Komme i gang-veiledning for Microsoft Teams for systemansvarlige

Komme i gang-veiledning for Microsoft Teams for systemansvarlige

Microsoft Teams er en digital hub som samler samtaler, møter, filer og apper på ett sted. Siden den er bygd på Office 365, kan skolene bruke Office-programmer og -tjenester de allerede er kjent med. Microsoft Teams leverer ypperlig sikkerhet og forskriftssamsvar og kan tilpasses enhver skoles behov.

Med Microsoft Teams kan skolen eller institusjonen opprette klasserom for samarbeid, koble seg til faglige læringssamfunn eller kommunisere med personalet på skolen. Alt dette gjøres i Office 365 for utdannelse.

Velkommen!

Denne veiledningen viser deg hvordan du lanserer og får mest mulig ut av Microsoft Teams. Som Office 365-administrator for Microsoft Teams er du en viktig del av utrulling og bruk av Microsoft Teams i institusjonen.

Det er enkelt å komme i gang

Rull ut Microsoft Teams i institusjonen ved å følge trinnene i denne veiledningen. Den har alt du trenger for å lykkes.

 1. Forstå Microsoft Teams

 2. Distribuere Microsoft Teams

 3. Lansere Microsoft Teams

 4. Tilbakemeldinger og støtte

Forstå Microsoft Teams

Kjerneverdier

Teams er utviklet for grupper og avdelinger som jobber sammen:

 • Kommuniser i øyeblikket og hold alle oppdatert

 • Gi teamet rask tilgang til informasjonen de trenger, direkte i Office 365

 • Tilpass huben slik at den inkluderer innhold og funksjoner som du og teamet trenger hver dag

 • Få den ypperlige sikkerheten og funksjonene for forskriftssamsvar som du forventer fra Office 365

Microsoft Teams er én samarbeidstjeneste i Office 365 for utdannelse som tar hensyn til de forskjellige behovene og utfordringene for folk som jobber i grupper. Samarbeidsbehovene til institusjonen din er unike, og derfor kan brukerne dra nytte av flere forskjellige programmer i Office 365, slik som OneNote, Outlook, SharePoint og Yammer. Microsoft Teams gir deg en effektiv løsning som letter samarbeid og integrerer programmer lærere bruker.

Hvordan vi skiller oss ut

Siden Microsoft Teams er en del av Office 365, har det innebygd integrering med Azure Active Directory, SharePoint, OneNote, Office 365-grupper og mye mer. Dette gjør at du får mest mulig ut av Office 365, samtidig som brukeropplevelsen blir enkel og sikker i alle verktøyene.

Office 365 satser sterkt på sikkerhet, forskriftssamsvar, personvern og åpenhet. Microsoft Teams ble bygd med de samme prinsippene som grunnlag.

Microsoft Teams ble helt fra starten av designet med samsvar, autentisering og personvern i tankene. Microsoft Teams har innebygd samsvar med støtte for standarder som ISO 27001 og 27018, SOC 1 og SOC 2, FERPA, EU-modellbestemmelser og mange flere.

Microsoft Teams beskytter teamets data med kraftige sikkerhetsmetoder, inkludert godkjenning med to faktorer, sterke passord og tilgangspolicyer. Alle data krypteres, enten det er chat, notater eller filer. Det er dine data. Du eier dem, og du kontrollerer dem. Microsoft henter ikke inn kundedata for å bruke dem til annonsering. Vi sikrer kundenes data i samsvar med strenge kontrakter.

I samsvar med vår forpliktelse til åpenhet kan du se hvor dataene dine er plassert. I tillegg kan du se detaljerte rapporter om hvordan Office 365-kontrollene samsvarer med kontrollene for sikkerhet, personvern, forskriftssamsvar og risikostyring som er definert i Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix (CSA CCM).

Microsoft Teams er på foretaksnivå og har støtte på 25 språk i 181 markeder og 6 datasentre, en 99,9 % økonomisk støttet tjenestenivåavtale og brukerstøtte døgnet rundt.

