Kommandolinjebrytere for Microsoft Office-produkter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du starter et Microsoft Office-produkt, kjører Oppstart i en vanlig måte. Microsoft Word, for eksempel viser Word mer informasjon og laster Normal-malen. Men la oss si at du vil at Word skal starte uten tilhørende oppstartsskjermbilde og laste inn en annen mal enn Normal-malen. Eller du vil tilpasse prosessen enda mer ved lasting av et tillegg eller kjøre en makro ved oppstart. Du kan legge til alternativer slik ut ved hjelp av underkommandoer kalt kommandolinjebrytere en Office-app oppstart-kommandoen.

Hvis du vil bruke for tilpassing av bare én gang, kan du skriver du inn kommandoen og bytte i dialogboksen Kjør (Start-menyen) i Microsoft Windows. Hvis du vil bruke en bestemt bryteren mange ganger eller hver gang du starter appen, kan du opprette en snarvei på skrivebordet som starter programmet ved å bruke samme brytere og parametere. Denne artikkelen beskriver hvordan du gjør begge deler. Den inneholder også en tabell som viser alle bryterne og parameterne som er tilgjengelige i Office-skrivebordsprogrammer.

Ved hjelp av en kommandolinjebryteren fordi du ikke skrive inn hele oppstartskommandoen i ledeteksten. Du kan starte Office-appen på vanlig måte, ved å klikke programikonet på skrivebordet, eller ved å klikke navnet på programmet på Start -menyen. Gjøre alle oppstartsmetoder i hovedsak samme: de kjøres appen .exe, selv om du ikke faktisk skriver du inn kommandoen eller ser den.

En kommandolinjebryteren er en endringstast som er lagt til .exe-filen. En oppstartsfil med en bryter ser slik ut.

 outlook.exe /nopreview

I dette eksemplet er et kommandolinjebryteren lagt til .exe-fil for Microsoft Outlook. Bryteren består av en skråstrek og et ord eller en forkortelse som angir bryteren handling. Denne bryteren angir at Outlook skal starte uten å vise leseruten.

En bryter er noen ganger etterfulgt av én eller flere instruksjoner kalt parametere, som gir programmet ytterligere informasjon om hvordan du utfører kommandoen .exe. Hvis du for eksempel angir følgende kommando at Outlook skal laste inn et bestemt profilnavn ved oppstart.

outlook exe /profile profilename

Bytt navn kan ikke være forkortet og skiller ikke mellom. Sine parametere er imidlertid noen ganger små og store bokstaver.

Her er navnene på kommandoene oppstart for Office-produktene Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint viewer, Outlook, og Access.

Word

Winword.exe

Excel

Excel.exe

PowerPoint

Powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

PPTVIEW.exe

Outlook

Outlook.exe

Access

Msaccess.exe

Når du bruker en av kommandoene for Office-oppstart, må du skrive inn den fullstendige banen til produktet .exe-filen. Kontroller plasseringen av denne filen på datamaskinen. Denne tabellen viser plasseringene til .exe-filer hvis du har godtatt mappen standardplasseringer under installasjonen.

I Office 2007

Windows 32-biters: C:\Programfiler\Microsoft filer (x86) \Microsoft Office\Office12\

Windows 64-biters: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

I Office 2010

Windows 32-biters: C:\Programfiler\Microsoft filer (x86) \Microsoft Office\Office14\

Windows 64-biters: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

I Office 2013

Windows 32-biters: C:\Programfiler\Microsoft filer (x86) \Microsoft Office\Office15\

Windows 64-biters: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

I Office 2016

Windows 32-biters: C:\Programfiler\Microsoft filer (x86) \Microsoft Office\Office16\

Windows 64-biters: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

 1. Klikk Søk eller Cortana-ikonet på oppgavelinjen i Windows 10, Skriv inn Kjør, og klikk deretter ledetekst i resultatene.

  Trykk Windows-tasten i Windows 8, Skriv inn Kjør, og trykk deretter Enter.

  I Windows 7 klikker du Start, pek på Alle programmer, klikk Tilbehør, og klikk deretter Kjør.

 2. Skriv inn et anførselstegn i dialogboksen Kjør, Skriv inn den fullstendige banen for appen .exe-fil, og skriv deretter et nytt anførselstegn. Alternativt kan du klikke Bla gjennom for å finne og velge filen. I dette tilfellet anførselstegnene de automatisk.

