Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen er ment for eiere av websider og administratorer. Her finner du en oversikt over webdeler og webdel-sider, og du får vite hvordan du kan tilpasse en side ved å legge til, endre eller slette webdeler.

Obs!: Denne artikkelen gjelder for SharePoint Server 2007 og Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du bruker SharePoint Online, kan du se Bruke webdeler på moderne sider.

I denne artikkelen

Oversikt over nettdeler og nettdelsider

Typer nettdeler

Bruk nettdeler og nettdelsider

Støtte for nettdelsider i nettlesere

Oversikt over nettdeler og nettdelsider

En nettdel er en modulær informasjonsenhet som utgjør den grunnleggende byggeblokken av en nettdelside. Du kan legge nettdeler til nettdelsoner på en nettdelside og deretter tilpasse individuelle nettdeler for å skape en unik side for brukerne.

I følgende eksempel bruker vi bildenettdelen for å beskrive de grunnleggende egenskapene til en nettdel.

Eksempel på bildewebdel

1. Tittellinjen for webdel inneholder overskriften til webdelen.

2. Webdel-menyen inneholder funksjoner som du kan bruke til å minimere eller lukke webdelen, redigere webdelen eller få hjelp til en bestemt webdel. Når siden er i redigeringsmodus, kan du også bruke denne menyen til å slette webdelen eller koble den til andre webdeler avhengig av hvilken type webdel du bruker.

3. Hoveddelen av webdelen består av innholdet som du angav for typen webdel som brukes. I dette eksemplet er webdelen en bildewebdel som viser et bilde.

En webdel-side er en spesiell type webside der du kan bruke webdeler til å konsolidere data, for eksempel lister og tabeller, og webinnhold, for eksempel tekst og bilder, til en dynamisk informasjonsportal som er bygget rundt en felles oppgave eller spesiell interesse.

Hjemmesiden til området er et eksempel på en webdel-side. Når du skal opprette et nytt område eller område for arbeidsområde, oppretter du en webdel-side. Du kan også opprette en webdel-side ved å velge en av de tilgjengelige områdemalene, eller du kan bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, til å opprette en webdel-side fra bunnen av.

Du kan bruke en webdel-side til å presentere et utvalg strukturert og ustrukturert informasjon på en ryddig, nyttig og praktisk måte. Webdel-sider inneholder ofte flere webdeler som er koblet, slik at du kan vise data og innhold dynamisk for å se resultatene du ønsker.

Du kan for eksempel opprette en webdel-side som kalles kundeordre, som du ofte bruker til å vise viktig informasjon. Du får en telefon fra en kunde som har et spørsmål om en ordre. Kunden husker ikke ordre-ID-nummeret, men husker datoen da ordren ble levert. Du kan bruke en webdel-side til å gjøre følgende:

Webdel-side for kundeordre med flere webdeler

1. Søke etter en ordre etter ordre-ID-nummer eller, som i dette tilfellet, ordredato.

2. Vise alle ordrer etter dato.

3. Velge riktig ordre basert på kundens navn og søke etter ordredetaljene i tillegg til kundedetaljene.

4. Velge et linjeelement i ordren (i dette tilfellet lampen) og vise et bilde av produktet for å bekrefte kundens spørsmål.

5. Søke etter de siste forretningsnyhetene som er relevante for kundens ordre.

Egenskaper for webdel

Hver webdel deler et sett med felles egenskaper (også kalt egenskaper for grunnklasse) som er organisert i deler i verktøyruten, og som kontrollerer webdelens utseende (for eksempel tittel, høyde og bredde), oppsett (for eksempel rekkefølge av webdeler i sonen og retning på innholdet) og avanserte karakteristikker (for eksempel bildeikon og beskrivelse).

Mange webdeler har også egendefinerte egenskaper som er unike for webdelen. Disse vises vanligvis over eller under de felles webdel-egenskapene i verktøyruten. Bildewebdelen har for eksempel ekstra egendefinerte egenskaper, inkludert kobling til bilde, vannrett og loddrett justering og bakgrunnsfarge.

Obs!: Avhengig av hvordan webdelen ble opprettet, kan en egendefinert egenskap for webdel vises i en standard Diverse-del under fellesegenskapene i verktøyruten.

