Office
Logg på

Konfigurere en publikasjon for utskrift med spotfarger eller prosessfarger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Pass på at du snakker med trykkeriet før du konfigurerer publikasjonen for fargeutskrift. Skriveren kan fortelle deg hvordan du har valgt alternativer for fargeutskrift påvirker kostnaden for utskrift av publikasjonen. Vanligvis vil du velge endelige fargene fra en samsvarende farge-system som støtter trykkeriet. Microsoft Office Publisher inneholder PANTONE MATCHING SYSTEM®, som du kan bruke til å angi sted eller prosessfarger du bruker i publikasjonen.

Arbeide med et trykkeri å velge farger

Før du begynner å utforme en publikasjon som skal trykkes, må du rådføre deg med trykkeriet om du skal bruke prosessfarge, (også kalt CMYK-farge) eller spotfarg. Publisher støtter både prosess- og spotfargetrykk og inneholder alle verktøyene trykkeriet trenger for å klargjøre fargepublikasjonen for trykking. Når du først har bestemt deg, kan du utforme publikasjonen med tanke på trykkemetoden du har valgt.

Velge prosessfarge- eller spotfargetrykk     I de fleste tilfellene vil avgjørelsen om å bruke prosessfarge, spotfarge eller en kombinasjon av spot- og prosessfarge være basert på trykkeaspekter du drøfter med trykkeriet. Følgende faktorer spiller inn:

Tall eller område med farger som best passer til publikasjonen

Spotfargetrykk bruker forhåndsblandede blekkfarger, vanligvis én eller flere farger. Spotfarger brukes ofte til følgende i publikasjoner:

 • Fremheve overskrifter, kantlinjer og logoer

 • Tilpasse farger i tegnede streker eller annen enkel grafikk

 • Angi spesielle blekktyper, for eksempel metallisk eller lakk

Prosessfargetrykk (CMYK), som kan reprodusere en rekke farger ved hjelp av bare fire blekkfarger, brukes ofte når en publikasjon:

 • Inneholder fotografier med fullstendig fargespekter.

 • Bruker detaljert grafikk i flere farger.

Kostnaden for produsere en publikasjon

En prosessfargepublikasjon er vanligvis dyrere i produksjon eller en spotfargepublikasjon. Hver blekkfarge krever en separat trykkplate, og prosessfargetrykk krever alltid fire blekkfarger, noe som betyr lengre konfigurasjonstid for en skriver. Hvis du bare trykker noen få publikasjoner, vil kostnadene per publikasjon kanskje være for høye.

Spotfargekostnadene varierer avhengig av hvor mange blekkfarger du skal bruke. Vanligvis bruker du svært få, men du kan lage en effekt med flere farger ved å bruke fargetoner av en blekkfarge. En skriver kan for eksempel opprette skjermfargetoner av spotfarger, i stedet for separate plater, og dermed variere fargene uten at trykkekostnadene går opp.

Produksjonskostnaden for en publikasjon er også avhengig av papiret som publikasjonen trykkes på, hvor sammensatt grafikken i publikasjonen er og hvor mange publikasjoner som produseres.

Konfigurere en publikasjon for spotfarger

 1. Pek på TrykkeriverktøyVerktøy-menyen, og klikk deretter Fargeutskrift.

 2. Klikk Spotfarger under Definer alle farger som.

  Alle fargene i publikasjonen konverteres til blekkfarger for spotfarge, som er oppført i Blekkfarger-kategorien. Du kan endre, lage kopi av eller legge til nye blekkfarger for spotfarge hvis du ønsker det.

  Hvordan?

  Endre en spotfarge

  Når du endrer en blekkfarge for spotfarge, erstatter du den med en annen blekkfarge, som du kan velge fra PANTONE MATCHING SYSTEM eller fargepaletten i Microsoft Windows, eller du definerer den ved hjelp av fargemodellen RGB, CMYK eller HSL.