 3. Skriv inn et mellomrom etter det avsluttende anførselstegnet, og deretter skriver du inn bryteren. Du kan for eksempel skrive:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

Neste gang du starter appen, åpnes som vanlig. Hvis du vil gjøre den tilpassede oppstarten tilgjengelig for gjenbruk, kan du se neste del.

Vær oppmerksom på følgende om hvordan du bruker kommandolinjebrytere:

 • Du kan bruke én Bytt om gangen. Starte en Office-app med flere brytere støttes ikke.

 • Hvis parameteren er en bane til en plassering på datamaskinen eller et filnavn med mellomrom, omslutter du den i doble anførselstegn, for eksempel /t "Månedlig rapport.dotx".

 • Brytere og parametere skilles ikke. Hvis du for eksempel fungerer /RO på samme måte som /ro.

 • Ta med ett mellomrom før hver bryteren og ett før hver parameter.

 1. Høyreklikk skrivebordet i Windows, velg Ny, og klikk deretter Snarvei på hurtigmenyen.

 2. I Veiviseren for oppretting av snarveien, i boksen Skriv inn plasseringen til elementet, skriver du inn doble anførselstegn (""), Skriv inn den fullstendige banen for appen .exe-fil (inkludert filnavnet), og skriv deretter et annet doble anførselstegn. (Eventuelt klikke Bla gjennom for å finne og velge filen. I dette tilfellet legges anførselstegnene automatisk.)

 3. Skriv inn et mellomrom etter det siste anførselstegnet, og skriv deretter inn bryteren og eventuelle parametere. Hvis parameteren er en bane til en plassering på datamaskinen, og banen inneholder et mellomrom, må det også settes i anførselstegn. Eksempel:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klikk Neste.

 5. Skriv inn et navn for snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør.

  Veiviseren oppretter snarveien og plasserer den på skrivebordet.

Når du vil bruke på snarveien til å starte appen, dobbeltklikker du den.

Hvis du vil legge til snarveien i Start-menyen i Windows, høyreklikker du snarveien, og deretter klikker du Fest til Start-menyen på hurtigmenyen.

Liste over kommandolinjebrytere for Office-produkter

Hvert Office-produkt har et annet sett med kommandolinjebrytere.

Notat: Disse listene inkluderer ikke alle brytere lagt til siden Office 2007. Hvis du bruker kommandolinjebrytere og vil ha informasjon om nyere brytere som er tilgjengelige, svarer du Ja eller Nei til "Var denne informasjonen nyttig" spørsmål på slutten av dette emnet. Deretter, i boksen som vises, fortelle oss hvilke Office-produktet og versjonen du er interessert i.

Bryter og parameter

Beskrivelse

/safe

Word starter i sikkermodus.

/q

Starter Word uten å vise Word mer informasjon.

/ttemplatename

Starter Word med et nytt dokument basert på en mal enn Normal-malen.

Eksempel    Hvis du vil starte Word med et dokument som er basert på en mal kalt Minfaks.dotx, som er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/tc:\Myfax.dotx

Obs!: Ikke ta med et mellomrom mellom bryteren og navnet på malfilen.

Sikkerhetsmerknad: Maler kan inneholde makrovirus, må du være forsiktig når du åpner dem eller opprette filer som er basert på nye maler. Ta følgende forholdsregler: Kjør oppdatert antivirusprogramvare på datamaskinen, angi sikkerhetsnivået for makroer til høy, Fjern alternativet alle installerte tillegg og maler merket, bruke digitale signaturer og vedlikeholde en liste over klarerte kilder.

/t filename

Starter Word og åpner en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åpne malfilen Minfaks.dotx, som er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/t c:\Myfax.dotx

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åpne flere filer, for eksempel MinFil.docx og Minfil2.docx, begge er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starter Word med et nytt dokument basert på en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og opprette et nytt dokument basert på filen MinFil.docx, som er lagret på skrivebordet, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starter Word og åpner en skrivebeskyttet kopi av et dokument som er lagret på et Microsoft Windows SharePoint Services-område. Området må være på en datamaskin som kjører Word 2007 eller senere eller Windows SharePoint Services 2.0 eller senere.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åpne en kopi av filen MinFil.docx, som er lagret i et dokumentbibliotek på URL-http://MySite/Documents skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Obs!: Hvis dokumentet er sjekket ut til deg, har/h -bryteren ingen effekt. Word åpner filen, slik at du kan redigere den.

