Konfigurere innstillinger for Excel-tjenester

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

 1. Åpne administrasjonssiden for leverandøren av delte tjenester.

  Gjør følgende for å åpne administrasjonssiden for leverandøren av delte tjenester:

  1. Klikk Programbehandling i det øverste navigasjonsfeltet.

  2. Klikk Opprett eller konfigurer denne farmens delte tjenester under Delte tjenester for Office SharePoint Server på Programbehandling-siden.

  3. Klikk leverandøren av delte tjenester du vil åpne administrasjonssiden for, på siden Administrer denne farmens delte tjenester.

 2. Klikk Rediger innstillinger for Excel-tjenester under Innstillinger for Excel-tjenester på hjemmesiden for administrasjon av delte tjenester.

 3. På siden Innstillinger for Excel-tjenester velger du ett av følgende i Sikkerhet-delen under Filtilgangsmetode:

  1. Representasjon. Representasjon aktiverer en tråd som skal kjøre i en annen sikkerhetskontekst enn konteksten for prosessen som eier tråden. Velg dette alternativet hvis du vil kreve at Excel-beregningstjenester skal godkjenne brukere som prøver å få tilgang til arbeidsbøker lagret på UNC- og HTTP-plasseringer.

   Obs!: Når du velger Representasjon, får det ingen innvirkning på arbeidsbøker lagret i Microsoft Office SharePoint Server 2007-databaser. I de fleste farmdistribusjoner der frontwebservere og programservere for Excel-beregningstjenester kjører på ulike datamaskiner, krever representasjon begrenset Kerberos-delegering.

  2. Prosesskonto. Hvis programservere for Excel-beregningstjenester åpner arbeidsbøker fra delte UNC-ressurser eller HTTP-webområder, kan ikke brukerkontoen representeres, og prosesskontoen må brukes.

   Velg Ikke påkrevd under Tilkoblingskryptering hvis du ikke vil kryptere kommunikasjon med fronten for Excel-tjenester, eller velg Påkrevd hvis du vil bruke kryptering for all kommunikasjon med fronten for Excel-tjenester.

   Vurder å distribuere IPSec (Internet Protocol Security) eller SSL (Secure Sockets Layer) for å kryptere dataoverføring mellom programservere for Excel-beregningstjenester, datakilder, klientdatamaskiner og frontwebservere. Hvis du vil kreve kryptert dataoverføring, må du konfigurere IPSec eller SSL manuelt. Du kan kreve krypterte tilkoblinger mellom klientdatamaskiner og frontwebservere samtidig som du tillater ukrypterte tilkoblinger mellom frontwebservere og programservere for Excel-beregningstjenester.

 4. I Belastningsfordeling-delen velger du ett av følgende under Belastningsfordelingsoppsett:

  1. URL-adresse for Arbeidsbok. En URL-adresse i arbeidsboken brukes til å angi hvilken prosess for Excel-beregningstjenester (ECS) som åpner arbeidsboken. På den måten er du sikker på at forespørsler fra en bestemt arbeidsbok alltid rutes til den samme ECS-økten.

  2. Ringdistribusjon. ECS-prosessen som brukes til å åpne en arbeidsbok, velges ved hjelp av belastningsfordelingsoppsettet Ringdistribusjon.

  3. Lokal. Hvis en ECS-prosess som er lokal på datamaskinen der arbeidsboken åpnes, er tilgjengelig, brukes den. Hvis en slik ECS-prosess ikke er tilgjengelig, tilordnes en ECS-prosess ved hjelp av belastningsfordelingsoppsettet Ringdistribusjon.

   I boksen Intervall mellom oppdateringsforsøk skriver du inn en verdi i sekunder for maksimalt antall sekunder du vil vente før det kobles til en ECS-økt igjen. På den måten gjøres det forsøk på å koble til minst én gang i intervallet du angir.

 5. Under Øktbehandling skriver du inn maksimalt antall økter med Excel-tjenester du vil tillate en enkeltbruker, i boksen Maksimalt antall økter per bruker (skriv inn -1 hvis du ikke vil ha noen grense).

