Kompatibilitetsproblemer med formler i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kompatibilitetskontrollen finner ett eller flere formelrelaterte kompatibilitetsproblemer med eldre versjoner av Microsoft Excel.

Begynner med Excel 2007 som standard kontrollerer kompatibilitetskontrollen om det er problemer med tidligere versjoner av Excel. Hvis du bare er interessert i en bestemt versjon, fjerner du merket for de andre versjonene.

Dialogboksen Kompatibilitetskontroll for Excel

Viktig!: 

  • Hvis du ser problemer i listen Betydelig funksjonalitetstap, løser du dem før du lagrer filen, slik at du kan hindre permanent tap av data eller funksjonalitet.

  • Problemer i listen Mindre gjengivelsestap er det kanskje ikke nødvendig å løse før du fortsetter med å lagre arbeidsboken. Data eller funksjonalitet går ikke tapt, men det er ikke sikkert at arbeidsboken vil se ut eller fungere på nøyaktig samme måte når du åpner den i en eldre versjon av Excel.

Tips!: Hvis du har mange problemer å undersøke, velger du Kopier til nytt ark. Bruk det nye Kompatibilitetsrapport-arket til å gå gjennom hvert problem.

I denne artikkelen

Problemer som fører til betydelig tap av funksjonalitet

Problemer som fører til mindre tap av gjengivelse

Problemer som fører til betydelig tap av funksjonalitet

Problem

Løsning

Noen regneark inneholder flere matriseformler som refererer til andre regneark, enn det som støttes av det valgte filformatet. Noen av disse matriseformlene vil ikke lagres, og de vil konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere arbeidsbokmatriser som refererer til andre regneark bare begrenset av tilgjengelig minne, men regneark i Excel 97-2003 kan bare inneholde opptil 65 472 arbeidsbokmatriser som refererer til andre regneark. Arbeidsbokmatriser utenfor maksimumsgrensen konverteres til og vise #VALUE! feil.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene med matriseformler som refererer til et annet regneark, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler inneholder matriser med flere elementer enn det som støttes av gjeldende filformat. Matriser med flere enn 256 kolonner eller 65 536 rader vil ikke bli lagret og kan gi annerledes resultater.

Hva det betyr    I Excel 2010 og nyere kan du bruke matriseformler som inneholder elementer for mer enn 256 kolonner og 65 536 rader. Dette overskrider grensen for matriseelementer og kan returnere forskjellige resultater i Excel 2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder matriseformler med flere elementer en det som støttes i tidligere versjoner av Excel, og gjør deretter nødvendige endringer.

Noen formler inneholder flere verdier, referanser og/eller navn enn det som støttes av det valgte filformatet. Disse formlene vil ikke lagres, og de vil konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere maksimal lengde på formelinnhold er 8 192 tegn, og maksimal lengde for interne formelen er 16 384 byte. Maksimal lengde på formelinnhold er 1 024 tegn i Excel 97-2003, og maksimal lengde for interne formelen er 1 800 byte. Når kombinasjonen av formelargumenter (inkludert verdier, referanser og/eller navn) overskrider maksimumsgrensene for Excel 97-2003, resultere vil formlene i #VALUE! feil når du lagrer arbeidsboken i et tidligere filformat for Excel.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene med formler som overskrider maksimumslengden for formler i Excel 97-2003, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler har flere nestenivåer enn det som støttes av det valgte filformatet. Formler med flere enn sju nestenivåer lagres ikke, og de konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere en formel inneholde opptil 64 nestenivåer, mens i Excel 97-2003, er det maksimale antallet nestenivåer bare 7.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med flere enn sju nestenivåer, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler inneholder funksjoner med flere argumenter enn det som støttes av gjeldende filformat. Formler med flere enn 30 argumenter per funksjon lagres ikke, og de konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere kan en formel inneholde opptil 255 argumenter, mens maksimumsgrensen for argumenter i en formel er bare 30 i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med flere enn 30 argumenter, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler bruker flere operander enn det som er tillatt for det valgte filformatet. Disse formlene vil ikke lagres, og de vil konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    I Excel 2007 og senere, er det maksimale antallet operander som kan brukes i formler 1024, mens i Excel 97-2003 maksimumsgrensen for operander i formler bare er 40.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med flere enn 40 operander, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil.

