Innføring i webleserkompatible skjemamaler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du utformer en Microsoft Office InfoPath-skjemamal, kan du velge å opprette en skjemamal som kan åpnes eller fylles ut i InfoPath eller en nettleser. Denne typen skjemamal kalles en webleserkompatibel skjemamal. Når du er ferdig med å utforme en webleserkompatibel skjemamal, kan du bruke publiseringsveiviseren til å publisere den på en server som kjører InfoPath Forms Services. Du må også aktivere webleserkompatible skjemamalen for bruk i en nettleser. I noen tilfeller kan du aktivere skjemamalen selv under publiseringsprosessen. I andre tilfeller, for eksempel når webleserkompatible skjemamalen inneholder forvaltet kode, må en administrator for serverfarm utføre dette trinnet for deg.

I denne artikkelen

Hva er InfoPath Forms Services?

Oversikt over webleserkompatibilitet

Alternativene for kompatibilitet

InfoPath-visninger

Oppgaveruten Utformingskontroll

Alternativer for distribusjon

Hva er InfoPath Forms Services ?

InfoPath Forms Services er en serverteknologi som gjør det mulig for deg å utforme webleserbaserte skjemaer i InfoPath, og deretter distribuere disse skjemaene på interne eller eksterne webområder. Brukere trenger ikke å ha InfoPath installert på datamaskinen til å fylle ut et skjema, eller de kreves for å laste ned noe ekstra fra nettet. Alt de trenger, er en leser, for eksempel Windows Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla Firefox. Hvis brukerne har InfoPath installert på datamaskinen, kan de kan vise og fylle ut skjema i InfoPath i stedet for en leser.

InfoPath Forms Services-teknologi er tilgjengelig i Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise-Klientadgangslisens og også, separat, i Microsoft Office Forms Server 2007.

Til toppen av siden

Oversikt over webleserkompatibilitet

Alle skjemamaler er kompatible med InfoPath – det vil si brukere kan åpne og redigere skjemaer i InfoPath, forutsatt at brukerne har InfoPath installert på datamaskinen.

Hvis du har tilgang til en server som kjører InfoPath Forms Services, kan du utformer en enkelt skjemamal som passer til to typer brukere – de som har InfoPath installert på datamaskinen, og de som ikke. I det siste tilfellet fylle brukere ut skjemaer i en nettleser, ikke i InfoPath.

Hvis brukerne har installert InfoPath, kan de åpne skjemaet i InfoPath og få tilgang til hele utvalget av funksjoner for å fylle ut skjemaer.

Prosessen for utforming av en webleserkompatibel skjemamal omfatter å angi en kompatibilitetsinnstilling, enten gang når du oppretter skjemamalen eller senere, når du utformer skjemamalen. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, kan du teste den, publisere den, og gjør det leseraktiverte slik at brukere kan fylle den ut i en nettleser.

Til toppen av siden

Alternativene for kompatibilitet

Du kan utforme én webleserkompatibel skjemamal som kjører i en nettleser, i InfoPath, eller til og med en mobil enhet. Denne metoden reduserer development tid og kostnad og øker effektiviteten ved at du kan få plass til forskjellige brukere med en enkelt skjemamal.

Når du skal utforme en webleserkompatibel skjemamal, kan du velge merket for Aktiver bare webleserkompatible funksjoner i dialogboksen Utform en skjemamal som vises hver gang du oppretter en ny skjemamal. Dette angir at du vil at skjemamalen til å være kompatibelt med en nettleser, og du har tenkt å publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services.

Kompatibilitetsinnstilling i dialogboksen Utform en skjemamal

Når du velger denne avmerkingsboksen, kontroller eller funksjoner som ikke fungerer i er webleserkompatible skjemamaler skjult eller deaktivert, slik at du ikke prøver å bruke dem under skjemautforming prosessen. På bildet nedenfor angir teksten i den gule boksen at kontroller som ikke støttes ikke vises i oppgaveruten Kontroller.

