Introduksjon til biblioteker

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et bibliotek er en plassering på et område der du kan laste opp, opprette og samarbeide på filer med gruppemedlemmer. Hvert bibliotek inneholder en liste over filer og nøkkelinformasjon om filene, for eksempel hvem som sist redigerte en fil. De fleste områder inneholder et bibliotek når du oppretter området. Et gruppeområde har for eksempel et dokumentbibliotek der du kan organisere og dele dokumentene dine.

Dokumentbibliotek

Du trenger flere biblioteker, kan du velge fra flere klare til bruk biblioteket apper og legge til disse til området ditt. Du kan også tilpasse biblioteker på flere måter. Du kan for eksempel kontrollere hvordan dokumenter er vist, administrert og opprettet. eller du kan spore versjoner av filer, inkludert hvor mange og hvilken type versjon. Du kan også opprette egendefinerte visninger, skjemaer og arbeidsflyter som skal hjelpe deg med å administrere prosjekter og forretningsprosesser.

En markedsførings hos Contoso oppretter et gruppeområde der de kan planlegge og behandle prosjekter og dokumenter. De velger en områdeeier som skal behandle området. Områdeeieren får tillatelsesnivået Full kontroll når hun legges til i Eiere-gruppen for området. Hun deler området, og gir alle tillatelse til å bidra til det. Gruppen beslutter å bruke dokumentbiblioteket til å behandle pressemeldinger, budsjettfiler, kontrakter, forslag og andre gruppedokumenter.

Områdeeier laster opp viktige dokumenter for å for gruppen i gang med å bruke biblioteket som en sentral plassering. Deretter aktiverer hun versjonskontroll slik at gruppen har en logg over hvordan filer utvikler seg og kan gjenopprette en tidligere versjon ved behov. Områdeeier legger også til standardmaler i biblioteket for markedsføringsrapporter, salgskontrakter, kampanjeplaner og budsjettregneark. Hver mal inneholder firmalogoen og et format som alle er enige om å bruke. Når medlemmer oppretter en ny fil fra dokumentbiblioteket, kan de enkelt velge hvilken mal de vil bruke.

Etter hvert som gruppemedlemmer legger til filer og samarbeider på dokumenter, organiserer de biblioteket ved å legge til kolonner og opprette visninger som gjør det enklere å finne dokumenter hurtig. Områdeeieren legger for eksempel til en kolonne kalt "Prosjektnavn", slik at medlemmer kan filtrere og sortere etter denne kolonnen. Andre gruppemedlemmer legger til fellesvisninger som brukes til å gruppere etter regnskapskvartal, og et filter for kontrakter som utløper innen seks måneder. Alle medlemmene oppretter også personlige visninger, slik at de kan finne informasjon raskt og fullføre arbeidet.

Etter mye diskusjon på et møte bestemmer gruppen seg for å angi varsler på biblioteknivået for å rapportere oppdateringer én gang i uken. Hvert medlem kan bestemme hvordan det skal angis flere varsler eller RSS-feeder på bestemte filer etter behov.

Bibliotekfane med RSS-varsel uthevet

Gruppen forplikter seg også til å bruke en viktig "anbefalt fremgangsmåte" i denne nye måten å samarbeide på. Når medlemmer vil dele et dokument, må de motstå fristelsen til å sende den som vedlegg i en e-postmelding, og i stedet bare sende koblingen til biblioteket i e-posten. Det er enkelt å sende en kobling fra biblioteket som omdirigerer brukere til den nyeste versjonen på gruppeområdet.

Et avgjørende ansvarsområde for denne gruppen er å foreslå markedsføringskampanjer for å øke salget og inntektene. Når gruppemedlemmer utvikler en ny kampanjeplan, kan de redigere samtidig og spore de underordnede versjonene av filene. Samtidig redigering lar flere personer redigere et dokument samtidig uten å måtte bekymre seg om å slå sammen endringer. Hvis de gjør en feil i en versjon av et dokument, kan de gjenopprette en tidligere versjon. Når de er ferdig med kampanjeplanen, kan de opprette en overordnet versjon og deretter sende den til godkjenning av juridisk avdeling og lederen. Når filen er godkjent, kan andre ansatte i firmaet vise den.

