Koble eller bygge inn data i Office for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker Office, har du flere måter å dele informasjon mellom programmer på. Én måte å gjøre det på er ved å kopiere og lime inn, men du kan også koble informasjon slik at den oppdateres automatisk eller bygge inn informasjonen slik at den bare oppdateres når du oppdaterer den manuelt ved å åpne filen. Du kan også koble til en del av en fil – for eksempel noen få celler i et Excel-ark – ved å bruke et koblet objekt.

Fordeler og ulemper med kobling kontra innebygging

kobling

innebygging

Informasjon oppdateres automatisk

Gjør det enkelt å åpne programmet som den innebygde informasjonen ble opprettet i

Holder filstørrelsene små

Filstørrelsene er større enn de med koblet informasjon

Krever at begge filene er tilgjengelige hvis du vil vise informasjonen

Krever at begge filene er tilgjengelig hvis du vil oppdatere informasjonen, men ikke hvis du vil vise den

Er ikke egnet hvis du vil distribuere filen på Internett

Er egnet hvis du vil distribuere filen på Internett fordi all informasjon finnes i én fil

Word

Hvis du opprettholder data i en Excel-fil og relatert informasjon i en Word-fil, kan du koble informasjonen og dermed gjøre oppdatering enklere. La oss si at du vil koble de seneste ordrereturene til den månedlige statusrapporten. Statusrapporten er et Word-dokument, og ordrereturene er på et Excel-ark. Ved å opprette en kobling mellom dokumentet og arket, vil statusrapporten oppdateres automatisk når ordrereturene blir oppdatert. Kanskje du heller vil sette inn instruksjoner fra et Word-dokument i flere Excel-filer. Ved å bruke en kobling kan du oppdatere instruksjonene, og oppdateringene vil vises i alle Excel-filene.

 1. Klikk der du vil sette inn koblingen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil koble til, og klikk deretter Alternativer.

 4. Merk av for koble til fil

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 5. Klikk Sett inn Hvis du bruker Word, eller klikk OK Hvis du bruker Excel.

 1. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Hvis Koblinger-kommandoen ikke er tilgjengelig, vil filen ikke inneholde koblet informasjon.

 2. Klikk den koblede filen under Kildefil, og klikk deretter Åpne Kilde.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk LagreFil-menyen hvis du vil lagre endringene, og lukk deretter programmet.

  Legg merke til at filen med koblingen inneholder endringene.

Hvis du vil at to filer skal forbli tilkoblet, men at hovedfilen ikke skal oppdateres når den andre filen endres, kan du bygge inn informasjonen. Hvis du for eksempel ikke vil at statusrapporten endres når Excel-arket endres, eller du ikke vil at Excel-arket endres når instruksjonene endres, kan du bygge inn informasjon. Fordi all informasjon finnes i én fil, er innebygging nyttig når du vil distribuere en nettversjon av filen til personer som ikke har tilgang til den innebygde filen.

 1. Klikk der du vil bygge inn filen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 3. Velg filen du vil bruke, og klikk deretter Alternativer.

  Hvis du bygger inn et Excel-ark, må det være det første arket i arbeidsboken.

 4. Fjern merket for koble til fil.

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 5. Klikk Sett inn Hvis du bruker Word, eller klikk OK Hvis du bruker Excel.

 1. Dobbeltklikk det innebygde objektet.

 2. Utfør endringene, og lagre dem.

 3. Klikk Lukk og gå tilbake til [navnet på filen]Fil-menyen.

  Legg merke til at den innebygde filen inneholder endringene.

Du kan koble til en del av en fil. Hvis du for eksempel i en månedlig statusrapport kanskje du vil koble til et bestemt celleområde fra et Excel-ark i stedet for hele arket. Du kanskje vil koble til spesifikke instruksjoner fra et Word-dokument i stedet for hele dokumentet.

 1. Merk informasjonen du vil lime inn – for eksempel et utvalg av celler i et Excel-ark.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til den andre filen, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk Lim inn utvalgRediger-menyen, og klikk deretter Lim inn kobling.

