Introduksjon til InfoPath Forms Services

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sammendrag     InfoPath Forms Services er en serverteknologi som gjør det mulig for brukere å fylle ut skjemaer i en nettleser. Ved å behandle skjemaer i et sentralt sted, kan du Effektiviser forretningsprosesser og forbedre relasjoner til kunder, partnere og leverandører.

Oversikt over InfoPath Forms Services

Nå kunder, partnere og leverandører med brukervennlige skjemaer

Effektivisere skjemaer hendelsesdrevet forretningsprosesser

Behandle skjemaer og skjemamaler på et sentralt sted

Oversikt over InfoPath Forms Services

Brukere trenger ikke å ha InfoPath installert på datamaskinen til å fylle ut en leseraktivert skjemamal, eller de kreves for å laste ned noe ekstra fra nettet. Alt de trenger, er tilgang til en leser, for eksempel Windows Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services gjør det også mulig å lagre og behandle skjemaer og skjemamaler på et sentralt sted. InfoPath Forms Services er bygd på og krever Windows SharePoint Services 3.0, slik at du kan publisere skjemamaler du utformer til en felles plassering på tvers av en organisasjon. I tillegg kan brukere sende skjemaer til SharePoint-biblioteker som er mapper der en samling av filer er lagret, og hvor filene ofte bruker samme mal. Det er også mulig å integrere skjemaer i dokumentbehandling og livssyklus oppgaver for eksempel arbeidsflyt og rettighetsadministrasjon.

InfoPath Forms Services-teknologi er tilgjengelig i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise-Klientadgangslisens og også, separat, i Microsoft Office Forms Server 2007.

Utformingsopplevelsen

Skjemamaler som kan fylles ut i en webleser, kalles webleseraktiverte skjemamaler. Hvis du vil opprette denne typen malskjema, utformer du en nettleserkompatibel skjemamal i InfoPath, publiserer den til en server som kjører InfoPath Forms Services, og aktiverer den for bruk på weben.

I noen tilfeller kan du aktivere skjemamalen for bruk på weben ved å merke av for Aktiver skjemaet for utfylling i en webleser i publiseringsveiviseren i InfoPath. I andre tilfeller må du publisere skjemamalen til et delt sted i firmanettverket og deretter kontakte en serverfarmadministrator for å få hjelp til å aktivere skjemamalen og gjøre den tilgjengelig på serveren.

Administratorgodkjenning kreves i følgende scenarier:

 • Skjemamalen inneholder forvaltet kode.

 • Skjemamalen krever sikkerhetsnivået Fullstendig klarering, som gjør at de resulterende skjemaene har full tilgang til systemressursene på datamaskinen til brukerne, for eksempel filer og innstillinger.

 • Skjemamalen bruker en datatilkobling som håndteres av en administrator.

 • Skjemamalen er aktivert for visning på en mobil enhet.

Hvis administratorgodkjenning kreves, fører publiseringsveiviseren deg gjennom trinnene med klargjøring av skjemamalen for levering til en administrator.

Når en webleserkompatibel skjemamal er webleseraktivert, kan brukerne bruke webleseren til å fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen.

Brukeropplevelsen

Brukeropplevelsen ved utfylling av et skjema i en webleser er nesten identisk med utfylling av et skjema i InfoPath. Kontroller som gjentatte inndelinger og funksjoner som formler og betinget formatering fungerer for eksempel på samme måte i begge miljøer.

Selv om utfylling av et skjema i en webleser er som å fylle ut et skjema i InfoPath, er det en viktig forskjell. I en webleser blir menyene og verktøylinjene fra InfoPath erstattet med en verktøylinje på tvers øverst i skjemaet, som viser alternativer for lagring, lukking, utskrift og oppdatering av skjemaet. Denne linjen vises også nederst i et skjema, slik at brukerne ikke trenger å rulle tilbake til toppen av et langt skjema for å kunne fylle ut skjemaet.

Hvis du aktiverer sendealternativene for skjemamalen, ser brukerne også en Send-knapp på verktøylinjen. Når de klikker denne knappen, sendes skjemadataene direkte til datakilden du angav ved utforming av skjemamalen, for eksempel en webtjeneste eller SharePoint-liste. Hvis skjemamalen har mer enn én visning, vil brukerne også se en Visning-liste på verktøylinjen.

Skjema åpnet i webleser

1. Brukerne sender data til eksterne datakilder ved å klikke en Send-knapp på verktøylinjen.

2. Brukerne bytter mellom visninger ved å klikke et element i Visning-listen på verktøylinjen.

Når du utformer skjemamalen, kan du tilpasse verktøylinjeinnstillingene i dialogboksen Alternativer for skjema. Du kan for eksempel fjerne én eller flere knapper eller skjule verktøylinjen nederst i brukerskjemaet.

