Introduksjon til lister

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En liste er en samling av informasjon som du deler med gruppemedlemmer. Du kan for eksempel utforme et påmeldingsskjema for et arrangement eller spore grupphendelser på en kalender.

Oversikt

Når du oppretter et Microsoft Windows SharePoint Services-område, blir det opprettet flere typer lister for deg.Disse standardlistene spenner fra diskusjonstavler til kalenderlister.

Du kan tilpasse og legge til elementer på disse listene, opprette flere lister fra listemalene som allerede er tilgjengelige, og opprette egendefinerte lister med bare de innstillingene og kolonnene du velger.

Du kan vise en liste på mange forskjellige måter. For eksempel kan du ha en visning på en side med alle oppgaver og en visning på en annen side med bare de oppgavene som skal være fullført i dag. Du kan også bruke mapper for å organisere listeelementene. Du kan for eksempel vise bare de aktuelle hendelsene fra en kalender på en hjemmeside og opprette en visuell visning  — som ligner en veggkalender — på en annen side.

Har du regnearkdata som du ønsker å bruke i en liste på et Windows SharePoint Services 3.0-område? Du kan opprette en ny liste, inkludert kolonner og data, ved å importere regnearket.

Hvis du har installert databaseprogrammer som er kompatible med Windows SharePoint Services 3.0, for eksempel Microsoft Office Access 2007, og leseren støtter ActiveX-kontroller, kan du integrere listen med databaseverktøyer som spørringer, koblinger og rapporter.

Lister kan også vises i webdeler på sider på nettstedet. Webdeler er byggesteinene i et webområde, og du kan bruke dem til å legge til elementer direkte fra en liste i en webdel-side. Du kan også åpne en liste direkte og arbeide med den. Hvis du for eksempel standard Kunngjøringer-listen som vises i en webdel på en ny hjemmeside, men du kan også klikke tittel på listen for å åpne og arbeide med den på en egen side.

Her følger noen måter du kan arbeide med lister på som kan hjelpe deg med å behandle informasjon for gruppen:

 • Spore versjoner og detaljert logg     Du kan spore versjoner av listeelementer slik at du kan se hvilke elementer som er endret fra versjon til versjon, i tillegg til hvem som endret listeelementene. Hvis det gjøres feil i en nyere versjon, kan du gjenopprette en tidligere versjon av elementet. Det er spesielt viktig å spore loggen for en liste hvis organisasjonen trenger å overvåke en liste etter hvert som den utvikler seg.

  Versjonslogg for en liste

 • Kreve godkjenning    Du kan angi at det er nødvendig med godkjenning for et listeelement før det kan vises av alle. Elementer er i ventetilstand til de er godkjent eller forkastet av noen som har tillatelse til å godkjenne dem. Du kan kontrollere hvilke grupper som kan se et listeelement før det er godkjent.

 • Integrere e-post med en liste    Hvis innkommende eller utgående e-post er aktivert på området, kan lister dra nytte av e-postfunksjoner. Noen lister, for eksempel kalendere, kan settes opp slik at brukere kan legge til innhold i dem ved å sende e-post. Andre lister, for eksempel oppgavelister, kan settes opp slik at det sendes e-post til brukere når elementer tildeles dem. Organisasjonen kan tilpasse andre typer lister slik at de kan motta e-post.

 • Tilpasse tillatelser    Du kan angi om deltagere for listene kan lese og redigere bare de elementene de har opprettet, eller alle elementene i listen. Brukere som har tillatelse til å behandle lister, kan lese og redigere alle listeelementer. Du kan også benytte spesifikke tillatelsesnivåer for et enkelt listeelement, for eksempel hvis saken omfatter konfidensiell informasjon.

 • Opprette og behandle visninger    Gruppen kan opprette ulike visninger for samme liste. Innholdet for listen endres ikke, men elementene blir organisert eller filtrert slik at brukere kan finne den informasjonen som er viktigst eller nyttigst, avhengig av behovene deres.

 • Benytte formler og beregnede verdier    Du kan benytte formler og beregnede verdier for å generere informasjon dynamisk i kolonnene for en liste. Operasjonene kan omfatte informasjon fra én eller flere av kolonnene i en liste og dessuten systemfunksjoner som [i dag] for å indikere dagens dato. Du kan for eksempel angi en standard forfallsdato som er sju dager fra dagens dato.

 • Hold deg informert om endringer     Lister og visninger i Windows SharePoint Services 3.0 benytter nå RSS, slik at medlemmer av gruppen kan få oppdateringer automatisk. RSS er en teknologi som gjør det mulig for brukere å motta og vise oppdateringer eller RSS-feeder med nyheter og informasjon på ett sted. Du kan også opprette e-postvarslinger så du får beskjed når lister er endret, eller når nye elementer er lagt til. Varslinger er en praktisk måte å holde oversikt på for de endringene som er viktige for deg.

 • Dele listeinformasjon med et databaseprogram    Hvis du har installert et databaseprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, for eksempel Microsoft Office Access 2007, kan du eksportere og importere data til og fra området, og du kan dessuten koble en tabell fra databasen til en SharePoint-liste. Når du arbeider med listedataene i en database, kan du analysere dem som du analyserer andre data, for eksempel ved å bruke spørringer, koblinger og rapporter.

  • Bruke lister konsekvent på tvers av områder    Hvis gruppen arbeider med flere typer lister, kan du legge til konsekvent på tvers av flere lister med innholdstyper, områdekolonner og maler. Disse funksjonene gjør det mulig å bruke innstillingene og listen struktur på en effektiv måte. Du kan for eksempel opprette en innholdstype for et problem for kunde-tjeneste som angir bestemte kolonner (for eksempel kundekontakt) og forretningsprosesser for innholdstypen. Et annet eksempel er å opprette en områdekolonne for avdelingsnavn som har en rullegardinliste for avdelinger. Du kan gjenbruke kolonnen i flere lister til å sikre at navnene alltid vises på samme måte i hver liste.

