Introduksjon til testing av skjemamaler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

For å sikre at det er enkelt å bruke skjemaer som er basert på skjemamalen og publisere dem for brukere å fylle ut og at de samler inn den riktige typen data, bør du teste skjemamalene før du.

I denne artikkelen

Oversikt

Teste funksjonene for datainnsamling

Teste brukeropplevelsen

Oversikt

Avhengig av hvor mange brukere som skal fylle ut skjemaer som er basert på malen, og avhengig av hvilken datatype være at du har tenkt å samle inn, teste en skjemamal så enkelt som å forhåndsvise en skjemamal tiltenkte for en liten gruppe eller så omfattende som plann Oversikt over en formell prosess som inkluderer et testmiljø for å teste funksjonene i en skjemamal for hele firmaet. Om skjemamalen er ment for 10 eller 10 000 brukere, er fortsatt testing av skjemamalen en viktig del av utformingsprosessen.

Teste en skjemamal før du publiserer den, kan du gjøre følgende:

  • Bidra til å sikre at skjemaer som er basert på skjemamalen samler inn den riktige typen data ved å bekrefte at kontrollene i skjemamalen er riktig konfigurert.

  • Kontroller at alle funksjonene du har implementert i skjemamalen fungerer riktig.

  • Kontroller at brukerne kan opprette og sende et nytt skjema eller endre et eksisterende skjema som er basert på skjemamalen.

  • Kontroller at eventuelle forvaltet kode i skjemamalen fungerer som normalt.

  • Kontroller at skjemaer som er konfigurert med ulike sikkerhetsinnstillinger fungerer som forventet.

Teste en skjemamal vanligvis begynner med å definere en testplan. Hvis skjemamalen er ment for et lite publikum, være testplanen så enkle notater til deg selv. Hvis skjemamalen vil bli brukt av et stort antall personer, kanskje testplanen et formelt dokument som beskriver testene som du har tenkt å utføre, det forventede resultatet og vilkårene som skal brukes til å avgjøre om skjemamalen er klar til å publiseres.

Det er lurt å lage testplanen i planleggingsfasen, før du begynner å utforme skjemamalen. Hvis den planlagte utformingen av skjemamalen endres i utformingsfasen, bør du endre testplanen i henhold til dette. Når du skriver testplanen, kontroller at du inkluderer tester der riktig verdi angis og tester der en feil verdi, for å forsikre deg om at bare riktige verdier lagres eller sendes. I planleggingsfasen, når du bestemmer deg for å inkludere en felt, kontroll eller funksjon i skjemamalen, bør du vurderer eller skrive ned hvordan du planlegger å teste dette feltet, kontroll eller funksjon. Hvis du for eksempel hvis du skal legge til en kontroll i skjemamal som godtar bare positive tall mellom 1 og 31, kan testplanen inneholde tester der du angir en riktig verdi, en verdi som er høyere eller lavere enn tillatte verdier , og en test der du skriver inn tegn i stedet for tall.

I noen tilfeller kan du velge å teste funksjoner og funksjonalitet mens du utformer skjemamalen. Du kan for eksempel velge å teste datavalideringen for en kontroll umiddelbart etter implementering, ved hjelp av forhåndsvisningsvinduet. Dette kan redusere den faktiske testing tiden som er nødvendig når du er ferdig med å utforme skjemamalen.

Når du er ferdig utformingen av skjemamalen, kan du begynne testing i henhold til testplanen. Vær oppmerksom på problemer som oppstår når du tester skjemamalen. Imidlertid før du kan løse et problem, må du først fastslå om problemet er verdt å løse denne gangen. Avhengig av planen for distribusjon av skjemamalen, bør du løse data-relaterte problemer, for eksempel formler som gir feil resultat, før du løse visuelle problemer, for eksempel fargen på skjemamalen eller plasseringen av kontrollene. Når du løse et problem, bør du kjøre de samme testene på nytt for å sikre at problemet virkelig er løst, og at det ikke ble introdusert nye feil.

Du kan velge nye funksjoner eller endringer i den opprinnelige utformingen av skjemamalen trengs under denne testeprosessen. Før du implementerer disse endringene, bør du vurdere kostnaden for implementering og teste disse nye funksjonene. Du bør også vurdere muligheten at nye funksjoner kan påvirke stabilitet til eksisterende funksjoner. Når du legger til en ny funksjon i en skjemamal, bør du oppdatere testplanen til å inkludere testing disse nye funksjonene. Vurder å implementere disse nye funksjonene på et senere tidspunkt hvis implementering kostnadene vil forsinke den planlagte bruken av skjemamalen.