Definisjoner

Institusjon

Alle team som opprettes av fakultetet, personalet og elever ved institusjonen, assosieres med Office 365-leieren din. Du kan gi alle brukere eller en undergruppe av brukere (slik som lærere) muligheten til å opprette team med Office 365-grupper.

Team

Et team samler en gruppe mennesker som jobber sammen. Team kan være dynamiske for prosjektbasert arbeid (for eksempel utvikling av læreplaner, planlegging av arrangementer) så vel som pågående arbeid for å reflektere institusjonens interne struktur (for eksempel skoler, avdelinger og klasser). Samtaler, filer og notater i teamkanaler er bare synlige for teammedlemmer. Finn ut mer om de nye funksjonene i Teams for lærere, elever og personale.

Kanal

En kanal hjelper deg med å organisere teamets samtaler, innhold og verktøy rundt et emne. Kanaler kan organiseres etter for eksempel emne (skolearrangementer, klasser), fag (mattelærere), prosjekter (planlegging av læreplan) eller bare fordi det er gøy (morogreier). Teameiere kan opprette kanaler og gi andre teammedlemmer muligheten til å opprette kanaler når det er nødvendig.

Faner øverst i kanalen gjør det mulig for teamet å ha filer, notater og egendefinert innhold, slik som pengeinnsamling i et Excel-ark, timeplaner i en OneNote-notatblokk eller klassekart på et PowerPoint-lysbilde. Alle i teamet får tilgang til dette innholdet. Du kan tilpasse koblinger til programmer fra tredjeparter i kanaler for å hente inn data fra apper som busuu, Canvas, Flipgrid og Kahoot! og mange flere.

Diagram

Bli med i teamet

Når Microsoft Teams er aktivert for institusjonen, kan teameiere invitere lærere, elever eller personale til å bli med i teamet. Microsoft Teams gjør det enkelt for teameiere å bruke navn til å legge til personer fra institusjonen.

Teameiere kan også opprette team basert på en eksisterende Office 365-gruppe. Endringer i gruppen synkroniseres automatisk til Microsoft Teams. Å opprette et team basert på en eksisterende Office 365-gruppe gjør det ikke bare enklere å invitere og administrere medlemmer, men synkroniserer også filer i Microsoft Teams.

Teamroller

Det er to hovedroller i Microsoft Teams: en teameier, som er personen som oppretter teamet, og teammedlemmer, som er personene teameieren inviterer til å bli med i teamet. Teameiere kan gjøre hvem som helst til medeier når de inviterer dem til teamet, eller når som helst etter at de har blitt med i teamet. Når du har flere teameiere, kan de dele på å administrere innstillinger og medlemmer, inkludert invitasjoner.

Teaminnstillinger

Teameiere kan administrere teaminnstillinger direkte i Microsoft Teams. Innstillingene inkluderer muligheten til å legge til et teambilde, angi tillatelser til å opprette kanaler, legge til faner og koblinger, @omtale hele teamet eller kanalen og bruke GIF-bilder, klistremerker og memer.

Som systemansvarlig for Microsoft Teams har du tilgang til systeminnstillinger i administrasjonssenteret. Disse innstillingene kan påvirke alternativene og standardene teameiere ser i teaminnstillingene. Du kan for eksempel aktivere en standardkanal, «Generelt», for kunngjøringer, diskusjoner og ressurser som vises for alle team.

Distribuere Microsoft Teams

Microsoft Teams er tilgjengelig for kunder i utdanningssektoren som en del av programserien Office 365 for utdannelse: Education, Education Plus, Education E5 og eksisterende Education E3-programserier.

Siden du er Office 365-kunde, er Microsoft Teams tilgjengelig for hele institusjonen. Før du distribuerer Microsoft Teams, er det et par ting du må vite om innstillingene i administrasjonssenteret for Office 365.