 5. Klikk objektstypen i Som-boksen, for eksempel, Microsoft Excel-regnearkobjekt, og klikk deretter OK.

PowerPoint

Hvis du vil at to filer skal forbli tilkoblet, men at hovedfilen ikke skal oppdateres når den andre filen endres, kan du bygge inn informasjonen. La oss si at du vil bygge inn de seneste ordrereturene i den månedlige statusrapporten. Statusrapporten er en PowerPoint-presentasjon, og ordrereturene er i et Excel-ark. Ved å bygge inn arket i en presentasjon, forblir de to filene tilkoblet.

 1. Klikk der du vil bygge inn filen.

 2. Klikk objektSett inn-menyen, og klikk deretter fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil bygge inn.

  Hvis du bygger inn et Excel-ark, må det være det første arket i arbeidsboken.

 4. Klikk Sett inn, og klikk deretter OK.

  Hvis du ikke kan se informasjonen i den innebygde filen, drar du et skaleringshåndtak til du ser filinnholdet.

 1. Dobbeltklikk den innebygde filen.

 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Klikk fil, og klikk deretter Oppdater.

 4. Klikk Lukk og gå tilbake til [navnet på filen]Fil-menyen.

  Legg merke til at den innebygde filen inneholder endringene.

Du kan bygge inn en del av en fil. Du vil kanskje, for eksempel i en månedlig statusrapport, koble til et bestemt utvalg av celler fra et Excel-ark i stedet for hele arket.

 1. Merk informasjonen som du vil lime inn – for eksempel et celleområde i et Excel-ark.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til den andre filen, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk Lim inn utvalgRediger-menyen.

 5. Klikk objektstypen, for eksempel Microsoft Excel-regnearkobjekt, i Lim inn som-boksen, og klikk deretter OK.

Excel

Hvis du opprettholder data i en Excel-fil og relatert informasjon i en Word-fil, kan du koble informasjonen og dermed gjøre oppdatering enklere. La oss si at du vil koble de seneste ordrereturene til den månedlige statusrapporten. Statusrapporten er et Word-dokument, og ordrereturene er på et Excel-ark. Ved å opprette en kobling mellom dokumentet og arket, vil statusrapporten oppdateres automatisk når ordrereturene blir oppdatert. Kanskje du heller vil sette inn instruksjoner fra et Word-dokument i flere Excel-filer. Ved å bruke en kobling kan du oppdatere instruksjonene, og oppdateringene vil vises i alle Excel-filene.

 1. Klikk der du vil sette inn koblingen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 3. Velg filen du vil koble til, og klikk deretter Alternativer.

 4. Merk av for koble til fil

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 5. Klikk Sett inn Hvis du bruker Word, eller klikk OK Hvis du bruker Excel.

 1. Klikk Rediger koblingerData-menyen.

  Hvis kommandoen Rediger koblinger er tilgjengelig, inneholder filen ikke koblet informasjon.

 2. Klikk den koblede filen under Kildefil, og klikk deretter Åpne Kilde.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk LagreFil-menyen hvis du vil lagre endringene, og lukk deretter programmet.

 5. Klikk den koblede filen. Legg merke til at filen inneholder endringene.

Hvis du vil at to filer skal forbli tilkoblet, men at hovedfilen ikke skal oppdateres når den andre filen endres, kan du bygge inn informasjonen. Hvis du for eksempel ikke vil at statusrapporten endres når Excel-arket endres, eller du ikke vil at Excel-arket endres når instruksjoner endres, kan du bygge inn informasjon. Fordi all informasjon finnes i én fil, er innebygging er nyttig når du vil distribuere en nettversjon av filen til personer som ikke har tilgang til den innebygde filen.

 1. Klikk der du vil bygge inn filen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Opprett fra fil.

 3. Velg filen du vil bygge inn, og klikk deretter Alternativer.

  Hvis du bygger inn et Excel-ark, må det være det første arket i arbeidsboken.

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 4. Fjern merket i avmerkingsboksen Koble til fil, og klikk deretter Sett inn, hvis du bruker Word, eller klikk OK, hvis du bruker Excel.

 1. Dobbeltklikk den innebygde filen.

 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Klikk Oppdaterfil-menyen.

  Legg merke til at den innebygde filen inneholder endringene.

Du kan koble til en del av en fil. Du vil kanskje koble til et bestemt utvalg av celler fra et Excel-ark i stedet for hele arket.

