Koble data i webdeler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I mange produkter og -teknologier, koble datasett fra ulike datakilder er det en utfordring og krever programming kompetanse. Du kan imidlertid bruke menyene og knappene i en Nettdel til å opprette datatilkoblinger uten å måtte skrive egendefinert kode. For eksempel ved å koble webdeler, du kan presentere data fra to webdeler i alternative visninger, utføre relaterte beregninger mellom to webdeler og filtrere en nettdel ved hjelp av verdier fra en annen webdel – alt på ett Nettdelside.

I denne artikkelen

Oversikt over webdel-forbindelser

Opprette webdel-forbindelser

Opprette eller endre en tilkobling mellom to webdeler

Fullføre en webdel-tilkobling i dialogboksen Konfigurer tilkobling

Fjerne en tilkobling mellom to webdeler

Vanlige typer webdel-forbindelser

Oversikt over webdel-forbindelser

Du kan opprette eller forbedre webdel-sider ved hjelp av webdel-forbindelser. Du kan koble webdeler slik at når du utfører en handling i én webdel, endres innholdet i en annen webdel.

Du kan for eksempel koble en ansatte webdel for listevisning til Bildenettdelen ved å sende data mellom to webdeler. Hver gang du velger en rad i den ansatte webdel for listevisning som inneholder en kolonne med et bilde av den ansatt, kan du se bildet vises i Bildenettdelen.

En grunnleggende webdel-tilkobling

1. en webdel-tilkobling er en måte å sende data fra én webdel til en annen webdel og synkronisere virkemåten.

2. én webdel inneholder dataene.

3. data kan være lister, rader, celler eller parameterverdier.

4. den andre webdelen henter dataene.

Du kan opprette webdel-tilkobling fra begge webdelene ved å bruke undermenyen for tilkobling fra tilkoblinger-kommandoen på webdel-menyen. Hvis det står én webdel-tilkobling type-kommandoen på undermenyen Send rad til, sier for eksempel den andre webdelen tilkobling type-kommandoen på undermenyen Hent rad fra.

Ikke bare kan du opprette webdel-forbindelser på samme Nettdelside, men du kan også opprette koblinger mellom nettdeler på to ulike webdel-sider på det samme overordnede nettstedet ved hjelp av et nettutformingsprogram som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Tjenester, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Opprette webdel-forbindelser

Opprette en webdel-side med webdel-forbindelser er en tretrinns prosess.

Trinn 1: Bestemme hvilke data du vil ha tilgjengelig på Nettdelsiden

Det er ofte, én eller flere webdeler for listevisning som inneholder dataene du vil bruke. Lister presentere data i et tabellformat, og gjør det enkelt å endre og oppdatere data, endre sorteringsrekkefølgen, filtrere i listen, og aggregere data. Ved hjelp av visningsvelgeren i verktøyruten, kan du endre visningen av en webdel for listevisning, til å arbeide med bare kolonnene du trenger.

Trinn 2: Legge til webdelene på webdel-side

De fleste lister er tilgjengelige som webdeler for listevisning i webdel-galleriet for området. Andre webdeler er vanligvis tilgjengelige i andre webdel-galleriene som du har tilgang til. Noen ganger må du importere en webdel fra et annet område som har en interessant eller nyttig forekomst av en webdel. Du kan også søke etter webdeler på eksterne webområder, og deretter be om at de installeres på webområdet av områdeadministratoren. Du kan for eksempel finne webdeler i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web komponent Directory eller på et nettsted fra en annen produsent. Over tid, webdel-galleriene vokse og tilpasse til dine behov og behovene til organisasjonen.

Trinn 3: Koble webdeler for å få resultatet du ønsker

Du kan opprette forbindelser bare mellom webdeler som støtter webdel-forbindelser. Webdeler som støtter webdel-forbindelser omfatter webdel for listevisning, skjemawebdel og bildewebdel. Undermenyen tilkoblingerWebdel-menyen viser hvilken type tilkobling som du kan opprette, og den tilgjengelige webdeler-undermenyen viser bare kompatible webdeler. Når du har fullført trinn 1 og 2, avgjørelsen enkel og ingen kunnskap om skripting eller koding er nødvendig å gjøre webdel-tilkobling.

