Konfigurere innboks med fokus for alle i organisasjonen

Bidragsytere: Stine Romund
Sist oppdatert: 27. februar 2017

Jeg har glemt brukernavnet eller passordet for kontoen jeg bruker med Office.

Hvis du er ansvarlig for å konfigurere hvordan e-post fungerer for ALLE i en bedrift, er dette artikkelen for deg. Den forklarer hvordan du kan tilpasse eller deaktivere den for bedriften din og gir svar på spørsmål om hvordan innboks med fokus er knyttet til rotemappen.

Hvis du bare vil slå av innboks med fokus for deg selv, kan du se Slå av innboks med fokus.

Hvis du vil være sikker på at brukerne mottar bedriftsspesifikke e-postmeldinger, for eksempel fra personal- eller lønnsavdelingen, kan du konfigurere Innboks med fokus slik at disse meldingene havner i den fokuserte visningen. Du kan også kontrollere om brukerne i organisasjonen din ser Innboks med fokus i postboksen.

Aktivere eller deaktivere Innboks med fokus for organisasjonen

Du bruker PowerShell til å aktivere eller deaktivere Innboks med fokus for alle i organisasjonen. Vil du gjøre dette i administrasjonssenteret i Office 365? Si fra til teknikerne våre. Stem her.

Gjør følgende for å slå av Innboks med fokus

Følgende PowerShell-eksempel slår Innboks med fokus Av i organisasjonen. Tilgjengeligheten til funksjonen blokkeres imidlertid ikke for brukerne. Hvis de vil, kan de fortsatt aktivere Innboks med fokus på nytt på hver av klientene.

 1. Koble til Exchange Online ved hjelp av ekstern PowerShell

 2. Du må være tilordnet tillatelser før du kan utføre prosedyren eller prosedyrene. Du kan se hvilke tillatelser du trenger under oppføringen «Transportregler» i emnet Meldingsvilkår og samsvarstillatelser.

 3. Kjør cmdleten Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Se etter InnboksMedFokusPå for å vise gjeldende innstilling:

  Svar fra PowerShell på tilstanden til innboks med fokus.

 5. Kjør følgende cmdlet for å deaktivere innboksen med fokus.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Kjør cmdleten Get-OrganizationConfig på nytt, så ser du at InnboksMedFokusPå er satt til $usann, noe som betyr at den er slått av.

Gjør følgende for å slå på innboksen med fokus :

 • Kjør følgende cmdlet for å deaktivere innboksen med fokus i trinn fem.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Hva vil brukere se når jeg har aktivert innboksen med fokus?

Brukerne vil ikke se Fokus-visningen før de lukker og starter Outlook på nytt. Når de starter Outlook på nytt, ser de et tips i brukergrensesnittet i Outlook som tar dem til den nye Innboksen med fokus.

Et bilde av hvordan Innboks med fokus ser ut når du åpner Outlook på nettet.

Hvis du bytter fra rotemappen til innboks med fokus, kan de bestemme seg for å aktivere («Prøv det») eller avvise funksjonen. Hvis brukerne har flere klienter (som støttes), kan de aktivere/deaktivere innboks med fokus enkeltvis på hver. Tipset ser slik ut:

Et bilde av hvordan Innboks med fokus ser ut når den er utrullet for brukerne dine og Outlook er åpnet på nytt.

Når en bruker bestemmer seg for å begynne å bruke innboks med fokus, blir rotemappen deaktivert automatisk. Rotemappen blir konvertert til en standard mappe, som lar brukeren gi den nytt navn eller slette den.

Slå innboksen med fokus på eller av for bestemte brukere

Dette eksemplet slår Innboks med fokus Av for Tjodolf Elvenes i Contoso-organisasjonen, men han blir ikke blokkert fra funksjonen. Hvis han vil, kan han fortsatt aktivere Innboks med fokus på nytt for hver av klientene.

