Kompatibilitetsendringer mellom versjoner

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kompatibilitetskontrollen viser elementer i Word-2013 eller 2016-dokument som ikke støttes, eller som oppfører seg annerledes i tidligere versjoner av Word. Enkelte av disse funksjonene endres permanent Hvis du konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013-formatet.

Hvis du vil kjøre Kompatibilitetskontroll, klikk fil > informasjon, klikker du Kontroller for problemer > Kontroller kompatibilitet, og se deretter gjennom alle kompatibilitet problemer liste under Sammendrag.

Funksjonstilgjengelighet i hver modus

Funksjon

97-2003

2007

2010

2013 og 2016

Nettvideo

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Apper for Office

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Innholdskontroller i gjentatt inndeling

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Tilpassede fotnotekolonner

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Overskrifter som er skjult som standard

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Merke kommentarer som utført

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Nye nummereringsformater

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Nye figurer og tekstbokser

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Teksteffekter

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Alternativ tekst i tabeller

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

OpenType-funksjoner

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Blokkering av forfattere

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Nye WordArt-effekter

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Nye innholdskontroller

Rødt kryss

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Word 2007-innholdskontroller

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Temaer

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Hoved-/tilleggsskrifter

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Sporede flyttinger

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Margtabulatorer

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

SmartArt-grafikk

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Office 2007-diagrammer

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Innebygde Open XML-objekter

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Byggeblokker

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Bibliografi og sitater

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Formler

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

Relative tekstbokser

Rødt kryss

Grønn hake

Grønn hake

Grønn hake

WordArt fra tidligere versjoner

Grønn hake

Grønn hake

Rødt kryss

Rødt kryss

Diagrammer fra tidligere versjoner

Grønn hake

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss

Diagrammer fra tidligere versjoner

Grønn hake

Rødt kryss

Rødt kryss

Rødt kryss


Til toppen av siden

Endringer i funksjonsvirkemåte

Merke kommentarer som utført

Merke kommentarer som utført er bare mulig i Word 2013 og 2016-filformater. Så lenge kommentar eller svar ikke redigeres i en tidligere versjon av Word, vises merknad eller svar det samme når filen åpnes på nytt i Word 2013 eller 2016.

Svar på kommentarer ser annerledes ut enn svar i tidligere versjoner av Word.

Byggeblokker

Byggeblokker og Autotekst-oppføringer kan miste informasjon.

Maler har innhold som vises i byggeblokkgallerier i Word 2016, 2013, 2010 og 2007. Når du lagrer en mal i Word 97-2003-format, konverteres innhold fra byggeblokkgalleriene permanent til statisk Autotekst-oppføringer. Du ikke konvertere Autotekst tilbake til byggeblokker selv om du senere konverterer dokumentet til Word 2013 eller 2016-format.

Innhold fra følgende byggeblokkgallerier konverteres til Autotekst:

 • Tabeller

 • Topptekster

 • Bunntekster

 • Sidetall

 • Tekstbokser

 • Formler

 • Innholdsfortegnelse

 • Bibliografier

 • Vannmerker

 • Egendefinerte gallerier

Bibliografier og sitater

Sitater og bibliografier konverteres til statisk tekst og oppdateres ikke lenger automatisk.

I Word 2016 og 2013 oppdateres sitater og bibliografier automatisk når du endrer kildene deres eller bruker en ny dokumentstil.

Når du lagrer et Word 2016 eller 2013-dokument i Word 97-2003-format, sitater og bibliografier konverteres til statisk tekst som ikke oppdateres automatisk, og kildene deres er ikke tilgjengelig.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013, oppdateres sitater og bibliografier ikke automatisk. Sitater og bibliografier skal oppdateres automatisk, må du opprette kildene i dokumentet eller kopiere dem til i Gjeldende liste i dialogboksen Kildebehandling, og erstatt statisk sitater og bibliografier med den nylig opprettede forslag.

Hvis du vil ha mer informasjon om sitater og bibliografier, kan du se opprette en bibliografi.

Innholdskontroller

Innholdskontroller konverteres til statisk innhold.

Hvis du lagrer et dokument i Word 97 – 2003-format, alle innholdskontroller konverteres til ren tekst og tilknyttede egenskaper, går tapt selv om du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013-filformatet.

I Word 97–2003 kan for eksempel brukere ikke lenger vise elementer i en rullegardinliste. I tillegg overholdes ikke lenger eventuelle beskyttelsesegenskaper (det vil si områder som ikke kan redigeres eller slettes), og brukerne kan slette og endre innholdet i kontrollene.

Innebygde objekter

Et innebygd objekt i dette dokumentet ble opprettet i en nyere versjon av Office. Du kan ikke redigere den i en tidligere versjon av Word.

Du kan konvertere innebygde Open XML-objekter, slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, kan redigere dem.

Konvertere innebygde Excel 2013 eller 2016 objekter

 1. Høyreklikk det innebygde objektet.

 2. Velg Regnearkobjekt, og klikk deretter Konverter.

 3. Klikk Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Velg Microsoft Office Excel 97-2003-regneark fra Objekttype-listen.

