Konfigurere SharePoint-hubområdet

Konfigurere SharePoint-hubområdet

SharePoint administratorer kan opprette hub-områder i SharePoint Online. Oppretting av hub-områder endrer et eksisterende område til et hub-område. 

Et hub-område kobler sammen nett steder basert på et prosjekt, en avdeling, en divisjon, et område og så videre. Når du knytter et nettsted til et hub-område, blir det enklere å oppdage relatert innhold, nyheter og nettsteds aktivitet på tvers av alle tilknyttede områder. Å få mest mulig ut av hub-nettsteder krever noe innledende planlegging.

Bruke hub-nettsteder når du trenger det:

 • Konsekvent merking på tvers av en samling av tilknyttede områder

 • Økt synlighet for samlinger av relatert innhold

 • Utvidede søke-og navigasjons funksjoner for innhold som er relevante for bestemte gruppe personer

Obs!: 

 • Du må være administrator for nettsteds samlingen for å utføre disse trinnene.

 • Noen funksjoner innføres gradvis for organisasjoner som har valgt å konfigurere målrettede lanseringsalternativer i Office 365. Dette betyr at du kanskje ikke kan se denne funksjonen, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

I denne artikkelen:

Grunnleggende om hub-område for nettsteds eiere

Redigere navn og logo for hub-nettstedet

Navnet og logoen på huben vises i navigasjons feltet i hub-området, og lar andre identifisere huben når de kobler til nett steder.

Eksempel på en hub-overskrift, utheve hub-navnet og-logoen

 1. Velg innstillinger Innstillinger for SPO-overføringsverktøy

 2. Velginformasjon omhub s-ITE

 3. Foreta endringene og Lagre endringene

Obs!: Du kan skjule navnet på hub-nettstedet så lenge du har valgt en logo

Redigere navigasjons feltet

Tilpasse navigasjonen på hub-nettstedet for å sikre at innhold lett kan oppdages. Vurder å bruke en megapikslers meny for å øke synligheten av innholdet. 

Bilde av et navigasjons felt med «Rediger» uthevet

 1. Velg Rediger

 2. Hvis du vil legge til en ny meny kobling eller-overskrift, kan du holde markøren i de ulike emnene til du ser pluss tegnet

 3. Velg ellipsen for å redigere, flytte og fjerne navigasjons koblinger

 4. Foreta endringene og Lagre endringene

Endre temaet for hub-nettstedet

Alle områder som er tilknyttet hub-området, vil arve temaetfor hub-nettstedet.

 1. Velg innstillinger Innstillinger for SPO-overføringsverktøy

 2. Velg endre utseendet

 3. Velg utseendet du vil bruke, og en forhånds visning av temaet vises

 4. Klikk Lagre for å bruke temaet på området

Obs!: 

 • Hvis temaet for området som ble konvertert til et hub-område, aldri ble endret fra standard temaet som ble tilordnet av SharePoint da det ble opprettet, vil ikke områdene som er tilknyttet hub-området, arve NAV site-temaet.

 • Klassisk opplevelse SharePoint områder som er knyttet til et hub-område, beholder sitt opprinnelige tema.

 • Endringer som er gjort i temaet, vises kanskje ikke umiddelbart.

Velg en nettsteds utforming for tilknyttede nett steder

Tilknyttede områder er de enkelte nett stedene som er koblet til hub-nettstedet. Hvis det er gjort tilgjengelig av administratoren, velger du en område utforming som skal brukes på alle tilknyttede områder. Nettsteds utformingen vil automatisk gjelde for nett steder som blir med i hub-nettstedet i fremtiden.

 1. Velg innstillinger Innstillinger for SPO-overføringsverktøy

 2. Velg nettsteds informasjon

 3. Velg område utformingen du vil bruke, fra rulle gardin listen

 4. Velg Lagre

Obs!: Område utformings alternativer administreres av administratoren.

Behandle godkjenninger av område tilknytning 

Opprette en godkjennings flyt

Nett steder som er knyttet til hub-områder, bør administreres gjennom en standard godkjennings prosess for å sikre organisasjons Coherence og beskytte sensitivt innhold. Opprette godkjennings flyt sikrer at nye område tilknytninger oppfyller et standard kriterie sett som er bestemt av nettsteds eieren for huben før det blir med i hub-nettstedet. 

Når administratoren har opprettet en hub, kan eiere av hub-områder opprette og behandle godkjennings flyter for område tilknytning i informasjon på hub-området.

Slik oppretter du en ny godkjennings flyt:

 1. Gå til nettstedet for hub, og velg innstillinger Innstillinger for SPO-overføringsverktøy , og klikk deretter Innstillinger for hub-område

 2. Aktiver/deaktiver Krev godkjenning for tilknyttede områder for å bli med 

 3. Velg Opprett flyt for å opprette godkjennings flyten

 4. Gi flyt navnet

 5. Bekreft at de godkjente nettsteds tilleggene kommer fra én eller flere av eierne av hub-området.

 6. Velg Opprett flyt, for å fullføre og implementere den nye flyten

Vis flyt detaljer og Administrer tidligere opprettede flyter i Innstillinger for hub-nettstedet.

Obs!: Det er ingen godkjennings flyter for områder som forlater hub-områder.

Slå av en godkjennings flyt

 1. Gå til nettstedet for hub, og velg innstillinger Innstillinger for SPO-overføringsverktøy , og klikk deretter Innstillinger for hub-område

 2. Aktiver/deaktiver Krev godkjenning for tilknyttede områder for å bli med

 3. Når du har deaktivert denne innstillingen, krever ikke nye nett steder godkjenning for å knyttes til dette hub-nettstedet. Godkjennings flyten din vil ikke bli slettet.

 Vis flyt detaljer og Administrer tidligere opprettede flyter i Innstillinger for hub-nettstedet.

Slette en godkjennings flyt

Når du slår av en godkjennings flyt, slettes ikke godkjennings flyten automatisk.

Slik sletter du godkjennings flyten:

Skjerm bilde av start programmet for apper i M365 med flyt uthevet

 1. Gå til hub-nettstedet, og Velg ikonet for Start programmet for apper i venstre hjørne av navigasjons feltet i Microsoft 365

 2. Klikk flyt -appen for å gå til flyt nettstedet. Hvis du ikke finner flyt programmet, klikker du Utforsk alle appene og blar gjennom listen og finner flyt programmet.

 3. Klikk på mine flyter for å vise alle tidligere opprettede og aktive flyter

 4. Velg godkjennings flyten, og velg Slett

Når flyten er slettet, slettes den permanent fra Microsoft flyt.

Gjør mer med hub-nettstedet 

Legge til nyhets nett delen

Legg til nyhets nett delen på hjemme siden for å se nyheter fra tilknyttede nett steder.

I nyhets nett delen velger du områder på tvers av huben som kilde. Du kan velge hvilke tilknyttede områder som viser nyheter på hjemme siden for hub-området, og visnings programmer vil bare se nyheter for områder de har tilgang til.

Legge til nett delen for nett steder

Legg til webdelen nett steder på hjemme siden for å se aktivitet på tilknyttede nett steder.

Legge til den uthevede innholds nett delen

Legg til den uthevede innholds nett delen for å vise innhold dynamisk fra et dokument bibliotek, et område, en område samling eller alle områder.

Mer om SharePoint hub-områder

Hva er et SharePoint-hubområde?

Opprette et hub-område i SharePoint Online

Knytte et SharePoint-område til et hubområde

Oppheve tilknytningen mellom et SharePoint-område og et hubområde

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×