 1. Merk informasjonen som du vil lime inn – for eksempel noen setninger i et Word-dokument.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til den andre filen, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk Lim inn utvalgRediger-menyen, og klikk deretter Lim inn kobling.

 5. Klikk objektstypen i Som-boksen, for eksempel Microsoft Word-dokumentobjekt, og klikk deretter OK.

Word

Hvis du opprettholder data i en Excel-fil og relatert informasjon i en Word-fil, kan du koble informasjonen og dermed gjøre oppdatering enklere. La oss si at du vil koble de seneste ordrereturene til den månedlige statusrapporten. Statusrapporten er et Word-dokument, og ordrereturene er på et Excel-ark. Ved å opprette en kobling mellom dokumentet og arket, vil statusrapporten oppdateres automatisk når ordrereturene blir oppdatert. Kanskje du heller vil sette inn instruksjoner fra et Word-dokument i flere Excel-filer. Ved å bruke en kobling kan du oppdatere instruksjonene, og oppdateringene vil vises i alle Excel-filene.

 1. Klikk der du vil sette inn koblingen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil koble til.

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 4. Merk avmerkingsboksen Koble til fil, og klikk deretter Sett inn, hvis du bruker Word, eller klikk OK, hvis du bruker Excel.

 1. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Hvis Koblinger-kommandoen ikke er tilgjengelig, vil filen ikke inneholde koblet informasjon.

 2. Klikk den koblede filen under Kildefil, og klikk deretter Åpne Kilde.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk LagreFil-menyen hvis du vil lagre endringene, og lukk deretter programmet.

  Legg merke til at filen med koblingen inneholder endringene.

Hvis du vil at to filer skal forbli tilkoblet, men at hovedfilen ikke skal oppdateres når den andre filen endres, kan du bygge inn informasjonen. Hvis du for eksempel ikke vil at statusrapporten endres når Excel-arket endres, eller du ikke vil at Excel-arket endres når instruksjoner endres, kan du bygge inn informasjon. Fordi all informasjon finnes i én fil, er innebygging er nyttig når du vil distribuere en nettversjon av filen til personer som ikke har tilgang til den innebygde filen.

 1. Klikk der du vil bygge inn filen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Opprett fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil bygge inn.

  Hvis du bygger inn et Excel-ark, må det være det første arket i arbeidsboken.

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 4. Fjern merket i avmerkingsboksen Koble til fil, og klikk deretter Sett inn, hvis du bruker Word, eller klikk OK, hvis du bruker Excel.

 1. Klikk den innebygde filen.

 2. Pek på [objektstype] Objekt, for eksempel RegnearkobjektRediger-menyen, og klikk deretter Rediger.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk Lukk og gå tilbake til [navnet på filen]Fil-menyen.

  Legg merke til at den innebygde filen inneholder endringene.

Du kan koble til en del av en fil. Hvis du for eksempel i en månedlig statusrapport kanskje du vil koble til et bestemt celleområde fra et Excel-ark i stedet for hele arket. Du kanskje vil koble til spesifikke instruksjoner fra et Word-dokument i stedet for hele dokumentet.

 1. Merk informasjonen som du vil lime inn – for eksempel et celleområde i et Excel-ark.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til den andre filen, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk Lim inn utvalgRediger-menyen, og klikk deretter Lim inn kobling.

 5. Klikk objektstypen i Som-boksen, for eksempel, Microsoft Excel-regnearkobjekt, og klikk deretter OK.

PowerPoint

Hvis du vil at to filer skal forbli tilkoblet, men at hovedfilen ikke skal oppdateres når den andre filen endres, kan du bygge inn informasjonen. La oss si at du vil bygge inn de seneste ordrereturene i den månedlige statusrapporten. Statusrapporten er en PowerPoint-presentasjon, og ordrereturene er i et Excel-ark. Ved å bygge inn arket i en presentasjon, forblir de to filene tilkoblet.

 1. Klikk der du vil bygge inn filen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Opprett fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil bygge inn.

  Hvis du bygger inn et Excel-ark, må det være det første arket i arbeidsboken.

 4. Klikk Sett inn, og klikk deretter OK.

  Hvis du ikke kan se informasjonen i den innebygde filen, drar du et skaleringshåndtak til du ser filinnholdet.

