Innholdsredigering, webdel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke nettdelen for innholdsredigering til å legge til formatert tekst, tabeller, hyperkoblinger og bilder på en nettdelside.

Viktig!: 

 • Nettdelen for innholdsredigering er beregnet for å legge til HTML-innhold på en nettdelside, for eksempel hyperkoblinger. Denne nettdelen er imidlertid ikke utformet for å koble til et nettsted. Hvis du må koble en nettdel til et nettsted, bør du vurdere å bruke nettdelen for sidevisning.

 • Nettdelen for innholdsredigering godtar ikke HTML-SKJEMA-elementet. Hvis du må legge til en nettdel som bruker SKJEMA-elementet, bør du vurdere å bruke nettdelen for sidevisning eller skjemanettdelen.

 • Når du aktiverer funksjonen flere Language User Interface (MUI) i SharePoint, viser webdelen for innholdsredigering innhold på det valgte alternative språket. Endringer i innhold som er gjort i et alternativt språk, men ikke gjenspeiles i standardspråk.

 • Når alternative språk er aktivert, kan du se etter alle brukere som har lesetillatelse før innsjekking c Forkast endringer lagres i kassen. Du kan eventuelt kan publiseringsområder brukes til å støtte versjonen innhold.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke nettdelen for innholdsredigering på

Legge til innhold i nettdelen for innholdsredigering

Kombinere redigert og koblet innhold

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for innholdsredigering

Vanlige egenskaper for nettdeler

Måter du kan bruke nettdelen for innholdsredigering på

Du kan bruke nettdelen for innholdsredigering til å legge til følgende:

 • Et innledende, formatert avsnitt på en side.

 • En tabell med instruksjoner som skal forklare et diagram på en side, dataene som brukes i diagrammet, og hvordan diagrammet ble opprettet.

 • Et sett med hyperkoblinger til mer informasjon.

Til toppen av siden

Legge til innhold i nettdelen for innholdsredigering

Det er tre måter du kan legge til innhold i nettdelen for innholdsredigering på:

 • Redigeringsprogram for rik tekst    Du kan bruke redigeringsprogrammet for rik tekst til å skrive inn formatert innhold automatisk uten å måtte ha forhåndskunnskap om HTML-syntaks. Klikk knappene på standardverktøylinjen eller formateringsverktøylinjen øverst i vinduet hvis du vil legge til og formatere innhold. Klikk Hjelpstandardverktøylinjen hvis du vil vise et sammendrag av hva du kan utføre, og tilhørende knapper.

 • Kilderedigering    Du kan bruke kilderedigering til å angi eller endre HTML-kildekode. Kilderedigering er et vanlig tekstredigeringsprogram som er beregnet for brukere som kjenner til HTML-syntaks.

 • Kobling til innhold    I stedet for å redigere innhold kan du lage en kobling til eksisterende innhold ved å angi en hyperkobling til en tekstfil som inneholder HTML-kildekode. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene som du kan bruke, er disse:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med personvern, som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruke en absolutt nettadresse eller en relativ nettadresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

Obs!:  Hvis du angir en nettadresse i nettdelen for innholdsredigering som en relativ kobling, konverteres koblingen til en absolutt nettadresse når den lagres. Denne automatiske konverteringen kan være et problem hvis du distribuerer innhold fra et klargjøringsmiljø til produksjon, der absolutte nettadresser refererer til navnet på den opprinnelige serveren. For å løse problemet med automatisk konvertering må du redigere nettdelen for innholdsredigering på produksjonsserveren og oppdatere nettadressene manuelt.

Viktig!: Hvis den innhold egenskapen kobling til en fil som er plassert utenfor området og området ikke har aktivert anonym brukertilgang, kan du ikke tilgang til filen. Kontakt administratoren for hjelp.

Til toppen av siden

Kombinere redigert og koblet innhold

Du kan kombinere redigert og koblet innhold slik at det gir både primær og sekundær informasjon. Du kan for eksempel gi en feilmelding som sekundær informasjon i det redigerte innholdet i tilfelle det koblede innholdet eller primærinformasjonen ikke er tilgjengelig. Når du kombinerer både redigert og koblet innhold, brukes alltid det koblede innholdet først. Hvis det koblede innholdet ikke er tilgjengelig, brukes det redigerte innholdet.

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for nettdelen for innholdsredigering

De egendefinerte egenskapene for nettdelen for innholdsredigering vises nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Redigeringsprogram for rik tekst

Brukes til å skrive inn formatert tekst, tabeller, hyperkoblinger og bilder. Kunnskap om HTML-syntaks er ikke nødvendig.

Kilderedigering

Brukes til å skrive inn HTML-kildekode i et enkelt tekstredigeringsprogram. Kunnskap om HTML-syntaks er nødvendig.

Kobling til innhold

Brukes til å skrive inn en hyperkobling til en tekstfil som inneholder HTML-kildekode. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene som du kan bruke, er disse:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med personvern, som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan bruke en absolutt nettadresse eller en relativ nettadresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

Viktig!: Hvis den innhold egenskapen kobling til en fil som er plassert utenfor området og området ikke har aktivert anonym brukertilgang, kan du ikke tilgang til filen. Kontakt administratoren for hjelp.

Til toppen av siden

Vanlige egenskaper for nettdeler

Alle nettdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt nettdel, kan en nettdelutvikler ha valgt ikke å vise en eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført i delene Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan deaktivere eller skjule nettdelegenskapene.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på nettdelen som vises på nettdelens tittellinje.

Høyde

Angir høyden på nettdelen.

Bredde

Angir bredden på nettdelen.

Kromstatus

Angir om hele nettdelen vises på siden når en bruker åpner nettdelsiden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele nettdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for nettdelrammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en nettdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen nettdel via en nettdeltilkobling, men ikke ønsker å vise nettdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i nettdelinnholdet. Eksempel: Arabisk skrives fra høyre til venstre, mens engelsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer nettdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen til nettdelen i en sone når sonen inneholder mer enn én nettdel.

Hvis du vil angi rekkefølgen, skriver du inn et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis nettdeler i sonen er organisert ovenfra og ned, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises øverst i sonen. Hvis nettdeler i sonen er organisert fra venstre til høyre, betyr en verdi på 1 at nettdelen vises til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om nettdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om nettdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om nettdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat tilkoblinger

Angir om nettdelen kan kobles sammen med andre nettdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for nettdel kan endres i en personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne nettdelen. Avhengig av konfigurasjonen kan denne innstillingen være utilgjengelig.

Nettadresse for tittel

Angir nettadressen for en fil som inneholder mer informasjon om nettdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker nettdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

Nettadresse til hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om nettdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Nettdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en nettdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

Nettadresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som nettdelikonet i nettdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Nettadresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for nettdel. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere nettdelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×