Komme i gang med SharePoint Designer 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et webområde og program for utforming av programmet brukes til å utforme, bygge, og Tilpass nettsteder som kjører på SharePoint Foundation 2010 og Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010, kan du opprette data rik nettsider, bygge kraftige arbeidsflyt-aktiverte løsninger og utforme utseendet på nettstedet.

Bruk koblingene nedenfor til å lære mer om SharePoint Designer 2010 gjennom artikler, videoer og andre opplæringsressurser. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å lære om de grunnleggende oppgavene du utfører i SharePoint Designer 2010.

Komme i gang-logo

Hva vil du bruke

Hvor vil du gå

Du må vite hva som er endret?   

Finn ut hva er nytt i denne utgivelsen, og hvordan du får størst mulig utbytte av de nye funksjonene.

Hva er nytt i SharePoint Designer 2010

Leter du etter 2007 menyer og kommandoer?   

Se en tabell med meny- og verktøylinjekommandoer i 2007-versjonen, og lær om deres nye plasseringer ved hjelp av denne arbeidsboken for tilordning.

Tilordne veiledninger for Microsoft Office-programmer

Aldri brukt SharePoint Designer før?   

Lær hvilke SharePoint Designer 2010 handler om og hvordan du får mest mulig ut av den i organisasjonen.

Innføring i SharePoint Designer 2010

Vil du ha opplæring for andre i gruppen?   

Bli mer produktiv i denne versjonen med opplæring på SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-opplæring

Grunnleggende oppgaver i SharePoint Designer 2010

Åpne og opprette SharePoint-områder

Opprette lister, biblioteker og tilkoblinger til datakilder

Opprette egendefinerte visninger og skjemaer

Opprette egendefinerte arbeidsflyter

Utforme nettstedssider, hoveddokumenter og sideoppsett

Lagre som en mal

Åpne og opprette SharePoint-områder

Du kan åpne eksisterende SharePoint-områder på serveren og start tilpasse dem i SharePoint Designer 2010, og du kan opprette nye områder som er basert på SharePoint-områdemaler eller ny, tom områder som du tilpasser fra grunnen av.

Åpne områder

Hvis du vil åpne et eksisterende område, klikker du kategorien Fil, velger Områder, og gjør ett av følgende:

 • Klikk Åpne område for å finne tilgjengelige områder på serveren.

 • Klikk Tilpass mitt område for å åpne og tilpasse Mitt område.

 • Velg et område du tidligere har arbeidet med, under Nylig brukte områder.

Opprette områder

Hvis du vil opprette et nytt område, klikker du kategorien Fil, velger Områder, og gjør ett av følgende:

 • Klikk Nytt tomt webområde for å opprette et tomt SharePoint-område.

 • Klikk Legg til sekundært område på Mitt område for å opprette et nytt område under Mitt område.

 • Velg en mal for å opprette et nytt område basert på under Områdemaler en SharePoint-mal.

Obs!: I tillegg til åpning og oppretting av nettsteder fra i SharePoint Designer 2010, kan du åpne et SharePoint-område ved hjelp av webleseren og deretter åpne området i SharePoint Designer 2010 ved hjelp av tilgjengelige koblingene i Områdehandlinger-menyen, båndet og andre steder i SharePoint.

Til toppen av siden

Opprette lister, biblioteker og tilkoblinger til datakilder

I SharePoint Designer 2010, kan du opprette lister og biblioteker som ofte brukes som datakilde for SharePoint-områder, og du kan opprette datakildetilkoblinger til XML-filer, eksterne databaser og webtjenester.

SharePoint-lister og -biblioteker

Hvis du vil opprette en SharePoint-liste eller et bibliotek, klikker du Lister og biblioteker i navigasjonsruten, og velger ett av følgende alternativer i kategorien Lister og biblioteker:

 • Klikk Egendefinert liste for å opprette en tom liste fra grunnen av.

 • Klikk SharePoint-liste for å opprette en liste som er basert på en SharePoint-listemal.

 • Klikk Dokumentbibliotek for å opprette et bibliotek som er basert på en SharePoint-bibliotekmal.

 • Klikk Ekstern liste for å opprette en ekstern liste basert på en ekstern innholdstype. (Eksterne innholdstyper beskrives nedenfor.)