Aktivere Microsoft Teams for din institusjon

Systemansvarlige må bruke administrasjonssenteret for Office 365 til å aktivere Microsoft Teams for institusjonen.

 1. Logg deg på Office 365 med jobb- eller skolekontoen.

 2. Velg Administrator for å gå til administrasjonssenteret for Office 365.

 3. Gå til Innstillinger > Tjenester og tillegg.

 4. På siden Tjenester og tillegg velger du Microsoft Teams.

  Tjenester og tilleggsprogrammer
 5. Innstillingsskjermen i Microsoft Teams åpnes. Velg lisensen du vil konfigurere – lærere og ansatte eller elever.

  Lisenskonfigurering
 6. Etter at du har valgt lisenstypen du vil aktivere, setter du veksleknappen til og velger Lagre.

  Aktiver lisens

Du kan kontrollere hvilke brukere ved institusjonen som kan bruke Microsoft Teams. Oppretting av Office 365-grupper er aktivert som standard i Exchange Online. Det er imidlertid et par måter en systemansvarlig kan begrense oppretting av nye grupper til visse brukere på.

Hver Exchange Online-bruker har en OWA-postbokspolicy som bestemmer hva vedkommende kan og ikke kan gjøre med postboksen sin. Ved å bruke cmdleten Set-OwaMailboxPolicy kan du konfigurere parameteren GroupCreationEnabled til å være $true for brukere som har tillatelse til å opprette grupper, og $false for brukere som ikke har tillatelse til å opprette grupper. Den eneste måten å oppdatere postbokspolicyen på er via Windows PowerShell. Se Bruke PowerShell til å administrere Office 365-grupper – hjelp for administratorer hvis du vil ha mer informasjon.

Obs!: Disse kommandoene kan bare slå av oppretting av grupper for OWA og Outlook.

Hvis du vil slå av oppretting av grupper ved institusjonen, bruker du innstillingene for Azure Active Directory. Eller så har Generell tilgjengelighet for Office 365 Planner den 6. juni 2016 mulighet for å endre kontrollmekanismen til en policy som er lagret i Azure Active Directory.

Fordelen med denne metoden er at Azure Active Directory blir et sentralt punkt som alle Office 365-programmene kan sjekke. Etter at en passende policy har blitt opprettet, er kontrollen over oppretting av nye Office 365-grupper lik overalt.

Innstillinger på tvers av leieren

Generelt

I Generelt-delen kan du konfigurere følgende innstillinger for institusjonen:

 • Vis organisasjonskart i personlig profil

 • Bruk Skype for Business for mottakere som ikke har Microsoft Teams

 • Tillat proaktive hjelpemeldinger fra T-Bot

Still bryteren på Av eller og velg Lagre for å deaktivere eller aktivere innstillingen.

Innstillinger på tvers av leiere

Integrering av e-post

Du kan aktivere e-postintegrering med kanaler og opprette en liste over begrensede avsendere. Still bryteren på Av eller og velg Lagre for å deaktivere eller aktivere e-postintegrering.

For å begrense en liste over avsendere skriver du inn et domene og velger Lagre.

E-postintegrering

Apper

Du kan aktivere eksterne apper, nye eksterne apper og sideinnlasting for apper i Microsoft Teams. Stil bryteren på Av eller og velg Lagre for å aktivere eller deaktivere innstillingen.

Apper

Når eksterne apper er aktivert i Teams, kan lærere tilpasse appene slik at elevene får tilgang til dem via fanene. Med faner kan du tilpasse en kanal slik at den inkluderer innhold og funksjoner teamet ditt trenger hver dag. Faner gir rask tilgang til ofte brukte dokumenter og skytjenester. Det er flere innebygde faner, slik som Filer.

I Microsoft Teams-klienten, øverst i kanalen, kan brukere legge til faner for Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, Excel-regneark, OneNote-notatblokker, planer fra Planner og mye mer.

Legg til apper

Over tid blir flere faner lagt til, både fra Microsoft og fra partnere.

