Koble eller bygge inn et PowerPoint-lysbilde i et Word-dokument

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du vil opprette en dynamisk kobling mellom innholdet i dokumentet og innholdet i en Microsoft Office PowerPoint-presentasjon, kan du sette inn innholdet som et objekt. I motsetning til når du limer inn innhold (for eksempel ved å trykke på CTRL+V), kan du, når du setter objektet inn som en koblet eller innebygd objekt, fortsatt arbeide med det i det opprinnelige programmet.

Hvis du setter inn lysbildet i dokumentet som et PowerPoint-objekt, åpner Microsoft Office Word PowerPoint når du dobbeltklikker på lysbildet, og du kan bruke PowerPoint-kommandoer til å arbeide med lysbildet.

Når du setter inn en hel PowerPoint-presentasjon som et objekt, viser dokumentet bare ett lysbilde. Hvis du vil vise forskjellige lysbilder, dobbeltklikker du på PowerPoint-objektet, og trykker deretter på ENTER for å kjøre lysbildefremvisningen.

De viktigste forskjellene mellom koblede og innebygde objekter er hvor dataene er lagret, og hvordan du oppdaterer dataene etter at du plasserer dem i målfilen.

Du plasserer enten en kobling til objektet, eller en kopi av objektet, i dokumentet. Du kan sette inn innhold på denne måten fra et hvilket som helst program som støtter teknologi for å koble og bygge inn objekter (OLE, object linking and embedding).

En månedlig statusrapport kan for eksempel inneholde informasjon som vedlikeholdes separat i et PowerPoint-lysbilde. Hvis du kobler rapporten til lysbildet, kan dataene i rapporten oppdateres når kildefilen oppdateres. Hvis du bygger inn lysbildet i rapporten, inneholder rapporten en statisk kopi av dataene.

Koblede og innebygde objekter i et Office for Windows-dokument

1. Innebygd objekt

2. Koblet objekt

3. Kildefil

Når et objekt er koblet, kan informasjonen oppdateres hvis kildefilen er endret. Koblede data lagres i kildefilen. Word-filen, eller målfilen, lagrer kun plasseringen til kildefilen, og den viser en gjengivelse av de koblede dataene. Bruk koblede objekter hvis filstørrelsen er en faktor.

Kobling er også nyttig når du vil inkludere informasjon som vedlikeholdes uavhengig, for eksempel data som samles inn av en annen avdeling, og når du skal holde denne informasjonen oppdatert i et Word-dokument.

Når du bygger inn et PowerPoint-objekt, endres ikke informasjonen i Word-filen hvis du endrer kildefilen i PowerPoint. Innebygde objekter blir en del av Word-filen, og etter at de er satt inn er de ikke lenger en del av kildefilen.

Fordi all informasjon finnes i ett Word-dokument, er innebygging nyttig når du ikke vil at informasjonen skal gjenspeile endringer i kildefilen, eller når du ikke vil at mottakerne av dokumentet skal behøve å oppdatere den koblede informasjonen.

Til toppen av siden

Sette inn et koblet eller innebygd objekt

Du kan koble eller bygge inn ett eller flere lysbilder, eller du kan bygge inn en hel presentasjon. Når du bygger inn et PowerPoint-presentasjonsobjekt i dokumentet, kjører Word PowerPoint-lysbildefremvisningen når du dobbeltklikker på presentasjonsobjektet i dokumentet. Du kan ikke redigere presentasjonen i dokumentet. Presentasjonsobjektet kan kun være innebygd, ikke koblet.

 1. Åpne både Word-dokumentet og PowerPoint-presentasjonen som inneholder lysbildene du vil opprette et koblet eller innebygd objekt fra.

 2. Bytt til PowerPoint, og velg deretter hele presentasjonen, eller lysbildene du vil bruke.

  Obs!: Klikk på ønsket lysbilde i Lysbildesorteringsvisning for å velge lysbilder. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede SKIFT mens du klikker på det først og det siste lysbildet i området. Hvis du vil merke flere lysbilder som ikke er ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du klikker på lysbildene du vil bruke.

 3. Trykk CTRL+C.

 4. Bytt til Word-dokumentet, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 5. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen i Hjem-fanen, og klikk deretter Lim inn utvalg.