 1. Klikk den innebygde filen.

 2. Pek på [objektstype] Objekt, for eksempel RegnearkobjektRediger-menyen, og klikk deretter Rediger.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk Lukk og gå tilbake til [navnet på filen]Fil-menyen.

  Legg merke til at den innebygde filen inneholder endringene.

Du kan bygge inn en del av en fil. Du vil kanskje, for eksempel i en månedlig statusrapport, koble til et bestemt utvalg av celler fra et Excel-ark i stedet for hele arket.

 1. Merk informasjonen som du vil lime inn – for eksempel et celleområde i et Excel-ark.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til den andre filen, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk Lim inn utvalgRediger-menyen.

 5. Klikk objektstypen, for eksempel Microsoft Excel-regnearkobjekt, i Lim inn som-boksen, og klikk deretter OK.

Excel

Hvis du opprettholder data i en Excel-fil og relatert informasjon i en Word-fil, kan du koble informasjonen og dermed gjøre oppdatering enklere. La oss si at du vil koble de seneste ordrereturene til den månedlige statusrapporten. Statusrapporten er et Word-dokument, og ordrereturene er på et Excel-ark. Ved å opprette en kobling mellom dokumentet og arket, vil statusrapporten oppdateres automatisk når ordrereturene blir oppdatert. Kanskje du heller vil sette inn instruksjoner fra et Word-dokument i flere Excel-filer. Ved å bruke en kobling kan du oppdatere instruksjonene, og oppdateringene vil vises i alle Excel-filene.

 1. Klikk der du vil sette inn koblingen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil koble til.

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 4. Merk avmerkingsboksen Koble til fil, og klikk deretter Sett inn, hvis du bruker Word, eller klikk OK, hvis du bruker Excel.

 1. Klikk KoblingerRediger-menyen.

  Hvis Koblinger-kommandoen ikke er tilgjengelig, vil filen ikke inneholde koblet informasjon.

 2. Klikk den koblede filen under Kildefil, og klikk deretter Åpne Kilde.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk LagreFil-menyen hvis du vil lagre endringene, og lukk deretter programmet.

  Legg merke til at filen med koblingen inneholder endringene.

Hvis du vil at to filer skal forbli tilkoblet, men at hovedfilen ikke skal oppdateres når den andre filen endres, kan du bygge inn informasjonen. Hvis du for eksempel ikke vil at statusrapporten endres når Excel-arket endres, eller du ikke vil at Excel-arket endres når instruksjoner endres, kan du bygge inn informasjon. Fordi all informasjon finnes i én fil, er innebygging er nyttig når du vil distribuere en nettversjon av filen til personer som ikke har tilgang til den innebygde filen.

 1. Klikk der du vil bygge inn filen.

 2. Klikk ObjektSett inn-menyen, og klikk deretter Opprett fra fil.

 3. Finn og klikk filen du vil bygge inn.

  Hvis du bygger inn et Excel-ark, må det være det første arket i arbeidsboken.

  Tips!: Hvis du vil at leserne bare skal se et ikon som de kan klikke for å vise informasjonen, merker du avmerkingsboksen Vis som ikon.

 4. Fjern merket i avmerkingsboksen Koble til fil, og klikk deretter Sett inn, hvis du bruker Word, eller klikk OK, hvis du bruker Excel.

 1. Klikk den innebygde filen.

 2. Pek på [objektstype] Objekt, for eksempel RegnearkobjektRediger-menyen, og klikk deretter Rediger.

 3. Foreta de endringene du vil.

 4. Klikk Lukk og gå tilbake til [navnet på filen]Fil-menyen.

  Legg merke til at den innebygde filen inneholder endringene.

Du kan koble til en del av en fil. Du vil kanskje koble til et bestemt utvalg av celler fra et Excel-ark i stedet for hele arket.

 1. Merk informasjonen som du vil lime inn – for eksempel noen setninger i et Word-dokument.

 2. Velg KopierRediger-menyen.

 3. Bytt til den andre filen, og klikk deretter der du vil at informasjonen skal vises.

 4. Klikk Lim inn utvalgRediger-menyen, og klikk deretter Lim inn kobling.

 5. Klikk objektstypen i Som-boksen, for eksempel Microsoft Word-dokumentobjekt, og klikk deretter OK.

Se også

Opprette, redigere eller fjerne en hyperkobling

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×