Konfigurere en webdel for innholdssøk i SharePoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Vise innhold på SharePoint klassisk sidene ved å konfigurere enkle og avanserte spørringer i en webdel for innholdssøk.

Denne webdelen er utformet for klassisk sider. Hvis du ikke bruker klassisk sider, kan du sjekke ut merket innhold webdel.

Webdel for innholdssøk (Innholdssøk)

Når besøkende blar til en side som inneholder en webdel for innholdssøk, utsteder webdelen automatisk en spørring. Søkeresultatene vises i webdelen for innholdssøk. I de fleste tilfeller vil ikke de besøkende engang vite at det brukes søketeknologi for å vise innholdet de ser. For dem vil nettsiden se ut og fungere som andre nettsider.

Ved å konfigurere en spørring i en webdel for innholdssøk kan du definere hvilket innhold besøkende vil se når de går til en side som inneholder en webdel for innholdssøk. Som standard er spørringen i webdelen for innholdssøk konfigurert til å vise de tre elementene på området som sist ble endret. Ved å konfigurere spørringen kan du endre antall elementer som vises i webdelen for innholdssøk, og hvilket innhold som vises. Du kan for eksempel konfigurere spørringen slik at webdelen for innholdssøk viser ni listeelementer fra en bestemt liste, eller de siste seks dokumentene som den besøkende opprettet i et dokumentbibliotek.

Til toppen av siden

Legge til en webdel for innholdssøk

 1. Påse at du er medlem av SharePoint-gruppen Designere på området der du vil legge til webdelen.

 2. Gå til siden der du vil legge til webdelen.

 3. Fra Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. , velger du Rediger side.

 4. Velg Legg til en webdel i sonen der du vil legge til webdelen.

 5. Velg Innholdssammendrag i Kategorier-listen.

 6. Velg Innholdssøk > Legg til i Deler-listen.

Til toppen av siden

Vise innhold ved å konfigurere en enkel spørring i en webdel for innholdssøk

Hvis spørringen du vil bruke webdelen for Innholdssøk til å utstede er enkle, for eksempel hvis du vil begrense søkeresultatene til en føre til kilde eller til en bestemt kode, og du må sannsynligvis bare må bruke konfigurasjonsalternativer i kategorien Grunnleggende.

GRUNNLEGGENDE-fanen når du konfigurerer spørringen i en webdel for innholdssøk

 1. Sørg for at du er medlem av SharePoint-gruppen Designere på området som inneholder webdelen for innholdssøk.

 2. Gå til siden som inneholder webdelen for innholdssøk du vil redigere.

 3. Fra Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. , velger du Rediger side.

 4. Velg pilen for menyen for webdel for innholdssøk i webdelen > Rediger webdel.

 5. Klikk Endre spørring under Søkekriterier i Egenskaper-delen i verktøyruten for webdelen.

  Det åpnes en dialogboks, som vist på bildet ovenfor. Her kan du konfigurere spørringen, som beskrevet i tabellen nedenfor.

Velg en spørring

Velg en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes.

Begrens etter app

Velg et alternativ fra listen for å begrense resultatene til et bestemt område, bibliotek, liste eller URL-adresse.

Begrens etter merke

Du kan begrense resultatene til innhold som er merket med en term.

Velg ett av følgende:

Ikke begrens etter merke

Søkeresultatene er ikke begrenset av en term.

Begrense etter navigasjonsterm for gjeldende side

Søkeresultatene er begrenset til innhold som er merket med navigasjonstermen for gjeldende side. Navigasjonstermen vises som den siste delen av en egendefinert URL-adresse. Dette alternativet er bare relevant for områder som bruker administrert navigasjon.

Begrens etter gjeldende og underordnede navigasjonstermer

Søkeresultatene er begrenset til innhold som er merket med navigasjonstermen for gjeldende side (vist som den siste delen i den egendefinerte URL-adressen), og innhold som er merket med undertermer for gjeldende navigasjonsterm. Dette alternativet er bare relevant for områder som bruker administrert navigasjon.

Obs!: I et scenario med områdedekkende publisering dette valget fungerer bare når du resultatkilden du valgte fra listen Velg en spørring er resultatkilde for katalogen som ble opprettet når du har koblet publiseringsområdet til en katalog.

Begrens etter dette merket

Søkeresultatene er begrenset til innhold som er merket med merket du skriver inn i boksen.