/pxslt

Starter Word og åpner et eksisterende XML-dokument som er basert på den angitte XSLT Extensible Stylesheet Language Transformation ().

Eksempel    Hvis du vil starte Word og bruke XSLT-filen MinTransformasjon, lagret på C-stasjonen, til XML-fil Data.xml, som også er lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Starter Word og hindrer at tillegg og globale maler (inkludert Normal-malen) lastes automatisk. / A -bryteren låser også innstillingen-filer.

/ladd-in

Starter Word, og deretter laster inn en bestemt Word-tillegget.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og deretter laste inn tillegget salg.dll, lagret på C-stasjonen, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/lc:\Sales.dll

Obs!: Ikke ta med et mellomrom mellom bryteren og navnet på tillegget.

Sikkerhetsmerknad: Vær forsiktig når du kjører kjørbare filer eller kode i makroer eller programmer. Kjørbare filer eller kode kan brukes til å utføre handlinger som kan true sikkerheten på datamaskinen og dataene.

/m

Starter Word uten å kjøre en AutoExec-makro.

/mmacroname

Starter Word og kjører deretter en bestemt makro. / M -bryteren hindrer også Word i å kjøre en AutoExec-makro.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og kjøre makroen salgsmulighet, skriver du inn følgende kommando i ledeteksten:

/mSalelead

Obs!: Ikke ta med et mellomrom mellom bryteren og navnet på makroen.

Pass på at om å kjøre dem fordi makroer kan inneholde virus. Ta følgende forholdsregler: Kjør oppdatert antivirusprogramvare på datamaskinen. Angi sikkerhetsnivået for makroer høy; Fjern merket for alle installerte tillegg og maler; bruke digitale signaturer; vedlikeholde en liste over klarerte utgivere.

/n

Starter en ny forekomst av Word uten åpne dokumenter. Dokumenter som åpnes i hver forekomst av Word, ikke vises som valg i listen Bytt vinduer for andre forekomster.

/w

Starter en ny forekomst av Word med et tomt dokument. Dokumenter som åpnes i hver forekomst av Word, ikke vises som valg i listen Bytt vinduer for de andre forekomstene.

/r

Registrerer Word i Windows-registret på nytt. Denne bryteren starter Word, kjører installasjonsprogrammet for Office, oppdaterer Windows-registret og lukker deretter.

/x

Starter Word fra operativsystemskallet slik at Word svarer på bare én forespørsel om (dynamisk Datautveksling) (for eksempel vil skrive ut et dokument programmatisk).

/ztemplatename

Virker tilsynelatende på nøyaktig samme måte som bryteren . Du kan imidlertid bruke/z -bryteren med Word til å generere både en oppstart og en ny hendelse, mens bryteren genererer bare en Oppstart-hendelse.

Bryter og parameter

Beskrivelse

bane til arbeidsbok | filnavn

Denne parameteren krever ikke en bryter.

Starter Excel og åpner angitt fil.

Eksempel

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r bane til arbeidsbok | filnavn

Åpner en bestemt arbeidsbok med skrivebeskyttelse.

Eksempel

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t bane til arbeidsbok | filnavn

Starter Excel og åpner angitt fil som en mal.

Eksempel

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n bane til arbeidsbok | filnavn

Som /t, starter Excel og åpner angitt fil som en mal.

Eksempel

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

eller

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e eller /embed

Forhindrer at oppstartskjermen for Excel vises og at en ny, tom arbeidsbok åpnes.

Eksempel

excel.exe /e

/p bane til arbeidsbok

Angir en mappe som aktiv arbeidsmappe (for eksempel mappen det pekes til i dialogboksen Lagre som).

Eksempel

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s eller /safemode

Tvinger Excel til å hoppe over alle filer som er lagret i oppstartkataloger, som for eksempel standard XLStart-mappen som er plassert i katalogen der Excel eller Microsoft Office er installert.