Varsel om skjulte kontroller i oppgaveruten Kontroller

Hvis du vil kontrollere gjeldende kompatibilitetsinnstilling for skjemamalen raskt, kan du se på teksten som vises i nedre høyre hjørne i InfoPath-vinduet.

Gjeldende kompatibilitetsinnstilling for skjemamal vises på statuslinjen

Hvis du klikker denne teksten, vises i oppgaveruten Utformingskontroll, der du kan endre gjeldende kompatibilitetsinnstilling for skjemamal. Hvis du for eksempel hvis du begynner å utforme en skjemamal og bestemmer deg for at du vil det skal være webleserkompatibel, kan du endre kompatibilitetsinnstilling for skjemamal ved å klikke koblingen Endre kompatibilitetsinnstillinger i Utformingskontroll oppgaveruten. På samme måte, kan du klikke denne koblingen for å gjøre en webleserkompatibel skjemamal til en Infopath-skjemamal.

Til toppen av siden

InfoPath-visninger

Hvis mange av brukerne skal ha InfoPath installert på datamaskinen, kan du vil bruke hele utvalget av funksjonene som er tilgjengelige i InfoPath, inkludert noen som ikke er tilgjengelige i en nettleser. I dette tilfellet kan du opprette to visninger av en webleserkompatibel skjemamal. Én visning blir for brukere som åpner skjemamalen i en nettleser. Den andre visningen vil bli brukt av brukere som har InfoPath installert på datamaskinen.

Vises aldri denne ren InfoPath-visning i en nettleser. Dermed kan du bruke InfoPath-funksjoner i denne visningen som du ville hvis ikke kunne bruke, for eksempel brukerroller eller overordnet/detaljert kontroller.

Tips!: Du kan også utforme en visning spesifikt for en liten skjerm og bruke kode til å bytte til denne visningen automatisk når en bruker åpner skjemaet på en mobil enhet.

Til toppen av siden

Oppgaveruten Utformingskontroll

Hvis du utformer en skjemamal, og du bestemmer deg for å endre kompatibilitetsinnstillingen slik at de blir webleserkompatibel, er det mulig at webleserkompatibilitet problemer kan føre til. Kompatibilitetsproblemer forekommer når en skjemamal inneholder funksjoner som ikke støttes i webleserkompatible skjemamaler. Den raskeste måten å identifisere disse kompatibilitetsproblemene er ved hjelp av oppgaveruten Utformingskontroll.

Del av oppgaveruten Utformingskontroll

1. på teksten øverst i oppgaveruten angir at skjemamalen er ikke kompatibel med både InfoPath og en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis du vil endre denne innstillingen, klikker du koblingen Endre kompatibilitetsinnstillinger.

2. feil vises i oppgaveruten fordi webleserkompatible skjemamalen inneholder kontroller som ikke støttes. Hvis du vil publisere webleserkompatibel skjemamal, kan du fjerne disse kontrollene eller konvertere dem til kontroller som er webleserkompatible.

Hvis du velger avmerkingsboksen Bekreft på server i oppgaveruten Utformingskontroll, kan du også vise feil og meldinger som genereres av en server som kjører InfoPath Forms Services, i tillegg til eventuelle feil og meldinger som InfoPath registrerer. Du kan for eksempel få varsler om funksjoner i skjemamalen som kan ha negativ innvirkning ytelsen i nettleseren. Bekreftelse-funksjonen er nyttig fordi du kan vise potensielle problemer når du utformer en webleserkompatibel skjemamal i stedet for etter at du har publisert den til serveren.

Obs!: Det er mulig å publisere en skjemamal som inneholder kompatibilitetsfeil. Hvis du gjør dette, kan ikke skjemamalen være leseraktiverte, av deg eller farmadministratoren.

Til toppen av siden

Alternativer for distribusjon

Alle leseraktiverte skjemamaler må ligge på en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis du vil distribuere en leseraktivert skjemamal, må du publisere en webleserkompatibel skjemamal ved hjelp av publiseringsveiviseren i InfoPath, og Aktiver den for bruk på weben.

