Kalenderinnstillinger i Outlook på nettet

Kalenderen er integrert med e-posten, kontaktene og andre funksjoner i Outlook på nettet. Bruk Kalenderalternativer for å endre standard utseende og andre innstillinger for kalenderen.

Obs!: For å endre formatet for dato og klokkeslett i kalenderen, velger du Innstillinger Innstillinger > Generelt og deretter Språk og tid. Velg riktig tidssone fra listen.

Velg din versjon for å få instruksjoner

Instruksjonene er litt forskjellige avhengig av om du bruker den nye versjonen av Outlook på nettet. Velg den versjonen av Outlook på nettet du bruker, for å se instruksjonene som gjelder for deg.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Betaversjon av Outlook på nettet

Se Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook på nettet.

HVIS POSTBOKSEN SER SLIK UT ...

Outlook på nettet

Se Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet.

Obs!: Hvis organisasjonen har inkludert en logo på verktøylinjen, kan det se litt annerledes ut enn vist ovenfor.

Instruksjoner for den nye versjonen av Outlook på nettet

Gå til Kalenderalternativer

  1. Logg deg på Outlook på nettet, og klikk Kalender-ikonet. Hvis du trenger hjelp til å logge på, se Hvordan du logger deg på Outlook på nettet.

  2. Øverst på siden velger du Innstillinger Innstillinger , og deretter bruker du Søk for å raskt finne det du trenger.

    eller

    Øverst på siden velger du Innstillinger Settings > Vis alle Outlook-innstillinger for å se alle kalenderalternativene.

  3. I venstre rute velger du alternativet du vil endre.

Bruk tilpasningsinnstillinger til å tilpasse utseendet for kalenderen.

Innstilling

Beskrivelse

Vis den første dagen i uken som

Dagen du velger her, vises som den første dagen i uken i Uke-visningen.

Vis timer i

Angi intervaller for tidsvisningen i kalenderen. Bruk alternativknappene til å velge 15-minutters intervaller eller 30-minutters intervaller.

Vis arbeidsuke som

Velg dagene som skal vises når du velger Arbeidsuke-visningen i kalenderen.

Arbeidstid

Ikke-arbeidstimer vises i en mørkere farge enn resten av kalenderen. Når du bruker planleggingsassistenten, er arbeidstiden til hver deltaker tatt hensyn til i de foreslåtte møtetidspunktene.

Vis ukenumre i månedsvisning

Velg dette alternativet for å vise ukenummeret når du viser kalenderen i Måned-visningen.

Start den første uken i året på

Hvis du har aktivert Vis ukenumre i månedsvisning, kan du velge hvor du skal begynne nummereringen: den første dagen i året, den første uken på fire dager, eller den første hele uken.

Bruk hendelser og invitasjoner for å kontrollere standarder når hendelser opprettes og hvordan møteinvitasjoner, svar og varsler håndteres.

Innstilling

Beskrivelse

Standardpåminnelse

Bruk denne innstillingen til å angi hvor lang tid i forveien for en hendelse du vil at standardpåminnelsen skal vises.

Bruk innstillingene for Automatisk behandling til å kontrollere hvordan møteinvitasjoner, svar og varsler håndteres.

Innstilling

Beskrivelse

Slette invitasjoner og svar som er oppdatert

Merk denne avmerkingsboksen for å fjerne utdaterte møteinvitasjoner og svar fra innboksen automatisk. Kalenderelementet, forblir i kalenderen.

Slett varsler om videresendte møter

Merk av for dette alternativet hvis du vil plassere varsler om videresending av hendelser i Slettede elementer-mappen automatisk. Som standard mottar du disse meldingene når en hendelse du organiserer videresendes til en ny mottaker av en av de andre møtedeltakerne. Behandlingen av møteinvitasjonen påvirkes ikke om du velger dette alternativet.

Bruk Vær til å tilpasse værfunksjonen. Muligheten til å endre plassering for Vær er ikke tilgjengelig i den nye Outlook på nettet.

Innstilling

Beskrivelse

Vær

Velg enten alternativet Vis vær eller Skjul vær.

Velg enten Fahrenheit eller Celsius som temperaturskala.

Bruk Hendelser fra e-postinnstillingene til å kontrollere hvordan hendelser blir lagt til fra e-post til kalenderen.

Innstilling

Beskrivelse

Legg automatisk til hendelser i kalenderen min fra e-post

Velg dette alternativet for å automatisk legge til hendelser oppdaget i e-postmelding til kalenderen.

Marker hendelser som private slik at bare jeg kan se dem

Velg dette alternativet for å automatisk markere hendelser som private.

