Koble sammen to datavisninger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er du sannsynligvis vant til å bygge programmer som i stor grad benytter datakilder og datavisninger. Hvis du kobler sammen datavisninger som er satt inn som enten visninger eller skjemaer, kan du opprette forbindelser mellom dem slik at når du utfører en handling i én datavisning, endres innholdet i en annen datavisning. Sammenkobling av datavisninger er en hurtig og effektiv måte gjøre et område eller program interaktivt på.

Obs!: Datavisninger er en type webdel, slik at begrepene og fremgangsmåtene i denne artikkelen gjelder like mye for begge webdelene som kan bli koblet sammen.

I denne artikkelen får du vite hvordan du oppretter to datavisninger, og hvordan du kobler dem sammen ved hjelp av Veiviser for webdel-forbindelser.

Hvis du vil lære mer om datavisninger, kan du se opprette en datavisning.

I denne artikkelen

Hvorfor koble webdeler?

Opprette den første datavisningen ved hjelp av varer.XML

Opprette en XML-fil som en datakilde for eksempel

Opprette en datavisning ved hjelp av leverandører.XML

Koble sammen webdeler

Teste webdel-tilkobling

Fjerne en webdel-tilkobling

Hvorfor koble sammen webdeler?

Ved å koble sammen to webdeler kan du sende data mellom dem og synkronisere virkemåten. Du kan for eksempel koble en webdel for listevisning som viser en liste over ansatte, til en bildewebdel. Når de to webdelene er koblet sammen, vises bildet av valgt ansatt i bildewebdelen hver gang du klikker en ansatts navn i webdelen for listevisning.

Du kan opprette en enkel webdel-forbindelse fra en leser. Da kan du for eksempel koble en webdel til en annen webdel som ligger på samme webdel-side. Og du kan utvide funksjonaliteten til forbindelsen ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007. Du kan for eksempel bruke skjemawebdelen til å filtrere dataene i en annen webdel, eller du kan opprette forbindelser mellom webdeler på to separate webdel-sider på samme webområde på øverste nivå. Office SharePoint Designer 2007 er nødvendig for å utføre begge disse handlingene – de kan ikke utføres i leseren.

Til toppen av siden

Opprette den første datavisningen ved hjelp av Varer.xml

Gastronor Delikatesser registrerer lagerbeholdningen i en XML-fil som kalles Varer.xml, og viser dataene fra filen i en datavisning. Denne datavisningen er satt inn som et skjema, slik at gruppen kan oppdatere lagerbeholdningen i leseren ved å lagre endringer i Varer.xml. Når beholdningen er lav, ringer et gruppemedlem leverandøren av varen, bestiller varen og oppdatere deretter lagerbeholdningen ved å bruke datavisningen. Hver gang et gruppemedlem bestiller en vare, må han/hun også finne kontaktinformasjonen for leverandøren.

Du foreslår å sette inn en datavisning til som viser kontaktinformasjonen for leverandøren, og deretter opprette en forbindelse mellom de to webdelene. På denne måten kan et gruppemedlem som skal bestille varer, vise både lagerbeholdningen og leverandørens kontaktinformasjon for hver vare ved å klikke én enkelt hyperkobling.

Fremgangsmåtene nedenfor krever at du bruker to XML-filer som datakilder, og oppretter en datavisning fra hver av disse datakildene. Hvis du vil følge eksemplet, kan du opprette den første datavisningen fra varer.XML ved å følge fremgangsmåtene i denne artikkelen: sette inn en datavisning som et skjema. Gå deretter tilbake til denne artikkelen for å opprette den andre datavisningen fra leverandører.XML.

Til toppen av siden

Opprette en XML-fil som en eksempeldatakilde

Gastronor Delikatesser lagrer kontaktinformasjonen for leverandørene i en XML-fil som kalles Leverandører.xml.