Webdel- visninger

Du kan tilpasse en webdel i en av disse to visningene:

 • Delt visning    Du kan legge til en webdel på en webdel-side og deretter redigere webdel-siden i en delt visning. Delte webdeler er tilgjengelige for alle brukere av en webdel-side som har nødvendig tillatelse.

 • Personlige visning    Du kan legge til en delt webdel i din egen personlige visning og deretter redigere visningen av webdelen. Det du endrer i en webdel mens du er i en personlig visning, er tilgjengelig bare for deg. Andre brukere som ikke har endret i en personlig visning, fortsetter å se den delte visningen av webdelen.

Visningen av webdelen som du arbeider med, kan være viktig på grunn av følgende:

 • Du har kanskje bare tillatelse til å redigere noen webdeler på bestemte webdel-sider, men ikke på andre webdel-sider.

 • Du kan kanskje koble til bestemte webdeler på en webdel-side, men ikke til andre webdeler på den samme webdel-siden.

Webdeler og webdel-forbindelser

En tilleggsfunksjon for webdeler er muligheten til enkelt å koble dem ved å sende data mellom dem og synkronisere virkemåten. Ved å koble webdeler kan du behandle data på dynamiske og interessante måter. I mange produkter og teknologier er det ikke enkelt å koble datasett fra ulike datakilder, og ofte kreves det programmeringskunnskaper. Med webdeler er det imidlertid like lett å opprette datatilkoblinger som å bruke menykommandoer. Ved å koble webdeler kan du for eksempel presentere data fra to webdeler i alternative visninger, utføre relaterte beregninger mellom to webdeler og filtrere en webdel ved å bruke verdier fra en annen webdel – på én enkelt webside.

Webdel-soner og tilhørende egenskaper

Webdel-soner er beholdere av webdeler som brukes til å gruppere og ordne webdeler på en webdel-side. Webdel-soner har også et sett med egenskaper som har to formål. Du kan bruke ett delsett med egenskaper til å ordne oppsettet og formatet til webdelene på webdel-siden. Du kan bruke et annet delsett med egenskaper til å angi et ekstra nivå med beskyttelse mot redigering (eller "sperring") av webdelene i sonen.

Alle egenskapene for webdel-sone har standardinnstillinger eller -virkemåter. Etter hvert som du legger til webdeler på webdel-siden, angis noen av disse egenskapsverdiene automatisk. Disse egenskapsverdiene ikke er beregnet for redigering i webleseren, men du kan redigere dem ved å bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Office SharePoint Designer 2007.

Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene til nettdelsonene, kan du se SDK for Windows SharePoint Services 3.0, som er tilgjengelig fra nettstedet om generell utvikling for SharePoint.

Til toppen av siden

Typer nettdeler

Windows SharePoint Services har flere nettdeler som er klare til bruk med nettstedet ditt. Du kan bruke disse innebygde nettdelene og tilpasse dem etter behov eller opprette nye nettdeler og laste dem opp for bruk på hele nettstedet.

Standardnettdeler

Følgende nettdeler er inkludert som standard på ethvert nettsted, og kan tilpasses etter gruppens behov. Mange av disse nettdelene kan også kobles til hverandre for å opprette en rekke unike løsninger:

 • Nettdel for innholdsredigering     Du kan bruke nettdelen for innholdsredigering til å legge til formatert tekst, tabeller, hyperkoblinger og bilder på en nettdelside.

 • Skjemanettdel     Du kan bruke skjemanettdelen til å koble til og filtrere en kolonne med data i en annen nettdel. Begge nettdelene må kjøres på samme server.

 • Bildenettdel     Du kan bruke bildenettdelen til å legge til et bilde eller grafikk på en nettdelside. Du kan bestemme den loddrette justeringen, vannrette justeringen og bakgrunnsfargen til bildet i bildenettdelen ved å redigere de tilpassede egenskapene i en delt visning, slik at du lettere kan koordinere bildet med andre nettdeler på siden.

 • Nettdel for listevisning    Du kan bruke nettdelen for listevisning til å vise og redigere liste- eller bibliotekdata på nettstedet og koble til andre nettdeler, inkludert andre nettdeler for listevisning. Lister er informasjon som du deler med gruppemedlemmer, og som ofte vises i tabellformat. Listevisninger viser denne informasjonen på forskjellige måter til ulike formål, for eksempel ved filtrering, sortering eller valg av bestemte kolonner.