Legg til disse hendelsene i kalenderen min fra e-posten

Merk av for hver Hendelsestype som du vil legge til fra e-poster til kalenderen.

Bruk Del kalendere til å dele en kalender med andre personer og behandle delte kalendere.

Innstilling

Beskrivelse

Velg en kalender

Velg kalenderen du vil dele.

Instruksjoner for klassisk Outlook på nettet

Gå til Kalenderalternativer

  1. Logg deg på Outlook på nettet. Hvis du trenger instruksjoner, kan du se Slik logger du på Outlook på nettet.

  2. Velg Innstillinger øverst på siden, og velg deretter Kalender.

  3. I ruten til venstre velger du kontoen du vil endre passordet for.

Bruk Tilpassing-innstillinger for å tilpasse utseendet for kalenderen, samt velge å vise eller skjule vær og lokale arrangementer.

Bruk innstillingene for Kalenderutseende til å angi hvordan kalenderen skal se ut.

Innstilling

Beskrivelse

Vis arbeidsuke som

Velg dagene som skal vises når du velger Arbeidsuke-visningen i kalenderen.

Angi arbeidstimer

Ikke-arbeidstimer vises i en mørkere farge enn resten av kalenderen. Når du bruker planleggingsassistenten, er arbeidstiden til hver deltaker tatt hensyn til i de foreslåtte møtetidspunktene.

Vis ukenumre i månedsvisning

Velg dette alternativet for å vise ukenummeret når du viser kalenderen i Måned-visningen.

Start den første uken i året på

Hvis du har aktivert Vis ukenumre i månedsvisning, kan du velge hvor du skal begynne nummereringen: den første dagen i året, den første uken på fire dager, eller den første hele uken.

Vis den første dagen i uken som

Dagen du velger her, vises som den første dagen i uken i Uke-visningen.

Standardmøte lengde i minutter

Angi standardlengden for møter fra 15-minutters intervaller, eller opprett en egendefinert lengde.

Vis timer i

Angi intervaller for tidsvisningen i kalenderen. Bruk alternativknappene til å velge 15-minutters intervaller eller 30-minutters intervaller.

Vis kalender i

Velg fargealternativene Skarp eller Lys for kalenderne.

Bruk innstillinger for Vær og Lokale arrangementer for å legge til informasjon som er tilpasset plasseringene du velger.

Innstilling

Beskrivelse

Vær

Velg enten Vis været eller Skjul været.

Velg enten alternativet Fahrenheit eller Celsius for temperaturskalaen du vil bruke.

Velg et sted som skal vises på kalenderen din.

Velg Legg til en annen plassering hvis du vil vite hvordan været er der også.

Lokale arrangementer

Velg om du vil vise eller skjule lokale arrangementer i kalenderen.

Velg enten Vis lokale arrangementer eller Skjul lokale arrangementer.

Velg Bruk gjeldende plassering, eller velg Velg en by, og skriv inn plasseringen.

Bruk innstillingene for automatisk behandling til å kontrollere hvordan hendelser legges til i kalenderen, og hvordan møteinvitasjoner, svar og varsler håndteres.

Bruk innstillingene for hendelser fra e-post til å kontrollere hvordan hendelser blir lagt til fra e-postmelding til kalenderen.

Innstilling

Beskrivelse

Ikke legg til hendelser i kalenderen min fra e-posten

Merk av for dette slik at hendelser som oppdages i e-poster ikke legges til i kalenderen.

Automatisk legge til hendelser i kalenderen min fra e-post

Velg dette alternativet for å automatisk legge til hendelser oppdaget i e-postmelding til kalenderen.

Legg til disse hendelsene i kalenderen min fra e-post

Merk av for hver Hendelsestype som du vil legge til fra e-poster til kalenderen

Marker hendelser som private slik at bare jeg kan se dem

Velg dette alternativet for å automatisk markere hendelser som private.

Oppdater tidssone

Velg dette alternativet for å endre kalendertidssonen.

Bruk innstillingene for Invitasjoner til å kontrollere hvordan møteinvitasjoner, svar og varsler håndteres.

Innstilling

Beskrivelse

Slette invitasjoner og svar som er oppdatert

Merk denne avmerkingsboksen for å fjerne utdaterte møteinvitasjoner og svar fra innboksen automatisk. Kalenderelementet, forblir i kalenderen.

Slett varsler om videresendte møter

Merk av for dette alternativet hvis du vil plassere varsler om videresending av møter i Slettede elementer-mappen automatisk. Som standard mottar du disse meldingene når et møte som du organiserer, videresendes til en ny mottaker av en av de andre møtedeltakerne. Behandlingen av møteinvitasjonen påvirkes ikke om du velger dette alternativet.