Til toppen av siden

Vise innhold ved å konfigurere en avansert spørring i en webdel for innholdssøk

Hvis spørringen du vil bruke webdelen for Innholdssøk til å utstede er avanserte, for eksempel du vil bruke Syntaksreferanse for Kql Keyword Query Language (), må du bruke konfigurasjonsalternativer som er tilgjengelige i Avansert modus i kategorien Grunnleggende

Når du konfigurerer spørringen i Avansert modus, kan du også bruke spørringsvariabler . Spørringsvariabler er plassholdere som er erstattet med verdier når en spørringen kjøres. Eksempler på spørringsvariabler er {User.Name}, som er en plassholder for navnet på brukeren som viser siden, eller {URLToken.1}, som er en plassholder for den første verdien i URL-adressen som telles fra høyre mot venstre.

 1. Sørg for at du er medlem av SharePoint-gruppen Designere på området som inneholder webdelen for innholdssøk.

 2. Gå til siden som inneholder webdelen for innholdssøk du vil redigere.

 3. Fra Innstillinger Lite tannhjulsymbol som erstatter Innstillinger for område. , velger du Rediger side.

 4. Klikk Endre spørring under Søkekriterier i Egenskaper-delen i verktøyruten for webdelen.

 5. Velg Bytt til avansert modus i dialogboksen som åpnes.

 6. Konfigurer spørringen som beskrevet i følgende tabeller:

Grunnleggende-fanen

Velg en spørring

Velg en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

Nøkkelordfilter

Du kan bruke nøkkelordfiltre til å legge til spørringsvariabler i spørringen. For en liste over tilgjengelige spørringsvariabler, kan du se spørringsvariabler i SharePoint Server 2013.

Du kan velge forhåndsdefinerte spørringsvariabler fra rullegardinlisten, og deretter legge dem til i spørringen ved å klikke på Legg til nøkkelordfilter.

Egenskapsfilter

Du kan bruke egenskapsfiltre til å spørre etter innhold i forvaltede egenskaper det er angitt man kan spørre etter i søkeskjemaet.

Du kan velge forvaltede egenskaper fra rullegardinlisten Egenskapsfilter. Velg Legg til egenskapsfilter for å legge til filteret i spørringen.

Obs!: Egendefinert forvaltede egenskaper vises ikke i egenskapsfilter-listen. Skriv inn navnet på den egendefinerte forvaltet egenskapen etterfulgt av spørringsbetingelse, for eksempel MyCustomColorProperty:Green for å legge til en egendefinert forvaltet egenskap i spørringen, i tekstboksen spørringen

Spørringstekst

Skriv inn spørringen ved å bruke Kql Keyword Query Language (), eller bruk listene nøkkelordfilter og egenskapsfilter til å bygge spørringen.

Nøkkelordspørringen kan bestå av fritekstnøkkelord, egenskapsfiltre eller operatorer. Bruk klammeparenteser til å omslutte spørringsvariabler. Spørringsvariablene erstattes med en faktisk verdi når spørringen kjøres.

Nøkkelordspørringer har en maksimal lengde på 2 048 tegn.

PRESISERINGER-fanen

Bruk denne fanen hvis du vil at søkeresultatene skal være begrenset til elementer som har én eller flere presiseringsverdier. De forvaltede egenskapene som er aktivert som presiseringer i søkeskjemaet, er oppført under Endre presiseringene. Velg en presiseringsverdi i listen, og velg deretter Legg til for å legge den til i spørringen.

Hvis du vil at søkeresultatene skal vises som en gruppe på én eller flere forvaltede egenskaper, velger du Vis mer. Dette er nyttig når du vil vise flere varianter for et bestemt element, og du vil gruppere dem under ett enkelt resultat.

SORTERING-fanen

På denne fanen kan du angi hvordan du vil at søkeresultatene skal sorteres. De forvaltede egenskapene som er angitt som sorterbare i søkeskjemaet, er oppført i rullegardinlisten Sorter etter. Velg en forvaltet egenskap fra denne listen, og velg deretter Synkende eller Stigende. Hvis du vil legge til flere sorteringsnivåer, velger du Legg til sorteringsnivå.

Hvis du valgte Rangering fra Sorter etter-listen, kan du velge hvilken rangeringsmodell som skal brukes til sortering i Rangeringsmodell-listen. Du kan også legge til flere regler og betingelser ved å velge Legg til dynamisk sorteringsregel.

INNSTILLINGER-fanen

Spørringsregler

Velg hvis du vil bruke Spørringsregler.

Skrive URL-adresse på nytt

Velg hvis du vil at URL-adressen på omskriving til detaljsiden for elementet skal være relative for hver katalogelement som definerte når du har koblet publiseringsområdet til en katalog. Hvis du velger ikke omskriving URL-adresser, vil URL-adresser for katalogelementer peke direkte til biblioteket elementet i tilkoblet katalog.

