Innføring i webleserkompatible skjemamaler

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du utformer en Microsoft Office InfoPath-skjemamal, kan du velge å opprette en skjemamal som kan åpnes eller fylles ut i InfoPath eller en webleser. Denne typen skjemamal kalles en webleserkompatibel skjemamal. Når du er ferdig med å utforme en webleserkompatibel skjemamal, bruker du publiseringsveiviseren til å publisere den til en server som kjører InfoPath Forms Services. Du må også aktivere den webleserkompatible skjemamalen for bruk i en webleser. I noen tilfeller kan du aktivere skjemamalen selv under publiseringen. I andre tilfeller, for eksempel når den webleserkompatible skjemamalen inneholder forvaltet kode, må en serverfarmadministrator utføre dette trinnet for deg.

I denne artikkelen

Hva er InfoPath Forms Services?

Oversikt over webleserkompatibilitet

Kompatibilitetsalternativer

Rene InfoPath-visninger

Oppgaveruten Utformingskontroll

Distribusjonsalternativer

Hva er InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services er en serverteknologi som gjør det mulig for deg å utforme webleserbaserte skjemaer i InfoPath, og deretter distribuere disse skjemaene på interne eller eksterne webområder. Brukere trenger ikke å ha InfoPath installert på datamaskinen til å fylle ut et skjema, eller de kreves for å laste ned noe ekstra fra nettet. Alt de trenger, er en leser, for eksempel Windows Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla Firefox. Hvis brukerne har InfoPath installert på datamaskinen, kan de kan vise og fylle ut skjema i InfoPath i stedet for en leser.

InfoPath Forms Services-teknologi er tilgjengelig i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise-Klientadgangslisens og også, separat, i Microsoft Office Forms Server 2007.

Til toppen av siden

Oversikt over webleserkompatibilitet

Alle skjemamaler er kompatible med InfoPath, det vil si at brukerne kan åpne og redigere skjemaene i InfoPath, så sant de har installert InfoPath på datamaskinen.

Hvis du har tilgang til en server som kjører InfoPath Forms Services, kan du utforme én skjemamal som passer til to typer brukere: de som har installert InfoPath på datamaskinene sine, og de som ikke har det. I det siste tilfellet fyller brukerne ut skjemaer i en webleser, og ikke i InfoPath.

Hvis brukerne har installert InfoPath, kan de åpne skjemaet i InfoPath og få tilgang til alle funksjonene for utfylling av skjemaer.

Prosessen for utforming av en webleserkompatibel skjemamal inkluderer angivelse av en kompatibilitetsinnstilling (enten på forhånd, første gang du oppretter skjemamalen, eller senere) når du utformer skjemamalen. Når du har utformet en webleserkompatibel skjemamal, kan du teste den, publisere den og gjøre den webleseraktivert, slik at brukerne kan fylle den ut i en webleser.

Til toppen av siden

Kompatibilitetsalternativer

Du kan utforme én webleserkompatibel skjemamal som kjøres i en webleser, i InfoPath eller til og med på en mobil enhet. Denne tilnærmingsmetoden reduserer utviklingstiden og kostnadene og øker effektiviteten ved at du dekker behovet til forskjellige brukere med én skjemamal.

Du kan utforme en webleserkompatibel skjemamal ved å merke av for Aktiver bare funksjoner som er kompatible med webleser i dialogboksen Utform en skjemamal, som vises hver gang du oppretter en ny skjemamal. Dette angir at du vil at skjemamalen skal være kompatibel med en webleser, og at du har tenkt å publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services.

Kompatibilitetsinnstilling i dialogboksen Utform en skjemamal

Når du merker av for dette alternativet, blir kontroller eller funksjoner som ikke vil fungere i webleserkompatible skjemamaler, skjult eller deaktivert, slik at du ikke blir fristet til å bruke dem i skjemautformingen. På bildet nedenfor angir teksten i den gule boksen at kontroller som ikke støttes, ikke vises i oppgaveruten Kontroller.