 • Klikk Liste fra regneark for å opprette en liste som er basert på importerte regneark.

Datakildetilkoblinger

Hvis du vil opprette en datakildetilkobling, klikker du Datakilder i navigasjonsruten, og velger ett av følgende alternativer i kategorien Datakilder.

 • Klikk Koblet datakilde for å opprette en datatilkobling til flere datakilder.

 • Klikk Databasetilkobling for å opprette en datatilkobling til en database som støtter OLE DB- eller ODBC-protokollen.

 • Klikk Tilkobling for SOAP-tjeneste for å opprette en tilkobling til en XML-webtjeneste bruker SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klikk REST-tjenestetilkobling for å opprette en tilkobling til et skript på serversiden ved hjelp av REST (Representational State Transfer).

 • Klikk XML-filtilkobling for å opprette en tilkobling til en XML-kildefil.

Eksterne innholdstyper

Ved hjelp av eksterne innholdstyper kan du koble til eksterne forretningsdatakilder og integrere disse kildene med SharePoint-området og støttede klientprogrammer. Når du oppretter en ekstern innholdstype, kan du opprette eksterne lister som gir brukere muligheten til å arbeide interaktivt med dataene som om de var en hvilket som helst SharePoint-liste eller -bibliotek.

Gjør følgende for å opprette en ekstern innholdstype.

 1. Klikk Eksterne innholdstyper i navigasjonsruten.

 2. Klikk Ekstern innholdstype i kategorien Eksterne innholdstyper, og lag deretter operasjonene, feltene og annet for den eksterne innholdstypen.

Til toppen av siden

Opprette egendefinerte visninger og skjemaer

I SharePoint Designer 2010, kan du opprette egendefinerte visninger og skjemaer for dataene dine kilder, som blir virkelig grensesnittet for lesing og skriving av data til disse datakildene.

Visninger

En visning er en live tilpasse visningen av en datakilde som kan legges til en SharePoint-side. Du kan opprette listevisninger (som bruker XSLT listevisning) og datavisninger (som bruker nettdelen for dataskjema) i SharePoint Designer 2010. Gjør ett av følgende fremgangsmåte for å opprette en liste eller data visning.

 • Klikk Lister og biblioteker i navigasjonsruten, velg listen du vil opprette en visning for, og klikk deretter Listevisning i kategorien Listeinnstillinger.

  Obs!: Det opprettes en visning som er knyttet til listen eller biblioteket. Brukere får dermed se visningen, og kan tilpasse den ved hjelp av Administrer visninger-gruppen i SharePoint-båndet.

 • Klikk Områdesider i navigasjonsruten, rediger siden der du vil opprette visningen, klikk kategorien Sett inn, velg Datavisning og velg deretter SharePoint-listen eller -biblioteket du vil bruke for visningen.

Skjemaer

Et skjema er en tilpasse visningen av en datakilde som du bruker til å sende eller skrive inn i datakilden. Du kan opprette listeskjemaer og dataskjemaer (begge Bruk nettdelen for dataskjema) i SharePoint Designer 2010. Gjør ett av følgende fremgangsmåte for å opprette et skjema for liste eller data.

 • Klikk Lister og biblioteker i navigasjonsruten, velg listen du vil opprette et skjema for, og klikk deretter Listeskjema i kategorien Listeinnstillinger.

 • Klikk Områdesider i navigasjonsruten, rediger siden der du vil opprette skjemaet, klikk kategorien Sett inn, velg Skjema for nytt element, Skjema for redigering av elementer eller Skjema for visning av elementer, og velg datakilden du vil bruke for skjemaet.

Obs!: I tillegg til å bruke Skjemautformingsverktøy i SharePoint Designer 2010, kan du opprette og tilpasse SharePoint-skjemaer ved hjelp av Microsoft InfoPath 2010.

Til toppen av siden

Opprette egendefinerte arbeidsflyter

I SharePoint Designer 2010, kan du håndtere forretningsprosesser svært tilpasset arbeidsflyter. Arbeidsflyter kan brukes til å administrere programmet prosesser samt inneholde mennesker samarbeidsfunksjonen prosesser. Du har mange alternativer når du oppretter arbeidsflyter.