I delene nedenfor vil du lære mer om fordelene ved bruk av InfoPath Forms Services.

Til toppen av siden

Nå kunder, partnere og leverandører med brukervennlige skjemaer

Når du publiserer en skjemamal til en server som kjører InfoPath Forms Services, kan du distribuere det på firmaets intranett, men også på eksterne webområder, for eksempel ekstranettområder eller firmaets webområder. Dette gjør at du kan samle inn data fra kunder, partnere, leverandører og andre som er viktige for forretningssuksess. Et stort forsikringsselskap kan for eksempel bruke en enkelt webleseraktivert skjemamal til å samle inn og behandle forsikringskrav. En forsikringskunde kan bruke en webleser til å fylle ut kravskjemaet på firmaets webområde. Hvis kunden ringer forsikringsselskapet for å rapportere kravet, kan en forsikringsagent bruke InfoPath til å fylle ut samme kravskjema på et intranettområde. På samme måte kan et offentlig kontor samle inn data fra borgere ved å legge ut webleseraktiverte skjemamaler på webområdet sitt.

Når brukerne åpner skjemaet ved å gå til et bibliotek eller ved å angi en URL-adresse for skjemaet i webleseren, kan ett av to skje:

 • Skjemaet åpnes i en webleser    Hvis brukerne ikke har installert InfoPath på datamaskinen, åpnes skjemaet i en webleser, der de kan fylle det ut på samme måte som andre webbaserte skjemaer.

 • Skjemaet åpnes i InfoPath    Hvis brukerne har installert InfoPath på datamaskinen, åpnes skjemaet i InfoPath, der de kan fylle det ut på samme måte som andre InfoPath-skjemaer. Ettersom brukerne fyller ut skjemaet i InfoPath, vil de ha fordelen av å kunne bruke alle InfoPath-funksjonene til utfylling av skjemaer. Noen av disse funksjonene er ikke tilgjengelige i webleserskjemaer.

  Obs!: Hvis du foretrekker det, kan du tilpasse innstillingene for skjemamalen slik at den alltid åpnes i en webleser, selv om brukerne har installert InfoPath på datamaskinen. Dette kan være nyttig når vil at opplevelsen av å fylle ut et skjema skal være identisk for alle, eller når du ikke vil at skjemaet skal åpnes i InfoPath fordi du vil unngå at brukerne åpner eller endrer den underliggende skjemamalen i utformingsmodus.

Hvis brukerne vil fylle ut skjemaer på en mobil enhet, for eksempel en PDA (personlig digital assistent) eller smarttelefon, kan du utforme den webleseraktiverte skjemamalen slik at den kan åpnes og fylles ut i en webleser på en mobil enhet. Når brukerne bruker en mobil enhet til å åpne skjemaet, åpnes det i et forenklet format på skjermen.

Strømlinjeformede skjemastyrte forretningsprosesser

Skjemaer er sentrale i mange forretningsprosesser. Når webleseraktiverte skjemamaler ligger på en server som kjører InfoPath Forms Services, kan du integrere skjemadata med eksisterende forretningsprosesser eller programmer. Du kan for eksempel:

 • Send data til eksisterende business-systemer    Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, kan du opprette datatilkoblinger til webtjenester eller andre eksterne datakilder. Dette lar deg sende data til eksisterende systemer for business, enterprise programmer eller databaser. En salg avdeling kan for eksempel utforme et skjema som kan sende kundeemner og kundestøtte salgsinformasjon til et eksisterende Customer Relationship Management (CRM) system.

 • Spørre etter data fra eksisterende forretningssystemer    Det er også mulig å spørre etter data i eksisterende forretningssystemer, firmaprogrammer eller firmadatabaser. Når brukerne for eksempel åpner et skjema basert på skjemamalen, vil du kanskje at data fra en ekstern datakilde skal vises i navn- og adressefeltene i skjemaet. Dette gjør at du kan dra nytte av eksisterende organisasjonsdata og forenkler prosessen med utfylling av et skjema.

 • Legge til arbeidsflyt i skjemaer    Du kan legge til en arbeidsflyt i skjemamalen som er lagret i et bibliotek. Dette gjør at du kan håndtere felles forretningsprosesser konsekvent. Som overordnet kan du for eksempel bruke en godkjenningsarbeidsflyt til å rute et utgiftsrapportskjema gjennom en liste over godkjennere. Godkjennere kan godkjenne eller avvise utgiftsrapportskjemaet, tilordne godkjenningsoppgaven på nytt eller be om endringer i skjemaet. I InfoPath klikker brukerne kommandoer på Fil-menyen for å delta i arbeidsflyten. På serveren kan de peke på skjemanavnet i biblioteket, klikke pilen som vises, og deretter klikke Arbeidsflyter for å delta i arbeidsflyten.