Varsel om skjulte kontroller i oppgaveruten Kontroller

Hvis du raskt vil kontrollere gjeldende kompatibilitetsinnstilling for skjemamalen, ser du på teksten som vises nederst til høyre i InfoPath-vinduet.

Gjeldende kompatibilitetsinnstilling for skjemamal vises på statuslinjen

Hvis du klikker denne teksten, vises oppgaveruten Utformingskontroll, der du kan endre gjeldende kompatibilitetsinnstilling for skjemamalen. Hvis du for eksempel begynner å utforme en skjemamal og deretter bestemmer deg for at den skal være webleserkompatibel, kan du endre kompatibilitetsinnstillingen for skjemamalen ved å klikke koblingen Endre kompatibilitetsinnstillinger i oppgaveruten Utformingskontroll. På samme måte kan du klikke denne koblingen for å gjøre en webleserkompatibel skjemamal om til en ren InfoPath-skjemamal.

Til toppen av siden

Rene InfoPath-visninger

Hvis mange av brukerne vil ha InfoPath på datamaskinene sine, kan du bruke alle funksjonene som er tilgjengelige i InfoPath, inkludert noen som ikke er tilgjengelige i en webleser. I dette tilfellet kan du opprette to visninger av den webleserkompatible skjemamalen. Den ene visningen er for brukere som åpner skjemamalen i en webleser, og den andre visningen brukes utelukkende av brukere som har installert InfoPath på datamaskinen.

Denne rene InfoPath-visningen vil aldri vises i en webleser. Du kan derfor bruke InfoPath-funksjoner i denne visningen som du ikke kan bruke ellers, for eksempel brukerroller, overordnede kontroller eller detaljkontroller.

Tips!: Du kan også utforme en visning spesifikt for en liten skjerm og bruke kode til å bytte til denne visningen automatisk når en bruker åpner skjemaet på en mobil enhet.

Til toppen av siden

Oppgaveruten Utformingskontroll

Hvis du utformer en skjemamal og bestemmer deg for å endre kompatibilitetsinnstillingen slik at skjemamalen blir webleserkompatibel, er det mulig det kan føre til webleserkompatibilitetsproblemer. Kompatibilitetsproblemer forekommer når en skjemamal inneholder funksjoner som ikke støttes i webleserkompatible skjemamaler. Den raskeste måten å identifisere disse kompatibilitetsproblemene på, er ved hjelp av oppgaveruten Utformingskontroll.

Del av oppgaveruten Utformingskontroll

1. Teksten øverst i oppgaveruten angir at skjemamalen for øyeblikket er kompatible med både InfoPath og en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis du vil endre denne innstillingen, klikker du koblingen Endre kompatibilitetsinnstillinger.

2. Det vises feilmeldinger i oppgaveruten fordi den webleserkompatible skjemamalen inneholder kontroller som ikke støttes. Hvis du vil publisere den webleserkompatible skjemamalen, fjerner du disse kontrollene eller konverterer dem til kontroller som er webleserkompatible.

Hvis du merker av for Bekreft på server i oppgaveruten Utformingskontroll, kan du også vise feil og meldinger som genereres av en server som kjører InfoPath Forms Services, i tillegg til eventuelle feil og meldinger som blir funnet i InfoPath. Du kan for eksempel motta varsler om funksjoner i skjemamalen som kan ha negativ innvirkning på skjemaytelsen i webleseren. Godkjenningsfunksjonen er nyttig fordi du kan vise potensielle problemer under utforming av den webleserkompatible skjemamalen i stedet for etter at du har publisert den til serveren.

Obs!: Det er mulig å publisere en skjemamal som inneholder kompatibilitetsfeil. Hvis du gjør det, kan imidlertid ikke skjemamalen bli webleseraktivert av deg eller farmadministratoren.

