KjørSQL, makrohandling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke handlingen KjørSQL makro til å kjøre en handlingsspørring i en skrivebordsdatabase for Access ved hjelp av tilsvarende SQL-setningen. Du kan også kjøre et datadefinisjonsspørring.

Obs!: Denne handlingen tillates ikke hvis databasen ikke er klarert.

Innstilling

Makrohandlingen KjørSQL har følgende argumenter:

Handlingsargument

Beskrivelse

SQL-setning

SQL-setningen for redigeringsspørring eller datadefinisjonsspørring du vil kjøre. Maksimal lengde for denne setningen er 255 tegn. Dette er et nødvendig argument.

Bruke transaksjon

Velg Ja Hvis du vil ta med denne spørringen i en transaksjon. Velg Nei Hvis du ikke vil bruke en transaksjon. Standard er Ja. Hvis du velger du Nei for dette argumentet, kan spørringen kjøre raskere.

Merknader

Du kan bruke redigeringsspørringer til å føye til, slette og oppdatere oppføringer og lagre en spørring resultatsett som en ny tabell. Du kan bruke datadefinisjonsspørringer til å opprette, endre og slette tabeller, og til å opprette og slette indekser. Du kan bruke handlingen KjørSQL makro til å utføre disse operasjonene direkte fra en makro uten å måtte bruke lagrede spørringer.

Hvis du må skrive inn en SQL-setning som er lengre enn 255 tegn, bruker du KjørSQL metoden for objektet DoCmd i en Visual Basic for Applications (VBA) modul i stedet. Du kan skrive inn SQL-setninger på opptil 32 768 tegn i VBA.

Access-spørringer er faktisk SQL-setninger som opprettes når du utformer en spørring ved hjelp av utformingsrutenett i spørringsvindu. Tabellen nedenfor viser Access redigeringsspørringer og datadefinisjonsspørringer og tilsvarende SQL-setninger.

Spørringstype

SQL-setning

Handling

Tilføyingsspørringer

INSERT INTO

slette

DEL

Lag-tabell

VELG... I

Update

UPDATE

Datadefinisjonsspørringer (SQL-spesifikk)

Opprette en tabell

OPPRETTE TABELL

Endre en tabell

ALTER TABLE

Slette en tabell

SLIPP TABELL

Opprette en indeks

OPPRETTE INDEKS

Slette en indeks

DROP INDEX

Du kan også bruke en IN-setningsdel med disse setningene til å endre data i en annen database.

Obs!: Hvis du vil kjøre en utvalgsspørring eller krysstabellspørring fra en makro, bruker argumentet Vis i makroen ÅpneSpørring til å åpne en eksisterende spørring eller krysstabellspørring i dataarkvisning. Du kan også kjøre eksisterende redigeringsspørringer og SQL-spørringer på samme måte.

Tips! 

Hvis du vil se de tilsvarende SQL-setningen for en Access-spørring, klikker du SQL-visningVis-menyen (på statuslinjen i Access). Du kan bruke de angitte SQL-setningene som modeller du oppretter spørringer til å kjøre med i makrohandlingen. Duplisere en SQL-setning i argumentet SQL-setningen for makrohandlingen KjørSQL fungerer på samme måte som når du kjører denne Access-spørring i spørringsvinduet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×