 1. Koble til Exchange Online ved hjelp av ekstern PowerShell

 2. Du må være tilordnet tillatelser før du kan utføre prosedyren eller prosedyrene. Du kan se hvilke tillatelser du trenger under oppføringen «Transportregler» i emnet Meldingsvilkår og samsvarstillatelser.

 3. Kjør cmdleten Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Se etter InnboksMedFokusPå for å vise gjeldende innstilling:

  Svar fra PowerShell på tilstanden til innboks med fokus.

 5. Kjør følgende cmdlet for å deaktivere innboksen med fokus.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. ELLER kjør følgende cmdlet for å deaktivere de:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Bruk brukergrensesnittet til å opprette en transportregel som dirigerer e-postmeldinger til den fokuserte visningen for alle brukere

 1. Gå til Klikk her for gå til administrasjonssenteret for Office 365. .

  Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

  Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

 2. Gå til Administrasjonssentre > Exchange.

 3. Gå til e-postflyt > Regler i administrasjonssenteret for Exchange. Klikk på Skjermbilde: Legg til-ikon for EAC , og velg deretter Opprett en ny regel….

 4. Når du er ferdig med å opprette den nye regelen, klikker du på lagre for å starte regelen.

  Dette bildet viser et eksempel der alle meldinger med emnet «Personalavdelingen» skal leveres til Innboksen med fokus.

Skjermbilde: Opprette og lagre ny regel for innboks med fokus

Bruk PowerShell til å opprette en transportregel som dirigerer e-postmeldinger til den fokuserte visningen for alle brukere

 1. Koble til Exchange Online ved hjelp av ekstern PowerShell

 2. Du må være tilordnet tillatelser før du kan utføre prosedyren eller prosedyrene. Du kan se hvilke tillatelser du trenger under oppføringen «Transportregler» i emnet Meldingsvilkår og samsvarstillatelser.

 3. Kjør denne kommandoen for å tillate at alle meldinger fra for eksempel «Personalavdelingen», kan leveres til innboksen med fokus.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Viktig!: 

  • I dette eksemplet må du skille mellom store og små bokstaver i både «X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox» og «sann».

  • Innboks med fokus vil følge X-toppteksten som omgår rot, slik at hvis du bruker denne innstillingen i rotemappen, vil det også bli brukt i Innboks med fokus.

  Du finner mer informasjon om syntaks og parametere i Nytt-Transportregel.

Hvordan vet du at alt dette fungerte?

Du kan kontrollere meldingshoder for e-post for å se om e-postmeldingene havner i innboksen på grunn av forbikoblingstransportregelen i Innboks med fokus. Velg en e-postmelding fra en postboks i organisasjonen som bruker transportregelen til Innboks med fokus. Se på meldingsoverskriftene, og du bør se toppteksten X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Dette betyr at forbikobling fungerer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du finner meldingshodeinformasjonen, kan du se emnet Vis meldingshodeinformasjonen for Internett i en e-postmelding.

Slå rotemappen på/av

Vi har mottatt rapporter om at rotemappen plutselig sluttet å virke for enkelte brukere. Hvis dette skjer, kan du aktivere den på nytt for bestemte brukere. Se Konfigurere rotemappen for organisasjonen din.

Vanlige spørsmål om Innboks med fokus

Finn svar på vanlige spørsmål om Innboks med fokus. Hvis du ikke finner et svar på spørsmålet ditt, kan du gi oss beskjed ved å legge igjen en kommentar, så legger vi den til i listen.

Sist oppdatert: 12. desember 2017

Kan jeg styre hvordan jeg ruller ut Innboks med fokus i organisasjonen?

Ja. Du kan slå innboksen med fokus på eller av for hele organisasjonen, eller du kan slå den på eller av for bestemte brukere. Se ovenfor.

Er innboksen med fokus BARE tilgjengelig for Office 2016-klienter?