Eksempel

excel.exe /s

/m

Oppretter en ny arbeidsbok som inneholder ett enkelt XLM-makroark.

Eksempel

excel.exe /m

/a progID

Starter Excel og laster inn automatiseringstillegget som er angitt av progID for tillegget.

Eksempel

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Starter en ny forekomst (en separat prosess) av Excel.

Eksempel

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

eller

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Her er kommandolinjebrytere som er tilgjengelige for PowerPoint.

Bytt eller parameter

Handling

/B

Start PowerPoint med en ny, tom presentasjon.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Starter PowerPoint med den angitte fila åpen og også Microsoft Windows NetMeeting konferanser.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Obs!: Hvis du bruker denne bryteren uten å angi en fil, starter PowerPoint uten åpen presentasjon og NetMeeting conferencing er ikke startet.

/ INNEBYGGING

Starter PowerPoint uten å vise Office PowerPoint 2007 programvinduet. Utviklere bruker denne bryteren ved testing av tillegg.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / EMBEDDING

/M MAKRO

Kjører en makro i en angitt presentasjon.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M MinFil.pptm "MinMakro"

"MinMakro" er en makro i filen MinFil.pptm.

/N

Starter PowerPoint og oppretter en ny presentasjon.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "banen\templatename.potx"

Dette eksemplet angir navnet på malen som den nye presentasjonen er basert på: templatename.potx.

Hvis et malnavn ikke er oppgitt, starter PowerPoint en ny presentasjon som er basert på den tomme malen (i praksis lik ved hjelp av bryteren /N uten et malnavn).

/O

Starter PowerPoint, og angir en liste over filer som skal åpnes.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O filnavn1.pptx, filnavn2.pptx

/P

Skriver ut presentasjonen til standardskriveren ved hjelp av standardinnstillingene.

Når du bruker bryteren /P, viser PowerPoint dialogboksen Skriv ut før utskrift. Når du velger alternativer, og klikk OK, dialogboksen lukkes, og skriver ut filen og lukker deretter PowerPoint. Hvis du ikke vil se PowerPoint i det hele tatt, bruker du bryteren/pt (Print To) i stedet.

Eksempel: "c:\Programfiler\Microsoft files\micromyke office\office12\POWERPNT.exe" /P "MinFil.pptx"

/ PT

Skriver ut presentasjonen til den angitte skriveren ved hjelp av standardinnstillingene.

Hvis du ikke vil se PowerPoint i det hele tatt, bruker du bryteren/pt (Print To).

Eksempel: "c:\program files\microsoft avfice\office12\POWERPNT.exe" / "PrinterName" pt "" "" "MinFil.pptx"

PrinterName er navnet på skriveren som vises i navn-boksen under skriveren i dialogboksen Skriv ut. De tomme anførselstegnene er nødvendige. anførselstegn rundt PrinterName og banen til filen PPTX trengs bare hvis det er mellomrom i ett av navnene, men det er alltid en god idé å bruke dem.

/ PWO

Skriver ut den angitte filen, men Vis dialogboksen Skriv ut.

Når du bruker bryteren /P, viser PowerPoint dialogboksen Skriv ut før utskrift. Når du velger alternativer, og klikk OK, dialogboksen lukkes, og skriver ut filen og lukker deretter PowerPoint. Hvis du ikke vil se PowerPoint i det hele tatt, bruker du bryteren/pt (Print To) i stedet.

Eksempel: "c:\Programfiler\Microsoft files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MinFil.pptx"

/ GJENOPPRETTE

Gjenopprettes PowerPoint slik den var før programmet avsluttet på vanlig måte. Når PowerPoint startes på nytt, vil det forsøke å gjenopprette noen aspekter av tilstanden til programmet og presentasjonene før det ble lukket.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" / GJENOPPRETTE

/S

Åpner den angitte presentasjonsfilen som en lysbildefremvisning.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Presenteration1.pptx"

Her er kommandolinjebrytere som er tilgjengelige for PowerPoint Viewer.

Bytt eller parameter

Handling

/D

Viser dialogboksen Åpne når presentasjonen slutter.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/ L

Leser en spilleliste med PowerPoint-presentasjoner i en tekstfil.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" l "Din_spilleliste.txt"

Obs!: Spillelistefilen er en liste over filnavn for presentasjonen (med foranstilt banen etter behov). Det er ikke mulig å legge til flere kommandolinjebrytere i enkle presentasjoner i spillelisten.