Opprette arbeidsflyter i SharePoint Designer 2010

Når du oppretter en arbeidsflyt, kan du opprette en basert på en SharePoint-liste eller et bibliotek, du kan opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt som kan brukes på alle lister eller biblioteker og kan du opprette en områdearbeidsflyt som fungerer på områdenivå.

Hvis du vil opprette disse arbeidsflytene, velger du Arbeidsflyter i navigasjonsruten, og utfører deretter ett av følgende i kategorien Arbeidsflyter:

 • Klikk Listearbeidsflyt, og velg listen du vil knytte arbeidsflyten til.

 • Klikk Arbeidsflyt som kan brukes på nytt for å opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt som kan knyttes til alle lister eller biblioteker.

 • Klikk Områdearbeidsflyt for å opprette en arbeidsflyt som kan brukes på områdenivået.

Når du har opprettet arbeidsflyten, kan du bruke arbeidsflytutformeren til å strukturere betingelsene, handlingene og trinnene i arbeidsflyten. Bruk aktivitetsutformeren til å behandle hendelsene som er knyttet til hver aktivitet.

Importere arbeidsflyter fra Microsoft Visio 2010

I tillegg til å opprette arbeidsflyter i SharePoint Designer 2010, kan du importere en arbeidsflyt som er utformet i Microsoft Visio 2010 ved hjelp av medfølgende arbeidsflyten sjablonger og maler.

Hvis du vil importere en arbeidsflyt, velger du Arbeidsflyter i navigasjonsruten, og utfører deretter ett av følgende i kategorien Arbeidsflyter:

 1. Klikk Importer fra Visio, og søk deretter gjennom filsystemet eller SharePoint-dokumentbiblioteket for å finne Visio Workflow Interchange-filen (VWI).

 2. Velg å knytte arbeidsflyten til en liste eller gjøre den til en arbeidsflyt som kan brukes på nytt, og klikk Fullfør.

 3. Start tilpasning av arbeidsflyten i SharePoint Designer.

Til toppen av siden

Utforme områdesider, hoveddokumenter og sideoppsett

Du kan opprette og tilpasse nettstedssider, hoveddokumenter og sideoppsett i SharePoint Designer 2010. Mens hver av disse sidene tjener ulike formål, ligner opplevelse for sideredigering. Du kan legge til og fjerne tekst, bilder, koblinger, tabeller, webdeler, serverkontroller og mer. Bruke stildefinisjoner og gjennomgripende stilark til hoveddokumenter og sideoppsett for å endre utseendet på nettstedet eller merke den for å samsvare med bedriftens identiteten din.

Områdesider

Hvis du vil opprette en områdeside, velger du Områdesider i navigasjonsruten, og utfører deretter ett av følgende i kategorien Sider:

 • Klikk Webdel-side for å opprette en side som har webdeler for toppteksten og brødteksten, og som i tillegg vil bli knyttet til hoveddokumentet for området.

 • Klikk Side og velg ASPX eller HTML for å opprette en tom områdeside som ikke er knyttet til hoveddokumentet for området.

Hoveddokumenter

 • Klikk Hoveddokumenter i navigasjonsruten, og klikk deretter Tomt hoveddokument i kategorien Hoveddokumenter.

Sideoppsett

 • Klikk Sideoppsett i navigasjonsruten, og klikk deretter Nytt sideoppsett i kategorien Sideoppsett, og velg innholdstypegruppen og -navnet du vil basere sideoppsettet på.

Obs!: Hoveddokumenter og sideoppsett er deaktivert som standard for alle brukere unntatt administratorer for områdesamling. Hvis du ikke ser alternativet for å vise eller redigere hoveddokumenter eller sideoppsett i SharePoint Designer 2010, kan du kontakte administratoren om å aktivere disse alternativene.

Til toppen av siden

Lagre som en mal

Når du er ferdig med å tilpasse området, kan du lagre området eller deler av området som en mal slik at andre i organisasjonen kan bruke malen til å opprette lister, visninger, arbeidsflyter, websider og mer.

Du kan også bruke malen til å tilpasse området ytterligere i et annet miljø eller av andre brukere, for eksempel i webleseren eller i Microsoft Visual Studio.

Se etter alternativet Lagre som mal i SharePoint Designer 2010 dra nytte av denne funksjonen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×