Konfigurere et eDiscovery-senter i SharePoint Online

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Du kan ikke lenger opprette nye eDiscovery-saker i SharePoint Online (i frittstående Office 365- og SharePoint Online-abonnementer). Hvis du vil opprette eDiscovery-saker og -sperringer, kan du begynne å bruke Sikkerhet- og samsvarssenter for Office 365. Se Behandle eDiscovery-saker i sikkerhets- og samsvarssenteret. Vær oppmerksom på at du fremdeles kan endre eksisterende eDiscovery-saker i SharePoint Online.

Du må være en global Office 365-administrator i Office 365-organisasjonen for å kunne konfigurere eDiscovery og konfigurere et eDiscovery-senter i SharePoint Online. Når du har konfigurert eDiscovery, kan brukere med de nødvendige tillatelsene opprette eDiscovery-saker, sperre innhold, kjøre eDiscovery-søk og eksportere søkeresultater.

Her er fremgangsmåten for å konfigurere et eDiscovery-senter i Office 365:

Trinn 1: Opprette et eDiscovery-senter

Trinn 2: Konfigurere Exchange Online som en resultatkilde

Trinn 3: Opprette en sikkerhetsgruppe for eDiscovery-ansvarlige

Trinn 4: Tilordne eDiscovery-tillatelser i SharePoint Online

Trinn 5: Tilordne eDiscovery-tillatelser i Exchange Online

Trinn 1: Opprette et eDiscovery-senter

Et eDiscovery-senter opprettes som en nettstedssamling i SharePoint Online, og er rotnettstedet for denne nettstedssamlingen. eDiscovery-saker opprettes som sekundære nettsteder i denne nettstedssamlingen.

Følg disse trinnene for å opprette en nettstedssamling for et eDiscovery-senter.

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Klikk Ny på fanen Nettstedssamlinger, og klikk deretter Privat nettstedssamling.

 5. Fyll ut disse feltene eller delene på siden Ny nettstedssamling:

  • Tittel: Skriv inn et navn for nettstedssamlingen for eDiscovery, for eksempel Contoso eDiscovery-senter.

  • Adresse til nettsted: Gjør følgende for å opprette nettadressen for eDiscovery-senteret:

   • Velg et domenenavn i rullegardinlisten for domenenavnet.

   • Du kan bruke /sites/ i rullegardinlisten for nettadressebanen eller angi en administrert bane.

   • Skriv inn et nettadressenavn for eDiscovery-senteret i feltet for URL-navn, for eksempel eDiscovery.

  • Valg av mal: Gjør følgende i denne delen:

   • Velg et språk for nettstedssamlingen.

   • Klikk Virksomhet under Velg en mal, og klikk deretter eDiscovery-senter.

  • Tidssone: Velg en tidssone fra rullegardinlisten.

  • Administrator: Skriv inn navnet på personen som skal være administrator for nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret. Du kan klikke Kontroller navn eller Bla gjennom for å finne en person. Vurder å velge en person i organisasjonen som skal være ansvarlig for å behandle sperringer og søkespørringer for eDiscovery.

  • Lagringskvote: Skriv inn hvor mange megabyte (MB) du vil tildele denne nettstedssamlingen. Bare metadataene om eDiscovery-saker, søkespørringer og sperringer som lagres, regnes med i nettstedssamlingens lagringskvote. De faktiske søkeresultatene lagres ikke i nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret. Én gigabyte lagringsplass (omtrent 1 024 MB) anbefales.

  • Serverressurskvote: Behold standardverdien på 300 for nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret.

 6. Klikk OK for å opprette den nye nettstedssamlingen.

Etter en liten stund vises den nye nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret i listen over nettstedssamlinger.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere Exchange Online som en resultatkilde

Hvis du vil søke i Exchange Online-postbokser fra et eDiscovery-senter, må du konfigurere søk slik at Exchange Online inkluderes som en resultatkilde for nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle resultatkilder.

Følg disse trinnene for å konfigurere Exchange Online som en resultatkilde for eDiscovery-senteret du konfigurerer.