Til toppen av siden

Distribusjonsalternativer

Alle webleseraktiverte skjemamaler må ligger på en server som kjører InfoPath Forms Services. Når du skal distribuere en webleseraktivert skjemamal, må du publisere en webleserkompatibel skjemamal ved hjelp av publiseringsveiviseren i InfoPath og aktivere den for bruk på weben.

Når du skal publisere en webleserkompatibel skjemamal, må du velge På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services i det første skjermbildet i publiseringsveiviseren.

Deler av publiseringsveiviseren

Det finnes to distribusjonsmodi for skjemamaler som ligger på en server som kjører InfoPath Forms Services: én for brukerskjemamaler, og én for administratorgodkjente skjemamaler. Delene nedenfor beskriver de to distribusjonsalternativene mer detaljert.

Brukerskjemamaler

Denne typen skjemamal kan aktiveres for bruk på weben av en skjemamalutformer.

Brukerskjemamaler kan inneholde skript eller forvaltet kode, kreve fullstendig klarering eller bruke en datatilkobling som håndteres av en administrator. I tillegg kan ikke brukerskjemamaler utformes for å være tilgjengelige i en mobil webleser.

Brukerskjemamaler kjøres under sikkerhetsnivået Domene, noe som betyr at skjemamalen er klarert av datamaskinene i samme domene som serveren, og at alle datatilkoblinger i skjemamalen kan få tilgang til data bare fra samme domene.

Du kan publisere brukerskjemamaler til et bibliotek eller som en innholdstype på en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis du vil publisere skjemamalen til et bibliotek, må du ha tillatelse til å opprette biblioteker og lister på området. Hvis du vil publisere skjemamalen som en innholdstype for område, må du ha tillatelse til å håndtere området.

Distribusjon av brukerskjemamaler er best for skjemamaler som ikke har forvaltet kode, og som har et begrenset distribusjonsomfang, for eksempel skjemamaler som er ment for bruk av ansatte i en enkelt avdeling.

Obs!: Hvis du vil distribuere en skjemamal, men ikke har tillatelse til å gjøre det, vil du se tekst i publiseringsveiviseren som ber deg kontakte en farmadministrator for å få hjelp. Før du ber en farmadministrator om å distribuere en skjemamal, må du publisere den til et sted administratoren har tilgang til. Anta for eksempel at du nettopp har fullført utformingen av en skjemamal som gjør at kunder kan håndtere forsikringspolisen sin på nettet. Ettersom skjemamalen inneholder datatilkoblinger som er håndtert av farmadministratoren, kan du ikke publisere skjemaet direkte til en server som kjører InfoPath Forms Services. I stedet publiserer du skjemamalen til et nettverkssted som administratoren har angitt, der den kan kontrolleres for kompatibilitet med utformingsstandardene organisasjonen bruker for skjemamaler. Som siste trinn kan du varsle administratoren om at skjemamalen er klar for vurdering.

Administratorgodkjente skjemamaler

Denne typen skjemamal kan bare aktiveres for bruk på weben av en farmadministrator.

Administratorgodkjente skjemamaler kan inneholde skript eller forvaltet kode, kreve fullstendig klarering eller bruke en datatilkobling som håndteres av en administrator. I tillegg kan de utformes for å være tilgjengelige i en mobil webleser.

Administratorgodkjente skjemamaler kan kjøres under sikkerhetsnivået Fullstendig klarering eller Domene.

Som regel kontrolleres og lastes skjemamalen opp av en farmadministrator, og deretter aktiveres den til et skjemamalbibliotek for én eller flere områdesamlinger. Aktivering er prosessen som brukes til å aktivere eller deaktivere funksjoner i en nettstedssamling, eller til å gjøre administratorgodkjente skjemamaler tilgjengelige for bruk. En farmadministrator må kontrollere og laste opp en administratorgodkjent skjemamal, men en administrator for områdesamlingen kan aktivere skjemamalen etter at den er lastet opp.

Distribusjon av administratorgodkjente skjemamaler er best for skjemamaler som må distribueres bredt for bruk av ansatte i mange avdelinger på tvers av en organisasjon.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×