommet mellom korte linjer med tekst, for eksempel i et adresseområde eller et dikt, setter du inn et manuelt linjeskift etter hver linje i stedet for å trykke ENTER.

 1. Klikk der du vil sette inn et linjeskift.

 2. Trykk SHIFT + ENTER.

  Word setter inn et manuelt linjeskift ( Tegn for manuelt linjeskift ).

  Tips!: Hvis du vil vise manuelle linjeskift, klikker du Vis-knappen på verktøylinjen Standard.

Sett inn et manuelt sideskift

Word setter inn automatiske sideskift basert på hvordan dokumentet er satt opp. Du kan imidlertid sette inn et manuelt sideskift på et bestemt sted.

 1. Klikk der du vil at en ny side skal begynne.

 2. Klikk Skille og deretter SideDokumentelementer-fanen under Sett inn sider.

  Dokumentelementer, Sett inn sider-gruppen

  Tips!: Du kan også sette inn et manuelt sideskift ved å trykke SHIFT+ENTER. Hvis RETURN og ENTER-tastene på tastaturet er den samme tasten, trykker du SHIFT + FN + ENTER.

Slett et manuelt sideskift

 1. Merk sideskiftet du vil slette.

  Hvis sideskiftet ikke vises, klikker du Vis-knappen på verktøylinjen Standard.

 2. Trykk Slett .

  Hvis tastaturet ikke har en, Slett -tast, holder du nede SHIFT og trykker høyre piltast Pil , og trykker deretter DELETE.

Se også

Dokumentet inneholder uønskede sideskift

Legge til eller fjerne sidetall

Endre avstanden mellom linjer eller avsnitt

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×