Obs!: Du kan opprette forbindelser bare mellom webdeler som er på samme webdel-siden. Hvis du vil koble en nettdel til data fra et annet område eller datakilde, kan du legge til en datavisning ved hjelp av et nettutformingsprogram som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Opprette eller endre en tilkobling mellom to webdeler

Ved hjelp av menyer og dialogbokser, kan du koble webdeler, sende data mellom dem og synkronisere virkemåten.

 1. Åpne webdel-siden.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Bestemme hvilke to webdeler du vil koble til. Du kan opprette eller endre samme tilkobling ved å starte fra begge webdelene.

 4. Fra en av webdelene, klikk webdel-menyen Nettdel-meny , pek på tilkoblinger, pek på hvilken type tilkobling som du vil opprette eller endre, for eksempel Send rad til eller Hent sortering/Filter fra, og klikk deretter navnet på den Webdelen du vil opprette eller endre en kobling.

  Nøkkel til kommandoer på undermenyen Tilkoblinger

  Kommandoen på den tilkoblinger- undermenyen

  Beskrivelse

  Send rad til

  Du kan koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel ved å sende en merket rad med data til den andre nettdelen. Den andre nettdelen kan vise raddataene eller bruke raddataene som en filter- eller parameterverdi, avhengig av hvordan den andre nettdelen ble opprettet og henter data.

  I standardvisningen blir en Velg element-kolonne som inneholder alternativknapper, automatisk lagt til når du kobler nettdelen for listevisning, slik at du kan angi hvilken rad som skal sendes til den andre nettdelen. Du kan bare velge én rad om gangen i standardvisning. Enkelte kolonner, for eksempel Rediger-kolonnen, er bare tilgjengelig for bruk i en nettdeltilkobling.

  I dataarkvisningen kan du merke flere rader, men bare én rad sendes til den andre nettdelen. Hvis du merker flere rader, blir raden med den aktive cellen sendt til den andre nettdelen, og alle andre rader ignoreres. Du kan ikke sende data i Totalrad eller Ny rad til den andre nettdelen.

  Med denne typen tilkobling kan du ha flere nettdeler koblet til nettdelen for listevisning.

  Send data til

  Du kan koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel som fungerer med listedata. I dette tilfellet er nettdelen for listevisning datakilden for den andre nettdelen.

  I standard- og dataarkvisning gis bare de viste dataene til den andre nettdelen.

  Med denne typen tilkobling kan du ha flere nettdeler koblet til nettdelen for listevisning.

  Hent sortering/filter fra

  I standard- og dataarkvisningen kan du koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel som kan sende følgende informasjon til den:

  1. én eller flere kolonnenavn og verdipar med data som filtrerer data i webdelen for listevisning.

  2. en kolonne med data som sorterer data i stigende eller synkende rekkefølge i webdelen for listevisning.

  Med denne typen tilkobling kan bare én annen nettdel kobles til nettdelen for listevisning.

  Webdel-menyen kanskje ikke aktivert eller synlig på webdel-siden av flere grunner, inkludert at webdelen eller sonen støtter ikke tilkoblinger, bruker du en nettleser som ikke er kompatibel med Windows SharePoint Services eller tilkoblinger er deaktivert på området.

 5. For enkelte webdel-forbindelser må du kanskje velge tilleggsinformasjon i dialogboksen Konfigurer tilkobling. Du må kanskje merke tilkoblingstype som du vil bruke eller en kolonne som du vil filtrere. Avhengig av hvordan ett eller begge av webdelene ble opprettet, kan du også se flere dialogbokser som er unike for webdel-tilkobling. For mer informasjon, kan du se hjelp-informasjonen for den egendefinerte webdelen.

  Tips!: Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

  Obs!: 

  • Undermenyen for tilkoblingstype kan variere fra webdel-side til webdel-side og fra webdel til webdel av flere grunner, blant annet forskjeller egenskapsinnstillingene for webdel-side, webdel eller webdel-sonen, typen eller kompatibiliteten til webdeler på siden , og om webdelene har kompatible typer.