  Du kan hjelpe til med å opprettholde ressurstilgjengeligheten og bedre ytelsen og sikkerheten for Excel-beregningstjenester ved å begrense det maksimale antallet økter per bruker til et lavt antall. Det kan gå ut over ytelsen når mange brukere har økter med Excel-beregningstjenester åpne samtidig.

 6. Under Minneutnyttelse i boksen Maksimalt antall private byte skriver du inn en verdi i megabyte (MB) for maksimalt antall MB en ECS-prosess kan bruke (skriv inn -1 hvis verdien skal være lik 50 % av det fysiske minnet på datamaskinen som er vert for ECS-prosessen).

  1. Skriv inn en verdi mellom 0 og 95 som representerer prosentandelen av maksimalt antall private bytes som kan fordeles til inaktive objekter, i boksen Terskel for minnehurtigbuffer.

  2. Skriv inn den maksimale tiden (i minutter) som inaktive objekter blir liggende i minnehurtigbufferen, i boksen Maksimal alder på ubrukte objekter.

 7. Under Arbeidsbokhurtigbuffer skriver du inn en bane for arbeidsbokfilen på datamaskinen som er vert for ECS-serveren, i boksen Plassering av arbeidsbokhurtigbuffer. Hvis denne boksen er tom, brukes en undermappen i den midlertidige systemmappen.

  1. I boksen Maksimal størrelse for arbeidsbokhurtigbuffer skriver du inn en verdi i MB som kan tildeles til arbeidsbøker som brukes av Excel-tjenester. Nylig brukte filer som ikke er åpne, trekkes fra denne verdien.

  2. Hvis du vil bufre objekter som ikke brukes i noen økt, merker du av for Hurtigbufring aktivert.

 8. Under Eksterne data skriver du inn en verdi i sekunder for maksimal tid en tilkobling skal være åpen, i boksen Levetid for tilkobling. Tilkoblinger som utløper, åpnes på nytt når neste forespørsel mottas (skriv inn -1 hvis du aldri vil lukke og åpne tilkoblinger på nytt).

  Du kan redusere risikoen for et tjenestenektangrep ved å begrense hvor lenge økter er åpne.

 9. I delen Uovervåket tjenestekonto under Eksterne data angir du legitimasjon i boksene Navn, Passord og Skriv inn passord på nytt for en standard Windows-konto som Excel-beregningstjenester skal bruke til å koble til datakilder som krever godkjenning av kontolegitimasjon.

  Den uovervåkede tjenestekontoen er en konto med få tillatelser, som Excel-beregningstjenester kan representere ved oppretting av en tilkobling som bruker ikke-Windows SSO-godkjenningsmetode eller ingen godkjenningsmetode. Hvis en uovervåket tjenestekonto ikke er konfigurert, mislykkes datatilkoblinger som bruker ikke-Windows SSO-godkjenningsmetode eller ingen godkjenningsmetode.

  Med representasjon av den uovervåkede kontoen beskyttes Office SharePoint Server 2007-databaser og andre datakilder som Excel-tjenester har direkte tilgang til, fra uautoriserte tilkoblinger av klientdatamaskiner som bruker Excel-beregningstjenester til å åpne eksterne datatilkoblinger. Når en uovervåket tjenestekonto representeres, kan ikke legitimasjonen som er knyttet til en programtråd for Excel-beregningstjenester, brukes til å få tilgang til andre databaser. Når en uovervåket tjenestekonto representeres, kjøres eksterne dataforespørsler i en sikkerhetskontekst med en konto med få tillatelser i stedet for å kjøre i en sikkerhetskontekst med en programtråd for Excel-beregningstjenester, som har flere tillatelser.

  Du kan konfigurere den uovervåkede tjenestekontoen som en domenekonto eller som en konto for lokal datamaskin. Hvis den uovervåkede tjenestekontoen konfigureres som en konto for lokal datamaskin, må du sørge for å konfigurasjonen er identisk på alle programserverne for Excel-beregningstjenester. Begrens tillatelsene for den uovervåkede tjenestekontoen til å tillate bare pålogging på nettverket. Kontroller at den uovervåkede tjenestekontoen ikke har tilgang til datakilder eller Office SharePoint Server 2007-databaser.

 10. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×