InputBox, funksjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Viser en melding i en dialogboks, venter på at brukeren skal skrive inn tekst eller klikke en knapp, og returnerer en streng som inneholder innholdet i tekstboksen.

Syntaks

InputBox ( ledetekst [Tittel ] [standard ] [, xplass ] [, yplass ] [, hjelpefil ] [kontekst ] )

Syntaksen for InputBox -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

ledetekst

Obligatorisk. Strenguttrykk som vises som en melding i dialogboksen. Maksimal lengde for ledetekst er omtrent 1024 tegn, avhengig av bredden på tegnene som brukes. Hvis ledetekst består av mer enn én linje, kan du kan skille linjene ved hjelp av et returtegn (Chr(13)), et linjeskift-tegn (Chr(10)) eller returtegn retur kombinasjon av (Chr(13) & Chr(10)) mellom hver linje.

Tittel

Valgfritt. Strenguttrykk som vises i tittellinjen i dialogboksen. Hvis du utelater Tittel, plasseres programnavnet på tittellinjen.

standard

Valgfritt. Strenguttrykk som vises i tekstboksen som standardsvar Hvis ingen andre inndata er angitt. Hvis du utelater standard, vises tekstboksen tom.

xplass

Valgfritt. Numerisk uttrykk som angir, i twiper, vannrette avstanden mellom venstre kant av dialogboksen fra venstre kant av skjermen. Hvis xplass utelates, midtstilles dialogboksen vannrett.

yplass

Valgfritt. Numerisk uttrykk som angir, i twiper, den loddrette avstanden for den øvre kanten av dialogboksen fra toppen av skjermen. Hvis yplass utelates, plasseres dialogboksen loddrett omtrent en tredjedel ned på skjermen.

hjelpefil

Valgfritt. Strenguttrykk som identifiserer hjelpefilen som skal brukes til å gi Kontekstsensitiv hjelp for dialogboksen. Hvis hjelpefil er angitt, må også kontekst angis.

kontekst

Valgfritt. Numerisk uttrykk som er tilordnet til det riktige hjelpeemnet av forfatteren hjelp hjelp kontekst nummeret. Hvis kontekst er angitt, må også hjelpefil angis.


Kommentarer

Når både hjelpefil og kontekst er angitt, kan brukeren trykke F1 (Windows) eller HELP (Macintosh) for å vise hjelpeemnet tilsvarer kontekst. Noen vertsprogram, for eksempel Microsoft Office Excel 2007, også automatisk legge til en Hjelp -knapp i dialogboksen. Hvis brukeren klikker OK , eller trykker ENTER, InputBox -funksjonen returnerer det som står i tekstboksen. Hvis brukeren velger Avbryt, returnerer funksjonen en tom streng ("").

Obs!: Hvis du vil angi mer enn det første navngitte argumentet, må du bruke InputBox i en uttrykk. Hvis du vil utelate noen plasseringsargumenter, må du ta med tilsvarende kommaskilletegnet.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet viser forskjellige måter å bruke InputBox -funksjonen til å be brukeren om å angi en verdi. Hvis x og y plasseringene utelates, midtstilles dialogboksen automatisk for de respektive aksene. Variabelt MyValue inneholder verdien som er angitt av brukeren hvis brukeren klikker OK eller trykker du ENTER. Hvis brukeren velger Avbryt, returneres en tom streng.

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×