Opprette Leverandører.xml

 1. Klikk Åpne områdeFil-menyen.

 2. Bla til og velg området i dialogboksen Åpne område, og klikk deretter Åpne.

 3. Hvis du blir spurt om det, skriver du inn brukernavn og passord i dialogboksen Koble til og klikker deretter OK.

 4. Klikk NyFil-menyen.

 5. Dobbeltklikk Tekstfil i dialogboksen Ny.

  En ny tekstfil åpnes på området.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved å merke dem og deretter trykke CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <SuppliersRoot>
  <Suppliers>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CompanyName>Exotic Liquids</CompanyName>
  <ContactName>Charlotte Cooper</ContactName>
  <ContactTitle>Purchasing Manager</ContactTitle>
  <Address>49 Gilbert St.</Address>
  <City>London</City>
  <PostalCode>EC1 4SD</PostalCode>
  <Country>UK</Country>
  <Phone>(171) 555-2222</Phone>
  </Suppliers>
  <Suppliers>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CompanyName>New Orleans Cajun Delights</CompanyName>
  <ContactName>Shelley Burke</ContactName>
  <ContactTitle>Order Administrator</ContactTitle>
  <Address>P.O. Box 78934</Address>
  <City>New Orleans</City>
  <Region>LA</Region>
  <PostalCode>70117</PostalCode>
  <Country>USA</Country>
  <Phone>(100) 555-4822</Phone>
  <HomePage>#CAJUN.HTM#</HomePage>
  </Suppliers>
  </SuppliersRoot>
 7. I Office SharePoint Designer 2007 plasserer du innsettingspunktet øverst på siden, og trykk deretter CTRL+V for å lime koden du nettopp kopierte, inn på siden.

 8. Klikk Lagre somFil-menyen.

 9. I dialogboksen Lagre som i filnavn-boksen skriver du inn leverandører.XML.

 10. Klikk XML i Filtype-listen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Opprette den andre datavisningen ved hjelp av Leverandører.xml

 1. Åpne siden som inneholder den første datavisningen, som du opprettet i artikkelen sette inn en datavisning som et skjema.

  Selv om det ikke er nødvendig at begge datavisningene ligger på samme side, ønsker du i dette tilfellet at gruppemedlemmene umiddelbart skal se leverandørens kontaktinformasjon når de klikker en vare.

  Merkede data vist som et skjema

 2. Velg den første datavisningen, og trykk deretter PIL HØYRE to ganger for å plassere markøren under datavisningen.

 3. Klikk Sett inn datavisningDatavisning-menyen.

  En tom datavisning vises nå under den første datavisningen, og oppgaveruten Datakildebibliotek åpnes.

  Tom datavisning

 4. Finn datakilden i oppgaveruten Datakildebibliotek, klikk den og klikk deretter Vis data.

  I dette eksemplet klikker du Leverandører.xml under XML-filer og klikker deretter Vis data. Hvis overskriften XML-filer er skjult, klikker du plusstegnet (+) for å vise den.

 5. Klikk feltene som du ønsker å sette inn i datavisningen, i oppgaveruten Datakildedetaljer.

  Tips!: Hvis du vil merke flere felt samtidig, holder du nede CTRL-tasten mens du klikker dem.

  I dette eksemplet klikker du Firmanavn under Leverandører i SuppliersRoot-mappen. Trykk og hold nede CTRL mens du klikker Kontaktperson, Land og Telefon.

 6. Klikk Sett inn valgte felt som og deretter Visning med ett element for å sette inn valgte data i datavisningen.

  Du velger å vise bare ett element i datavisningen fordi du ønsker å vise kontaktinformasjonen for bare én leverandør om gangen.

  De merkede feltene i oppgaveruten Datakildedetaljer vises nå i den andre datavisningen under den første datavisningen.

  Datavisningen av leverandører vises under datavisningen av varer
  En datavisningen av leverandører.XML (uthevet i rødt) vises under datavisningen av varer.XML.

Til toppen av siden

Koble sammen webdelene

Leverandører.xml og Varer.xml er knyttet sammen med et felles felt som kalles LeverandørID. Ved å bruke Veiviser for webdel-forbindelser kan du koble sammen webdeler ved å koble LeverandørID-feltet i Varer.xml til LeverandørID-feltet i Leverandører.xml.

Nå som du har opprettet de to datavisningene, legger du til tekst ved siden av hver vare i datavisningen av Varer.xml, som blir hyperkoblet til datavisningen av Leverandører.xml. Når du klikker en hyperkobling for en vare i den første datavisningen, vises kontaktinformasjonen for leverandøren av varen i den andre datavisningen.