/N#

Åpner presentasjonen på en bestemt lysbildenummer, i stedet for lysbilde 1.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" / N5 "presentasjon.pptx"

Dette eksemplet åpner presentasjon.pptx på lysbilde 5.

/S

Starter visningsprogrammet uten å vise mer informasjon.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

Sende presentasjonen til en skriver, og Skriv ut filen.

Eksempel: "c:\programfiler\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Presentasjon.pptx"

Dette eksemplet skriver ut filen presentasjon.pptx.

Bryter

Beskrivelse

/a

Oppretter et element med den angitte filen som vedlegg.

Eksempel:

 • "c:\programfiler\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\mine dokumenter\etiketter.doc"

Hvis ingen elementtype er angitt, antas IPM.Note. Kan ikke brukes med meldingsklasser som ikke er basert på Outlook.

/altvba otmfilename

Åpner VBA-programmet som er angitt i otm-filnavn, i stedet for %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c meldingsklasse

Oppretter et nytt element for den angitte meldingsklassen (Outlook-skjemaer eller andre gyldige MAPI-skjemaer).

Eksempler:

 • /c ipm.activity oppretter en oppføring i loggen.

 • /c ipm.appointment oppretter en avtale.

 • /c ipm.contact oppretter en kontakt.

 • /c ipm.note oppretter en e-postmelding.

 • /c ipm.stickynote oppretter et notat.

 • /c ipm.task oppretter en oppgave.

/checkclient

Spør om standard behandlingsprogram for e-post, nyheter og kontakter.

/cleanautocompletecache

Fjerner alle navnene og e-postadresser fra listen for autofullføring. (Outlook 2013, bare 2016)

/cleancategories

Sletter alle egendefinerte kategorinavn som du har laget. Gjenoppretter kategorier til standardnavn.

/cleanclientrules

Starter Outlook og sletter klientbaserte regler.

/cleanconvongoingactions

Sletter samtaler handlinger tabellen (katt). KATT oppføringer for en samtale tråd utløpe vanligvis 30 dager etter uten aktivitet. Kommandolinjebryteren fjerner alle samtale merking, ignorere og flytte regler stopper umiddelbart alle ytterligere handlinger. (Outlook 2013, bare 2016)

/cleandmrecords

Sletter loggposter som lagres når en leder eller representant avviser et møte..

/cleanfinders

Tilbakestiller alle søkemappene i postboksen i Microsoft Exchange for bare den første profilen som ble åpnet.

/cleanfromaddresses

Fjerner alle Fra-oppføringer som er lagt til manuelt, fra profilen.

/cleanmailtipcache

Fjerner alle e-posttips fra hurtigbufferen. (Outlook 2013, bare 2016)

/cleanreminders

Fjerner og gjenoppretter påminnelser.

/cleanroamedprefs

Alle tidligere overførte innstillinger slettes og kopieres på nytt fra de lokale innstillingene på datamaskinen der denne bryteren brukes. Dette inkluderer de overførte innstillingene for påminnelser, rutenettet for ledige og opptatte tidspunkt, arbeidstid, kalenderpublisering og RSS-regler.

/cleanrules

Starter Outlook og sletter klientbaserte og serverbaserte regler.

Viktig Hvis du har flere eller Avansert i Outlook-profilen, kjører kommandolinjen /cleanrules bytte sletter reglene fra alle tilkoblede postbokser. Derfor anbefales det at du bare kjøre denne kommandoen når Outlook-profilen inneholder bare én, mål postboks.

/cleanserverrules

Starter Outlook og sletter serverbaserte regler.

/cleansharing

Fjerner alle abonnement for RSS, Internett-kalender og SharePoint fra Kontoinnstillinger, men lar alt tidligere nedlastet innhold bli værende på datamaskinen. Dette er nyttig hvis du ikke kan slette ett av disse abonnementene i Outlook 2013.

/cleansniff

Overstyrer den programmatiske låsingen som bestemmer hvilken av datamaskinene dine (når du kjører Outlook på samme tid) behandler møteelementer. Låseprosessen bidrar til å unngå like påminnelsesmeldinger. Denne bryteren sletter låsingen på datamaskinen der den brukes. Dette gjør at Outlook kan behandle møteelementer.