  Obs!: Det finnes ingen nettdel som kalles Listevisning. Når du oppretter en liste på nettstedet, opprettes automatisk en nettdel for listevisning med samme navn som listen. Hvis du for eksempel oppretter en liste kalt Båter, blir en nettdel kalt Båter tilgjengelig i galleriet for nettstedsnavn. Nettdelen viser automatisk dataene i listen du opprettet.

 • Nettdel for sidevisning     Du kan bruke nettdelen for sidevisning til å vise en nettside, en fil eller en mappe på en nettdelside. Du angir en hyperkobling, en filbane eller et mappenavn for å lage en kobling til innholdet.

 • Nettdel for nettstedsbrukere    Du kan bruke nettdelen for nettstedsbrukere til å vise en liste over brukere og grupper som har tillatelse til å bruke et nettsted. Nettdelen for nettstedsbrukere vises automatisk på startsiden til et dokumentarbeidsområde. Du kan også legge til nettdelen for nettdelsbrukere på en nettdelside.

  Obs!: Nettdelen for nettstedsbrukere kalles nettdel for medlemmer på nettsteder som kjører på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 og eldre.

 • XML-nettdel     Du kan du bruke XML-nettdelen til å vise XML (Extensible Markup Language) og bruke XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) til XML før innholdet vises. Du kan for eksempel ha en XML-fil som inneholder en liste over båter, priser og koblinger til bilder av båter. Du kan bruke XSLT til å transformere data slik at det vises en liste over båter og priser der båtnavnet er en hyperkobling som gjør at bildet kan vises i et eget vindu.

Forhåndskonfigurerte nettdeler for listevisning

Følgende nettdeler er bygd inn i gruppenettstedsmalen for Windows SharePoint Services og blir automatisk konfigurert og klar til bruk på en nettdelside når du oppretter et nytt gruppenettsted. Ulike kombinasjoner av disse nettdelene er inkludert når du oppretter et gruppenettsted eller et arbeidsområde, avhengig av hvilken nettstedsmal du velger.

Obs!: Disse nettdelene er utledet fra nettdelen for listevisning og bruker forhåndskonfigurerte nettdelsmaler til å opprette et unikt oppsett og en unik utforming. Når du skal legge til data i disse listene, klikker du Vis alt områdeinnhold på hurtigstartlinjen, og deretter klikker du Lister. Klikk navnet på listen som du vil legge til data i, på siden Alt områdeinnhold.

 • Kunngjøringer     Bruk nettdelen for kunngjøringer til å publisere nyheter, status og annen kortfattet informasjon som du vil dele med gruppemedlemmer.

 • Kalender     Bruk kalendernettdelen til å vise kommende hendelser eller planer for gruppen.

 • Koblinger     Bruk nettdelen for koblinger til å legge inn hyperkoblinger til nettsider som interesserer gruppen.

 • Delte dokumenter     Bruk nettdelen for delte dokumenter til å dele filer fra standarddokumentbiblioteket med brukere av nettstedet.

 • Oppgaver     Bruk nettdelen for oppgaver til å tilordne en oppgave til et medlem av gruppen, angi forfallsdato og prioritet samt vise status og fremdrift.

 • Gruppediskusjon     Bruk nettdelen for gruppediskusjon til å lage et forum for å snakke om emner som interesserer gruppen.

Egendefinerte nettdeler

Ved hjelp av et programmeringsmiljø som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Visual Studio, kan utviklere dra nytte av alle funksjonene til Microsoft ASP.NET for å lage egendefinerte nettdeler. En nettdelside er en ASP.NET-fil (*.aspx), og nettdeler er utledet fra nettskjemakontroller. Utviklere kan forbedre nettdelsidene ytterligere ved å opprette egne nettdeler som gir ny funksjonalitet. Utviklere kan også legge til egendefinerte egenskaper for nettdelene, legge til egendefinerte byggere i verktøyruten for spesialiserte brukergrensesnitt og koble seg til andre nettdeler ved hjelp av nettdeltilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon om opprettelse og distribusjon av nettdeler, kan du se SDK for Windows SharePoint Services 3.0, som er tilgjengelig fra nettstedet om generell utvikling for SharePoint.