 1. Gå til det nye eDiscovery-senteret som du opprettet i trinn 1. Bruk nettadressen du har angitt, for eksempel https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Gå til Innstillinger> Nettstedsinnstillinger.

 3. Klikk Kilder for søkeresultat under Administrasjon av nettstedssamling på siden Innstillinger for nettsted.

 4. Klikk Ny resultatkilde på siden Administrer resultatkilder.

 5. Skriv inn Exchange Online og en eventuell beskrivelse i Navn-boksen under Generell informasjon.

 6. Velg Exchange under Protokoll.

 7. Merk av for Bruk Autosøk under URL-adresse for Exchange-kilde.

 8. Klikk Lagre.

Når du har konfigurert Exchange Online som en resultatkilde for eDiscovery-senteret, kan eDiscovery-ansvarlige søke i Exchange Online-postbokser ved hjelp av eDiscovery-senteret.

Obs!:  Pass på at du konfigurerer Exchange Online som en resultatkilde for nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret. Hvis du konfigurerer det på et sekundært nettsted eller på nivået for eDiscovery-saker, vil du ikke kunne søke i Exchange Online-postbokser.

Til toppen av siden

Trinn 3: Opprette en sikkerhetsgruppe for eDiscovery-ansvarlige

eDiscovery-ansvarlige trenger de nødvendige tillatelsene for å søke etter innhold på SharePoint Online-nettsteder og i Exchange Online-postbokser, sperre innhold og eksportere søkeresultater. Du kan tilordne tillatelser til en gruppe personer ved å opprette en sikkerhetsgruppe i Exchange Online, legge til medlemmer i sikkerhetsgruppen og deretter tilordne eDiscovery-relaterte tillatelser til sikkerhetsgruppen i SharePoint Online og Exchange Online.

Følg disse trinnene for å opprette en sikkerhetsgruppe i Exchange Online.

 1. Logg deg på Office 365 med den globale administratorkontoen.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrator > Exchange i administrasjonssenteret for Office 365.

 4. Gå til Mottakere > Grupper i administrasjonssenteret for Exchange.

 5. Klikk Ny > Sikkerhetsgruppe.

 6. Fyll ut disse feltene på siden Ny sikkerhetsgruppe:

  • Visningsnavn: Dette navnet vises i den delte adresseboken og gruppelisten i administrasjonssenteret for Exchange. Bruk et navn som identifiserer gruppens formål, for eksempel eDiscovery-ansvarlige.

  • Alias: Skriv inn aliaset for sikkerhetsgruppen. Det må være unikt i Office 365-organisasjonen.

  • E-postadresse: Navnet du skrev inn i Alias-feltet, brukes til automatisk å generere den delen av e-postadressen som vises til venstre for @-symbolet. Du kan endre aliasdelen av e-postadressen hvis nødvendig.

  • Beskrivelse: Du kan bruke denne boksen til å beskrive det eDiscovery-relaterte formålet med sikkerhetsgruppen.

 7. Klikk Legg til under Medlemmer.

 8. Velg personene du vil skal være medlemmer av denne gruppen, og klikk Legg til. Når du er ferdig med å legge til medlemmer, klikker du OK for å gå tilbake til siden Ny sikkerhetsgruppe.

 9. Merk av for Eiergodkjenning er påkrevd slik at du kan administrere medlemskapet for denne gruppen og bestemme hvem som kan bruke eDiscovery-senteret.

 10. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Trinn 4: Tilordne eDiscovery-tillatelser i SharePoint Online

Neste trinn er å tilordne tillatelser til medlemmene av sikkerhetsgruppen du opprettet i trinn 3, slik at de kan bruke eDiscovery-senteret og søke etter innhold på SharePoint-nettsteder. Dette krever tre ulike tillatelsestilordninger:

 • Tilordne eiertillatelser til sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige for eDiscovery-senteret du opprettet i trinn 1. Som eiere av nettstedssamlinger kan eDiscovery-ansvarlige opprette saker, sperre innholdskilder og eksportere søkeresultater. Eiere av nettstedssamlinger kan også gi andre brukere tilgang til bestemte eDiscovery-saker.

