Komme i gang med Project 2010

Oversikt

Komme i gang med Project 2010 Trenger du å styre et prosjekt, men du er ikke sikker på hvordan du kommer i gang med Project 2010? Lær hvordan du starter et nytt, tomt prosjekt, lager noen få prosjektaktiviteter og gir struktur til prosjektet via disposisjoner og knytte aktiviteter til hverandre.

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

 • Opprette et nytt prosjekt raskt og effektivt.

 • Lage en ny aktivitet og endre en aktivitet fra manuell til automatisk planlegging.

 • Opprette relasjoner, eller koblinger, mellom aktiviteter.

 • Lage aktivitetsdisposisjoner for å gi struktur til prosjektet.

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Fire selvstudieøkter og én øvelsesøkt som gir praktisk erfaring. Øvelsesøkten krever Project 2010.

 • En kort test til slutt. Det brukes ikke poeng i testen.

 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Frakoblet versjon (24 MB)

Opprette et nytt prosjekt

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Legge til aktiviteter i prosjektet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Legge til koblinger mellom aktiviteter i prosjektet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lage en disposisjon for aktiviteter i prosjektet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Øvelse

Øvelse – Komme i gang med Project 2010

Nedlastingsstørrelse: 175 kB

Øvelse i Project 2010

Nå er tiden inne for å prøve ut ting i en øvelsesøkt.

Øvelsesøkten

Når du klikker Øvelse i Project 2010, blir et øvelsesdokument lastet ned til datamaskinen og åpnet i Project, og et eget vindu med øvelsesinstruksjoner vises.

Obs!    Project 2010 må være installert på datamaskinen.

Teste deg selv

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.

Hvis du angir varigheter for manuelt planlagte aktiviteter, opprettes start- og sluttdatoen automatisk i Project.

Sant

Beklager, feil. Project angir start- og sluttdato automatisk bare for automatisk planlagte aktiviteter.

Usant

Det stemmer. Selv om du angir varigheter for automatisk planlagte aktiviteter, opprettes ikke start- og sluttdato for aktiviteter automatisk.

Manuelt planlagte aktiviteter, har både varigheter og startdatoer og sluttdatoer.

Sant

Beklager, feil. Varigheter, startdatoer og sluttdatoer kreves ikke for manuelt planlagte aktiviteter.

Usant

Det stemmer. Manuelt planlagte aktiviteter, trenger ikke varigheter eller datoer. De kan eksistere som aktiviteter uten noe som helst planleggingsinformasjon.

Aktivitetssammendrag fremhever alltid den totale varigheten av delaktivitetene.

Usant

Det stemmer. Bare aktivitetssammendrag som er angitt til å planlegges automatisk, fremhever den totale varigheten av delaktivitetene.

Sant

Beklager, feil. Manuelt planlagte aktivitetssammendrag fremhever ikke den totale varigheten av delaktivitetene i alle tilfeller. Du kan for eksempel dra en aktivitetssammendragslinje for å øke varigheten, uten at dette virker inn på delaktivitetene. Automatisk planlagte aktivitetssammendrag, kan ikke få varigheten endret manuelt.

Hvilken av følgende varighetsverdier er tillatt for automatisk planlagte aktiviteter?

4

Riktig! Automatisk planlagte aktiviteter bruker tallverdier. I dette tilfellet kan du skrive inn “4d” eller “4”.

Fire dager

Beklager, det er feil. “Fire” er ikke en tallverdi og godtas dermed ikke som en varighetsverdi for en automatisk planlagt aktivitet. Bruk “4” eller “4d” for en automatisk planlagt aktivitet.

Snart

Beklager, det er feil. Et ord som “Snart” kan bare brukes som en varighet for manuelt planlagte aktiviteter.

Manuelt planlagte aktiviteter kan ha "Snart" som startdato.

Sant

Riktig! Manuelt planlagte aktiviteter kan ha ord, datoer eller tall som datoverdier.

Usant

Beklager, det er feil. Manuelt planlagte aktiviteter må ikke nødvendigvis ha datoverdier i datoformat. De kan ha datoverdier som “Snart” eller “Snakk med Robert”.