  • Bare webdeler som kan tilkobles vises på undermenyen tilgjengelige webdeler. Noen webdeler på Nettdelsiden ikke er utformet for å få tilgang, noen webdeler støtter kanskje ikke tilkoblinger til gjeldende webdel eller bestemte tilkoblingsgrenser for øyeblikket er overskredet.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Fullføre en webdel-tilkobling i dialogboksen Konfigurer tilkobling

Du bruker dialogboksen Konfigurer tilkobling til å sammenligne kolonner mellom webdelen som henter dataene og nettdel som inneholder dataene.

Obs!: Du kan opprette en tilkobling som er riktig, men ikke gir mening. Webdelen som henter dataene kan ha en ansatt-ID-kolonne, for eksempel nettdel som inneholder dataene kan ha en produkt-ID-kolonnen. Selv om du kan sammenligne disse kolonnene, blir ikke resultatene mening.

Merk en kolonne fra webdelen som henter dataene, nettdel som inneholder dataene eller begge deler i listeboksen kolonne.

Her er vanlige eksempler:

 • Samsvarer med en rad med data i en webdel i en celle eller datafelt i en annen webdel   

  Webdelen du kobler fra er en webdel for listevisning av kontakter-listen. En av kolonnene i listevisningen er en kolonne som inneholder en hyperkobling som kalles bilde, som inneholder en URL-adresse til et bilde av kontakten. Du oppretter en tilkobling til Bildenettdelen, som kan vise bare en URL-adresse som inneholder et bilde. Du må velge Foto -kolonnen fra webdelen kontakter for å få riktig treff til Bildenettdelen.

 • Samsvarer med en rad med data i en webdel på en kolonne med data i en annen webdel slik at du kan filtrere   

  Webdelen du kobler fra er en webdel for listevisning som inneholder ordredata. En av kolonnene i listevisningen er en kolonne som inneholder et linjeelement kalles OrdersDetailsID. Du oppretter en tilkobling til en annen Listewebdel for listevisning som har flere kolonner som inneholder Ordredetaljer, der en er en samsvarende kolonne kalt OrdersDetailsID. Hvis du vil koble sammen to webdeler slik at når du velger ordren i én webdel, vises hvert linjeelement for ordren i den andre webdelen, må du samsvare med OrdersDetailsID -kolonnene i hver webdel.

  Obs!: Kolonnenavnene trenger ikke å være det samme, men de underliggende dataene må samsvare eller ha samme verdi.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Fjerne en tilkobling mellom to webdeler

 1. Åpne webdel-siden.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Velg hvilken type tilkobling som du vil fjerne fra en av de Nettdelene du vil fjerne tilkoblingen, klikk webdel-menyen Nettdel-meny , pek på tilkoblinger, – for eksempel Send rad til eller Hent sortering/Filter Fra, og klikk deretter navnet på webdelen du vil fjerne en tilkobling.

  Obs!: Det vises et merke på undermenyen tilkoblinger for hvert valg som har en tilkobling som er aktivert. Hvis du ikke ser en hake, aktivert ingen forbindelse.

 4. Klikk Fjern tilkobling i dialogboksen Konfigurer tilkobling.

 5. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne tilkoblingen mellom webdeler, klikker du OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Vanlige typer webdel-forbindelser

Det finnes mange måter å kombinere og koble webdeler på en webdel-side. Du kan opprette flere av disse webdel-forbindelser på webdel-siden. Eksemplene nedenfor beskriver vanlige typer datatilkoblinger mellom webdeler.

Hovedliste og opplysninger

Du har en hovedliste med data, og du vil vise detaljert informasjon som er knyttet til denne hovedlisten.

Eksempel på hovedliste og opplysninger

1. en webdel for ansatte grunnleggende inneholder grunnleggende, ettrykkstilgang ansattdata, for eksempel ID, navn og stilling.

2 Hvis du vil slå opp detaljer om de ansatte, kan du velge en rad.

3. i rad sendes til den andre webdelen.

4. i ansatt detaljer-webdelen vises alle ansatte detaljene i skjemavisning.

Du kan også sortere og filtrere en stor liste for å finne ansatt før du velger raden i en webdel for listevisning. Hvis detaljdataene er omfattende, kan du også vise webdelen ansatt detaljer på en annen webdel-side.

