Innføring i Word Starter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Word Starter 2010 er et tekstbehandlingsprogram som er utformet for hverdagslige oppgaver som brevskriving, oppdatering av CVen og opprettelse av nyhetsbrev. Word Starter er en del av Microsoft Office Starter 2010, og leveres forhåndsinstallert på datamaskinen.

Word Starter 2010 er svært like Microsoft Word 2010 i utseende, men det støtter ikke avanserte funksjoner i den fullstendige versjonen av Word. Hvis du finner du ønsker flere funksjoner, kan du oppgradere til Word 2010 direkte fra Word Starter 2010. Bare klikk Kjøp i kategorien Hjem på båndet.

Hva du vil gjøre?

Åpne Word Starter og ta en titt

Opprette et nytt dokument

Lagre et dokument

Skrive og formatere tekst

Justere sidemarger

Sette inn et bilde eller utklipp

Sette inn en tabell

Kontrollere stavemåten

Skriv ut

Dele ved å bruke e-post eller Internett

Åpne Word Starter, og ta en titt

Åpne Word Starter med startknappen i Windows.

 1. Klikk Start-knappen Startknapp . Hvis Word Starter ikke er inkludert mellom listen over programmer du ser, klikk Alle programmer, og klikk deretter Microsoft Office Starter.

 2. Klikk Microsoft Word Starter 2010.

  Oppstartsskjermbildet for Word Starter vises, og det vises et tomt dokumentet.

Word Starter

1. Når du klikker kategorien Fil, åpens Backstage-visningen for dokumentet der du kan åpne og lagre filer, få informasjon om gjeldende dokument og utføre andre oppgaver som ikke har å gjøre med innholdet i dokumentet. Du kan for eksempel skrive ut dokumentet eller sende det på e-post.

2. Hver kategori på båndet inneholder kommandoer gruppert etter oppgave. Når du skriver inn og formaterer tekst, vil du trolig tilbringe mesteparten av tiden i kategorien Hjem. Bruk kategorien Sett inn til å legge til tabeller, utklipp, bilder eller annen grafikk i dokumentet. Bruk kategorien Sideoppsett til å justere marger og oppsett spesielt for utskrift. Bruk kategorien Masseutsendelser til å uforme konvolutter og etiketter og opprette masseutsendelser (utskriftsfletting).

3. Ruten langs siden i Word Starter-vinduet inneholder koblinger til Hjelp og snarveier til maler og utklipp, noe som gjør det raskt og enkelt å opprette profesjonelle dokumenter. Ruten inneholder også reklame og en kobling for å kjøpe fullversjonen av Office.

Opprette et nytt dokument

Når du oppretter et dokument i Microsoft Word Starter 2010, kan du starte fra bunnen av, eller du kan starte fra en mal, der noe av arbeidet allerede er gjort for deg.

 1. Klikk Fil, og klikk deretter Ny.

  Ny

 2. Hvis du vil starte med blanke ark, dobbeltklikker du Tomt dokument.

  Tomt dokument

  Hvis du vil begynne med en bestemt type dokument, velger du en av malene som er tilgjengelige fra Office.com.

  Maler

 3. Det tomme dokumentet eller malen åpnes i Word Starter, og du kan legge til innhold.

Lagre et dokument

Når du avbryter eller avslutter arbeidet, må du lagre dokumentet. Hvis du ikke gjør det, mister du jobben du har gjort. Når du lagrer dokumentet, lagres det som en fil på datamaskinen, der du senere kan åpne dokumentet for å endre det eller skrive det ut.

 1. Klikk Lagre Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang.

  (Hurtigtast: Trykk CTRL+S.)

  Hvis dokumentet allerede er lagret som en fil, lagres eventuelle endringer du har gjort, umiddelbart i dokumentet, og du kan fortsette arbeidet.

 2. Hvis det er et nytt dokument som du ikke har lagret før, skriver du inn et navn for dokumentet.

 3. Klikk Lagre.

Skrive inn og formatere tekst

Om du starter dokumentet fra en tom side eller en mal, kan du legge til eget innhold ved å skrive inn tekst og formatere den. Du kan bruke formatering på hele avsnitt eller på bestemte ord eller uttrykk slik at de skiller seg ut.

 1. Skriv inn teksten.

  Plasseringen og skriften for teksten avhenger av innstillingene i malen du bruker. Selv et tomt dokument har innstillinger for hvordan teksten skal se ut.

  I Word Starter har tomme dokumenter som standard skriften Calibri med punktstørrelse 11. Avsnittene er venstrejusterte, og det er en tom linje mellom avsnittene.

 2. Hvis du vil gjøre dokumentet enklere og raskere å lese, kan du legge til overskrifter som viser hvor du skifter tema.

  Skriv inn overskriften, og trykk ENTER.

