Introduksjon til områdenavigasjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I dette emnet introduseres områdenavigasjonselementene som er en del av Windows SharePoint Services 3.0. To typer navigasjonselementer er tilgjengelige: Elementer som kan tilpasses av områdeeiere og administratorer, og elementer som ikke kan tilpasses.

Navigasjonselementer som kan tilpasses

De to navigasjonselementene som kan tilpasses av områdeeiere, er hurtigstartlinjen og den øverste koblingslinjen.

Hurtigstart    Hurtigstartlinjen vises på siden av de fleste brukervendte sider, direkte under koblingen Vis alt områdeinnhold. Du kan bruke hurtigstartlinjen til å vise inndelingsoverskrifter og koblinger til forskjellige områder på webområdet på en logisk måte. Verken hurtigstartlinjen eller koblingen Vis alt områdeinnhold vises på sider for områdeadministrasjon, for eksempel siden Områdeinnstillinger og sidene der områdeadministratorer oppretter og redigerer lister, biblioteker, arbeidsområder og websider. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser eller skjuler hurtigstartlinjen, kan du se Tilpasse områdenavigasjon.

Når et nytt område opprettes, kan områdeeieren velge om områdenavnet skal vises på hurtigstartlinjen på det overordnede området. Hvis områdeeieren velger Nei for dette alternativet når området opprettes, kan eieren av det overordnede området legge til området senere ved hjelp av siden Områdeinnstillinger. Administratorer kan tilpasse hurtigstartlinjen på følgende måter:

 • Legg til en ny kobling til et område innenfor eller utenfor områdesamlingen.

 • Slett en kobling.

 • Endre navnet og URL-adressen for en eksisterende kobling.

 • Endre rekkefølgen på koblinger i en overskrift.

 • Endre navnene og URL-adressene for overskrifter, slett overskriftene og opprett nye overskrifter.

 • Endre rekkefølgen på inndelinger (det vil si overskrifter og tilknyttede koblinger) i hurtigstartlinjen.

Obs!: Du viser og tilpasser hurtigstartlinjen på område-for-område-basis. Sekundære områder arver ikke innstillingene du velger for hurtigstartlinjen, fra det overordnede området.

Tips!: Siden hurtigstartlinjen kan tilpasses, vises ikke alltid alle lister og biblioteker for området på hurtigstartlinjen. Hvis du vil sikre at alle lister og biblioteker for et bestemt område kan vises, bruker du koblingen Vis alt områdeinnhold, som er beskrevet i følgende avsnitt.

Øverste koblingslinje    Dette navigasjonselementet vises som ett eller flere hyperkoblede faner langs toppen av alle sider på et område. Områdeeiere kan velge å vise den øverste koblingslinjen på det overordnede området, eller vise en unik øverste koblingslinje for det sekundære området.

Navigasjonselementer som ikke kan tilpasses

Vis alt områdeinnhold    Dette navigasjonselementet vises som en kobling på siden av sider (unntatt sider for områdeadministrasjon, for eksempel siden Områdeinnstillinger), direkte over hurtigstartlinjen. Du kan ikke tilpasse eller deaktivere denne koblingen i brukergrensesnittet. Brukere kan klikke denne koblingen for å gå til siden Alt områdeinnhold, som viser koblinger til alle lister, biblioteker, diskusjonstavler, områder og arbeidsområder, undersøkelser og papirkurven for området.

Bare sekundære områder som er direkte underordnet det overordnede området, vises på siden Alt områdeinnhold. I et områdehierarki der det overordnede området har tre sekundære områder, og hvert av disse sekundære områdene har flere sekundære områder, viser siden Alt områdeinnhold bare de tre sekundære områdene ett nivå under det overordnede området. Hvis du vil vise hele områdehierarkiet, kan du bruke trevisningen.

Trevisning    Siden dette navigasjonselementet ligner på trevisningen i Windows Utforsker, er det et kjent navigasjonselement for de fleste Windows-brukere. Objekter som vises i trevisningen, vises i en hierarkivisning på følgende måte:

 • Sekundære områder (hvis de finnes)

 • Bibliotek

 • Lister

 • Diskusjoner

 • Undersøkelser

  Grener av treet som inneholder andre objekter, kan utvides for å vise disse objektene. Hvis områdehierarkiet for eksempel er slik at området du viser, har et sekundært område som inneholder et annet sekundært område, kan du utvide det første sekundære området i trevisningen og deretter gå til det sekundære området. Du kan navigere ned i trevisningen til mappenivået.

  Trevisningen kan ikke tilpasses (unntatt ved å bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007), og den vises ikke som standard. Hvis du velger å vise trevisningen, vises den direkte under hurtigstartlinjen, over papirkurven.

Brødsmulenavigasjon i innhold    Dette navigasjonselementet inneholder et sett med hyperkoblinger som gjør det mulig for områdebrukere å navigere raskt opp i områdehierarkiet i en områdesamling. Når du navigerer ned i områdehierarkiet, vises brødsmulenavigasjon i innhold på siden du har navigert til. Brødsmulenavigasjon i innhold vises ikke når du er på hjemmesiden for et område.

Hvis du for eksempel hvis du navigerer til oppgavelisten på området ditt, åpne en mappe kalt oppgavemappe 1, og klikk deretter et element kalt oppgave 1, navigasjon med synlig innhold viser følgende: områdenavnet > oppgaver > oppgavemappe 1 > oppgave 1. Fordi navigasjon med Synlig søkebane er utformet for å hjelpe deg å navigere raskt opp i hierarkiet, blir ikke "Oppgave 1" en hyperkobling fordi du allerede viser dette elementet, men alle de andre navnene i den synlig søkebane er hyperkoblet. Du kan klikke en av koblingene i navigasjon med Synlig søkebane å gå til den delen av området.

Synlig søkebane global navigasjon    Dette navigasjonselementet inneholder hyperkoblinger som du kan bruke til å koble til forskjellige områder i områdesamlingen. Navigasjon med Synlig søkebane globale er alltid synlig, og vises i hjørnet øverst på siden over navnet på området ditt. Den første koblingen i navigasjon med Synlig søkebane globale er en kobling til området på øverste nivå i områdesamlingen. Den første koblingen etterfølges av koblinger til områder som har navigasjon med Synlig søkebane unike over punktet i områdehierarkiet som vises. Koblinger til områder som arver den øverste koblingslinjen fra det overordnede området, vises ikke i navigasjon med Synlig søkebane globale.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×