  1. Klikk pilen ved siden av blekkfargen for spotfarge du vil endre, i Blekkfarger-kategorien, og klikk deretter Endre.

  2. I dialogboksen Endre blekkfarge velger du blekkfargen for spotfarge du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Duplisere en spotfarge

  Når du lager kopi av en blekkfarge for spotfarge, oppretter du en ny blekkfarge ved å endre definisjonen av en eksisterende blekkfarge. Du kan også velge en ny blekkfarge fra PANTONE MATCHING SYSTEM eller fargepaletten i Windows, eller du kan definere den ved hjelp av fargemodellen RGB, CMYK eller HSL.

  1. Klikk pilen ved siden av blekkfargen for spotfarge du vil lage kopi av, i Blekkfarger-kategorien, og klikk deretter Lag kopi.

  2. I dialogboksen Ny blekkfarge velger du blekkfargen for spotfarge du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Legge til en ny spotfarge

  Når du legger til en ny blekkfarge for spotfarge, kan du velge en ny blekkfarge fra PANTONE MATCHING SYSTEM eller fargepaletten i Windows, eller du kan definere den ved hjelp av fargemodellen RGB, CMYK eller HSL.

  1. Klikk Ny blekkfarge i Blekkfarger-kategorien.

  2. I dialogboksen Ny blekkfarge velger du blekkfargen for spotfarge du vil bruke, og deretter klikker du OK.

Obs!: Når du bytter publikasjonen til spotfarger, vil eventuelle fargevalg gå tapt.

Konfigurere en publikasjon for prosessfargeutskrift

 1. Pek på TrykkeriverktøyVerktøy-menyen, og klikk deretter Fargeutskrift.

 2. Klikk Prosessfarger (CMYK) under Definer alle farger som.

  Alle fargene i publikasjonen konverteres til CMYK-verdier, og deretter vises cyan, magenta, gul og svart som de eneste blekkfargene i Blekkfarger-kategorien. Alle fargene vises med tilhørende CMYK-verdier i Farger-kategorien.

Obs!: Noen farger som vises på skjermen, har ikke en nøyaktig tilsvarende CMYK-farge. Når du har konfigurert for utskrift med prosessfarger, må du vurdere fargeendringene i publikasjonen. Hvis en farge ikke tilsvarer fargen du vil ha, kan du endre fargen på individuelle objekter i publikasjonen.

Konfigurere en publikasjon for spotfarger og prosessfarger utskrift

 1. Velg Trykkeriverktøy og deretter FargeutskriftVerktøy-menyen.

 2. Klikk Prosessfarger pluss spotfarger under Definer alle farger som.

  Du får ett av følgende resultater:

  • Hvis publikasjonen er konfigurert for Hvilken som helst farge (RGB), konverteres alle fargene til prosessfarger, og bare prosessfargene cyan, magenta, gul og svart vises i listen over blekkfarger i Blekkfarger-kategorien.

  • Hvis publikasjonen er konfigurert for Spotfarger eller Én farge, beholdes blekkfargene for spotfarge, og prosessfargene cyan, magenta, gul og svart legges til i listen over blekkfarger i Blekkfarger-kategorien.

  • Hvis publikasjonen er konfigurert for Prosessfarger (CMYK), vises først bare blekkfargene for prosessfarger i kategorien Blekkfarger. Hvis du klikker Ny blekkfarge, kan du imidlertid legge til eventuelle blekkfarger for spotfarge i listen over blekkfarger i kategorien Blekkfarger.

   Hvordan?

   Når du legger til en ny blekkfarge for spotfarge, kan du velge en ny blekkfarge fra PANTONE MATCHING SYSTEM eller fargepaletten i Windows, eller du kan definere den ved hjelp av fargemodellen RGB, CMYK eller HSL.

   1. Klikk Ny blekkfarge i Blekkfarger-kategorien.

   2. I dialogboksen Ny blekkfarge velger du blekkfargen for spotfarge du vil bruke, og deretter klikker du OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×