Områdeeieren undersøker den elektroniske dokumentasjonen og opplæringen, og lærer hvordan å konfigurere en arbeidsflyt, knytte den til biblioteket og automatisere prosessen med å samle inn tilbakemeldinger, samle inn signaturer og publisere det endelige dokumentet.

Etter tre måneders bruk har Dokumenter-biblioteket og området blitt avgjørende for markedsføringsgruppen, og den har bidratt til en økning av gruppens produktivitet og synlighet i virksomheten. De kan ikke forestille seg å arbeide uten denne komponenten og utforsker andre måter å bruke SharePoint-teknologier for å samarbeide bedre.

Her følger noen måter du kan arbeide med biblioteker på for å gjøre dem nyttigere for gruppen (ordnet fra grunnleggende til mer avansert):

Bruke og opprette visninger     Du kan bruke en visning til å se filene i biblioteket som er viktigst for deg, eller som best passer til et formål. Innholdet i biblioteket endres ikke, men hver visning ordner eller filtrerer filene slik at det blir lettere å finne og bla i dem på en meningsfylt måte. Hvis du vil ha mer informasjon om visninger, kan du se Opprette, endre eller slette en visning av en liste eller et bibliotek.

Bilde biblioteket visningsfeltet med endre visning valgt

Spore versjoner     Hvis du vil beholde tidligere versjoner av filer, lar deg følge opp, lagre og gjenopprette filene i bibliotekene. Du kan velge å spore alle versjoner på samme måte. Eller du kan velge å angi noen versjoner som overordnede, for eksempel å legge til et nytt kapittel i en manuell og enkelte versjoner som underordnede, for eksempel retting av stavefeil. For å administrere lagringsplass, kan du også velge hvor mange hver type versjon du vil lagre.

Tips!:  Hvis gruppen skal bruke samtidig redigering, bør den i hvert fall aktivere overordnet versjonskontroll for biblioteket i tilfelle noen gjør en feil og laster opp et dokument med samme navn i et bibliotek der alle utfører samtidig redigering. Hvis du mister endringer, kan du på denne måten gjenopprette en tidligere versjon av dokumentet.

Hvis du vil ha mer informasjon om versjonskontroll, kan du se Aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek.

Samtidig redigering eller utsjekking av filer     Når du redigerer et Microsoft Word eller PowerPoint-dokument fra et bibliotek uten å sjekke den ut, kan andre personer redigerer den samtidig (som er samtidig redigering). Når du sjekk ut en fil, sikrer du at bare én person kan redigere filen før den er sjekket inn. Du kan kreve at dokumenter sjekkes ut i biblioteker som inneholder sensitive dokumenter, eller når du vil spore nøye utviklingen av dokumenter. Men Vær oppmerksom på at å kreve utsjekking vil gjøre det umulig for personer til å redigere dokumenter samtidig. Bruker utsjekking, personer vil bli bedt om å legge til en kommentar om hva de er endret i dokumentet, men utsjekking også vil senke hastigheten for redigering og gjennomgang av prosesser. For mer informasjon, kan du se dokumentsamarbeid og samtidig redigering eller sjekke ut, sjekke inn, eller forkaste endringer i filer i et bibliotek.

Redigere filer fra skrivebordsprogrammer    Når du lagrer dokumenter på et SharePoint-nettsted, kan du opprette, redigere og utføre samtidig redigering av dokumenter direkte fra kompatible skrivebordsprogrammer, for eksempel Microsoft Word eller PowerPoint, uten å forlate nettstedet. Du kan for eksempel redigere en PowerPoint-presentasjon samtidig som andre redigerer (kalles også samtidig redigering). Du kan også behandle innsjekking og utsjekking direkte fra PowerPoint. Du kan i tillegg bruke OneDrive for Business eller Outlook til å koble fra bibliotekinnhold, arbeide med det på en ekstern plassering og deretter synkronisere endringene når du er tilkoblet igjen.

