Introduksjon til behandling av SharePoint-grupper og brukere

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En grunnleggende ansvar om sikkerhet for nettsted som administrerer som har tilgang til ressurser på området. Microsoft Office SharePoint Server 2007 gir deg, som områdeeier, til å kontrollere hva brukere eller grupper av brukere har tilgang til SharePoint-områder. Dette overføre effektivt oppgaven med å administrere brukere fra serveradministratoren til områdeeiere.

Office SharePoint Server 2007 bruker Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer og Windows-godkjenningsmetoder til å behandle og logge brukere på et område. Som områdeeier, kan du legge til Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer direkte på nettstedet eller legge dem til SharePoint-grupper for å administrere brukerkontoer på et område på øverste nivå nettsted eller undernettsted. Omvendt, kan du også fjerne Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer fra området og SharePoint-grupper.

I en organisasjon betyr dette vanligvis at områdeeiere velger Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer, vanligvis fra organisasjoner Windows-domener, og Legg dem til en SharePoint-gruppe eller direkte til området. SharePoint-grupper kan for eksempel inneholde Windows domenegrupper (for eksempel domenet name\Department_A, der domenenavnet er navnet på Windows-domenet) eller individuelle brukere med en brukerkonto på den lokale serveren eller et Windows-domene (for eksempel domenebruker\brukernavn).

Obs!: En SharePoint-administrator må først importere Windows sikkerhet grupper og brukere brukerkontoer i SharePoint-serveren ved hjelp av Sentraladministrasjon av SharePoint. Windows-sikkerhet grupper og brukere kontoer vil bare være tilgjengelig i SharePoint hvis importen er utført. Hvis du vil ha informasjon om import av brukere i en SharePoint-server, kan du se Importere brukerprofiler.

Standard SharePoint-grupper

Følgende SharePoint-grupper er angitt som standard med installasjonen av Office SharePoint Server 2007. Du kan tilpasse gruppene ved å legge til og fjerne tillatelsesnivåer. Du kan også opprette nye SharePoint-grupper med tillatelsesnivåene du vil bruke. For informasjon om tillatelsesnivåer, kan du se Behandle tillatelsesnivåer.

SharePoint-gruppe

Standard permiss ion-nivå

Eiere av nettstedsnavn

Full kontroll

Designere

Utforme

Medlemmer av nettstedsnavn

Bidra

Besøkende av nettstedsnavn

Lese

Begrensede lesere

Begrenset lesing

Godkjennere

Godkjenn

Hierarkioverordnede

Behandle hierarki

Seere

Bare vise

Lesere av stilressurser

Begrenset tilgang

Obs!: På området kan ha ulike standard SharePoint-grupper, avhengig av malen som ble brukt til å opprette et nettsted og funksjonene som er aktivert.

Tilpasse SharePoint-grupper

For å oppfylle kravene i organisasjonen, finnes det mange tilgjengelige alternativer for å tilpasse SharePoint-grupper. Du kan for eksempel gjøre følgende:

  • Opprette en ny SharePoint-gruppe eller tilpasse en eksisterende gruppe for å inkludere bare tillatelsesnivåene du vil bruke (bortsett fra tillatelsesnivået Begrenset tilgang). Legg merke til at du også kan opprette egendefinerte tillatelsesnivåer, som du deretter kan tilordne til SharePoint-grupper.

    Hvis organisasjonen inneholder brukere som burde hatt de samme tillatelsene for ett eller flere sikrede objekter, bør du vurdere å opprette en SharePoint-gruppe for dem. Du kan for eksempel opprette en SharePoint-gruppe for ledere, kalt SharePoint-ledere, og en gruppe for analytikere, kalt SharePoint-analytikere, og så videre.

    Brukere som får tilordnet et tillatelsesnivå som inneholder tillatelsen Opprett grupper, kan opprette nye SharePoint-grupper. Administratorer for områdesamling og områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

  • Slette en unødvendig SharePoint-gruppe.

  • Legge til Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer i SharePoint-grupper.

  • Fjern Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer fra SharePoint-grupper.

Selv om du kan for eksempel tilordne tillatelsesnivået Utforming for området navnet medlemmer SharePoint-gruppen, er det mer praktisk å opprette en ny egendefinert SharePoint-gruppe og tilordne tillatelsesnivået du trenger til den nye gruppen. På denne måten du trenger ikke SharePoint gruppenavnene enn de faktisk har, angir du et annet tillatelsesnivå.

Tilordne brukere og grupper

Hvis det er formålet med området for en logisk gruppering av brukere å dele dokumenter og informasjon, legger du vanligvis til en Windows-sikkerhetsgrupper som inneholder brukerkontoer i aktuelle SharePoint-grupper på nettstedet. Du kan for eksempel legge til Windows-sikkerhetsgrupper som du vil tillate til å bidra til området til området navnet medlemmer SharePoint-gruppen. På denne måten de kan legge til dokumenter og oppdatere lister. Du kan også legge til andre Windows-sikkerhetsgrupper gruppen besøkende SharePoint navnet slik at de kan lese dokumenter og vise lister, men ikke bidra til området. Vil du kanskje også bidra til å administrere området, slik at du kan tilordne individuelle Windows-brukerkontoer til gruppen Eiere SharePoint navn.

I tillegg til å legge til Windows-sikkerhetsgrupper og brukerkontoer i SharePoint-grupper, kan du også legge dem direkte til området ditt. Brukere som du legger til direkte på nettstedet kan enkeltvis får tilgang til et sikret objekt på området. Selv om dette kan fungere for et lite antall brukere, tilordne brukere enkeltvis til objekter som kan sikres, og tilordne et tilgangsnivå enkeltvis for hver bruker kan raskt bli vanskelig og tidkrevende til å administrere. Derfor anbefaler vi at du bruker SharePoint-grupper når du arbeider med et stort antall objekter som kan sikres.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×