 • Gjør sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige til administratorer for alle nettstedssamlinger i SharePoint Online-organisasjonen som inneholder søkbart innhold. Dette gjør at eDiscovery-ansvarlige får tilgang til alt innhold i SharePoint Online-organisasjonen og kan vise søkeresultatene i eDiscovery-senteret.

 • Gi sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige lesetilgang til kravlesøkloggene for SharePoint Online-organisasjonen. Dette gjør at eDiscovery-ansvarlige kan vise alle feilene i kravlesøkloggene. Disse er inkludert i en rapport når resultatene for eDiscovery-søk eksporteres.

Viktig!: Hvis du eller en eDiscovery-sjef har å søke etter innhold som er lagret på OneDrive for Business områder, må du tilordne bestemte tillatelser for oppgaven. Hvis du vil, kan du se tilordne eDiscovery-tillatelser til OneDrive for Business-områder.

Følg disse trinnene for å gjøre medlemmene av en sikkerhetsgruppe til eiere av nettstedssamlingen for eDiscovery-senteret.

 1. Gå til Innstillinger > Innstillinger for nettsted i eDiscovery-senteret.

 2. Klikk Nettstedstillatelser under Brukere og tillatelser på siden Innstillinger for nettsted.

 3. Klikk gruppen Eiere av <navn på nettstedssamling> for nettstedssamlingen.

 4. Klikk Legg til brukere i rullegardinlisten Ny.

 5. Skriv inn navnet på sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige i boksen Inviter personer, og klikk deretter Del.

Følg disse trinnene for å gjøre medlemmer av sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige til administratorer for en nettstedssamling. Gjenta disse trinnene for hver nettstedssamling i SharePoint Online-organisasjonen.

 1. Gå til nettstedet på øverste nivå i nettstedssamlingen, og klikk Innstillinger > Innstillinger for nettsted.

 2. Klikk Administratorer for nettstedssamling under Brukere og tillatelser på siden Innstillinger for nettsted.

 3. Skriv inn navnet på sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige i boksen Administratorer for nettstedssamling, og klikk deretter OK.

Følg disse trinnene for å gi medlemmer av sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige lesetilgang til informasjon i kravlesøkloggene for organisasjonen.

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Klikk Søk i administrasjonssenteret for SharePoint.

 5. Klikk Tillatelser for kravlesøklogg på siden Administrasjon av søking.

 6. Skriv inn navnet på sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige i boksen Tillatelser for kravlesøklogg, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Trinn 5: Tilordne eDiscovery-tillatelser i Exchange Online

Det siste trinnet er å tilordne eDiscovery-tillatelser i Exchange Online til sikkerhetsgruppen som du opprettet i trinn 3. Dette gjør du ved å legge til sikkerhetsgruppen i administratorrollegruppen for søkebehandling i Exchange Online. Da kan medlemmer av sikkerhetsgruppen bruke eDiscovery-senteret til å søke i postbokser, sperre dem og eksportere søkeresultater for postbokser.

Følg disse trinnene for å tilordne eDiscovery-tillatelser i Exchange Online til sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige.

 1. Logg deg på Office 365 med den globale administratorkontoen.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrator > Exchange i administrasjonssenteret for Office 365.

 4. Gå til Tillatelser > Adminroller i administrasjonssenteret for Exchange.

 5. Klikk Søkebehandling, og klikk deretter Rediger.

 6. Klikk Legg til under Medlemmer.

 7. Velg sikkerhetsgruppen du opprettet for eDiscovery-ansvarlige, klikk Legg til og deretter OK.

 8. Klikk Lagre.

Sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige er oppført under Medlemmer i detaljruten.