Tilbakemelding

Hurtigreferansekort

Se også

Opprette et nytt prosjekt

Project åpnes som standard med et nytt prosjekt. Gjør følgende for å opprette flere prosjekter:

 1. Klikk kategorien Fil. Backstage-visning vises.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk Tomt prosjekt.

 4. Klikk Opprett.

Koble to aktiviteter

Ved å koble aktiviteter kan du opprette relasjoner mellom dem. Du ønsker kanskje at én aktivitet skal begynne etter at en annen er avsluttet. Du ønsker ikke at designfasen i et prosjekt skal begynne samtidig som konstruksjonen, siden dette ville ført til problemer. I dette tilfellet kan du koble designfasen til konstruksjonsfasen, slik at den ene starter etter den andre.

 1. Merk de to aktivitetene du vil koble. Merk den første aktiviteten ved å klikke navnet i Aktivitetsnavn-kolonne, og hold deretter nede Skift mens du klikker den andre aktiviteten.

 2. Klikk kategorien Aktivitet, og klikk deretter Koble aktivitet i Tidsplan-gruppen Koble aktiviteter .

 3. Hvis du vil endre koblingstypen, dobbeltklikker du linjen mellom de koblede aktivitetene og velger ett av følgende:

  • Avslutning-til-start (AS)    Den andre aktiviteten kan ikke starte før den første aktiviteten er avsluttet. Hvis du for eksempel har to aktiviteter, "Sette opp gjerde" og "Male gjerde", kan ikke "Male gjerde" starte før "Sette opp gjerde" er avsluttet. Dette er den vanligste typen avhengighet.

  • Start-til-Start (SS)    Den andre aktiviteten kan ikke starte før den første aktiviteten er startet. Hvis du for eksempel har to aktiviteter, "Støpe grunnmur" og "Jevne ut beting", kan ikke "Jevne ut betong" starte før "Støpe grunnmur" er startet.

  • Avslutning-til-avslutning (AA)    Den andre aktiviteten kan ikke avslutte før den første aktiviteten er avsluttet. Hvis du for eksempel har to aktiviteter, "Strekke kabler" og "Kontrollere det elektriske", kan ikke "Kontrollere det elektriske" avslutte før "Strekke kabler" er avsluttet.

  • Start-til-avslutning (SA)    Den andre aktiviteten kan ikke avslutte før den første aktiviteten er startet. Denne avhengighetstypen kan brukes til planlegging i siste liten frem mot en milepæl eller prosjektets avslutningsdato for å minimalisere risikoen ved at en aktivitet fullføres for sent hvis de avhengige aktivitetene mislykkes.

Endre modus for en aktivitet

Det er to typer aktivitetsmoduser: manuelt planlagt og automatisk planlagt:

 • Manuelt planlagt    Manuelt planlagte aktiviteter gir mer fleksibilitet med hensyn til hvordan en aktivitet planlegges. Du kan for eksempel opprette varigheten "Snart" for en manuelt planlagt aktivitet uten at det vises en feilmelding i Project..

 • Automatisk planlagt    Automatisk planlagte aktiviteter krever bestemte typer verdier for varighet og startfelt. Disse aktivitetene bruker denne informasjonen (sammen med kalenderinformasjon) til å finne ut når aktiviteter skal begynne i forhold til andre aktiviteter.

Hvis du vil endre modusen for en aktivitet, gjør du følgende:

 • Gå til Aktivitetsmodus-kolonnen for en aktivitet, og klikk Planlegg automatisk ( Planlegg automatisk ) eller Planlagt manuelt ( Festet aktivitet med spørsmålstegn eller Festet aktivitet ).

Disponere et prosjekt for å lage en fase med delaktiviteter

Med disponering kan du dele opp aktivitetslisten for å gjøre den mer organisert og lesbar. Du oppretter disposisjoner ved å rykke inn eller flytte en aktivitet til et lavere disposisjonsnivå i Aktivitetsnavn-kolonnen. Når du rykker inn en aktivitet, blir den en delaktivitet av den nærmest forutgående aktiviteten på et høyere disposisjonsnivå. Aktiviteter på det høyeste disposisjonsnivået kalles noen ganger for faser.

 1. Merk aktiviteten du vil rykke inn, under fasen eller aktivitetssammendraget.

 2. Gå til Tidsplan-gruppen i kategorien Aktivitet, og klikk Rykk inn aktivitet ( Rykk inn aktivitet ).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×