Alternativer for tilpasset skylagring

Du kan aktivere forskjellige typer skylagring i Microsoft Teams. Box, Dropbox, Google Drive og ShareFile støttes. Still bryteren på Av eller og velg Lagre for å deaktivere eller aktivere innstillingen.

Alternativer for nettsky

Brukerinnstillinger etter lisens

Team og kanaler

Et team er utformet for å bringe sammen en gruppe personer som arbeider tett sammen, for å få ting gjort. Team kan være dynamiske for prosjektbasert arbeid (for eksempel utvikling av læreplaner, planlegging av arrangementer) så vel som pågående for å reflektere institusjonens interne struktur (for eksempel skoler, avdelinger og klasser).

Kanaler er underkategorier av team. Du kan for eksempel opprette en kanal for en aktivitet eller et emne. Samtaler, filer og notater er spesifikke for hver kanal, men alle medlemmene i teamet kan se dem.

Som administrator kan du opprette og administrere teameiere og -medlemmer ved hjelp av kontrollpanelet Grupper i administrasjonssenteret for Office 365.

Brukerinnstillinger etter lisens

For mer informasjon om å opprette Office 365-grupper i administrasjonssenteret kan du se Opprette en Office 365-gruppe i administrasjonssenteret.

Samtaler og møter

Noen skoler ønsker kanskje å begrense nettverkstrafikken. Du kan for eksempel deaktivere videoer ved institusjoner som har lav båndbredde. I delen Samtaler og møter kan du velge om brukere skal kunne bruke video eller skjermdeling i møter.

Samtaler og møter

Meldinger

Som leieradministrator kan du aktivere eller deaktivere medieinnhold, for eksempel animerte bilder (GIF-bilder), memer og klistremerker i Meldinger-delen på innstillingsskjermen for Microsoft Teams. Du kan også la fakultetet og personalet slette meldinger, slik at lærere kan moderere klassesamtaler og aktivere eller deaktivere privat chat for elevene.

Meldinger

Velg Av eller og deretter Lagre for å aktivere eller deaktivere Giphy, som kan brukes til å legge til GIF-bilder i samtaler.

Når GIF-bilder er aktivert, kan du legge til en innholdsvurdering for å begrense hvilke GIF-bilder som er tillatt i Microsoft Teams ved institusjonen. Innholdsvurderinger inkluderer følgende:

 • Streng

 • Moderat

 • Tillat alt innhold

Du kan også aktivere eller tillate:

 • Memer som brukere kan redigere og legge til i samtaler

 • Klistremerker som brukere kan redigere og legge til i samtaler

 • At eiere sletter alle meldinger

 • At brukere kan slette sine egne meldinger

 • At brukere kan chatte privat

Roboter

Du kan fullføre oppgaver, for eksempel å forespørre informasjon og utføre kommandoer, ved hjelp av roboter. Per den 14. mars 2017 var over 20 integrerte roboter og tredjepartsroboter tilgjengelige i Teams. Det kommer flere snart.

Obs!: T-Bot er en del av produktets hjelpesystem og kan ikke deaktiveres.

Hvis du er interessert i å bygge en robot, kan du se gjennom Microsoft Teams-plattformen for roboter. Her finner du veiledninger for hvordan du kan begynne å skrive roboter for Microsoft Teams.

Koblinger

Koblinger gjør det mulig for upi å få oppdateringer fra populære tjenester som Twitter, Trello, Wunderlist, GitHub og VSTS.

Se Koble apper til gruppene dine og Office-plattform for koblinger hvis du vil ha mer informasjon.

Klientdistribusjon

Installasjonsfilen for Microsoft Teams-klienten er en kjørbar fil som systemansvarlige og sluttbrukere kan laste ned fra https://teams.microsoft.com/downloads. Sluttbrukere på stasjonære enheter kan installere programmet hvis de har de nødvendige tillatelsene. Systemansvarlige kan også distribuere installasjonsprogrammet og distribuere det via klientdistribusjonsverktøy.