 6. Velg Microsoft PowerPoint-presentasjonsobjekt eller Microsoft PowerPoint-lysbildeobjektSom-listen.

 7. Velg Lim inn for å sette inn et innebygd objekt, eller velg Lim inn kobling for å sette inn en kobling til objektet. Klikk deretter på OK.

Alternativt kan du kan sette inn en kobling til objektet på følgende måte.

 1. Klikk på pilen ved siden av Objekt i Tekst-gruppen på Sett inn-fanen, og klikk deretter på Objekt.

 2. Klikk på Opprett fra fil-fanen, og bla til plasseringen av presentasjonen.

 3. Velg Koble til fil eller Vis som ikon, og klikk deretter på OK.

Til toppen av siden

Oppdatere koblede objekter

Som standard oppdateres koblede objekter automatisk. Dette betyr at Word oppdaterer den koblede informasjonen hver gang du åpner Word-filen, eller hver gang PowerPoint-kildefilen endres mens Word-filen er åpen. Du kan imidlertid endre innstillingene for individuelle koblede objekter, slik at det koblede objektet ikke blir oppdatert, eller slik at det bare oppdateres når leseren av dokumentet velger å oppdatere den manuelt.

Du kan også hindre at Word oppdaterer koblinger automatisk i alle dokumenter du åpner. Du kan gjøre dette som et sikkerhetstiltak for å forhindre oppdatering av dokumenter med filer som er potensielt fra en uklarert kilde.

Viktig!: Når du åpner et dokument som inneholder koblede objekter, blir du bedt om å oppdatere dokumentet med data fra de koblede filene. Hvis du mistenker at de koblede filene kan være fra en uklarert kilde, klikker du på Nei i denne meldingen.

I tillegg kan du bryte koblingen mellom et koblet objekt og kildefilen i PowerPoint permanent. Når tilkoblingen er brutt, kan du ikke lenger redigere objektet i dokumentet. Objektet blir til et bilde i PowerPoint-innholdet.

Oppdatere et koblet objekt manuelt

 1. Høyreklikk på det koblede objektet, klikk på Koblet lysbildeobjekt eller Koblet presentasjonsobjekt, og klikk deretter på Koblinger.

 2. Klikk på den koblingen du vil oppdatere manuelt, og klikk deretter på Manuell oppdatering under Oppdateringsmetode for valgt kobling.

Hindre at et koblet objekt blir oppdatert

 1. Høyreklikk på det koblede objektet, klikk på Koblet lysbildeobjekt eller Koblet presentasjonsobjekt, og klikk deretter på Koblinger.

 2. Klikk på koblingen du vil hindre fra å bli oppdatert, og merk av for Låst under Oppdateringsmetode for valgt kobling.

Obs!: Hvis du vil låse opp koblingen, kan du fjerne markeringen for Låst.

Hindre at Word automatisk oppdaterer koblinger i alle dokumenter

 1. Klikk på AlternativerFil-fanen.

 2. Klikk på Avansert, og bla deretter nedover til Generelt.

 3. Fjern markeringen for Oppdater automatiske koblinger ved Åpne.

Bryte koblingen mellom et koblet objekt og kilden

 1. Høyreklikk på det koblede objektet, klikk på Koblet lysbildeobjekt eller Koblet presentasjonsobjekt, og klikk deretter på Koblinger.

 2. Klikk på koblingen du vil koble fra, og klikk deretter på Bryt kobling.

Til toppen av siden

Endre et koblet eller innebygd objekt

 1. Høyreklikk på det koblede objektet, klikk deretter på Koblet lysbildeobjekt eller Koblet presentasjonensobjekt.

 2. Klikk på Åpne eller Åpne kobling, avhengig av om objektet er innebygd eller koblet, og gjør deretter de ønskede endringene.

  Hvis objektet er innebygd, er endringene bare i kopien som er i dokumentet. Hvis objektet er koblet, gjøres endringene i kildefilen.

Til toppen av siden

Sette inn et koblet eller innebygd objekt

Du kan koble eller bygge inn ett eller flere lysbilder, eller du kan bygge inn en hel presentasjon. Når du bygger inn et PowerPoint-presentasjonsobjekt i dokumentet, kjører Word PowerPoint-lysbildefremvisningen når du dobbeltklikker på presentasjonsobjektet i dokumentet. Du kan ikke redigere presentasjonen i dokumentet. Presentasjonsobjektet kan kun være innebygd, ikke koblet.

