Jeg får en melding om manglende samsvar mellom datatyper

Jeg får en melding om manglende samsvar mellom datatyper

Denne feilen indikerer at Access ikke kan samsvare en inndataverdi med den datatypen den forventer for verdien. Hvis du for eksempel angir en tekststreng i Access når programmet forventer et tall, får du en konfliktfeil for datatypen.

Prøv følgende for å feilsøke denne meldingen:

  • Hvis du bare har endret standardverdien for et felt i en tabell, og ser en melding om konfliktfeil for datatypen når du prøver å skrive inn nye poster, åpner du tabellen i utformingsvisning og sørger for at uttrykket du bruker for feltets standardverdi, evalueres som den samme datatypen som feltet. Hvis feltet eksempelvis har datatypen Tall, må du passe på at du ikke legger anførselstegn rundt standardverdiuttrykket (eksempelvis vil «1» bli evaluert som tekst, ikke som et tall.)

  • Kontroller at kriterier for en kolonne samsvarer med datatype for kolonnens underliggende felt. Hvis du angir tekstkriterier for et felt som er for tall eller dato/klokkeslett, får du denne feilen.

    Hvis du for eksempel skriver inn kriteriene «50» eller «13.12.12», returneres en feilmelding fordi Access tolker verdier i anførselstegn som tekst, og ikke som tall. Derfor må du fjerne anførselstegnene. Det er tydelig når du har angitt en gyldig dato i feltet Kriterier, fordi det vil vise #-tegn rundt datoen, som dette: #13.12.12#.

Andre situasjoner som forårsaker en datatypekonflikt, inkluderer:

  • Du spesifiserer kriterier for et oppslagsfelt, og kriteriene bruker verdiene som vises (for eksempel et navn), i oppslagslisten i stedet for de tilknyttede verdiene for sekundærnøkkel (for eksempel en ID). Fordi verdiene for sekundærnøkler er de faktiske verdiene lagret i den underliggende tabellen, bør du bruke dem når du spesifiserer kriterier for et felt.

  • Du skrev inn dollartegnet ($) i kriterier du spesifiserte i et valutafelt. Fjern dollartegnet, og vis resultatene.

    Du kan se om tallkriteriet du har angitt, ikke er et tall, hvis det er omgitt av anførselstegn. Når du skriver $-tegnet, vil Access automatisk omslutte strengen du skriver, i anførselstegn.

  • Kontroller at datatypen for hvert par med de sammenføyde feltene i spørringen er den samme. Ellers kan du endre datatypen for ett av de sammenføyde feltene slik at den stemmer med det andre feltet, da unngår du feilen med manglende samsvar.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×