Noen formler inneholder funksjoner med flere argumenter enn det som støttes av gjeldende filformat. Formler med flere enn 29 argumenter til en funksjon lagres ikke, og de konverteres til #VERDI!-feil.

Hva det betyr    I Excel 2007 og senere kan en brukerdefinert funksjon (UDF) du oppretter ved hjelp av Visual Basic for Applications (VBA) kan inneholde opptil 60 argumenter, men i Excel 97-2003 er antallet argumenter i UDFer begrenset av VBA til bare 29.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder funksjoner som bruker flere enn 29 argumenter, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #VERDI!-feil. Du må kanskje bruke VBA-kode til å endre brukerdefinerte funksjoner.

En eller flere funksjoner i denne arbeidsboken er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel. Når disse funksjonene beregnes på nytt i tidligere versjoner, vil de returnere feilen #NAVN? i stedet for gjeldende resultater.

Hva det betyr    Excel 2007 og senere gir funksjoner for nye og har fått nytt navn. Fordi disse funksjonene ikke er tilgjengelige i Excel 97-2003, vil de returnere #NAME? feil i stedet for det forventede resultatet når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel...

I noen tilfeller legges prefikset _xlfn til i formelen, for eksempel =_xlfn.HVISFEIL (1,2).

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder funksjoner som ikke er tilgjengelige i tidligere versjoner av Excel, og gjør deretter de nødvendige endringene for å unngå #NAVN?-feil.

Det finnes kompatibilitetsfunksjoner for alle funksjoner som har fått nytt navn. Du kan bruke disse funksjonene i stedet for å unngå feil.

Nye funksjoner kan erstattes med egnede funksjoner som finnes i de tidligere versjonene av Excel. Du kan også fjerne formler som bruker nye funksjoner, ved å erstatte dem med formelresultatene.

Noen formler inneholder tabellreferanser som ikke støttes av det valgte filformatet. Disse referansene vil konverteres til cellereferanser.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere kan du bruke strukturerte referanser til å gjøre det enklere og mer intuitivt å arbeide med tabelldata når du bruker formler som refererer til en tabell, deler av en tabell eller hele tabellen. Denne funksjonen støttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerte referanser konverteres til cellereferanser.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med strukturerte referanser til tabeller, slik at du kan endre dem til cellereferansene du vil bruke.

Noen formler inneholder referanser til tabeller i andre arbeidsbøker som ikke er åpne i denne forekomsten av Excel. Disse referansene vil konverteres til #REF når de lagres til Excel 97-2003-format, fordi de ikke kan konverteres til arkreferanser.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere kan du bruke strukturerte referanser til å gjøre det enklere og mer intuitivt å arbeide med tabelldata når du bruker formler som refererer til en tabell, deler av en tabell eller hele tabellen. Denne funksjonen støttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerte referanser konverteres til cellereferanser. Men hvis de strukturerte referansene peker til tabeller i andre arbeidsbøker som ikke er åpen, de, konverteres til og vises som #REF feil.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder formler med strukturerte referanser til tabeller i andre arbeidsbøker, slik at du kan endre dem for å unngå #REF-feil.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder datavalideringsregler som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder. Disse datavalideringsreglene vil ikke bli lagret.

Hva det betyr    I Excel 2010 og nyere kan regler for datavalidering referere til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder. Denne typen datavalideringsregel støttes ikke i Excel 97-2007 og vil ikke være tilgjengelig.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder datavalideringsregler som refererer til flere enn 8 192 usammenhengende celleområder, og gjør deretter nødvendige endringer.

Én eller flere celler i arbeidsboken inneholder datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark. Disse valideringsreglene støttes ikke i tidligere versjoner av Excel.

Hva det betyr    Du kan bruke datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark i Excel 2010 og nyere. Denne typen datavalidering støttes ikke i Excel 97-2007 og kan ikke vises i regnearket.