Konvertere innebygde PowerPoint 2013 eller 2016 lysbildeobjekter

 1. Høyreklikk det innebygde objektet.

 2. Velg Lysbildeobjekt, og klikk deretter Konverter.

 3. Klikk Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Velg Microsoft Office PowerPoint 97-2003-lysbilde fra Objekttype-listen.

Konvertere innebygde PowerPoint 2013 eller 2016 presentasjonsobjekter

 1. Høyreklikk det innebygde objektet.

 2. Velg Presentasjon-objekt, og klikk deretter Konverter.

 3. Klikk Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Velg Microsoft Office PowerPoint 97-2003-presentasjon fra Objekttype-listen.

Konvertere innebygde Word 2013 eller 2016 objekter

Du kan konvertere innebygde objekter slik at personer som bruker tidligere versjoner av Word, kan redigere dem.

 1. Høyreklikk det innebygde objektet.

 2. Velg Dokument-objekt, og klikk deretter Konverter.

 3. Klikk Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Velg Microsoft Word 97-2003-dokument fra Objekttype-listen.

Formler

Formler konverteres til bilder. Du vil ikke kunne redigere formlene før dokumentet er konvertert til et nytt filformat. Eventuelle kommentarer, sluttnoter eller fotnoter finnes i formlene, går tapt ved lagring.

Hvis du lagrer dokumentet i Word 97-2003-format, konverteres formler til bilder som du ikke kan redigere. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013-filformat, og ikke er endret til bildene formel i en tidligere versjon, blir formlene til tekst og du vil kunne redigere dem.

SmartArt-grafikk

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i tidligere versjoner av Word.

Når du lagrer et dokument som inneholder SmartArt-grafikk, i Word 97-2003-format, konverteres den til statiske bilder. Du kan ikke redigere tekst i grafikk, endre oppsettet for den eller endre det generelle utseendet på den.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013-formatet, og ikke er endret til bilder i en tidligere versjon, endres grafikken tilbake til en SmartArt-objekt.

Margtabulatorer

Justeringstabulatorer konverteres til tradisjonelle tabulatorer.

I Word 2016 og 2013 brukes justeringstabulatorer til å plassere tekst i forhold til margene i dokumentet eller et område i dokumentet og justere plasseringen til Hvis du endrer margene.

Hvis du lagrer dokumentet i Word 97-2003-format, erstattes justeringstabulatorer permanent med vanlige tabulatorer, og plasseringen til dem justeres ikke lenger automatisk hvis du endrer margene. Hvis du har brukt justeringstabulatorer til å lage et sammensatt oppsett, kan det hende at tabulatorene bytter plassering, og at utseendet på dokumentet endres.

Tekstbokser

En del tekstboksplassering endres.

I tekstbokser justeres tekst som er midtstilt loddrett eller justert til bunnen permanent til toppen selv om du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013-formatet.

Sporede flyttinger

Sporede flyttinger konverteres til slettinger og innsettinger.

Hvis du lagrer dokumentet i Word 97-2003-format, blir sporede flyttinger sporede slettinger og innsettinger. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2016 eller 2013-format, konverteres sporede innsettinger og slettinger ikke tilbake til sporede flyttinger.

Nye nummereringsformater

Nye nummereringsformater konverteres til arabiske tall (1, 2, 3, 4,...).

Lister som er formatert med de nye nummereringsformatene (0001, 0002, 0003, 0004, ...), konverteres til vanlige arabiske tall (1, 2, 3, 4, ...).

Nye figurer og tekstbokser

Figurer og tekstbokser konverteres til effekter som er tilgjengelige i dette formatet.

Figurer og tekstbokser som er opprettet i Word 2016 eller 2013 kan formateres med en rekke nye effekter, for eksempel Skråkant og 3D-rotasjon, som ikke er tilgjengelig i tidligere versjoner av Word. I tidligere versjoner av Word, vil disse effektene konverteres til effekter som er tilgjengelige i disse versjonene.

Teksteffekter

Effekter på tekst fjernes

Effekter på tekst fjernes permanent med mindre de er angitt ved bruk av en egendefinert stil.

Hvis teksteffektene er angitt ved hjelp av en egendefinert stil, vises de på nytt når dokumentet åpnes på nytt i Word 2016 eller 2013.

Alternativ tekst i tabeller

Tabeller mister informasjon om alternativ tekst.

Alternativ tekst vises når et dokument er på weben. Alternativ tekst i tabeller i Word 97-2003-format fjernes permanent.

Blokkering av forfattere

All informasjon om hvor andre forfattere redigerer i dette dokumentet vil bli fjernet permanent.

Forfatterblokkering fjernes fra alle områder der dette er brukt, og hele dokumentet kan redigeres.

WordArt

Effekter på tekst fjernes.

WordArt konverteres til statisk tekst.

Diagrammer

Et diagram i dette dokumentet kan inneholde data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet. Data utenfor 256 (IV) kolonner ganger 65 536 rader ikke lagrer.

Noen diagrammer konverteres til bilder som ikke kan endres. Hvis diagrammet er basert på data utenfor radene og kolonnene som støttes av Word 97-2003, går disse dataene tapt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×