Holde deg informert om endringer    Hvis du vil holde deg informert om når dokumenter i et bibliotek endres, kan du konfigurere varsler, abonnere på RSS-feeder eller følge dokumenter. Hovedforskjellen mellom varsler, RSS og følging er hvor du mottar varslene. Både varsler og RSS-feeder informerer deg om oppdateringer, og begge lar deg tilpasse hvor mye informasjon du mottar. Du kan konfigurere varsler eller RSS for å finne ut når noe endres i et bibliotek. Hvis du bare er interessert i et bestemt dokument, kan du konfigurere et varsel eller følge dokumentet. Varsler kan ankomme som e-post eller tekstmeldinger. RSS-varsler ankommer i en konsolidert liste som du kan lese i Outlook eller andre feedlesere. Hvis du følger et dokument, vil du motta et varsel i nyhetsfeeden (hvis organisasjonen bruker nyhetsfeed). Hvis du vil ha mer informasjon om varsler, kan du se Opprette et varsel eller abonnere på en RSS-feed.

Kreve godkjenning av dokument     Du kan kreve at dokumenter godkjennes før alle kan se dem. Dokumenter har ventestatus til de er godkjent eller forkastet av noen som har tillatelse til å gjøre dette. Du kan kontrollere hvilke brukergrupper som kan vise et dokument før det er godkjent. Denne funksjonen kan være nyttig hvis biblioteket inneholder viktige retningslinjer eller fremgangsmåter som må være endelige før andre ser dem.

Angi tillatelser    SharePoint-grupper og tillatelsesnivåer hjelper deg med å behandle effektivt tilgang til innholdet. Som standard tillatelser for biblioteker, mapper i biblioteker og dokumenter, arves fra området. Tilordner unike tillatelser til et bestemt bibliotek eller et dokument kan hjelpe deg å beskytte sensitivt innhold, for eksempel kontrakter eller budsjettinformasjon, uten å begrense tilgang til resten av området. Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Forstå tillatelsesnivåer i SharePoint.

Opprette arbeidsflyter     Et dokumentbibliotek eller en innholdstype for dokumenttypen kan bruke arbeidsflyter som organisasjonen har definert for forretningsprosesser, for eksempel behandling av dokumentgodkjenning eller se gjennom. Gruppen din kan bruke forretningsprosesser dokumentene, kalt arbeidsflyter som angir handlinger som må utføres i en sekvens, for eksempel godkjenne dokumenter. En SharePoint-arbeidsflyt er et automatisert måte å flytte dokumenter eller elementer gjennom en sekvens med handlinger eller oppgaver. Tre arbeidsflyter er tilgjengelige for biblioteker som standard: godkjenning, som ruter et dokument til en gruppe personer for godkjenning. Samle inn tilbakemelding, som ruter et dokument til en gruppe personer for tilbakemelding og returnerer dokumentet til personen som startet arbeidsflyten som en samling; og samle inn signaturer, som ruter et dokument til en gruppe personer til å samle inn deres digitale signaturer.

Obs!:  Bare arbeidsflyten med tre statuser er tilgjengelig i SharePoint Foundation.

Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflyter, kan du se Om arbeidsflytene som følger med SharePoint.

Definere innholdstyper     Hvis gruppen arbeider med flere typer filer, for eksempel regneark, presentasjoner og dokumenter, kan du utvider funksjonaliteten til biblioteket ved å aktivere og definere flere innholdstyper. Innholdstyper for Legg til fleksibilitet og konsekvens på tvers av flere biblioteker. Hver innholdstype kan angi en mal og enda arbeidsflyt prosesser. Malene fungere som et utgangspunkt for formatering og eventuelle standardtekst og for egenskaper som gjelder for dokumenter av denne typen, for eksempel avdelingen eller kontrakt.

Sporing av overvåkingslogg    Hvis du har en gruppe med sensitive filer, og det vil være nyttig å vite hvordan dokumentene ble brukt, kan du definere en policy som gjør det mulig å aktivere sporing av endringer sporing av hendelser, for eksempel endres, Kopier eller sletting.

Angi policyer    Policyinnstillinger kan brukes til å aktivere dokumentutløp, automatisk sletting eller periodisk gjennomgang (via en arbeidsflyt) av dokumenter som har nådd en bestemt alder. Etter hvert som biblioteker vokser, kan du spare tid og innsats på å prøve å rydde harddiskplass som er helt full, ved å bruke disse innstillingene for fjerning, og dermed unngå å nå kvotegrenser.

Obs!:  Policyinnstillinger er ikke tilgjengelig i SharePoint Foundation.