Hvis du vil publisere en webleserkompatibel skjemamal, må du velge alternativet til et SharePoint server med eller uten InfoPath Forms Services i det første skjermbildet i veiviseren for publisering.

Deler av publiseringsveiviseren

Det finnes to distribusjonsmodi for skjemamaler som ligger på en server som kjører InfoPath Forms Services: én for brukerskjemamaler og én for administratorgodkjent skjemamaler. Avsnittene nedenfor beskriver to distribusjonsalternativer nærmere.

Brukerskjemamaler

Denne typen skjemamal kan aktiveres for bruk på weben av en mal skjemautformeren.

Brukerskjemamaler kan ikke inneholde skript eller forvaltet kode, krever fullstendig klarering eller bruke en datatilkobling som styres av en administrator. I tillegg kan brukerskjemamaler utformet ikke skal være tilgjengelige i en mobil nettleser.

Brukerskjemamaler kjøres under sikkerhetsnivået domeneklarering, som betyr at skjemamalen er klarert av datamaskiner i det samme domenet som serveren, og at alle datatilkoblinger i skjemamalen, kan få tilgang til data fra det samme domenet.

Du kan publisere brukerskjemamaler til et bibliotek eller som en innholdstype på en server som kjører InfoPath Forms Services. Hvis du vil publisere skjemamalen til et bibliotek, må du tillatelse til å opprette biblioteker og lister på området. Hvis du vil publisere skjemamalen som en innholdstype for område, trenger du tillatelse til å administrere området.

Distribuere brukerskjemamaler som passer best for skjemamaler som ikke har forvaltet kode, og som har begrenset omfang for distribusjon, for eksempel de som er ment å brukes av ansatte i én enkelt avdeling.

Obs!: Hvis du vil distribuere en skjemamal, men har ikke tillatelse til å gjøre dette, ser du tekst i publiseringsveiviseren som ber deg kontakte en farmadministrator for å få hjelp. Før du ber en farmadministrator om å distribuere en skjemamal, må du publisere den til et sted der administratoren har tilgang til den. Anta for eksempel du nettopp har fullført utformingen av en skjemamal som lar kundene behandle policyen forsikring på Internett. Fordi skjemamalen inneholder datatilkoblinger som administreres av farmadministratoren, kan du ikke publisere skjemaet direkte til en server som kjører InfoPath Forms Services. I stedet kan publisere du skjemamalen på en nettverksplassering som angis av administratoren, der det kan kontrolleres for samsvar med utformingsstandardene organisasjonen din bruker for skjemamaler. Som et siste trinn, kan du varsle administratoren at skjemamalen er klar for gjennomgang.

Administratorgodkjent skjemamaler

Denne typen skjemamal kan aktiveres for bruk på weben bare av en farmadministrator.

Administratorgodkjent skjemamaler kan inneholde skript eller forvaltet kode, krever fullstendig klarering eller bruke en datatilkobling som styres av en administrator. I tillegg kan de utformet skal være tilgjengelige i en mobil nettleser.

Administratorgodkjent skjemamaler kan kjøres under sikkerhetsnivået Fullstendig klarering eller domene.

Skjemamalen regel kontrolleres og lastes opp av en farmadministrator, og deretter aktiveres til et skjemabibliotek for mal for én eller flere områdesamlinger. Aktivering er prosessen som brukes til å aktivere eller deaktivere funksjoner i en nettstedssamling eller gjøre administratorgodkjent skjemamaler som er tilgjengelig for bruk. En farmadministrator må kontrollere og laste opp en administratorgodkjent skjemamal, men en administrator for områdesamling kan aktivere skjemamalen etter at den er lastet opp.

Distribusjon av administratorgodkjent skjemamaler som passer best for skjemamaler som skal distribueres bredt for bruk av ansatte i mange avdelinger i hele organisasjonen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×