Introduksjon til visninger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilby brukere ulike metoder for å se nærmere på dataene ved å utforme forskjellige visninger av skjemamalen. For eksempel du kan opprette en spesiell visning som er optimalisert for utskrift, eller du kan opprette en sammendragsvisning for å fjerne noen av detaljene i en kompleks skjemamal.

I denne artikkelen

Utformingshensyn

Oppgaveruten visninger

Brukeropplevelsen

Scenarier for bruk av visninger

Det er mange grunner til å opprette flere visninger for en skjemamal. Med flere visninger kan du for eksempel:

  • Forenkle en lang og komplisert skjemamal ved å dele den inn i ulike visninger    I en lang skjemamal, kan du for eksempel ønsker å dele opp spørsmålene i flere visninger slik at brukerne kan fullføre undersøkelsen i en sekvensiell, logisk rekkefølge. I dette scenariet kan du plassere hver del av undersøkelsen i sin egen visning og deretter opprette tilbake og Neste-knapper i skjemamalen slik at brukere kan flyttes fra én visning til en annen.

  • Vise en skrivebeskyttet visning i en skjemamal    Hvis du vil hindre at brukere endrer data i et skjema når de sender det til en webtjeneste, kan du for eksempel utforme en skrivebeskyttet visning. Når en bruker klikker en Send-knapp i skjemaet, kan du angi Microsoft Office InfoPath for å bytte fra visningen lese-og skrivetilgang til en skrivebeskyttet visning.

  • Vise ulike versjoner av en skjemamal til ulike personer som er basert på deres rolle i organisasjonen    For eksempel i en skjemamal som brukes for behandling av forsikring krav, kan du opprette én visning for forsikringstakere, en annen visning for forsikringsagenter og en tredje visning for forsikringskorrigerere. Hver av disse visningene er tilpasset slik at de passer til brukeren som angir informasjon i den.

  • Opprett en Skriv ut-vennlig visning av skjemaet    Hvis du tror det er sannsynlig at brukerne vil skrive ut skjemaet, kan du utformer en spesiell visning som brukes bare når skjemaet skrives ut. Denne visningen kalles en Skriv ut viw. Du kan opprette en egen utskriftsvisning for hver visning i skjemamalen. Du kan også angi en enkelt utskriftsvisning som gjelder for alle visningene i skjemamalen. Hvis skjemamalen inneholder tre visninger, kan du for eksempel opprette en utskriftsvisning som konsoliderer viktig informasjon fra hver av disse visningene til én enkelt utskriftsside.

  • Opprette ulike visninger for ulike skjemautfyllingsmiljøer    I en enkelt nettleserkompatibel skjemamal, kan du for eksempel opprette en visning for brukere som fyller ut skjemaer i InfoPath og en annen visning for brukere som fyller ut skjemaer i en nettleser. Visningen som er utformet for InfoPath-brukere kan inneholde funksjoner og kontroller som ikke støttes i en nettleser.

Uansett hvor mange visninger du har i skjemamalen, deler alle samme datakilde. Tenk deg at skjemamalen har to visninger for å illustrere så langt. Hvis du har en e-postadressen tekstboks i standardvisningen, kan du kopiere den til den andre visningen. Når brukere skriver inn e-postadresse i én visning, som e-postadressen vises automatisk i den andre visningen. Du kan kopiere kontrollene mellom visninger uten forårsaker bindingsproblemer. Hvis du kopierer tekstboksen e-postadresse fra den første visningen, og deretter lime det inn i den andre visningen, kan du for eksempel ikke se kontrollen lagrer dupliserte data binding meldingen som viser Hvis du kopierer og limer inn tekstboksen i samme visning.

Til toppen av siden

Utformingshensyn

Når du utformer en ny visning, vil du vanligvis gjør du følgende oppgaver:

  1. Planlegge visningen    Hvor mange visninger trenger du? Må noen av visningene være skrivebeskyttet? Hvilken verdi av visninger skal vises når skjemaet åpnes første gang? Sannsynligvis brukere vil skrive ut skjemaer som er basert på skjemamalen? Hvis dette er tilfelle, vil du utformer en spesiell visning av skjemaet som er optimalisert for den utskrevne siden? Hvis du utformer en webleserkompatibel skjemamal, trenger du en visning som tillater InfoPath-funksjoner?

  2. Fyll ut visningen    Når du legger til en ny visning i en skjemamal, starter den ut er tom. Du kan kopiere kontroller fra eksisterende visninger til den nye, tomme visningen, om nødvendig, eller Sett inn kontroller i visningen ved å bruke oppgaverutene Kontroller eller en Datakilde.

  3. Tilpass utseendet til visningen    Vil du legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde i en bestemt visning? Hvis brukerne sannsynligvis vil skrive ut visning, kan du vurdere å tilpasse skriveren, papir, eller marginnstillingene, eller legge til topp- eller bunnteksten.