Bruke et dokumentsentralområde    Du kan bruke et dokumentsenterområde når du vil opprette, behandle og lagre et stort antall dokumenter. Et dokumentsentralområde fungerer som et sentralrepositorium for behandling av mange dokumenter. Funksjoner som metadata og trevisningsnavigasjon, innholdstyper og webdeler, lar deg å ordne og hente dokumenter. "Innholdsadministratorer" kan raskt konfigurere metadatastyrt navigasjon som fungerer godt for de fleste biblioteker, uten at indekser eksplisitt opprettes. De kan også opprette tilleggsindekser for å oppnå bedre ytelse for flere filtre og visninger. Du kan bruke et dokumentsentralområde som et redigeringsmiljø (der brukere sjekker inn og ut filer og oppretter mappestrukturer for disse filene) eller et innholdsarkiv (der brukere bare viser eller laster opp dokumenter).

Obs!: Dokumentsentral er ikke tilgjengelig i SharePoint Foundation.

Måten du organiserer filene på i et bibliotek, avhenger av behovene til gruppen og hvordan du foretrekker å lagre og søke etter informasjon. Med litt planlegging blir det enklere å konfigurere strukturen som fungerer best for gruppen. Biblioteker har flere funksjoner som gjør det enklere å arbeide med flere filer i ett bibliotek. Det kan imidlertid hende at flere biblioteker passer bedre for gruppen din.

Du vil kanskje ha ett stort bibliotek som skal tjene ulike formål. Du kan for eksempel ha flere prosjekter i samme gruppe eller flere grupper som arbeider på samme prosjekt. Vurder å bruke ett bibliotek i disse tilfellene:

  • Gruppen må kunne vise sammendragsinformasjon om, eller ulike visninger for, det samme settet av filer. En leder kan for eksempel ønske å vise alle filene gruppert etter avdeling eller forfallsdato.

  • Brukere ønsker å søke etter filene på samme plassering på et område.

  • Du ønsker å bruke de samme innstillingene for filer, for eksempel sporing av filversjoner eller krav om godkjenning.

  • Gruppene som arbeider med biblioteket, har felles, lignende egenskaper, for eksempel samme nivå for tillatelser.

  • Du ønsker å analysere informasjon om filene i et regneark, eller du ønsker å motta konsoliderte oppdateringer for disse filene.

Hvis du vil arbeide effektivt med dokumenter i ett bibliotek, kan du organisere filer i biblioteket ved å legge til kolonner, definere visninger eller opprette mapper.

Du vil kanskje opprette flere biblioteker der det er klare forskjeller mellom filsettene du vil lagre og behandle, eller mellom brukergruppene som skal arbeide med filene. Bruk flere biblioteker i disse tilfellene:

  • Typene av filer du ønsker å lagre og behandle er distinkte, og du forventer ikke at brukere ofte skal se oppsummeringer av filene eller søke i filene.

  • Gruppen av personer som bruker filene, er distinkt og har tydelig ulike nivåer for tillatelser.

  • Du må bruke ulike innstillinger, for eksempel versjoner eller godkjenning, på ulike sett med filer.

  • Du trenger ikke å analysere filene samlet eller få konsoliderte oppdateringer for filene.

  • Du vil formidle forskjellige sett med alternativer for oppretting av nye filer, eller du vil at alternativene på Ny-menyen i et bibliotek skal vises i en annen rekkefølge.

Her følger noen måter du kan arbeide effektivt med flere biblioteker på.

Konfigurere områdemaler og kolonner    Hvis organisasjonen ønsker å etablere noen konsekvente innstillinger på tvers av bibliotekene, kan den sette opp områdemaler og områdekolonner. Du kan dele innstillingene på tvers av flere biblioteker slik at du ikke trenger å gjenskape innstillingene hver gang.

Sende filer til et annet sted    Hvis du vil at en fil skal være tilgjengelig i flere biblioteker, kan du lagre den i ett bibliotek og sende en kopi til andre biblioteker. Du kan velge om du skal bli minnet på å oppdatere kopier av dokumentet når du gjør endringer i det opprinnelige dokumentet.

Opprette bibliotekmaler    Hvis du vil opprette noen felles innstillinger for biblioteker eller gjenbruke egenskaper på tvers av biblioteker, kan du lagre et bibliotek som en mal. Bibliotekmaler er tilgjengelige som et alternativ på siden Legg til en app på området.