Sluttbrukere med mobile enheter kan laste ned Microsoft Teams-appen fra appbutikken for den mobile plattformen.

Microsoft Teams er tilgjengelig på stasjonære Windows- (Windows 7 og nyere) og Mac-enheter (Mac 10.10 og nyere). Det er også tilgjengelig på iOS v9 og nyere (iPhone og iPad), Android 4.4 og nyere og Windows Phone 10.0.10586 og nyere. Støtte for Windows 10S kommer senere.

Microsoft Teams støtter nettklienten i Edge 12+, Internet Explorer 11+, Firefox 47.0+ og Chrome 51.0+. Brukere som prøver å åpne Microsoft Teams-nettklienten i Safari, sendes til siden for nedlasting av skrivebordsklienten. Støtte for Safari kommer senere.

Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-lisenser

Administratorer styrer Microsoft Teams-lisenser i administrasjonssenteret for Office 365. Du må være global administrator eller brukeradministrator i Office 365 for å administrere Microsoft Teams-lisenser.

Hvis du vil sette begrensninger for brukerne som har tilgang til Microsoft Teams ved institusjonen, eller fjerne en bruker du ikke vil gi tilgang, kan du gjøre dette ved deaktivere Microsoft Teams-lisensen for de(n) aktuelle personen(e). Når lisensen er deaktivert, kan ikke brukeren/brukerne lenger se Microsoft Teams i Office 365-startprogrammet for apper og på hjemmesiden.

Du tildeler eller fjerner Microsoft Teams-lisensen på samme måte som du tildeler andre Office 365 Business- eller Enterprise-lisenser. Logg på Office 365, gå til administrasjonssenteret for Office 365, og tildel eller fjern Microsoft Teams-lisenser på siden Brukere > Aktive brukere.

Nettadresser og IP-adresseområder for Microsoft Teams

Hvis skolen ikke tillater at datamaskinene i nettverket kobler seg til Internett, kan du se Nettadresser og IP-adresseområder for Office 365. I denne artikkelen vises endepunktene som du bør ta med i listene over tillatte utgående punkter og sonen for klarerte områder i Internet Explorer for å sikre at datamaskinene kan bruke Microsoft Teams i Office 365.

Lansering

Lansere testteam

Hjelp teamambassadører med å lage og lansere tester

Før du ruller ut Microsoft Teams til hele institusjonen, anbefaler vi at du begynner med et par testteam bestående av lærere, elever og personale. Dette hjelper deg med å finpusse lanseringsplanen og sikrer at du er klar til å rulle ut til hele institusjonen. Vellykkede tester skaper forventninger til den neste lanseringen.

Finn testteam

Snakk med et par avdelinger for å finne 2–3 testteam. Be hele teamet om å bruke Microsoft Teams som hovedkommunikasjonsmetode og samarbeide med hverandre jevnlig. Dette er nødvendig for å kunne delta i testen. Dette gjør at testteamene forstår funksjonene i Microsoft Teams fullt ut og identifiserer den beste måten å integrere det i arbeidsflyten på.

Finn ambassadører

Finn ambassadører blant testteamene, og be dem om å hjelpe til med å få folk til å ta Microsoft Teams i bruk. Lærere er ofte opptatt av å hjelpe medarbeiderne med å lære å bruke mer effektive løsninger.

Sørg for at testene blir vellykket

Gi ambassadørene fleksibilitet til å tilpasse Microsoft Teams til testene sine mens du samtidig beholder kontrollen via avanserte funksjoner for sikkerhet og styring i administrasjonssenteret. Når innstillingene er åpne, kan testteamene utforske alt Microsoft Teams har å tilby. Du kan alltids endre innstillingene etter som teamene utvikler seg.

Lansering til resten av institusjonen

Ha et oppstartsmøte med teamambassadørene

Den beste måten å få testteamene til å glede seg til Microsoft Teams på er å ha et møte, enten ansikt til ansikt eller virtuelt. Ha et oppstartsmøte der du introduserer Microsoft Teams, diskuterer testprogrammet og lar teamambassadørene prøve Microsoft Teams. Del Komme i gang-veiledningene for å forklare hvordan de får teamet sitt i gang.

