Koble til en lokal eller ekstern database

Du kan koble til en lokal database eller en ekstern database.

Hvis du ikke er eier av databasen, må du i begge tilfeller få tilgang til å bruke databasen.

Databaser kan av ulike årsaker vises nedtonet (som betyr at de er utilgjengelige).

Hvorfor er enkelte databaser utilgjengelige?

Hvis ønsket database vises nedtonet i listen over databaser, kan følgende være årsak til dette:

Du har ikke tillatelse til å bruke den delte databasen

På den lokale datamaskinen    Be eieren av databasen om å dele databasen og gi deg tilgang til den.

På en ekstern datamaskin   

 • Kontakt eieren av databasen for å bekrefte at det er en delt Business Contact Manager-database på den eksterne datamaskinen.

 • Be eieren av databasen om å dele databasen og gi deg navnet på både datamaskinen og databasen.

  Slik finner du databasenavnet:

  1. Åpne Outlook på den eksterne datamaskinen.

  2. Klikk kategorien Fil.

  3. Klikk fanen Business Contact Manager.

  4. Kontroller databasenavnet under Behandle databaser.

 • Kontroller at den eksterne datamaskinen er slått på, og at både datamaskinen din og den eksterne datamaskinen er koblet til nettverket.

  Slik kontrollerer du nettverkstilkoblingen på en datamaskin:

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel for å åpne det.

  2. Klikk Vis nettverksstatus og -oppgaver under Nettverk og Internett i kontrollpanelet.

   Du ser statusen for nettverket og om datamaskinen er koblet til det, i Nettverks- og delingssenter.

 • Ta kontakt med administratoren for den eksterne datamaskinen for å finne ut om en brannmur blokkerer nettverkstrafikken.

Databasen ble opprettet med en annen versjon av Business Contact Manager

I de fleste tilfeller kan Business Contact Manager for Outlook konvertere eller overføre en database fra en tidligere versjon til denne versjonen. Den nedtonede databasen kan ikke overføres.

Hvis databasen du vil bruke er lagret på en filserver, kan du bruke instruksjonene i Behandle Business Contact Manager-databasen på en server for å koble til databasen.

Velg en annen database fra listen, eller klikk Tilbake hvis du vil angi en annen ekstern datamaskin (klikk Tilbake to ganger hvis du vil velge en lokal database i stedet).

Opprett en ny lokal database hvis ingen andre databaser er tilgjengelige.

Hvordan?

 1. Klikk Tilbake i oppstartsveiviseren.

 2. Klikk Opprett en ny lokal database.

 3. Skriv inn et navn for den nye lokale databasen, og klikk deretter Opprett.

 4. Databasen opprettes, og du blir bedt om å angi registreringsinformasjon (valgfritt).

 5. Klikk Fullfør.

Brukere av både Outlook 2010 og Outlook 2013 prøver å dele samme database

Business Contact Manager-databaser støtter side-ved-side-installasjoner av Outlook 2010 og Outlook 2013 på samme datamaskin, og vil fungere med begge versjonene. Hver versjon krever imidlertid en dedikert database.

En database, delt eller ikke, kan bare velges fra versjonen av programmet som ble brukt til å opprette den. Hvis du oppretter en database for Business Contact Manager for Outlook 2010, er Outlook 2010 den eneste versjonen av Outlook du kan bruke for tilgang til databasen. Den samme begrensningen gjelder for databaser opprettet med Outlook 2013.

Den delte databasen ble opprettet for en annen nasjonal innstilling enn den du har i din versjon av Business Contact Manager for Outlook

Innstillingen for Nasjonal innstilling for en database vises på siden Koble til en database. Hvis de nasjonale innstillingene for databasen og installasjonen av Business Contact Manager for Outlook ikke er like, kan du ikke bruke databasen. Du kan for eksempel ikke koble til en database som ble opprettet for England, der britisk engelsk brukes, med Business Contact Manager for Nord-Amerika, der amerikansk engelsk brukes.

Velg en annen database fra listen, eller klikk Tilbake hvis du vil angi en annen datamaskin (klikk Tilbake to ganger hvis du vil velge en lokal database i stedet).

Opprett en ny lokal database hvis ingen andre databaser er tilgjengelige.

Hvordan?

 1. Klikk Tilbake i oppstartsveiviseren.

 2. Klikk Opprett en ny lokal database.

 3. Skriv inn et navn for den nye lokale databasen, og klikk deretter Opprett.

 4. Databasen opprettes, og du blir bedt om å angi registreringsinformasjon (valgfritt).

 5. Klikk Fullfør.

Den delte databasen er skadet

Hvis versjonen av og den nasjonale innstillingen for databasen som er delt med deg, samsvarer med versjonsnummeret og den nasjonale innstillingen i din versjon av Business Contact Manager for Outlook, kan det hende at databasen er skadet. Opprett en ny database, og fullfør oppstartsveiviseren. Du må bruke Business Contact Manager for Outlook til å slette den skadede databasen. Hvis du har en sikkerhetskopi, gjenoppretter du dataene i den nye databasen.

 • Opprette en ny lokal database

  1. Klikk Tilbake i oppstartsveiviseren.

  2. Klikk Opprett en ny lokal database.

  3. Skriv inn et navn for den nye lokale databasen, og klikk deretter Opprett.

  4. Databasen opprettes, og du blir bedt om å angi registreringsinformasjon (valgfritt).

  5. Klikk Fullfør.

 • Slette den skadede databasen

  1. Klikk kategorien Fil.

  2. Klikk fanen Business Contact Manager.

  3. Klikk Behandle databaser, og klikk deretter Slett databaser.

  4. Klikk databasen du vil slette, og klikk deretter Slett database.

 • Gjenopprette en sikkerhetskopi av en database

  1. Klikk kategorien Fil.

  2. Klikk fanen Business Contact Manager.

  3. Klikk Sikkerhetskopiere og gjenopprette, og klikk deretter Gjenopprett.

  4. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Gjenoppretting av database for å velge sikkerhetskopifilen du vil gjenopprette, finn sikkerhetskopien, og klikk deretter navnet på sikkerhetskopifilen.

Den eksterne databasen er opptatt

Hvis den eksterne databasen gjenopprettes, eller hvis nye data importeres i den, kan det hende at den eksterne datamaskinen ikke har nok kapasitet til at en ny bruker kan koble til samtidig.

Vent to til fem minutter, og prøv deretter å koble til på nytt. Klikk Avbryt for å lukke oppstartsveiviseren. Du blir bedt om å fullføre veiviseren neste gang du starter Outlook.

Advarsel!: Hvis du installerer en prøveversjon av Microsoft Office 2013 og du finner ut at du vil gå tilbake til en tidligere versjon av Microsoft Office, må du først sikkerhetskopiere dataene dine. Du må lagre en kopi av Business Contact Manager-databasen for å se eventuelle endringer du gjorde med prøveversjonen. Hvis du vil ha fullstendige instruksjoner, kan du se Gå tilbake til en tidligere versjon av Business Contact Manager og Microsoft Office.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×