Du kan organisere filer i et bibliotek på mange ulike måter. Du kan legge til kolonner, definere visninger og opprette mapper. Det er fordeler ved hver av fremgangsmåtene, og du kan kombinere fremgangsmåter i henhold til de unike behovene til biblioteket og gruppen.

Som standard sporer biblioteker navnet på en fil i tillegg til informasjon om statusen for en fil, for eksempel om filen er sjekket inn. Du kan imidlertid angi flere kolonner som kan være med på å kategorisere og spore filer, for eksempel et kampanjenavn eller prosjektnummer eller annen informasjon som er viktig for gruppen. Du har flere alternativer for kolonnetyper du oppretter, inkludert en enkelt tekstlinje, en rullegardinliste med alternativer, et tall som blir beregnet fra andre kolonner eller til og med navn og bilde for en person på området.

Kolonner har kolonneoverskrifter som gjør det enkelt for personer å sortere og filtrere dokumenter. Når du viser filer i et bibliotek, kan du sortere eller filtrere filene midlertidig ved å velge navnet på en kolonne og deretter klikke nedoverpilen ved siden av navnet. Dette er nyttig hvis du trenger å vise filene på en bestemt måte, men du må gjenta trinnene neste gang du viser biblioteket.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til kolonner, kan du se Opprette, endre eller slette en kolonne i en liste eller et bibliotek.

Skal brukere ofte vil du se: alle dokumenter som er relatert til en bestemt prosjekt, alle dokumenter som tilhører en bestemt avdeling eller gruppere dokumentene etter måned de forfaller på? Hvis du regner med å vise filene på en bestemt måte ofte, kan du definere en visning. Du kan bruke denne visningen når du arbeider med biblioteket. Når du oppretter en visning, legges den til den gjeldende visninger rullegardinlisten plassert i kategorien bibliotek.

En bibliotekvisning er et utvalg av kolonner på en side der elementer i et bibliotek vises, og angir ofte en bestemt sorteringsrekkefølge, filtrering, gruppering og egendefinert oppsett. Biblioteker kan ha personlige visninger og fellesvisninger. Alle som er tilordnet Medlemmer-gruppen på nettstedet (som har tillatelsesnivået Bidra), kan opprette en personlig visning for å vise filene på en bestemt måte eller for å filtrere filene de vil vise. Hvis du har tillatelse til å utforme et bibliotek, kan du opprette en fellesvisning som alle kan bruke når de viser biblioteket. Du kan også gjøre fellesvisningen til standardvisning, slik at brukere automatisk ser denne visningen av biblioteket.

Hvis medlemmer av gruppen viser bibliotekene på en mobil enhet, kan du til og med opprette mobilvisninger med grenser, for eksempel antall elementer som kan vises i en visning, som er optimale for båndbredden og begrensningene for enhetene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan visninger, kan du se Opprette, endre eller slette en visning av en liste eller et bibliotek.

Mapper er beholdere som brukere kan bruke til å gruppere og administrere innhold på i biblioteker eller lister. Hvis mapper er aktivert for biblioteket, kan du legge til mapper i de fleste bibliotektypene. Hvis biblioteket inneholder mange elementer, går det raskere å få tilgang til disse elementene når du bruker mapper. Når du oppretter en mappe, oppretter du en intern indeks i bakgrunnen. Denne interne indeksen opprettes også for rotmappen eller øverste nivå i et bibliotek eller en liste. Når du åpner elementer i en mappe, bruker du egentlig denne interne indeksen til å få tilgang til dataene.

Hvis et bibliotek inneholder mange elementer som kan grupperes på en bestemt måte, kan du bruke mapper til å organisere innhold i biblioteket. Prosjekter, grupper, avdelinger, produktkategorier, aldersgrupper, alfabetiske oppføringer og alfabetiske undergrupper (A\endash C, D\endash F og så videre) er gode eksempler på grupper. Mapper kan hjelpe brukere med å få oversikt over og behandle mange filer på en kjent måte.