  4. Tilpasse virkemåten for visningen    Hvordan skal brukerne bytte til en annen visning av skjemamalen? Er standard menykommandoer for veksling mellom visninger tilstrekkelig, eller vil du at brukerne skal kunne veksle mellom visninger ved hjelp av en knapp eller en annen kontroll som vises direkte i skjemaet? Hvis du vil bruke en kontroll, må du opprette en regel for bytte av visning i dialogboksen regler. Hvis du vil skrive ut visninger, vil du at brukere skriver ut alle visninger samtidig, eller bare den aktive visningen? Du kan tilpasse denne virkemåten i dialogboksen Skriv ut flere visninger.

Til toppen av siden

Oppgaveruten visninger

Du bruker oppgaveruten visninger til å legge til eller slette visninger, eller for å veksle mellom visninger.

Del av oppgaveruten Visninger

Fra oppgaveruten, kan du klikke Visningsegenskaper for å åpne dialogboksen Egenskaper for visning, der du kan tilpasse innstillinger og virkemåte for den valgte visningen.

Du kan også bruke oppgaveruten visninger til å opprette og knytte en utskriftsvisning til en eksisterende visning. Når du har opprettet en utskriftsvisning, kan du utformer det å gjenspeile slik du ønsker skjemamalen skal vises når det skrives ut. Dette innebærer vanligvis kopiere og lime kontroller fra den første visningen til utskriftsvisning. Du kan også bruke dialogboksen Egenskaper for å angi egendefinerte utskriftsalternativer for utskriftsvisning, for eksempel topptekster, bunntekster og sidemarger.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Som standard kan brukere bytte mellom visninger ved å klikke kommandoer på Vis-menyen. Navnene på kommandoene på menyen samsvarer med navnene som du valgte for visningene da du utformet dem.. Aktive-visningen er angitt av en hake ved siden av menyelementet.

Kommandoer på Vis-menyen for veksling mellom visninger

Hvis du vil gjøre tilgjengelige flere visninger tydeligere for brukere som kanskje overser kommandoer, kan du legge til knapper i skjemamalen for å bytte mellom visninger. Når du setter inn knappen på skjemamalen, kan du knytte en regel med knappen slik at den bytter visning når en bruker klikker den. For eksempel i en skjemamal, kan du opprette en Vise sammendrag-knapp som åpner en høynivåvisning av dataene i kravet når den klikkes. Brukere kan klikke en Vis detaljer for å gå tilbake til mer detaljert visning i sammendrag-visningen.

Noen ganger kan du vil skjule standard menykommandoer for veksling mellom visninger fra brukere. Dette er nyttig i situasjoner der du ikke vil at brukere skal kunne få tilgang til visninger enn den som du vil at de skal fylle ut. Hvis du for eksempel en skjemamal som brukes til å samle inn tilbakemelding om jobbsøkere kan ha tre distinkte brukerroller tilknyttet – én for rekrutteringspersoner, én for intervjuere og én for engasjement ledere. Du kan utforme en litt annen visning av skjemamalen for hver brukerrolle. For å forhindre intervjuere fra bytte til bemanningskonsulent eller ledere når du utformer bemanningskonsulent og ansettelse manager visninger, kan du åpne dialogboksen Visningsegenskaper og fjerner Vis på Vis-menyen når du fyller ut skjemaet avmerkingsboksen.

Tips!: Hvis du planlegger å gi brukerne velge mellom flere visninger, kan du vurdere å vise disse valgene som oppføringer i en rullegardinliste i skjemaet. Brukerne kan klikke visningen de vil bruke, i listen.

Bruke regler til å bytte visning

Visninger er ofte utformet for å fungere med regler. Regler kan du automatisere bestemte oppgaver i en skjemamal som svar på hendelser eller handlinger som er startet av personen som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel sette inn en knapp i skjemamalen og deretter opprette en regel som bytter visning når knappen klikkes. I tillegg kan du bruke en regel for å bytte visning når et skjema åpnes. Dette kan være nyttig når du vil vise forskjellige visninger til ulike kategorier av brukere som er basert på brukerrolletilordninger.

Du kan bruke dialogboksen regel for å knytte regler til de fleste kontroller i InfoPath, inkludert knapper. I eksemplet nedenfor har skjemautformeren opprettet en regel i dialogboksen regel som bytter til sammendragsvisning. Denne regelen kjører når brukerne klikker en knapp i skjemaet.

Del av dialogboksen Regel

Tips!: Ved hjelp av en regel for å bytte visning når brukeren klikker en knapp er også nyttig når du vil at brukerne skal navigere sekvensielt fra én visning til en annen. I dette tilfellet du vil legge til to knapper i hver visning og Bruk etiketter som < tilbake og Neste >.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×