   Finne koblinger til mer informasjon om innholdstyper, områdekolonner og listemaler i Se også-delen.

 • Arbeide med listeelementer fra et e-postprogram    Ved å bruke et e-postprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du ta viktig listeinformasjon med deg. For eksempel kan du med Microsoft Office Outlook 2007 vise og oppdatere oppgaver, kontakter og diskusjonstavler på området fra Outlook.

Listetypen du bruker, avhenger av hva slags informasjon du deler:

 • Kunngjøringer    Bruk en kunngjøringsliste å dele nyheter og status og gi påminnelser. Kunngjøringer støtter forbedret formatering med bilder, hyperkoblinger og formatert tekst.

 • Kontakter    Bruk en kontaktliste til å lagre informasjon om personene eller gruppene som du arbeider med. Hvis du bruker en e-postmelding eller kontakt som er kompatible med Windows SharePoint Services 3.0, kan du vise og oppdatere kontaktene fra SharePoint-området i det andre programmet. Du kan for eksempel oppdatere en liste over alle organisasjonens leverandører fra Office Outlook 2007. En kontaktliste faktisk behandle ikke medlemmer av området, men den kan brukes til å lagre og dele kontakter i organisasjonen, for eksempel en liste over eksterne leverandører.

 • Diskusjonstavler    Bruke en diskusjonstavle til å gi et sentralt sted for å spille inn og lagre team diskusjoner som ligner på formatet på nyhetsgrupper. Hvis systemansvarlig har aktivert lister på området skal motta e-post, kan diskusjonstavler lagre e-postdiskusjoner fra mest vanlige e-postprogrammer. Du kan for eksempel opprette en diskusjonstavle for organisasjonens nye versjonen av produktet. Hvis du bruker et e-postprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du vise og oppdatere diskusjonstavlen mens du arbeider i det andre programmet.

 • Koblinger    Bruke en liste over koblinger som en sentral plassering for koblinger til nettet, selskapets intranett og andre ressurser. Du kan for eksempel opprette en liste over koblinger til kundene dine nettsteder.

 • Kalender    Bruk en kalender for alle gruppens hendelser eller for bestemte situasjoner, for eksempel fridager i selskapet. En kalender inneholder visuelle visninger, som ligner på et skrivebord eller vegg kalender, over gruppens arrangementer, inkludert møter, sosiale arrangementer og heldagshendelser. Du kan også spore gruppemilepæler, for eksempel tidsfrister eller datoer for produktutgivelser, som ikke er relatert til et bestemt tidsintervall. Hvis du bruker et e-post eller kalender-program som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du vise og oppdatere kalenderen fra SharePoint-området når du arbeider i det andre programmet. Eksempelvis kan du sammenligne og oppdatere kalenderen på SharePoint-området med datoer fra kalenderen Office Outlook 2007 ved å vise begge kalendere side ved side eller overlappet med hverandre i Office Outlook 2007.

 • Oppgaver    Bruke en oppgaveliste til å spore informasjon om prosjekter og andre gjøremål hendelser for gruppen. Du kan tilordne oppgaver til personer, i tillegg til å spore status og prosent fullført mens oppgaven går mot slutten. Hvis du bruker et e-post eller oppgave som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du vise og oppdatere aktiviteter fra SharePoint-området i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgaveliste for organisasjonens budsjettprosess og deretter vise og oppdatere den i Office Outlook 2007 sammen med andre oppgaver.

 • Prosjektoppgaver    Hvis du vil lagre informasjon som ligner på en oppgaveliste, men også gir deg en visual eller Gantt-visning med fremdriftslinjen, kan du bruke en prosjektaktivitetsliste. Du kan spore status og prosent fullført oppgaven går mot slutten. Hvis du bruker et e-post eller oppgave som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du vise og oppdatere prosjektoppgavene fra SharePoint-området i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgaveliste på SharePoint-nettstedet til å identifisere og tilordne arbeidet for å opprette et opplæring manuelt. Deretter kan du spore organisasjonens fremdrift fra Office Outlook 2007.

 • Problemsporing    Bruk en problemsporingsliste til å lagre informasjon om bestemte problemer, for eksempel kundestøtteproblemer, og spore fremdriften. Du kan tilordne problemer, kategorisere dem og relatere problemer til hverandre. Du kan for eksempel opprette en problemsporingsliste for å håndtere problemer med kundestøtte og løsninger. Du kan også kommentere problemer hver gang du redigerer dem, opprette en logg over kommentarene uten å endre den opprinnelige beskrivelsen av problemet. En kundestøtterepresentant kan for eksempel registrere hvert trinn utføres for å løse et problem, og resultatene.

 • Undersøkelse    Hvis du vil samle inn og kompilere tilbakemeldinger, for eksempel en ansatt kundetilfredshet undersøkelse eller en Test, kan du bruke en undersøkelse. Du kan utforme spørsmål og svar på flere forskjellige måter, og se en oversikt over tilbakemeldingen. Hvis du har et regneark eller en database program installert som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0, kan du eksportere resultatene hvis du vil analysere dem.

 • Egendefinert    Selv om du kan tilpasse alle lister, kan du begynne med en egendefinert liste og tilpasse innstillingene du angir. Du kan også opprette en liste som er basert på et regneark, hvis du har et regnearkprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0 og Windows Internet Explorer og Microsoft Windows. Du kan for eksempel importere en liste fra Microsoft Office Excel 2007 du opprettet for å lagre og behandle kontrakter med leverandører.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×