Mapper i et bibliotek

Som standard viser et bibliotek med mapper aktivert mappene i standardvisningen for biblioteket uten filtre. Dette er nyttig fordi brukerne kan velge den riktige mappen når de setter inn nye dokumenter. Viser alle mappene gjør det også mindre sannsynlig at elementer skal legges feil utenfor mapper i biblioteket. Du kan enkelt å omorganisere dokumenter i annet bibliotek-mapper ved hjelp av kommandoen Åpne med Explorer tilgjengelig på båndet i biblioteket.

Obs!:  En bibliotekvisning kan settes til Sorter bare etter angitte betingelser, og da vises ikke mappen før andre elementer i visningen. Denne visningen er kanskje ikke den beste hvis du vil at brukerne enkelt skal kunne finne riktig mappe.

Selv om mappene ikke vises i områdenavigasjonen, kan områdeeier eller en en bruker med tillatelser til å utforme et område, aktivere trevisning som viser en Områdeinnhold-inndeling i områdenavigasjonen, der du kan vise, skjule og enkelt navigere i mapper med biblioteker.

Trevisning på område

Hvis du vil ha mer informasjon om mapper, kan du se Opprett en mappe i et dokumentbibliotek eller slette en mappe i et bibliotek.

Alle tre fremgangsmåter kan fungere sammen. De samme kolonnene du bruker til å spore dokumenter i standardvisningen for et bibliotek, kan du bruke til å opprette en visning med flere filterkriterier. Andre kan sortere og filtrere en visning dynamisk ved å klikke kolonneoverskriftene for å finne innhold umiddelbart. Hvis en mappestruktur er definert i biblioteket, kan du gjøre en bibliotekvisning flat ved å angi alternativet Vis alle elementer uten mapper under Mapper når du oppretter eller endrer visningen. Fremgangsmåtene kan utfylle hverandre slik at du får riktig innhold til rett tid på riktig måte for deg.

Noen biblioteker opprettes for deg når du oppretter et nytt område, for eksempel Dokumenter-biblioteket på et gruppeområde. Du kan tilpasse disse bibliotekene for dine formål, eller du kan kan opprette flere biblioteker. Alle bibliotektyper har et bestemt formål, og noen har forskjellige virkemåter og funksjoner.

Viktig!:  Du kan ha færre eller flere biblioteker tilgjengelig på området, avhengig av SharePoint-versjonen som området er basert på, Office 365-planen som organisasjonen abonnerer på eller om bestemte funksjoner er aktivert på området.

Aktivabibliotek     Du kan bruke et aktivabibliotek når du vil dele og behandle digitale medieaktiva som bilde-, lyd- og videofiler. Et aktivabibliotek gjør det enklere for brukere å oppdage og bruke digitale mediefiler som andre allerede har opprettet, for eksempel logoer og firmabilder. Det inneholder også innholdstyper med egenskaper og visninger som kan brukes til å behandle og bla gjennom medieaktiva, for eksempel miniatyrbilder og metadatanøkkelord. Du kan for eksempel behandle og lagre varemerkede bilder og deler av innhold som kan brukes på nytt, slik at de er tilgjengelige i hele virksomheten og brukes konsekvent.

Instrumentbordbibliotek    Inneholder webdeler, webdel-sider med statuslister og PerformancePoint-distribuerte instrumentbord.

Datatilkoblingsbibliotek    Du kan bruke et datatilkoblingsbibliotek for å forenkle vedlikeholdet og behandlingen av datatilkoblinger. Et datatilkoblingsbibliotek er en sentralisert plassering for lagring av Office-datatilkoblingsfiler (Office Data Connection – ODC). Hver enkelt av disse filene (ODC) inneholder informasjon om hvordan du finner, logger på, spør i og får tilgang til en ekstern datakilde. Sentralisering av ODC-filer i et datatilkoblingsbibliotek gjør det også mulig å dele, behandle og søke i datatilkoblingsfiler fra et SharePoint-område, og bidrar til å sikre at forretningsdata og -rapporter, spesielt regneark, opprettholder et konsekvent sett med verdier og formelresultater som "én sann versjon".

Obs!: Du kan bruke datatilkoblingsbiblioteket for PerformancePoint til å forenkle vedlikeholdet og behandlingen av datatilkoblingsfiler for PerformancePoint. I dette biblioteket kan du lagre ODC- og UDC-filer (Universal Data Connection).