Alle datavalideringsregler imidlertid fortsatt være tilgjengelige i arbeidsboken og brukes når arbeidsboken åpnes igjen i Excel 2010 og senere, med mindre reglene ble redigert i Excel 97-2007.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne celler som inneholder datavalideringsregler som refererer til verdier i andre regneark, og gjør nødvendige endringer i kategorien Innstillinger i dialogboksen Datavalidering (Dataverktøy-gruppen i kategorien Data).

Denne arbeidsboken inneholder et datakonsolideringsområde med referanser til celler utenfor rad- og kolonnegrensene for det valgte filformatet. Formelreferanser til data i dette området justeres og vises kanskje ikke riktig i en tidligere versjon av Excel.

Hva det betyr    I Excel 2007 og nyere kan konsolideringen dataområder inneholde formler som refererer til data utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet. Størrelse på regneark er bare 256 kolonner og 65 536 rader i Excel 97-2003. Formelreferanser til data i celler utenfor denne kolonne- og kolonnegrensen justeres og vises kanskje ikke riktig.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne datakonsolideringsområder som inneholder formelreferanser til data utenfor rad- og kolonnegrensen for Excel 97-2003, og gjør deretter nødvendige endringer.

Denne arbeidsboken inneholder egendefinerte beskrivelser for brukerdefinerte VBA-funksjoner. Alle egendefinerte beskrivelser vil bli fjernet.

Hva det betyr    I kan Excel 2010 og nyere du bruke Visual Basic for Applications (VBA) til å opprette brukerdefinerte funksjoner (UDF) med egendefinerte beskrivelser. Egendefinerte beskrivelser støttes ikke i Excel 97-2007, og vil bli fjernet.

Gjør følgende    Du behøver ikke foreta deg noe siden alle egendefinerte beskrivelser vil bli fjernet.

Til toppen av siden

Problemer som fører til mindre tap av gjengivelse

Problem

Løsning

Noen matriseformler i denne arbeidsboken refererer til en hel kolonne. I tidligere versjoner av Excel kan det hende at disse formlene konverteres til #NUM!-feil når de beregnes på nytt.

Hva det betyr    Matriseformler som refererer til en hel kolonne i Excel 2007 og senere, konverteres til og vises som #NUM! feil når de beregnes i Excel 97-2003.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne matriseformlene som refererer til en hel kolonne, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene for å unngå #NUM-feil.

Ett eller flere definerte navn i denne arbeidsboken inneholder formler som bruker flere enn de 255 tegnene som er tillatt for det valgte filformatet. Disse formlene lagres, men de avkortes når de redigeres i tidligere versjoner av Excel.

Det betyr følgende    Når navngitte områder i formler overskrider 255 tegn, som er grensen i Excel 97-2003, vil formelen fungere riktig, men den vil avkortes i dialogboksen Navn og ikke kunne redigeres.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder navngitte områder i formler, og gjør deretter de nødvendige endringene slik at formlene kan redigeres i Excel 97-2003.

Noen formler i denne arbeidsboken er koblet til andre arbeidsbøker, som er lukket. Når disse formlene beregnes på nytt i tidligere versjoner av Excel uten at de koblede arbeidsbøkene åpnes, kan ikke tegn utenfor grensen på 255 tegn returneres.

Det betyr følgende    Når formler i en arbeidsbok er koblet til andre arbeidsbøker som er lukket, kan de bare vise opptil 255 tegn når de beregnes på nytt i Excel 97-2003. Formelresultatene kan avkortes.

Gjør følgende    Finn cellene med formler som kobler til andre arbeidsbøker som er lukket, slik at du kan kontrollere koblingene og gjøre de nødvendige endringene for å unngå at formelresultatene avkortes i Excel 97-2003.

En datavalideringsformel inneholder flere enn 255 tegn.

Det betyr følgende    Når datavalideringsformler overskrider 255 tegn, som er grensen i Excel 97-2003, vil formelen fungere riktig, men den vil avkortes og ikke kunne redigeres.

Gjør følgende    Klikk Søk i Kompatibilitetskontroll for å finne cellene som inneholder datavalideringsformler, og bruk deretter færre tegn i formlene slik at de kan redigeres i Excel 97-2003.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×