Teste prosessen kan være en kombinasjon av teste funksjonaliteten og utseendet for skjemaet, og teste prosessen med å opprette og sende et nytt skjema eller endre et eksisterende skjema som er basert på skjemamalen. Testing av funksjonaliteten i skjemaet inneholder å sikre at dataene som samles inn i skjemaet er riktig. Testing av data kan inkludere testing av Microsoft Office InfoPath-funksjoner implementert i skjemamalen, for eksempel betinget formatering, datavalidering og kode, i tillegg til å sikre at skjemamalen samler inn de riktige dataene. Du bør også teste prosessen med å opprette et nytt skjema, sende et nytt skjema og endre et eksisterende skjema. Ved å teste både dataene og prosessen, kan du sikre at skjemaer som er basert på skjemamalen kan samle inn og lagre de riktige dataene.

Til toppen av siden

Teste funksjonene for datainnsamling

InfoPath gir deg en rekke funksjoner, for eksempel betinget formatering, datavalidering, formler, regler og kode, for å sikre at brukerne angir de riktige dataene i skjemaet. Du kan teste disse funksjonene for å sikre at de er riktig konfigurert ved å forhåndsvise skjemamalen. Når du forhåndsviser en skjemamal, åpnes et nytt forhåndsvisningsvindu med et skjema som er basert på skjemamalen du kan bruke til å teste disse funksjonene.

Hvis du ser at du bruker samme sett med data til å teste skjemamalen flere ganger, kan du lagre et skjema med eksempeldata og konfigurere skjemamalen til å bruke dette skjemaet med eksempeldata hver gang du forhåndsviser skjemamalen. Dette hindrer deg i å måtte angi samme sett med data hver gang du forhåndsviser skjemamalen. Du kan bruke eksempeldata til å teste kontroller og felt på skjemamalen er konfigurert til å godta de riktige dataene, eller du kan lagre et skjema med eksempeldata som er feil, for å teste at skjemamalen reagerer på riktig måte når ugyldige data settes inn.

Til toppen av siden

Teste brukeropplevelsen

Hvis du vil teste prosessen som brukerne får når de fyller ut og sende et skjema som er basert på skjemamalen, må du publisere skjemamalen til et testmiljø. Testmiljøet er ideelt lik produksjonsmiljø der brukerne tilgang til og fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Hvis du for eksempel hvis ditt produksjonsmiljø er et Microsoft Windows-nettverk som administreres av flere servere som kjører Microsoft Windows Server 2003 med en Microsoft SQL Server-database, testmiljøet skal være en separat Windows-nettverk som administreres av en Skill server. Du bør ikke utføre testene i produksjonsmiljø, fordi de kan påvirke brukerne i ditt produksjonsmiljø eller dataene som er lagret på disse serverne.

I testmiljø, kan du teste prosessen med å opprette og sende et nytt skjema, endre et eksisterende skjema med data og teste at dataene er sendt til de riktige eksterne datakildene. Du kan også bruke testmiljøet for å teste alternative planer, for eksempel hvis serveren kobles fra når en bruker har opprettet, men ennå ikke er sendt et skjema.

Tips!: Det er en ekstra måte å teste prosessen med å få tilgang til å fylle og sende inn skjemaer til å invitere noen vanlige brukere kan bruke skjemamalen før du gjør det tilgjengelig for alle brukerne. Dette gjør det mulig for å bekrefte at skjemaer som er basert på skjemamalen er lett å fylle ut av reelle brukere, og at brukerne kan opprette og sende inn nye skjemaer eller endre eksisterende skjemaer. Du kan samle inn verdifull tilbakemelding om hvordan brukerne faktisk bruker skjemamalen i løpet av denne perioden, og deretter kan du endre skjemamalen tilsvarende, basert på tilbakemeldingen. Hvis du for eksempel noen av brukerne kan ha problemer med å bruke en bestemt kontroll, og du kan ikke kunnet forutse dette under utformingen av skjemamalen. Uten å kjøre tester med potensielle brukere, kan du oppdage dette problemet bare når du distribuerer skjemamalen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×