Datavisningen av Varer.xml er kildewebdelen, og datavisningen av Leverandører.xml er målwebdelen. Fordi du arbeider med en datavisning som er satt inn som et skjema, må du opprette hyperkoblingen utenfor skjemafeltet. Når du har skrevet inn teksten, merker du teksten og bruker deretter Veiviser for webdel-forbindelser til å opprette hyperkoblingen i Varer.xml som er koblet til datavisningen av Leverandører.xml.

 1. I datavisningen opprettet av varer.XML, plasserer du markøren til høyre for tekstboksen som inneholder navnet på produktet, trykker du mellomrom, og skriv deretter rekkefølge. Fordi en datavisning benytter XSLT-formatering, legges teksten "bestilling" til hver produkt-feltet i listen.

  Bestilling vises i Produktnavn-kolonnen for hver vare i listen

 2. Merk teksten "bestilling" i datavisningen, høyreklikk den og klikk deretter Webdel-tilkoblinger på hurtigmenyen.

  Veiviseren for webdel-forbindelser åpnes.

 3. Klikk Send Rad med data til i listen Velg handlingen i kildewebdelen som skal brukes til denne forbindelsen, og klikk deretter Neste.

  Side i veiviseren for webdel-forbindelser

 4. Klikk Koble til en webdel på denne siden i delen Velg siden som inneholder webdelen for denne forbindelsen, og klikk deretter Neste.

  Side i veiviseren for webdel-forbindelser

 5. Klikk Leverandører.xml i listen Målwebdel.

 6. Fordi du ønsker å filtrere dataene i Leverandører.xml slik at de samsvarer med LeverandørID for den aktuelle varen i den første datavisningen, klikker du Hent Filterverdier fra i Målhandling-listen og deretter Neste.

  Side i veiviseren for webdel-forbindelser

 7. Rull nedover i kolonnen Inndata til Leverandører.xml til du ser LeverandørID. Klikk cellen til venstre for LeverandørID i kolonnen Kolonner i Varer.xml. Klikk deretter pilen og LeverandørID i listen. Klikk Neste.

  Side i veiviseren for webdel-forbindelser

 8. Klikk [ Gjeldende valg ] i listen Opprett en hyperkobling på, og klikk deretter Neste.

  Side i veiviseren for webdel-forbindelser

 9. Klikk Fullfør.

 10. Klikk LagreFil-menyen, eller trykk CTRL+S.

Teksten “bestilling” er nå en hyperkobling, og webdel-forbindelsen er konfigurert.

Til toppen av siden

Teste webdel-forbindelse

Nå som webdel-forbindelsen er konfigurert, kan du teste forbindelsen ved å forhåndsvise siden i leseren.

 • Klikk Forhåndsvisning på verktøylinjen Felles, eller trykk F12, for å forhåndsvise filen i leseren.

Begge webdelene vises på siden i leseren. Hvis du vil vise leverandøren av en bestemt vare, klikker du hyperkoblingen bestilling ved siden av varen du ønsker, i Produktnavn-kolonnen i den første datavisningen. Leverandørens kontaktinformasjon vises i den andre datavisningen under.

To datavisninger koblet sammen på en side

Obs!: Exotic Liquids er leverandøren av Chai, Chang og Aniseed Syrup. New Orleans Cajun Delights er leverandøren av Chef Anton’s Cajun Seasoning og Chef Anton’s Gumbo Mix.

Til toppen av siden

Fjerne en webdel-forbindelsen

Du kan også fjerne en webdelforbindelse slik at de to webdelene ikke lenger er koblet. Når du kobler sammen webdeler, er forbindelsen oppført i begge webdelene, slik at du kan fjerne forbindelsen i enten kilde- eller målwebdelen. Hvis du fjerner forbindelsen i kildewebdelen, fjernes forbindelsen også fra målwebdelen.

 1. Høyreklikk en av datavisningene, og klikk deretter Webdel-forbindelser på hurtigmenyen.

 2. Klikk forbindelsen du ønsker å fjerne i dialogboksen Webdel-forbindelser, og klikk deretter Fjern.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×