InStr, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en variant (langt) som angir plasseringen av den første forekomsten av en streng sammen med en annen.

Se noen eksempler

Syntaks

InStr ([starter, ] streng1, streng2 [Sammenlign ] )

Syntaksen for InStr -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

start

Valgfritt. Numerisk uttrykk som angir startposisjonen for hvert søk. Hvis utelatt, begynner søket ved første tegnplassering. Hvis start inneholder Null, oppstår det en feil. Argumentet start er obligatorisk hvis Sammenlign er angitt.

streng1

Obligatorisk. Strenguttrykket det søkes.

streng2

Obligatorisk. Strenguttrykket det søkes etter.

sammenligne

Valgfritt. Angir hva slags strengsammenligning. Hvis sammenligne er Null, oppstår det en feil. Hvis Sammenlign utelates, bestemmer innstillingenComparetypen sammenligning. Angi en gyldig LCID (ID for nasjonal innstilling) til å bruke regionale regler i sammenligningen.

Tips!: Uttrykksverktøyet har IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever i Access 2010.

Innstillinger

Innstillingene for Sammenlign -argumentet er:

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbUseCompareOption

-1

Utfører en sammenligning ved hjelp av innstillingen for Option Compare -setningen.

vbBinaryCompare

0

Sammenligner binært.

vbTextCompare

1

Utfører en tekstelementer sammenligning.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 bare. Utfører en sammenligning basert på informasjonen i databasen.


Returverdier

If

Returnerer InStr

streng1 er en tom streng

0

streng1 er Null

Null

streng2 er en tom streng

Start

streng2 er Null

Null

streng2 ikke blir funnet

0

streng2 finnes i streng1

Plassering treff blir funnet

Start > streng2

0


Kommentarer

InStrB -funksjonen brukes med bytedata i en streng. I stedet for å returnere tegnplassering av den første forekomsten av en streng sammen med en annen, returnerer InStrB Byteplassering.

Eksempler

Bruk InStr-funksjonen i et uttrykk    Du kan bruke InStr der du kan bruke uttrykk. Hvis du for eksempel hvis du vil finne posisjonen til den første perioden (.) i et felt som inneholder IP-adresser (navngitte IP-adresse), kan du bruke InStr finner du den, slik som dette:

InStr(1,[IPAddress],".")

InStr -funksjonen undersøker hver verdi i feltet IP-adresse, og returnerer plasseringen for den første perioden. Derfor hvis den første delen av IP-adressen er 10., returnerer funksjonen verdien 3.

Du kan deretter bruke andre funksjoner med resultatet for InStr -funksjonen til å trekke ut delen av IP-adressen som kommer før første periode, lignende så:

Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))

I dette eksemplet InStr(1,[IPAddress],".") Returnerer posisjonen til den første perioden. Trekker verdien 1 angir hvor mange tegn foran den første perioden i dette tilfellet 2. Left -funksjonen trekker deretter ut tilsvarende antall tegn fra venstre delen av feltet IP-adresse, returnerer verdien 10.

Bruke InStr i VBA-kode   

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes InStr -funksjonen til å returnere posisjonen til den første forekomsten av en streng sammen med en annen.

Dim SearchString, SearchChar, MyPos
SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' String to search in.
SearchChar = "P" ' Search for "P".
' A textual comparison starting at position 4. Returns 6.
MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1)
' A binary comparison starting at position 1. Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0)
' Comparison is binary by default
' (last argument is omitted).
MyPos = Instr(SearchString, SearchChar) ' Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, "W") ' Returns 0.
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×