/cleansubscriptions

Sletter abonnementsmeldinger og egenskaper for abonnementsfunksjoner.

/cleanweather

Fjerner stedsplasseringer som er lagt til i værfeltet.

/cleanviews

Gjenoppretter standardvisninger. Alle egendefinerte visninger du opprettet, går tapt.

/embedding

Brukes uten kommandolinjeparametere for standard OLE-oppretting.

/f msg-filnavn

Åpner den angitte meldingsfilen (MSG) eller lagret søk i Microsoft Office (OSS).

/finder

Åpner dialogboksen Avansert søk.

/hol hol-filnavn

Åpner den angitte HOL-filen.

/ical ics-filnavn

Åpner den angitte ICS-filen.

/importNK2

Importerer innholdet i en NK2-fil som inneholder kallenavnlisten som brukes av både automatisk kontroll av navn og autofullføringsfunksjoner.

/importprf prf-filnavn

Starter Outlook og åpner eller importerer den definerte MAPI-profilen (PRF). Hvis Outlook allerede kjører, legges profilen i kø for import neste gang programmet startes.

/launchtraininghelp aktivaID

Åpner et hjelpevindu der hjelpeemnet angitt i aktivaID vises.

/m e-postnavn

Gir brukeren muligheten til å legge til et e-postnavn i elementet. Fungerer bare sammen med kommandolinjeparameteren /c.

Eksempel:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m e-postnavn

/noextensions

Både opprinnelig og forvaltet COM-tillegg (Component Object Model) er deaktivert.

/nopreview

Starter Outlook med leseruten deaktivert.

/p msg-filnavn

Skriver ut den angitte meldingen (MSG).

/ profile Profilnavn

Laster inn den angitte profilen. Hvis profilnavnet inneholder et mellomrom, setter du anførselstegn (" ") rundt profilnavnet.

/profiles

Åpner dialogboksen Velg profil uavhengig av Alternativer-innstillingen på Verktøy-menyen.

/promptimportprf

Samme som /importprf bortsett fra at en melding vises, og brukeren kan avbryte importen.

/recycle

Starter Outlook ved hjelp av et eksisterende Outlook-vindu, hvis det finnes et vindu. Brukes sammen med /explorer eller /folder.

/remigratecategories

Starter Outlook og følgende kommandoer for standardpostboksen:

 • Oppgraderer fargede for oppfølgingsflagg til fargekategorier i Outlook 2013.

 • Oppgraderer kalenderetiketter til fargekategorier i Outlook 2013.

 • Legger til alle kategorier som brukes på elementer som ikke er post, i listen over hovedkategorier.

Obs!: Dette er den samme kommandoen som Oppgrader til fargekategorier i hver dialogboks for postboksegenskaper i Outlook.

/resetfolders

Gjenoppretter manglende mapper på standard leveringsadresse.

/resetfoldernames

Tilbakestiller standard mappenavn (for eksempel Innboks eller Sendte elementer) til standardnavn i gjeldende språk for Office-brukergrensesnittet.

Hvis du for eksempel først kobler til postboksen i Outlook ved hjelp av et russisk brukergrensesnitt, kan du ikke gi nytt navn til den russiske standardmappen. Hvis du vil endre standard mappenavn for andre språk, for eksempel japansk eller engelsk, kan du bruke denne bryteren til å tilbakestille standard mappenavn etter at du har endret språket for brukergrensesnittet, eller installert en annen språkversjon av Outlook.

/resetformregions

Tømmer hurtigbufferen for skjemaområde og laster definisjonene for skjemaområde fra Windows-registret.

/resetnavpane

Fjerner og gjenoppretter Mapperute for gjeldende profil.

/resetquicksteps

Gjenoppretter standard hurtigtrinn. Alle brukeropprettede hurtigtrinn slettes.

/resetsearchcriteria

Tilbakestiller alle kriterier for øyeblikkelig søk, slik at standardsettet med kriterier vises i hver modul.

/resetsharedfolders

Fjerner alle delte mapper fra Mapperute.

/resettodobar

Fjerner og gjenoppretter gjøremålsfeltet oppgavelisten for gjeldende profil.

