Kom i gang med bruk av en skjermleser med OneDrive-appen for Windows 10

Med en skjermleser og hurtigtaster, kan du bruke OneDrive-appen for Windows 10 til å lagre og dele filene dine på alle enheter. OneDrive-appen er innebygd i Windows 10, den vises automatisk i Filutforsker og er et sted der du kan lagre filer. Filer som du lagrer i OneDrive er tilgjengelige på Internett på OneDrive.com og frakoblet på datamaskinen, slik at du kan bruke dem når som helst– selv når du ikke er koblet til Internett. Når du kobler til OneDrive igjen synkroniseres filene på nettet med filene på datamaskinen eller enheten din.

Merknad: Dette emnet antar at JAWS-brukere har slått av funksjonen Virtuell båndmeny.

I dette emnet

Komme i gang

Med Windows 10 kan du åpne OneDrive-app ved bruk enten av Cortana eller Filutforsker.

Slik åpner du appen fra søkefeltet i Cortana

 1. For å velge Cortana-søkefeltet trykker du WINDOWSLOGO-tasten.

 2. Når du hører «Søkeboks, rediger, skrive og tekst», skriver du inn OneDrive. (I Skjermleser hører du «Cortana vindu, søkeboks».)

 3. Når du hører «Microsoft OneDrive, skrivebordsprogrammet», trykker du ENTER. OneDrive-appen åpnes med fokus plassert i Elementer-visning. For å flytte til ønsket mappe eller fil bruker du PIL OPP- eller PIL NED-tasten.

Åpne OneDrive-appen fra Filutforsker

 1. For å åpne Filutforsker trykker du Windows-logotasten+E. Filutforsker åpner med fokus plassert i Elementer-visningen på listen over Ofte brukte mapper.

 2. Bruk PILTASTENE til du hører «OneDrive», og trykk deretter ENTER. Fortsett å bruke PILTASTENE for å flytte mappen eller filen du vil bruke.

Tips!: Hvis OneDrive-mappen ikke er oppført i elementvisningen i Ofte brukte mapper, går du til navigasjonsruten. Trykk SKIFT+F6, trykk PIL NED-tasten til du hører «OneDrive» og trykk så ENTER.

Åpne et element

Merk elementet du vil åpne, og trykk deretter ENTER.

Last opp (legg til) en mappe eller fil

Laste opp en mappe eller fil fra Filutforsker

 1. For å åpne Filutforsker trykker du Windows-logotasten+E.

 2. Merk mappen eller filen du vil laste opp til OneDrive, og trykk SKIFT+F10. Hurtigmenyen åpnes, og du hører «Hurtigmeny».

 3. Trykk N, ENTER. Send til-undermenyen åpnes, og du hører «Send til-undermeny, Bluetooth-enhet». (I Skjermleser hører du «Bluetooth-enhet, menyelement».)

 4. Trykk PIL NED-tasten til du hører «OneDrive», og trykk deretter ENTER. Filen lastes opp til OneDrive.

Slik laster du opp en fil mens filen er åpen

 1. Åpne filen du vil laste opp, og trykk ALT+F. Backstage-visningen åpnes, og du hører «Backstage-visning, informasjonsfanen». (I Skjermleser hører du «Valgt, informasjonsfanen».)

 2. For å velge Lagre som-fanen trykker du A, A.

 3. Når du hører «Lagre som-funksjoner, legg til et sted-fanen», trykker du K eller bruker PIL OPP- og PIL NED-tastene til du hører «OneDrivetankestrek personlig», og trykk så ENTER. (I Skjermleser hører du «Legg til et sted».)

 4. For å velge mappen der du vil lagre filen i OneDrive-mappelisten bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene. Lagre som-dialogboksen åpnes med fokus plassert i Filnavn-boksen.

 5. Skriv inn et navn på filen eller, hvis du vil velge et navn, bruk PIL NED-tasten.

 6. For å lagre filen trykker du TAB-tasten for å flytte til Lagre-knappen og deretter trykker du ENTER eller ALT+S.

Slik laster du ned filer fra OneDrive til enheten din

Alle mappene i OneDrive-mappen din er som standard tilgjengelig både når enheten din er tilkoblet og frakoblet Internett. Hvis du bruker OneDrive-appen på enheten og ønsker å laste ned et element fra OneDrive til enheten, trykker du CTRL+C, går til mappen der du vil laste den ned, og limer den inn (trykk CTRL+V).

Slik deler du elementer ved bruk av en hurtigmeny

Velg blant følgende scenarioer for mer informasjon:

Slik deler du et element og gir tillatelse til andre bare å vise elementet

 1. Merk mappen eller filen du vil dele, og trykk SKIFT+F10.

 2. Hurtigmenyen åpnes, og du hører «Hurtigmeny, åpen».

 3. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Del en OneDrive-kobling», og trykk deretter ENTER. Et verktøytips åpnes, og du hører «Kobling din er klar til å limes inn» eller en lyd som angir popupvinduet med verktøytipset. En kobling til filen limes inn i utklippstavlen.

 4. Kopier koblingen fra utklippstavlen. (Hvis du vil gå til utklippstavlen, trykker du ALT+H, F+O i filen du vil dele.)

Alle du sende denne koblingen til kan åpne og vise filen.

