Kombinere tekstverdier ved å bruke et uttrykk

Når du vil kombinere verdiene i to eller flere tekstfelt i Access, kan du opprette et uttrykk som bruker ampersand-operatoren (&). Anta for eksempel at du har et skjema som kalles Ansatte. Du kan angi hver ansattes fornavn og etternavn i separate felter, men du vil vise den ansattes fullstendige navn i overskriften til skjemaet.

Hvis du vil vise det fullstendige navnet, kan du bruke dette uttrykket:

=[Fornavn] & « » & [Etternavn]

Uttrykket bruker &-operatoren til å kombinere verdiene i feltene Fornavn og Etternavn. Uttrykket bruker også et par doble anførselstegn («») atskilt med et mellomrom til å sette inn et mellomrom mellom for- og etternavnene. Når du vil sette inn noe mellom to felter, for eksempel et mellomrom, et skilletegn eller ordrett tekst, må du omslutte den ekstra verdien i anførselstegn.

Du kan bruke følgende uttrykk til å vise etter- og fornavn, atskilt med komma og mellomrom, som et annet eksempel:

=[Etternavn] & «, » & [Fornavn]

I dette tilfellet setter uttrykket inn et komma og et mellomrom omsluttet av anførselstegn mellom feltene Etternavn og Fornavn.

Trinnene i prosedyren nedenfor forutsetter at du har et skjema som er basert på en tabell som inneholder felt kalt Fornavn og Etternavn. Ellers kan du endre uttrykket i trinn 6 slik at det passer til dine egne data.

Legge til en tekstboks med et uttrykk for fullstendige navn

  1. I navigasjonsruten høyreklikker du på skjemaet eller rapporten som du vil endre, og klikker deretter på Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  2. Klikk på Tekstboks i Kontroller-gruppen på Utforming-fanen.

  3. Dra pekeren på skjemaet eller rapporten for å opprette tekstboksen.

  4. Høyreklikk på tekstboksen, og klikk deretter på Egenskaper på hurtigmenyen.

  5. Klikk på Data-fanen på egenskapsarket.

  6. Endre verdien i Kontrollkilde-egenskapsboksen til = [Fornavn] & «» & [Etternavn].

  7. Lukk egenskapsarket, og lagre endringene.

Noen ganger inneholder ett av feltene du ønsker å kombinere, ingen verdi. Dette fraværet av data kalles for en nullverdi. Når du bruker &-operatoren på et felt som ikke har noen verdi, returnerer Access en nullengdestreng for feltet. Hvis en ansattpost eksempelvis bare har et etternavn, returnerer uttrykket i det forrige eksemplet en tom streng for feltet Fornavn, et mellomrom og verdien i Etternavn-feltet.

Eksempel på uttrykk når ingen fornavn er angitt

1. Siden det ikke er noen data i Fornavn-feltet, vises «Martinez» bak en tom streng og et mellomrom.

Når du kombinerer verdier fra flere felt til en ny streng, ønsker du kanskje å ta med en verdi i den nye strengen (for eksempel et komma) bare når det finnes data i et bestemt felt. Bruk +-operatoren i stedet for &-operatoren til å kombinere feltene, for en betinget inkludering av en verdi. Anta for eksempel at du har en tabell kalt Kunde, og at denne tabellen inneholder felter som kalles By, Delstat og Postnummer. Du vil kombinere verdiene i disse feltene for en rapport, men noen poster har kanskje ikke en verdi i Delstat-feltet. I så fall ender du opp med et uønsket komma før postnummer-verdien hvis du bruker &-operatoren til å kombinere feltene.

Hvis du vil eliminere det uønskede kommaet, kan du bruke pluss (+)-operatoren i stedet, som vist i følgende eksempeluttrykk:

= ([Postnummer] & («,» + [Delstat]) & «» & [Postnummer])

+-operatoren kombinerer tekst på samme måte som &-operatoren. Men +-operatoren støtter også det som kalles for Null-overføring. Null-overføring sikrer at resultatet av et helt uttrykk er null hvis ett eller flere komponenter i uttrykket er null. I eksemplet ovenfor bør du vurdere andelen av uttrykket («,» + [Delstat]). Siden +-operatoren brukes, inneholder uttrykket som evalueres i de indre parentesene, et komma bare hvis det finnes en verdi i Delstat-feltet. Hvis det ikke finnes en verdi i Delstat-feltet, trer Null-overføring i kraft, og uttrykket i de indre parentesene evalueres til en nullverdi, derav det «skjulte» kommaet.

eksempel på uttrykksresultat når ingen delstat er angitt

1. Postene som inneholder verdier for områder, vises med et komma, et mellomrom og forkortelsen for delstaten.

2. Det er ikke angitt noe område for posten med verdien Houston i By-feltet, så resultatet av uttrykket vises uten kommaet, mellomrommet eller forkortelsen for delstaten.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×