 3. Klikk hvor som helst i overskriften du akkurat skrev inn, og pek deretter på (men ikke klikk) Overskrift 1 i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

 4. Det vises en forhåndsvisning av hvordan overskriften vil se ut hvis du klikker Overskrift 1.

  Overskriftsstil

 5. Klikk Mer-pilen ved siden av stilgalleriet, og pek på de forskjellige stilene.

  Flere stiler

  Legg merke til som stilene som heter Overskrift, Tittel, Undertittel, Sitat, Sterkt sitat og Listeavsnitt påvirker hele avsnittet, mens de andre stilene påvirker bare ordet der markøren er plassert.

  Stiler er forhåndsdefinerte formater som er utformet for å fungere sammen for å gi dokumentet et flott utseende.

 6. Klikk for å bruke en stil du liker.

Hvis du vil supplere formateringen du kan gjøre ved hjelp av stilene i galleriet, merker du teksten du vil formatere, og deretter velger du en kommando i Skrift-gruppen i kategorien Hjem.

Skrift-gruppen

Her har du mange valg, blant annet:

 • Fet

 • Kursiv

 • Understreking

 • Gjennomstreking

 • Senket skrift

 • Hevet skrift

 • Farge

 • Størrelse

Justere sidemargene

Når du justerer margene på siden, får du større eller mindre avstand mellom innholdet i dokumentet og sidekantene. I Word Starter er margene som standard angitt som 2,5 cm. Smalere marger gir plass til mer innhold på siden enn bredere marger, men tomme områder gjør dokumentet mer behagelig å lese.

Du bestemmer selv om du vil bruke standard marginnstillinger, eller om en annen innstilling gir dokumentet det utseendet du vil ha.

 1. Klikk Marger i kategorien Sideoppsett.

  Marger

 2. Klikk en av de forhåndsinnstilte konfigurasjonene, eller klikk Egendefinerte marger og angi ønskede mål i boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre for å opprette din egen konfigurasjon.

  Obs!: 

  • Du kan bruke liggende papirretning i stedet for stående, for eksempel hvis dokumentet innholder en bred tabell. Hvis du vil ha liggende papirretning, klikker du Retning og deretter Liggende i Utskriftsformat i kategorien Sideoppsett.

   Retning

  • Den norske versjonen av Word Starter bruker som standard metriske enheter til å angi mål som for eksempel sidemarger. Hvis du heller vil bruke tommer eller typografiske enheter, klikker du kategorien Fil, Alternativer og Avansert, og deretter velger du enheten du vil bruke, i boksen Vis mål i under Visning.

Sette inn et bilde eller utklipp

Det er enkelt å sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen, i dokumentet. Office.com har dessuten en tjeneste som lar deg sette inn profesjonelt utformede utklipp og bilder i dokumentene.

Sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen

 1. Klikk der du vil sette inn bildet i dokumentet.

 2. Klikk Bilde under Illustrasjoner i kategorien Sett inn.

  Sett inn et bilde

 3. Finn bildet du vil sette inn. Du kan for eksempel ha en bildefil som ligger i Dokumenter.

 4. Dobbeltklikk bildet du vil sette inn.

Sette inn utklipp

 1. Klikk der du vil sette inn utklippet i dokumentet.

 2. Klikk Utklipp-ruten i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn.

  Sette inn utklipp

 3. Skriv inn et ord eller uttrykk som beskriver utklippet du vil bruke, i oppgaveruten Utklipp i tekstboksen Søk etter.

 4. Klikk Søk, og klikk deretter utklippet du vil sette inn i dokumentet, i listen med resultater.

  Når du søker etter utklipp og bilder på nettet, blir du omdirigert til Bing. Du er ansvarlig for å overholde opphavsretten. Lisensfilteret i Bing kan hjelpe deg med å velge hvilke bilder du kan bruke.

Tips!      Hvis du vil endre størrelsen på et bilde, merker du bildet du har satt inn i dokumentet. Du øker eller reduserer størrelsen i én eller flere retninger ved å dra et skaleringshåndtak bort fra eller inn mot midten.

Sette inn en tabell

Med tabeller kan du ordne innholdet i rader og kolonner. Det er en praktisk måte for å presentere informasjon som er kategorisert eller gruppert, for eksempel skjortestørrelsene til idrettslaget, pris og andre kriterier for varer på en handleliste, eller telefonnumre og e-postadresser i en kontaktliste.

 1. Klikk der du vil sette inn tabellen.

 2. Klikk Tabell i Tabeller-gruppen i kategorien Sett inn, og dra deretter for å merke antall rader og kolonner du vil ha.

  Sette inn tabell

 3. Skriv inn teksten i tabellen. Hvis du trenger flere rader, trykker du TAB når du kommer til slutten av den eksisterende tabellen.

Bruk tabellstilene i galleriet til å formatere tabellen og gi den et flott utseende.