/restore

Forsøker å åpne samme profil og mapper som var åpne før en unormal Outlook avslutning. (Outlook 2013, bare 2016)

/rpcdiag

Åpner Outlook og viser dialogboksen for tilkoblingstatusen til det eksterne prosedyrekallet (RPC, Remote Procedure Call).

/safe

Starter Outlook uten leseruten eller verktøylinjetilpasninger. Både opprinnelig og forvaltet COM-tillegg (Component Object Model) er deaktivert.

/safe:1

Starter Outlook med leseruten deaktivert.

/safe:3

Både opprinnelig og forvaltet COM-tillegg (Component Object Model) er deaktivert.

/select mappenavn

Starter Outlook og åpner den angitte mappen i et nytt vindu. Hvis du for eksempel vil åpne Outlook og vise standardkalenderen, bruker du "c:\programfiler\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL-adresse/filnavn

/share stssync://URL-adresse

/share web://URL-adresse/filnavn

Angir en delings-URL-adresse for å koble til Outlook. Bruk for eksempel stssync://URL-adresse for å koble til en SharePoint list-liste til Outlook.

/sniff

Starter Outlook, fremtvinger gjenkjenning av nye møteforespørsler i innboksen og legger dem deretter til i kalenderen.

/t oft-filnavn

Åpner den angitte OFT-filen.

/v vcf-filnavn

Åpner den angitte VCF-filen.

/vcal vcs-filnavn

Åpner den angitte VCS-filen.

Bytte

Parameter

Beskrivelse

Ingen

database

Åpner den angitte databasen eller Microsoft Access-prosjekt. Du kan inkludere en bane, om nødvendig. Hvis banen inneholder mellomrom, må du det stå i anførselstegn.

/ excl

Ingen

Åpner den angitte Access-databasen for eksklusiv tilgang. Hvis du vil åpne databasen for delt bruk i et flerbruker miljø, kan du utelate denne bryteren. Gjelder for Access-databaser.

/ o

Ingen

Åpner den angitte Access-databasen eller Access-prosjekt for skrivebeskyttet bruk.

/ Runtime

Ingen

Angir at Access skal starte med runtime Versjonsalternativer.

/ Profile

brukerprofil

Starter Access ved hjelp av alternativene i den angitte brukerprofilen i stedet for Windows-registret standardinnstillingene opprettet da du installerte Access. Dette erstatter /ini bryteren brukes i versjoner av Access før Access 95 til å angi en initialiseringsfil.

/ Compact

måldatabasen eller målprosjekt

Komprimerer og reparerer Access-databasen, eller komprimerer Access-prosjektet som ble angitt før bryteren/compact , og lukker deretter Access. Hvis du utelater skriver inn navnet på målfilen etter bryteren/compact , komprimeres filen til det opprinnelige navnet og mappe. Hvis du vil komprimere til et annet navn, kan du angi en målfil. Hvis du inkluderer en bane som inneholder mellomrom, må du omslutte banen i anførselstegn.

Hvis du angir et filnavn i måldatabasen eller målprosjekt parameteren, men du ikke inkluderer en bane, opprettes målfilen i standardmappen for databasen som er angitt i Access. Du kan endre denne innstillingen i dialogboksen Alternativer for Access.

I en Access-prosjekt komprimerer dette alternativet Access-prosjektfilen (ADP), men ikke Microsoft SQL Server-databasen.

/ x

makro

Åpner Access-databasen som ble angitt før bryteren/x , og kjører deretter den angitte makroen. En annen måte å kjøre en makro når du åpner en database er å opprette en makro kalt AutoExec.

Makroer kan inneholde virus, slik at du må være forsiktig når du kjører dem. Ta følgende forholdsregler: Kjør oppdatert antivirusprogramvare på datamaskinen. Bruk klareringssenteret til å deaktivere alle makroer med unntak av de som er digitalt signert; vedlikeholde en liste over makrovirus.

/ cmd

Ingen

Angir at det etterfølgende på kommandolinjen er verdien som returneres av Command-funksjonen. Dette alternativet må være den siste bryteren på kommandolinjen. Du kan bruke et semikolon (;) som et alternativ til/cmd.

Bruk denne bryteren til å angi en kommandolinjeargumenter som kan brukes i Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×