Inviter teamambassadører til Microsoft Teams

Begynn å bruke Microsoft Teams sammen med teamambassadørene mens du planlegger lanseringen. Si fra om viktige oppdateringer om lanseringen, få tilbakemeldinger fra testteamene, svar på spørsmål, og del suksessen i Microsoft Teams.

Klargjøre Microsoft Teams

Hjelp ambassadørene med å klargjøre Microsoft Teams, inkludert teaminnstillinger, kanaler og integreringer med programmer fra tredjeparter. Be teamambassadørene om å legge ut velkomstinnlegg og ressurser til brukerne i produktet.

Vi anbefaler at du bare foretar grunnleggende klargjøring, slik at brukerne kan opprette kanaler, tilpasse faner og legge til koblinger på egen hånd. Se videoen Bruke faner, som er laget til dette formålet.

Lansere Microsoft Teams

Teamambassadører har ansvar for å definere teamets hensikt, hvordan det skal brukes i forhold til andre verktøy, normer for offentlig kommunikasjon og regler for oppretting av teamkanaler.

Mens teamambassadørene forbereder seg på lanseringen, bør du be dem om å ha et Produktive samtaler-videomøte med testteamet, lik det første oppstartsmøtet. Be dem om å bruke videoer som denne til å illustrere hvordan Microsoft Teams kan gjøre dem mer produktive.

Teamambassadører må sjekke at teammedlemmene har alt de trenger for å bruke Microsoft Teams, ved å gi nok tid til at alle kan logge seg på, laste ned skrivebords- og mobilprogrammene og begynne å chatte med hverandre.

Pleie

Flytt arbeid til Microsoft Teams

Hjelp testteamene med å komme i gang ved å be ambassadørene om å flytte viktige samtaler, oppdateringer og prosjekter til Microsoft Teams. Dette gjør at teammedlemmene føler seg mer komfortable med flyttingen.

Integrer Microsoft Teams

Få live oppdateringer og data fra tredjepartsprogrammer og -tjenester, slik som Polly og busuu, direkte i Microsoft Teams. Dette sparer personalet for tid siden de bare trenger å sjekke ett verktøy for informasjon.

Be teamambassadørene om å dele ideene sine for tilpassede integreringer med tredjepartsprogrammer og -roboter som er laget for teamene deres.

Overvåk Microsoft Teams

Del analyser om oppstart og bruk av Microsoft Teams med teamambassadører, og minn dem på å dele tilbakemeldinger fra teammedlemmene i Tilbakemeldinger-kanalen.

Skap oppmerksomhet

Fortell hele institusjonen om Microsoft Teams. FastTrack gir systemansvarlige ressursene til dette ved å inkludere ressurser som kan brukes til å spre budskapet, slik som maler for kunngjøringer og nedtelling og e-postmeldinger med brosjyrer, plakater, tips og triks. Se FastTrack-nettstedet, eller spør Microsoft-selgeren om dette.

Gi opplæring

Organiser opplæring og spørsmål og svar som er tilpasset hvert enkelt team.

Muliggjør innovasjon

Samarbeid med ambassadørene ved institusjonen for å identifisere tilfeller av avansert bruk, inkludert egendefinerte integreringer og roboter, for å få mest mulig ut av Microsoft Teams. Vurder å opprette et team for Microsoft Teams-ambassadørene ved institusjonen der de kan dele ideer om hvordan teamene kan samarbeide.

Del tilbakemeldinger om Microsoft Teams i User Voice eller Tilbakemeldinger-koblingen i produktet. Snakk med andre IT-fagfolk i Microsoft Teams Tech Community.

Tilbakemeldinger og støtte

Gå til Microsofts hjelpesenter for utdanning

Send et forslag

Spør fellesskapet

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×