Ja, bare brukere med Office 2016 påvirkes. Funksjonen kommer ikke til å tilbakeføres til Outlook 2013 eller tidligere.

Hvor lang tid tar det før endringene med Innboks med fokus trer i kraft i Outlook?

Når du slår på eller av Innboks med fokus, trer innstillingene i kraft når brukerne lukker og starter Outlook på nytt.

Hva skjer med rotemappen når jeg aktiverer Innboks med fokus?

Når du har byttet, mottar du ikke lenger mindre interaktiv e-post i Rotemappen. E-post blir i stedet delt mellom Fokusert- og Annet-fanene i innboksen. Den samme algoritmen som flyttet elementer til Rotemappen, driver nå Innboks med fokus, noe som betyr at alle e-postmeldinger som tidligere ble flyttet til Rotemappen, nå blir flyttet til Annet. Meldinger som allerede finnes i Rotemappen, forblir der inntil du bestemmer deg for å slette eller flytte dem.

Sjekk ut dette innlegget av Tony Redmond, Microsoft MVP: Slik erstatter Innboks med fokus rotemappen i Office 365.

Kan jeg beholde brukere i rotemappen? Hva er Microsofts anbefaling når det gjelder bruk av rotemappe kontra Innboks med fokus?

Ja, du kan beholde brukere i Rotemappen og deaktivere innboksen med fokus, men til slutt vil Rotemappen bli fullstendig erstattet med innboksen med fokus, så Microsoft anbefaler at du flytter til Innboks med fokus nå. Hvis du vil finne ut mer om når du bruker Rotemappen med Exchange Online, kan du se dette blogginnlegget: Oppdatering på Innboks med fokus og planene våre for Rotemappen.

Bør jeg deaktivere rotemappen for sluttbrukere hvis vi flytter alle til Innboks med fokus?

Nei. Det er mulig å deaktivere rotemappen for en postboks ved å kjøre cmdleten Set-Clutter. Hvis du gjør dette vil imidlertid eieren av postboksen se meldinger som tidligere ble omdirigert til rotemappen bli liggende i innboksen, og vedkommende må behandle disse meldingene til klienten deres oppgraderes til en versjon som støtter Innboks med fokus. Derfor er det best ikke å deaktivere rotemappen før de oppgraderte klientene er tilgjengelige.

Hvorfor finnes det to forskjellige cmdleter for å administrere Innboks med fokus?

Det finnes to tilstander forbundet med Innboks med fokus.

 • Organisasjonsnivå: Innboks med fokus og et tilknyttet tidsstempel for siste oppdatering.

 • Postboksnivå: Innboks med fokus og et tilknyttet tidsstempel for siste oppdatering

Hvordan bestemmer Outlook seg for å vise Innboks med fokus-opplevelsen med disse to tilstandene?

Outlook bestemmer seg for å vise en opplevelse ved å velge den cmdleten som har det nyeste tidsstempelet. Som standard er begge tidsstemplene «tomme», og i dette tilfellet er funksjonen aktivert.

Hvorfor går cmdleten Get-FocusedInbox tilbake til «true» når jeg har deaktivert Innboks med fokus i organisasjonen?

Det finnes to cmdleter for å kontrollere Innboks med fokus. Når du kjører Get-FocusedInbox for en postboks, returneres postboksnivåtilstanden til funksjonen. Opplevelsen i Outlook velges basert på hvilken cmdlet som ble endret sist.

Kan jeg kjøre et skript for å se hvem som har aktivert Innboks med fokus?

Nei, og det er med hensikt. Aktivering av Innboks med fokus er en innstilling på klientsiden, så alt cmdleten kan gjøre er å fortelle deg om brukerens postboks er kvalifisert for klientopplevelsen. Det er mulig at den er aktivert i noen klienter og deaktivert i andre samtidig. Innstillingen kan for eksempel være aktivert i Outlook-appen og Outlook Mobile, men være deaktivert i Outlook på nettet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×