 1. Klikk hvor som helst i tabellen, pek deretter på (men ikke klikk) de ulike tabellstilene i galleriet i Tabellverktøy i kategorien Utforming.

  Word Starter viser hvordan tabellen vil se ut når du klikker én av tabellstilene.

  Tabellstiler

 2. Hvis du vil deaktivere formatering av overskriftsrad, fjerner du merket for Overskriftsrad i gruppen Alternativer for tabellstil. Eksperimenter med å deaktivere de andre alternativene. Når du finner den tabellstilen du liker, klikker du den.

Stavekontrollere

Du kan raskt og enkelt unngå pinlige skrive- og stavefeil i dokumentet ved å bruke stavekontrollen.

Når du skriver, merkes stavefeil med en rød, bølgete understreking i Word Starter. Du kan rette disse ved å høyreklikke ordet og deretter velge riktig stavet ord (eller klikke Ignorer hvis du vil at Word Starter skal hoppe over ordet, eller klikke Legg til i ordliste hvis dette er en stavemåte du vil merke som riktig).

Grammatiske feil merkes med en grønn, bølget understreking. Du retter disse feilene på samme måte som du retter stavefeil (klikk forslaget til rettelse, eller klikk Ignorer en gang).

Word Starter merker kontekstavhengige stavefeil med en blå, bølgete understreking. Dette er ord som er stavet riktig, men som sannsynligvis ikke er det ordet du mener. På engelsk kan du for eksempel skrive "Let me no". Ordet "no" er riktig skrevet, men ordet du mente å skrive var "know". Høyreklikk ordet, og velg riktig stavemåte (eller klikk Ignorer for å hoppe over det).

Kontekstavhengig stavekontroll

Hvis du vil stavekontrollere hele dokumentet, klikker du Stavekontroll i kategorien Hjem.

(Hurtigtast: Trykk F7.)

Skrive ut

Før du skriver ut et dokument, kan det være lurt å forhåndsvise det for å være sikker på at det ser ut slik du vil. Når du forhåndsviser et dokument i Word Starter, åpnes det i Microsoft Office Backstage-visning. I denne visningen kan du endre alternativer for utskriftsformat før du skriver ut.

 1. Klikk fil, og klikk deretter Skriv ut.

  Hurtigtast. Du kan også trykke CTRL + P.

  Obs!: Dokumentet vises i svart-hvitt i forhåndsvisningsvinduet, uavhengig av om dokumentet inneholder farger, med mindre du bruker en fargeskriver.

 2. Hvis du vil forhåndsvise neste og forrige side, klikker du Neste side og Forrige side nederst i forhåndsvisningsvinduet.

 3. Klikk OK.

  Knappesymbol

Dele ved hjelp av e-post eller weben

Noen ganger vil du dele dokumentet med andre. Hvis du deler dokumentet med noen som også har Word, kan du sende dokumentet som et vedlegg i en e-postmelding. Mottakeren kan åpne dokumentet i Word for å arbeide med det.

Obs!     Du må ha et e-postprogram installert på datamaskinen, for eksempel Windows Mail, for å bruke kommandoer til å sende e-postvedlegg.

Hvis målet ditt er at mottakeren skal vise dokumentet heller enn å redigere det, kan du sende et øyeblikksbilde av dokumentet, som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klikk Lagre og send i kategorien Fil.

 2. Klikk Send via e-post

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sende dokumentet som en Word-fil, klikker du Send som vedlegg.

  • Hvis du vil sende dokumentet som et øyeblikksbilde, klikker du Send som PDF eller Send som XPS.

 4. Det åpnes en melding i e-postprogrammet med den angitte filtypen vedlagt. Skriv inn e-postmeldingen, og send den.

Et alternativ til å sende dokumentet er å lagre det i Windows Live OneDrive. På den måten har du én enkelt kopi av dokumentet som er tilgjengelig for andre. Du kan sende dem en kobling til dokumentet, der de kan vise det og til og med redigere det i nettleseren (hvis du gir dem tillatelse).

 1. Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Lagre og send.

 2. Klikk Lagre til web.

 3. Klikk Logg på, angi Windows Live ID og passord, og klikk OK.

  Hvis du bruker Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede en Windows Live ID. Hvis du ikke har en Windows Live ID, klikker du Registrer deg for å åpne en ny konto for å opprette en ny Windows Live ID.

 4. Velg en mappe i OneDrive, og klikk deretter Lagre som. Skriv inn et navn på filen, og klikk Lagre.

  Dokumentet er nå lagret på OneDrive. I OneDrive kan du gi andre tilgang til å vise og redigere innholdet i mappene. Når du vil dele et dokument, kan du sende en kobling til det i en e-post.

Hvis du vil ha mer informasjon om lagring av dokumenter i OneDrive, kan du se Lagre et dokument til OneDrive fra Office 2010

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×