Til toppen av siden

Neste trinn

Når du har konfigurert eDiscovery i Office 365-organisasjonen, kan eDiscovery-ansvarlige bruke eDiscovery-senteret til å opprette eDiscovery-saker, sperre innhold og postbokser, kjøre eDiscovery-søk og eksportere søkeresultater. Du finner mer informasjon om hvordan du utfører disse oppgavene her:

Planlegge og behandle eDiscovery-saker

Legge til innhold i en eDiscovery-sak og sperre kilder

Søke etter og bruke nøkkelord i eDiscovery

Opprette og kjøre eDiscovery-spørringer

Eksportere eDiscovery-innhold og opprette rapporter

Mer informasjon

 • Ingen flere trinn er nødvendige for å konfigurere Lync Online for eDiscovery. Som standard Lync-samtaler lagres i mappen samtalelogg i en persons Exchange Online postboksen, og vil bli returnert i identifiseringssøk Hvis søkekriteriene er oppfylt. Brukere kan imidlertid slette elementer i samtalelogg-mappen eller slå av innstillingen som lagrer Lync-samtaler til personens postboks. Hvis du vil beholde Lync-samtaler for eDiscovery, må du plassere en på lokal sperring eller en rettslig holder på brukernes postbokser. Se opprette eller fjerne en lokal sperring.

 • En SharePoint Online-administrator kan konfigurere resultatkilder for alle nettstedssamlinger og nettsteder i SharePoint Online-organisasjonen. En administrator for en nettstedssamling eller en nettstedseier kan behandle resultatkilder for henholdsvis en nettstedssamling eller et nettsted.

 • Hvorfor bruke en sikkerhetsgruppe i Exchange Online? Hvis du oppretter en sikkerhetsgruppe i Exchange Online, kan du bruke den samme gruppen når du skal tilordne tillatelser i både SharePoint Online og Exchange Online. Dessuten blir det enklere å administrere tilgang til eDiscovery-senteret hvis du tilordner tillatelser til en gruppe i stedet for til enkeltbrukere. Hvis du for eksempel vil gi en nyansatt tilgang til eDiscovery-senteret, trenger du bare å legge vedkommende til som medlem av sikkerhetsgruppen for eDiscovery-ansvarlige.

 • For at innhold på SharePoint-nettsteder eller andre nettsteder skal kunne oppdages, må det være kravlesøkt av en søketjeneste som er knyttet til et eDiscovery-senter. Innhold som ikke kan kravlesøkes, blir ikke inkludert i resultatene av et eDiscovery-søk.

 • Hvorfor gi eDiscovery-ansvarlige lesetilgang til informasjon i kravlesøkloggene i SharePoint Online, som tidligere beskrevet i trinn 4? Kravlesøkloggen sporer informasjon om statusen til kravlesøkt innhold. Feil i kravlesøkloggen lastes ned som en del av søkeresultatene til en Excel-fil kalt SharePoint Index Errors. Denne filen er plassert i Rapporter-mappen. Dette lar eDiscovery-ansvarlige vise feil om mislykket indeksering.

 • Eiere av nettstedssamlingen har full kontroll over eDiscovery-senteret og alle sekundære nettsteder for eDiscovery-saker. De kan også opprette sekundære nettsteder for eDiscovery-saker. Derfor kan eiere av eDiscovery-senteret opprette eDiscovery-saker og velge å tilordne unike tillatelser til hver av dem. Dette gjør at en eier kan gi en bestemt eDiscovery-ansvarlig eller sikkerhetsgruppe full kontroll over en bestemt eDiscovery-sak ved å tilordne eiertillatelser til dem.

 • Hvis hovedformålet med sikkerhetsgruppen du opprettet i trinn 3, er å tilordne eDiscovery-tillatelser til en gruppe brukere, kan det være lurt å skjule denne gruppen i organisasjonens adressebok. Dette gjør du ved å velge gruppen i administrasjonssenteret for Exchange og klikke Rediger. Deretter merker du av for Skjul denne gruppen fra adresselistenGenerelt-siden, og lagrer deretter endringen. Personer kan likevel sende e-postmeldinger til gruppen ved å skrive inn gruppens e-postadresse i Til-feltet, men gruppen vises ikke i adresseboken.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×