Slik deler du en kobling til et element

 1. Merk mappen eller filen du vil dele, og trykk SKIFT+F10.

 2. Hurtigmenyen åpnes, og du hører «Hurtigmeny, åpen».

 3. Trykk M, eller trykk PIL OPP- eller PIL NED-tasten til du hører «Flere OneDrive-fildelingsalternativer» og deretter trykker du ENTER. OneDrive på nettet åpnes med fokus plassert i Del-vinduet, og du hører «Del» og navnet på filen din.

 4. Hvis du vil hente en kobling til filen, trykker du TAB-tasten til du hører «Få en kobling», og trykk deretter ENTER. Trykk TAB-tasten for å gå til Kopier-knappen, og trykk så ENTER.

Alle du sende denne koblingen til kan åpne, lese og redigere filen.

Slik deler du en kobling til et element og angir tilgangsnivå

 1. Merk mappen eller filen du vil dele, og trykk SKIFT+F10.

 2. Hurtigmenyen åpnes, og du hører «Hurtigmeny, åpen».

 3. Trykk M, eller trykk PIL OPP- eller PIL NED-tasten til du hører «Flere OneDrive-fildelingsalternativer» og deretter trykker du ENTER. OneDrive på nettet åpnes med fokus plassert i Del-vinduet, og du hører «Del» og navnet på filen din.

 4. Trykk TABULATORTASTEN til du hører «E-postkobling», og trykk så ENTER.

 5. Når du hører «Skriv inn et navn eller en e-postadresse», skriver du inn et navn eller en e-postadresse. Trykk TABULATORTASTEN for å gå til Velg et tillatelsesnivå-boksen. Standardinnstillingen i Velg et tillatelsesnivå-boksen er Kan redigere. For å velge Kan vise-alternativet trykker du PIL NED-tasten.

 6. Trykk TABULATORTASTEN for å gå til Inkluder en melding-boksen, og skriv om ønskelig inn en melding.

 7. Trykk TAB-tasten for å gå til Del-knappen, og trykk så ENTER.

Behandle tillatelser

 1. Merk mappen eller filen du vil dele, og trykk SKIFT+F10.

 2. Hurtigmenyen åpnes, og du hører «Hurtigmeny, åpen».

 3. Trykk M, eller trykk PIL OPP- eller PIL NED-tasten til du hører «Flere OneDrive-fildelingsalternativer» og deretter trykker du ENTER. OneDrive på nettet åpnes med fokus plassert i Del-vinduet, og du hører «Del» og navnet på filen din.

 4. Trykk TABULATORTASTEN til du hører «Behandle tillatelser», og trykk ENTER. Del-ruten vises med fokus plasser på koblingen Legg til personer, og du hører «Legg til personer-kobling». Del-ruten inneholder også en liste over personene du har delt filen med, koblingen som du kan dele med andre som skal kunne redigere filen, mer informasjon og kommentarer (hvis slike finnes).

 5. Hvis du vil dele med flere personer, trykker du ENTER. Legg til personer-vinduet åpnes, og du hører «Skriv inn et navn eller ene-postadresse, rediger». Skriv inn et navn eller en e-postadresse. Hvis det er mer enn ett treff, hører du «Forslag er tilgjengelige». Bruke PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge den riktige adressen, og trykk ENTER.

 6. For å gå til Velg et tillatelsesnivå-boksen trykker du TAB-tasten.

 7. Standardinnstillingen i Velg et tillatelsesnivå-boksen er Kan redigere. For å velge Kan vise-alternativet trykker du PIL NED-tasten til du hører «Kan vise».

 8. Hvis du vil inkludere en personlig melding i delingsinvitasjonen, trykker du TAB-tasten. Når du hører «Inkluder en personlig melding i denne invitasjonen, alternativ», skriver du inn en melding.

 9. Trykk TAB-tasten for å gå til Del-knappen, og trykk så ENTER. En e-postmelding med koblingen sendes til personen.

Slik deler du et element ved å bruke OneDrive-båndet

 1. Vis fillisten i OneDrive-appen, og merk elementet som du vil dele.

 2. Trykk ALT+S, W. Når du hører «Bestemte personer», trykker du ENTER. (For å velge alternativet Bestemte personer, må du trykke PIL NED-tasten.) Dialogboksen Fildeling åpnes med fokus plasser i kombinasjonsboksen for redigering, og du hører «Fildeling, skriv inn et navn og klikk Legg til».

 3. Velg personene du vil dele filen med:

  • For å dele med bestemte personer skriver du inn et navn, eller du går til listen over kontakter, trykker TAB-tasten og bruker så PIL NED-tasten for å velge en kontakt i kontaktlisten.

  • Hvis du vil dele med alle, trykker du ALT+PIL NED, trykk så PIL NED-tasten alene til du hører «Alle», og til slutt trykker du ENTER.

  • For å finne personer trykker du ALT+PIL NED, trykk så PIL NED-tasten alene til du hører «Finn personer», og til slutt trykker du ENTER. Velg brukere eller grupper-dialogboksen åpnes, hvor du kan angi sted for søket.

 4. Trykk TAB-tasten for å gå til Legg til-knappen, og trykk så ENTER. Navnet legges til listen.

 5. For å gå til listen over navn og angi tillatelser trykker du TAB-tasten, og for å gå til navnet bruker du PIL NED-tasten.

 6. Standard tillatelsesnivå er Lese.

 7. Trykk TAB-tasten for å gå til Del-knappen, og trykk så ENTER.

Avslutt delingen av en mappe

 1. Merk elementet du vil dele.

 2. Trykk ALT+S, S+S, og til slutt ENTER.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×