Sammendrag og opplysninger

Du har en sammendrag liste med data, og du må vise detaljert informasjon som produserer sammendragsdata.

Eksempel på sammendrag og opplysninger

1. en webdel for år-til-dato Betal stubb inneholder kompensasjonsinformasjon.

2. du velger sammendragsinformasjon om samlet ferietid og sykedager.

3. i sammendragsinformasjon sendes til den andre webdelen.

4. i webdelen for detaljer som viser ukentlige data, kan du kontrollere ukene da du registrerte disse dagene hvis du vil oppdatere minnet eller bekrefte nøyaktigheten.

Overordnet og underordnet

Du viser en liste over data (overordnede), og det er én eller flere relaterte rader (underordnet) som du vil vise i en annen liste for hver rad.

Eksempel på overordnet og underordnet

1. en webdel for ordrer inneholder en liste over de nyeste kundeordrer.

2. du klikker raden som inneholder rekkefølgen du vil undersøke.

3. i rad sendes til den andre webdelen.

4. i rekkefølge detaljer-webdelen vises alle linjeelementene for ordren.

Søke og filtrere

Du vil skrive inn data, for eksempel søk eller filtervilkår, i en webdel for å vise resultatene i en annen webdel.

Eksempel på å søke og filtrere

1. i nettdelen for innholdssøk angir du adressebok-informasjon, for eksempel tittel, forfatter og emne, og prøver å finne boken eller sett med bøker.

2. Klikk Send.

3. søkekriteriene sendes til den andre webdelen.

4. bok listewebdelen viser ett eller flere bøker som oppfyller søkekriteriene dine.

Beregninger

Selv om du ofte kan beregne data i en webdel, kan du kanskje du noen ganger vil kombinere to webdeler slik at beregningene mer fleksibel.

Eksempel på beregninger

1. du skriver inn lånebeløp i en webdel for lånebeløp.

2. Klikk Søk.

3. lånebeløp sendes til den andre webdelen.

4. i webdelen beregner lånet og viser månedlig betaling tidsplanen.

Alternative datavisninger

Vise dataene i flere ulike måter kan hjelpe deg med å forstå implikasjoner, trender og relasjoner. Du kan sende lister, rader og celler (eller felt og parametere) fra én webdel og vise dataene i en alternativ visning.

En alternativ visning av en liste

Du vil vise alle de ansatte i firmaet i et hierarki.

Alternativ visning av listedata

1. på webdelen for ansatte viser ansatt-ID, Ansattnavn, stilling og leder-ID for alle som arbeider for firmaet.

2. fordi du bruker alle dataene, kreves ingen valg.

3. alle dataene er sendt til en annen webdel.

4. i webdelen for organisasjonskartet viser arbeidsrelasjonene mellom ansatte og kan vise alternative visninger av dette hierarkiet.

En alternativ visning av en rad

Du vil vise en rad med demografiske data i et diagram, for eksempel et sektordiagram eller stolpediagram.

Alternativ visning av raddata

1. en webdel for populasjonen statistikk viser demografiske data, for eksempel alder, inntekt og arv.

2. du velger en rad med demografiske data.

3. du sender data til en annen webdel.

4. diagramwebdelen viser raden med data i et sektordiagram og eventuelt et stolpediagram.

En alternativ visning av en celle

Du vil spore hele fremdriften av en veldedighet.

Alternativ visning av celledata

1. i en webdel for veldedighet skriver inn hvert medlem av en gruppe hvor mye penger han eller hun opphøyd.

2. gjeldende total vises i en total-feltet.

3. total-feltet er sendt til den andre webdelen.

4. du kontrollerer gruppens totale fremdrift i webdelen for veldedig organisasjon mål.

Dataforbedring

Du vil utvide grunnleggende data om personer og steder for å gjøre den mer interessant, tiltalende og nyttige.

Eksempel på dataforbedring

1. en webdel for kontakter viser informasjonen du trenger for å holde oversikt over forretningsforbindelser, for eksempel navn, adresse og kanskje et bilde.

2. du velger en kontakt.

3. en rad med data er sendt til den andre webdelen.

4. du ser et bilde av kontakten som vises i Bildenettdelen og finn deretter kontaktens firmaadresse i en webdel for kart.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×