  Arbeidsflytkommando på hurtigmeny

Til toppen av siden

Håndtere skjemaer og skjemamaler på et sentralt sted

Du kan lagre skjemamalene og de tilknyttede skjemaene i et sentralt register på en server som kjører InfoPath Forms Services. Dette gjør det enkelt å finne, dele og håndtere skjemaer og skjemamaler.

Viktige fordeler er blant annet muligheten til å gjøre følgende:

 • Lagre skjemaer og skjemamaler på et sentralt sted    Du kan knytte en skjemamal til et bibliotek, som er et sted på et SharePoint-område der du kan opprette, samle inn, oppdatere og håndtere filer med andre personer i organisasjonen. Når brukerne fyller ut skjemaer basert på skjemamalen i biblioteket, vises de utfylte skjemaene i biblioteket sammen med viktig informasjon fra selve skjemaene. Avhengig av hvordan SharePoint-biblioteket er utformet, kan brukerne fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen, eksportere dataene fra utfylte skjemaer til Microsoft Office Excel, eller slå sammen dataene fra flere skjemaer i ett skjema. Eksemplet nedenfor viser utgiftsrapporter som er lagret i et bibliotek.

  Utgiftsrapporter lagret i bibliotek

 • Bruke innholdstyper til å håndtere skjemamaler    Du kan bruke publiseringsveiviseren i InfoPath til å publisere en skjemamal som en innholdstype for område. En innholdstype definerer en skjemamal, et sett med kolonner og dokumenthåndteringsinnstillingene på serveren, for eksempel arbeidsflyt- eller policyinnstillinger.

  Når du oppretter innholdstyper, kan du bruker skjemamaler og innstillinger på nytt på tvers av en nettstedssamling. Hvis du tidligere ville bruke en skjemamal i flere SharePoint-biblioteker, måtte du publisere to forskjellige kopier av skjemamalen, én for hvert bibliotek. Hvis du ville oppdatere skjemamalen, måtte du endre skjemamalen begge steder. Nå kan du imidlertid publisere en skjemamal som en innholdstype for område. Når du oppdaterer innholdstypen, brukes endringen automatisk alle steder innholdstypen brukes.

  Du kan tilordne en enkelt innholdstype til flere biblioteker på tvers av en områdesamling eller tilordne flere innholdstyper til et enkelt bibliotek. Du kan for eksempel legge til en innholdstype for statusrapportskjemaer i alle biblioteker som brukes av salgsavdelingen i firmaet, slik at hvert enkelt salgsteam samler inn og rapporterer samme type informasjon til ledelsen. Alternativt kan du tenke deg at avdelingen bruker forskjellige skjemamaler for skjemaer for reiseforespørsler, turrapporter og utgiftsrapporter. Du kan publisere de tre skjemamalene som innholdstyper for område og legge dem til i et enkelt bibliotek som brukes til lagring av teamets reiserelaterte informasjon. Når noen oppretter et nytt skjema fra biblioteket, kan de velge hvilken av disse skjemamalene de vil bruke.

 • Håndtere skjemaer og skjemamaler    Serverfarmadministratorer kan styre hvordan skjemamaler åpnes av brukere og distribueres i organisasjonen. De kan for eksempel styre hvem som kan publisere skjemamaler på området, eller bestemme hvordan skjemamaler på serveren skal oppgraderes med minst mulig innvirkning på skjemabrukerne.

 • Behandle datatilkoblinger på en sentral plassering    Hvis flere skjemamaler skal bruke samme datatilkoblinger, kan du lagre innstillingene for datatilkoblingen i en datatilkoblingsfil i en datatilkoblingsbibliotek. Når en bruker åpner et skjema som er koblet til en datatilkoblingsfil, bruker InfoPath innstillingene i denne filen til å koble til den eksterne datakilden. På denne måten, kan flere skjemamaler bruke samme datatilkoblingsfil, slik at det er ikke nødvendig å manuelt opprette samme datatilkobling for hver skjemamal. I tillegg hvis plasseringen eller tilkoblingsinnstillingene for en ekstern datakilde endres, trenger du ikke oppdatere hver skjemamal som bruker datatilkoblingen. I stedet kan du oppdatere dataene tilkoblingsfilen én gang, og alle skjemamaler fortsetter å fungere som forventet.

Obs!: Fra InfoPath kan du publisere en skjemamal til en server som ikke kjører InfoPath Forms Services. Du kan for eksempel publisere skjemamalen til en server som kjører Windows SharePoint Services. I dette scenariet kan du dra nytte av noen av funksjonene som er nevnt i listen ovenfor, for eksempel muligheten for å publisere en skjemamal til et bibliotek. Hvis du vil opprette en webleseraktivert skjemamal, eller hvis du vil bruke funksjoner som datatilkoblingsbiblioteker, må du imidlertid publisere skjemamalen til en server som kjører InfoPath Forms Services.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×