KONFIDENS.NORM (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet for en populasjons gjennomsnitt ved hjelp av en normalfordeling.

Beskrivelse

Konfidensintervallet er et verdiområde. Utvalgsgjennomsnittet, x, er i midten av dette området, og området er x ± KONFIDENS.NORM. Hvis for eksempel x er utvalgsgjennomsnittet for leveringstider for produkter bestilt gjennom posten, er x ± KONFIDENS.NORM et gjennomsnittsområde for populasjon. For alle gjennomsnitt for populasjon, μ0, i dette området er sannsynligheten for å få et utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn x , større enn alfa. For alle gjennomsnitt for populasjon, μ0, som ikke er i dette området, er sannsynligheten for å få et utvalgsgjennomsnitt lenger fra μ0 enn x , mindre enn alfa. Det vil si, anta at vi bruker x, standardavvik og størrelse for å konstruere en tosidig test ved alfa signifikansnivå fra hypotesen om at gjennomsnittet for populasjonen er μ0. Da vil vi ikke forkaste hypotesen hvis μ0 er i konfidensintervallet, men vil forkaste hypotesen hvis μ0 ikke er i konfidensintervallet. Konfidensintervallet lar oss ikke slutte at det er sannsynlighet 1 - alfa for at vår neste pakke vil ha en leveringstid som er i konfidensintervallet.

Syntaks

KONFIDENS.NORM(alfa;standardavvik;størrelse)

Syntaksen for funksjonen KONFIDENS.NORM har følgende argumenter:

 • Alfa     Obligatorisk. Signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået. Konfidensnivået er lik 100(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05 angir et konfidensnivå på 95 %.

 • Standardavvik     Obligatorisk. Populasjonens standardavvik for dataområdet, og antas kjent.

 • Størrelse     Obligatorisk. Størrelsen på utvalget.

Kommentarer

 • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENS.NORM feilverdien #VERDI!.

 • Hvis alfa ≤ 0 eller alfa ≥ 1, returnerer KONFIDENS.NORM feilverdien #NUM!.

 • Hvis standardavvik ≤ 0, returnerer KONFIDENS.NORM feilverdien #NUM!.

 • Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.

 • Hvis størrelse < 1, returnerer KONFIDENS.NORM feilverdien #NUM!.

 • Hvis vi antar at alfa er lik 0,05, må vi beregne området under standard normalkurven som er lik (1 - alfa), eller 95 %. Denne verdien er ± 1,96. Konfidensintervallet blir derfor:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansnivå

2,5

Standardavvik for populasjonen

50

Størrelsen på utvalget

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENS.NORM(A2;A3;A4)

Konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon. Det vil si at den gjennomsnittlige reisetiden til arbeid er lik 30 ± 0,692952 minutter, eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692952

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×