 1. Åpne både Word-dokumentet og PowerPoint-presentasjonen som inneholder lysbildene du vil opprette et koblet eller innebygd objekt fra.

 2. Bytt til PowerPoint, og velg deretter hele presentasjonen, eller lysbildene du vil bruke.

  Obs!: Klikk på ønsket lysbilde i Lysbildesorteringsvisning for å velge lysbilder. Hvis du vil merke flere lysbilder, holder du nede SKIFT mens du klikker på det først og det siste lysbildet i området. Hvis du vil merke flere lysbilder som ikke er ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du klikker på lysbildene du vil bruke.

 3. Trykk CTRL+C.

 4. Bytt til Word-dokumentet, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 5. Klikk pilen under Lim inn i Utklippstavle-gruppen i Hjem-fanen, og klikk deretter Lim inn utvalg.

  Båndet i Word

 6. Velg Microsoft Office PowerPoint-objektSom-listen.

 7. Klikk på Lim inn for å sette inn et innebygd objekt, eller klikk på Lim inn kobling for å sette inn en kobling til objektet.

Til toppen av siden

Oppdatere koblede objekter

Som standard oppdateres koblede objekter automatisk. Dette betyr at Word oppdaterer den koblede informasjonen hver gang du åpner Word-filen, eller hver gang PowerPoint-kildefilen endres mens Word-filen er åpen. Du kan imidlertid endre innstillingene for individuelle koblede objekter, slik at det koblede objektet ikke blir oppdatert, eller slik at det bare oppdateres når leseren av dokumentet velger å oppdatere den manuelt.

Du kan også hindre at Word oppdaterer koblinger automatisk i alle dokumenter du åpner. Du kan gjøre dette som et sikkerhetstiltak for å forhindre oppdatering av dokumenter med filer som er potensielt fra en uklarert kilde.

Viktig!: Når du åpner et dokument som inneholder koblede objekter, blir du bedt om å oppdatere dokumentet med data fra de koblede filene. Hvis du mistenker at de koblede filene kan være fra en uklarert kilde, klikker du på Nei i denne meldingen.

I tillegg kan du bryte koblingen mellom et koblet objekt og kildefilen i PowerPoint permanent. Når tilkoblingen er brutt, kan du ikke lenger redigere objektet i dokumentet. Objektet blir til et bilde i PowerPoint-innholdet.

Oppdatere et koblet objekt manuelt

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Forbered og klikk deretter på Rediger koblinger til filer.

 2. Klikk på den koblingen du vil oppdatere manuelt, og klikk deretter på Manuell oppdatering under Oppdateringsmetode for valgt kobling. Eller trykk på CTRL+SKIFT+F7.

Hindre at et koblet objekt blir oppdatert

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Forbered og klikk deretter på Rediger koblinger til filer.

 2. Klikk på koblingen du vil hindre fra å bli oppdatert, og merk av for Låst under Oppdateringsmetode for valgt kobling. Eller trykk på F11.

Obs!: Hvis du vil låse opp koblingen, klikker du på det koblede objektet, og trykker deretter på CTRL+SKIFT+F11.

Hindre at Word automatisk oppdaterer koblinger i alle dokumenter

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Avansert, og bla deretter nedover til Generelt.

 3. Fjern markeringen for Oppdater automatiske koblinger ved Åpne.

Bryte koblingen mellom et koblet objekt og kilden

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Forbered og klikk deretter på Rediger koblinger til filer.

 2. Klikk på koblingen du vil koble fra, og klikk deretter på Bryt kobling. Eller trykk på CTRL+SKIFT+F9.

Til toppen av siden

Endre et koblet eller innebygd objekt

 1. Høyreklikk på objektet, og klikk deretter på Koblet lysbildeobjekt eller Koblet presentasjonsobjekt.

 2. Klikk på Åpne eller Åpne kobling, avhengig av om objektet er innebygd eller koblet, og gjør deretter de ønskede endringene.

  Hvis objektet er innebygd, er endringene bare i kopien som er i dokumentet. Hvis objektet er koblet, gjøres endringene i kildefilen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×