Innstillinger for viderekobling for Enterprise Voice

Denne delen beskriver innstillingene for viderekobling som er tilgjengelige med Unified Communications Enterprise Voice.

Obs!:  Viderekoblings- og talemeldingsfunksjoner er bare tilgjengelige hvis organisasjonen er konfigurert til å støtte dem. Hvis du ikke er sikker på hvilke Office Communicator 2007-funksjoner som er aktiverte, kontakter du systemansvarlig.

Du kan konfigurere viderekobling av anrop i Communicator 2007 ved å bruke dialogboksen Innstillinger for viderekobling.

Slik åpner du dialogboksen Innstillinger for viderekobling

 • Klikk knappen Viderekobling og klikk deretter Innstillinger for viderekobling øverst i høyre hjørne av hovedvinduet i Office Communicator.

Følgende funksjoner for viderekobling er tilgjengelige i Enterprise Voice:

Bare bruk disse innstillingene i arbeidstiden som er angitt i Outlook

Merk av for Bare bruk disse innstillingene i arbeidstiden som er angitt i Outlook for å bruke innstillinger for viderekobling i arbeidstiden som er angitt i arbeidskalenderen i Outlook. Før du merker av for dette alternativet må du kontrollere arbeidskalenderen din i Outlook. Dette alternativet kan være spesielt nyttig for eksempel hvis du vil motta anrop hjemme i arbeidstiden, men du ikke vil bli forstyrret av jobbtelefoner hjemme etter arbeidstid.

Slik viser og konfigurerer du arbeidskalenderen i Outlook

 1. Åpne Office Outlook-vinduet, klikk Verktøy, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Kalenderalternativer i delen Kalender under kategorien Innstillinger.

 3. Konfigurer dagene og klokkeslettene i arbeidsuken, under Arbeidsuken, og klikk deretter OK.

Ikke viderekoble anrop

 • Velg Ikke viderekoble anrop for å deaktivere viderekobling og avbryte alternativet Ring dette nummeret samtidig.

  Obs!: Hvis du deaktiverer viderekobling av anrop, tilbakestilles også alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til til Talemelding.

Viderekoble anrop til

Når du velger alternativet Viderekoble anrop til, deaktiveres alternativet Ring dette nummeret samtidig, og alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til blir utilgjengelig.

Slik konfigurerer du alternativer for viderekobling

 • Velg Viderekoble anrop til, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Talemelding for å viderekoble anrop til talemeldinger.

  • Klikk et nummer for å viderekoble anrop til det aktuelle nummeret. Tilgjengelige telefonnumre er basert på numrene som er konfigurert under kategorien Telefoner i dialogboksen Alternativer i Communicator, eller nye numre du har angitt tidligere under Innstillinger for viderekobling.

  • Klikk Nytt nummer, og klikk deretter Konfigurer til høyre for rullegardinlisten. Angi et telefonnummer i boksen Telefonnummer, og klikk deretter OK. Hvis du vil se retningslinjer for formater når nye numre angis, se Redigere telefonnummer.

  • Klikk Kontakt, Konfigurer til høyre for rullegardinlisten, og velg deretter en kontakt fra kontaktlisten eller skriv inn personens navn eller e-postadresse i søkeboksen. Hvis du har angitt en kontakt tidligere, vises navnet til den aktuelle kontakten i rullegardinlisten Viderekoble anrop til.

Ring dette nummeret samtidig

Når du velger alternativet Ring dette nummeret samtidig, blir alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til også tilgjengelig. Du kan bruke alternativet Ring dette nummeret samtidig samtidig med alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til for først å ringe arbeidsnummeret ditt og et annet nummer, og hvis anropet ikke besvares, omdirigeres anropet til talemeldinger, et annet nummer eller en annen kontakt. Du kan altså bruke alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til til å ringe et annet nummer hvis ingen av de andre oppringte numrene blir besvart.

Slik angir du alternativer for Ring dette nummeret samtidig

 • Klikk Ring dette nummeret samtidig, og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg et eksisterende nummer fra rullegardinlisten.

  • Klikk Nytt nummer, angi et nytt nummer i boksen Telefonnummer, og klikk deretter OK. Hvis du vil se retningslinjer for formater når nye numre angis, se Redigere telefonnummer.

Når du velger alternativet Ring dette nummeret samtidig, kan du også angi innstillinger for alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til. Hvis for eksempel standard arbeidsnummeret ditt og det andre nummeret ikke besvares i løpet av det angitte tidsintervallet, kan du omdirigere anropet til talemeldinger, et annet nummer eller en annen kontakt.

Omdiriger ubesvarte anrop til

Du kan bruke alternativet Omdiriger ubesvarte anrop til til å omdirigere et anrop når det ikke blir besvart fra det primære arbeidsnummeret eller det alternativet nummeret som er angitt i alternativet Ring dette nummeret samtidig.

Slik angir du alternativer for Omdiriger ubesvarte anrop til

 • Klikk Omdiriger ubesvarte anrop til, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk Talemelding for å omdirigere ubesvarte anrop til talemeldinger.

  • Klikk et eksisterende nummer i rullegardinlisten. Tilgjengelige numre er basert på telefonnumre som er konfigurert under kategorien Telefoner i dialogboksen Alternativer, eller nye numre som er angitt som en del av konfigurasjonen av Innstillinger for viderekobling.

  • Klikk Nytt nummer, og klikk deretter Konfigurer til høyre for rullegardinlisten. Angi et telefonnummer i boksen Telefonnummer, og klikk deretter OK.

  • Klikk Kontakt, Konfigurer til høyre for rullegardinlisten, og velg deretter en kontakt fra kontaktlisten eller skriv inn personens navn eller e-postadresse i søkeboksen.

Ring i dette antallet sekunder før omadressering

Bruk alternativet Ring i dette antallet sekunder før omadressering til å angi hvor lang tid som skal gå før et ubesvart anrop omdirigeres til talemeldinger, et annet nummer eller en annen kontakt.

Slik angir du tidsintervallet for Ring i dette antallet sekunder før omadressering

 • Klikk pil opp eller pil ned i boksen Ring i dette antallet sekunder før omadressering for å øke eller redusere intervallet. Minimumsintervallet er fem sekunder. Maksimumsintervallet er 59 sekunder.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×