Bruk innstillingene for Varsler til å angi påminnelser, sende meldinger til telefonen og motta en saksliste for kalenderhendelser.

Innstillingene for Påminnelser angir standardpåminnelser for elementer i kalenderen. Som standard er påminnelser aktivert og satt til 15 minutter før et element forfaller.

Innstilling

Beskrivelse

Vis påminnelser

Merk av for dette alternativet hvis du vil vise en påminnelse for kalenderelementer.

Spill av en lyd når en påminnelse forfaller

Merk av for dette alternativet hvis du vil spille av en lyd når en påminnelse forfaller.

Standardpåminnelse

Bruk denne innstillingen til å angi hvor lang tid i forveien for en hendelse du vil at standardpåminnelsen skal vises.

Få en daglig e-postagenda for kalendere og oppgaver

Få en daglig e-post som viser agendaen for dagen basert på kalenderhendelser og oppgaver som du har fått tildelt.

Merk deretter avmerkingsboksen for hver kalender du vil inkludere i den daglige agendaen.

Ikke send en agenda på dager jeg ikke har noen hendelser eller oppgaver

Velg dette alternativet hvis du ikke vil motta en daglig agenda-e-post på dager du ikke har noen hendelser eller oppgavefrister.

Oppdater tidssone

Velg denne koblingen hvis du vil endre tidssonen brukes av kalenderen.

Oppdater innstillingene for været

Velg denne koblingen hvis du vil endre innstillingene for værinformasjonen som vises i kalenderen.

Bruk Tekstmeldingsvarsler-innstillingene til å sende varsler om kalenderhendelser til telefonen som tekstmeldinger.

Innstilling

Beskrivelse

Varsler om endringer av hendelser som skjer i løpet av følgende antall dager

Velg dette alternativet for å få meldinger sendt til telefonen din om endringer av hendelser som skjer i løpet av et antall med dager som du fastsetter.

Merk av for Bare i arbeidstiden for å hindre at varsler blir sent til andre tider

Varsler med møtepåminnelser

Velg dette alternativet for å motta varsler om hendelsespåminnelser.

Merk av for bare i arbeidstiden for å hindre at varsler blir sent til andre tider

Daglige kalenderagendaer

Velg denne avmerkingsboksen, og angi tiden for når din daglige kalenderagenda skal sendes ut.

Konfigurere varsler

Velg denne koblingen for å konfigurere tekstmeldinger for kontoen din hvis du ikke har gjort det tidligere. (Alternativene for tekstmeldingsvarsel vil forbli deaktivert til du har konfigurert tekstmeldinger.)

Bruk innstillingene for Agenda-e-post til å velge om du vil motta en agenda i en e-post hver dag, som viser kalenderhendelsene og oppgavene dine.

Innstilling

Beskrivelse

Ikke send meg en daglig agenda

Velg dette alternativet hvis du ikke vil motta en daglig e-post som viser din agenda.

Send meg en daglig agenda.

Få en daglig e-post som viser agendaen for dagen basert på kalenderinvitasjonen og oppgaver som du har fått tildelt.

Merk deretter avmerkingsboksen for hver kalender du vil inkludere i daglige dagsordenen.

Oppdater tidssone

Velg denne koblingen hvis du vil endre tidssonen brukes av kalenderen.

Oppdater innstillingene for været

Velg denne koblingen hvis du vil endre innstillingene for "været" informasjonen som vises i kalenderen.

Bruk alternativet for Kalenderpublisering for å opprette en kobling til din kalender som du kan dele med andre. Du kan for eksempel legge ut koblingen på en nettside eller dele den i sosiale grupper.

Innstilling

Beskrivelse

Velg en kalender.

Velg kalenderen du vil dele.

Velg Tillatelser.

Velg om du at andre bare skal se tilgjengelig tid, noen detaljer eller full visning av kalenderen din.

En fødselsdagskalender fylles automatisk ut med de kjente fødselsdagene til alle i kontaktlisten din. Du kan også legge til fødselsdager når som helst.

Innstilling

Beskrivelse

Aktiver fødselsdagskalenderen

Legger til en fødselsdagskalender og fyller den automatisk ut med fødselsdager til kontaktene dine. Hvis du kobler til sosiale nettverk i Personer-alternativene, vises fødselsdagene til disse kontaktene også automatisk i kalenderen.

Deaktiver fødselsdagskalenderen

Skjuler fødselsdagskalenderen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×