Virkemåte ved innlasting

Velg dette alternativet når du vil at søkeresultatene som returneres av webdelen for innholdssøk, skal vises på nettsiden. Hvis du bruker standardalternativet, Synkront alternativ: Utsted spørring fra serveren, blir spørringer utstedt fra serveren, og søkeresultatene blir inkludert i sidesvaret som SharePoint returnerer. Hvis du velger Asynkront alternativ: Utsted spørring fra nettleseren, blir spørringer utstedt fra brukerens nettleser etter at hele siden er mottatt. Du kan bruke dette alternativet for innhold som for eksempel anbefalinger eller populære elementer.

Prioritet

Velg prioritet for innhold som vises av denne webdelen i forhold til andre webdeler for søk. Hvis SharePoint kjører under stor belastning, kjøres spørringer i henhold til prioritet.

Hurtigbufring

Velg én Active Directory-sikkerhetsgruppe Hvis du vil at søkeresultatene bufres for brukere i gruppen. Hurtigbufring av søkeresultater for en sikkerhetsgruppe, kan du redusere innlastingstiden på siden.

Obs!: Du kan bare velge en sikkerhetsgruppe der søkeresultatene er identiske for alle brukere i gruppen. For mer informasjon, kan du se Angi sidene lastes inn raskere med hurtigbufring i nettdelen for innholdssøk.

TEST-fanen

På denne fanen kan du forhåndsvise spørringsdetaljer som sendes av webdelen for innholdssøk.

Spørringstekst

Viser spørringen som skal kjøres av webdelen for innholdssøk.

Velg Vis mer for å vise mer informasjon.

Spørringsmal

Viser innholdet i spørringsmalen som brukes på spørringen.

Presisert etter

Viser presiseringene som brukes på spørringen, som angitt på PRESISERINGER-fanen.

Gruppert etter

Viser søkeresultater som er gruppert etter forvaltet egenskap, som angitt på PRESISERINGER-fanen.

Brukte spørringsregler

Viser hvilke Spørringsregler som er brukt på spørringen.

Variabler for spørringsmal

Viser spørringsvariablene som brukes på spørringen, og verdiene av variablene som gjelder for den gjeldende siden. Velg Test spørring for å forhåndsvise resultatene.

Du kan teste hvordan spørringen fungerer for ulike termer for brukersegment ved å velge Legg til term for brukersegment. Velg Test spørring for å forhåndsvise resultatene.

Spørringstekst

Viser spørringen som skal utstedes av webdelen for innholdssøk.

Til toppen av siden

Kontrollere hvordan innholdet vises i en webdel for innholdssøk

Hvis du vil styre hvordan innhold vises i en webdel for Innholdssøk, må du tilpasse visningsmaler. Hvis du vil lære hvordan du oppretter en egendefinert Visningsmal, kan du se Utformingsbehandling i SharePoint 2013 visningsmaler

Til toppen av siden

Tips om hvordan du konfigurerer nettdelen for innholdssøk for å redusere siden innlastingstiden

Webdelen for Innholdssøk tilbyr mange fleksibilitet for konfigurering av spørringen. Men hvis du konfigurerer webdelen for å bruke en svært kompleks spørring, SharePoint må Arbeid hardere for å løse spørringen, som igjen kan føre til økt siden innlastingstiden. I Søk-sjargong er dette den samme som økt spørringsventetid.

Tipsene nedenfor kan hjelpe deg med å redusere spørringen kompleksiteten og siden innlastingstiden:

 • Unngå å bruke flere eller operatorer. Eller operatorer økning kompleksiteten spørringen mer enn og operatorer. Hvis spørringen inneholder eller operatorer, kan du prøve å endre spørringen hvis du vil bruke og operatorer i stedet.

 • Unngå å bruke operatoren jokertegn (*). I stedet, kan du prøve å konfigurere spørringen for å bruke nøyaktig samsvar.

 • Unngå bruk av Nøkkelorduttrykk. I stedet, kan du prøve å bruke et enkelt nøkkelord.

 • Unngå å bruke spørringsvariabler som inneholder brukeregenskaper eller termen og angi egenskaper for perioden. Se spørringsvariabler i SharePoint Server 2013 for informasjon og eksempler på disse egenskapene.

 • Unngå å legge til egendefinert sortering for eksempel sorteringsnivåer og dynamiske bestilling regler. I stedet, kan du prøve å bruke standard sorteringsalternativer fra Sorter etter og Rangeringsmodell hente ned menyene i kategorien SORTERING

 • Hvis du ikke bruker Spørringsregler, velger du ikke bruker Spørringsregler fra Innstillinger-fanen.

 • Hvis du ikke bruker nettdelen for Innholdssøk vise innhold fra en produktkatalog, velger du ikke omskriving URL-adresser fra Innstillinger-fanen.

Se også

Endre innstillinger for i søkeresultater-nettdelen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×