Du kan også bruke nettdeler som andre personer eller selskaper har opprettet. Du må ha de riktige tillatelsene for å kunne legge til en tredjeparts nettdel på nettdelsiden eller nettstedet. Enkelte nettdeler må kanskje distribueres direkte til serveren. Hvis du ikke kan legge til en tredjeparts nettdel på nettdelsiden eller nettstedet, kan du kontakte systemansvarlig for å få hjelp.

Til toppen av siden

Måter du kan bruke webdeler og webdel-sider på

Du kan bruke webdel-sider på følgende måter:

 • Konsolidere data fra ulike datakilder.

 • Rapportere og oppsummere meget viktige data.

 • Analysere og samle data (for eksempel summer, totaler eller antall).

 • Oppsummere viktig informasjon som du vil se på begynnelsen av hver dag.

 • Prioritere og utheve prosjekt- og kundedata for å gjøre det lettere å ta effektive avgjørelser.

 • Vise en oppdatert arbeidsplan og møteinformasjon for å planlegge dagen raskt.

 • Få rask tilgang til forretningsnyheter, været og de mest brukte webområdene for å fokusere websøkingen.

Måter du kan opprette og tilpasse en webdel-side på

Dette er måtene du kan opprette og tilpasse en webdel-side på:

 • Med skjemaet Ny nettdelside   Den vanligste måten å opprette en nettdelside på er med skjemaet Ny nettdelside. Klikk Opprett i Områdehandlinger-menyen. Knappesymbol Klikk deretter Nettdelside for å åpne skjemaet Ny nettdelside. Når du bruker skjemaet for å opprette en side, kan du begynne å utforme siden med det samme i en nettleser. Når du vil bla gjennom siden, lukker du bare verktøyruten.

 • Et program for webutforming    Ved å bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du utføre avanserte tilpassinger på en webdel-side, inkludert følgende:

  • Tilpasse temaet på en webdel-side som bruker områdetemaet som standard.

  • Redigere malen for en webdel-side eller opprette en ny mal.

  • Tilpasse sideoppsettet.

  • Redigere soneegenskaper.

  • Legge til HTML-kode eller webkontroller.

  • Endre måten webdeler er ordnet på i en sone.

  • Legge til webdeler utenfor en sone eller legge til en webdel på en webside som ikke er en webdel-side.

  • Opprette forbindelser mellom webdeler på forskjellige webdel-sider.

  • Publisere en webdel-side på et webområde som Windows SharePoint Services kjører på.

  • Tilpasse skjemawebdelen og bruke webdelen for datavisning.

Til toppen av siden

Webleserstøtte for webdel-sider

Webleserstøtte for webdel-sider kan kategoriseres i to nivåer:

 • Nivå 1-støtte er det høyeste nivået for visuell og funksjonell støtte. Weblesere som gir nivå 1-støtte, er nyere versjoner av Microsoft Internet Explorer for Microsoft Windows.

 • Noen få visuelle og funksjonelle funksjoner er ikke tilgjengelige for noen weblesere med nivå 2-støtte, og andre funksjoner er kompromitterte og fungerer på en annen måte enn de gjør i weblesere på nivå-1. De fleste funksjonene er imidlertid tilgjengelige for brukere. Weblesere som gir nivå 2-støtte, er blant annet Firefox 1.5 og senere for Windows og Netscape Navigator 8.0 og senere for Windows.Windows SharePoint Services 3.0

Obs!: Med weblesere med nivå 2-støtte er det ikke mulig å opprette forbindelser mellom webdeler.

Tabellen nedenfor viser graden av støtte som gis av noen vanlige weblesere.

Minste leserversjon

Operativsystem

Nivå 1

Nivå 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Ja

Ja

64-biters versjon av Internet Explorer 6.x

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 7

Windows

Ja

Ja

Firefox 1.5

Windows

Nei

Ja

Netscape 8.0

Windows

Nei

Ja

Firefox 1.5

Unix

Nei

Ja

Netscape 7.2

Unix

Nei

Ja

Mozilla 1.7.12

Unix

Nei

Ja

Safari 2.0.2

Macintosh

Nei

Ja

Firefox 1.5

Macintosh

Nei

Ja

Annen

Annet

Nei

Nei

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×