Dokumentbibliotek     Du kan bruke et dokumentbibliotek for mange filtyper, inkludert dokumenter og regneark. Du kan lagre andre typer filer i et dokumentbibliotek, men noen filtyper er av sikkerhetshensyn blokkert. Når du arbeider med programmer som ikke er blokkert, kan du opprette disse filene fra biblioteket. Markedsføringsgruppen kan for eksempel ha sitt eget dokumentbibliotek for planleggingsmateriell, pressemeldinger og publikasjoner.

Skjemabibliotek    Hvis du må behandle en gruppe XML-baserte forretningsskjemaer, bruker du et skjemabibliotek. Organisasjonen kan for eksempel ønske å bruke bruke et skjemabibliotek for utgiftsrapporter. Når du skal konfigurere et skjemabibliotek, må du bruke et XML-redigeringsprogram eller et XML-utformingsprogram, for eksempel Microsoft InfoPath. Skjemaet som brukere fyller ut, er bare en XML-fil som inneholder dataene (og bare dataene) som ble lagt inn i skjemaet, for eksempel utgiftsdato og beløp. Alt annet som utgjør reiseregningen, kommer fra skjemamalen. Når brukeren har fylt ut skjemaet, kan du flette skjemadataene eller eksportere dem for analyse.

Bildebibliotek    Du kan dele en samling digitale bilder eller grafikk ved å bruke et bildebibliotek. Selv om bilder kan lagres i andre typer SharePoint-biblioteker, har bildebiblioteker flere fordeler. Fra et bildebibliotek kan du for eksempel vise bilder i en lysbildefremvisning, laste ned bilder til datamaskinen og redigere bilder med kompatible grafikkprogrammer, for eksempel Microsoft Paint. Du bør vurdere å opprette et bildebibliotek hvis du vil lagre bilder av gruppearrangementer eller produktlanseringer. Du kan også koble til bilder i biblioteket fra hvor som helst i området, for eksempel Wiki-sider og blogger.

Postbibliotek    Du kan bruke et postbibliotek som et sentralt repositorium for lagring og behandling av bedriftens poster eller viktige forretningsdokumenter. Bedriften må kanskje følge samsvarsregulering som krever en strukturert prosess for behandling av viktige dokumenter. Et arkivsenterområde kan inneholde flere postbiblioteker for lagring av ulike typer poster. For hvert bibliotek kan du angi policyer som bestemmer hvilke poster som skal lagres, hvordan dokumenter skal distribueres og behandles, og hvor lenge postene skal oppbevares.

Rapportbibliotek    Du kan bruke et rapportbibliotek for å forenkle opprettingen, behandlingen og leveringen av nettsider, dokumenter og sentrale ytelsesindikatorer (KPIer) for mål. Rapportbiblioteket er et sentralt sted der du kan opprette og lagre rapporter, for eksempel Excel-arbeidsbøker og instrumentbordsider. Når du publiserer en Excel-arbeidsbok i et rapportbibliotek, blir den enkeltklikkaktivert slik at den kan åpnes i en nettleservisning, som er en fin måte å se arbeidsboken på uten å legge den til på en webdel-side.

Prosessdiagrambibliotek (metriske og amerikanske enheter)    Du kan bruke et prosessdiagrambibliotek til å lagre og dele diagramprosessdokumenter, som de som lages med Microsoft Visio. Bibliotekene med metriske og med amerikanske enheter er skreddersydde for de tilhørende målingene.

Wiki-sidebibliotek    Du kan opprette en samling av tilkoblede wiki-sider ved å bruke et wiki-sidebibliotek. En wiki gir flere brukere muligheten til å samle inn informasjon i et format som er enkelt å opprette og endre. Du kan legge til wiki-sider som inneholder bilder, tabeller, hyperkoblinger og interne koblinger, i biblioteket. Hvis gruppen for eksempel oppretter et wiki-område for et prosjekt, kan du lagre tips på flere sider som er koblet til hverandre, på området.

Obs!: Avhengig av området og konfigurasjonen blir andre systembiblioteker, for eksempel stilbiblioteket, biblioteket for områderessurser og biblioteket for områdesider, automatisk opprettet for deg. Du kan imidlertid ikke opprette disse spesifikke bibliotekene via brukergrensesnittet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×