Innføring i skjemamaler og skjemaer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du utformer en skjemamalfil (XSN), oppretter du én enkelt fil som inneholder flere støttefiler. Når brukerne fyller ut et skjema, fyller de på samme måte ut en skjemafil (XML) som er basert på skjemamalen.

I denne artikkelen

Du utformer: skjemamalen

Brukerne fyller ut: skjemaet

Komponentene i en skjemamal

Det du utformer; skjemamalen

Du lager skjemamaler i utformingsmodus, som er utformingsmiljøet i InfoPath. En skjemamal er en fil av filtypen XSN. XSN-filen definerer datastrukturen, utseendet og virkemåten for ferdige skjemaer (XML-filer).

Skjemamalen og skjemaer som er basert på den

En skjemamal definerer en mengde elementer, blant annet:

 • Kontroller, etiketter og instruksjonstekst som vises i skjemaet.

 • Måten kontrollene virker på når brukerne samhandler med dem. Du kan for eksempel få en bestemt inndeling til å vises når brukeren merker av i en avmerkingsboks og forsvinne når brukeren fjerner avmerkingen.

 • Om skjemaet har flere visninger. Hvis du utformer et søknadsskjema, kan du for eksempel har en visning for den, en annen visning for mottak agenten, og en tredje visning for Gjenta som godkjenner eller avviser programmet.

 • Hvordan og hvor dataene i et skjema lagres. Skjemamalen kan for eksempel la brukerne sende data til en database, enten direkte eller ved bruk av en webtjeneste. Du kan også la brukerne lagre skjemaet i en delt mappe.

 • Skrifttyper, farger og andre utformingselementer som brukes i skjemaet.

 • Om brukerne kan tilpasse skjemaet. Du kan for eksempel la brukerne legge til rader i en gjentatt tabell, gjentatt del eller valgfri del.

 • Om brukerne får beskjed når de gjør feil i skjemaet eller glemmer å fylle ut et påkrevd felt.

Når du har gjort ferdig utformingen av en skjemamal, kan du gjøre den tilgjengelig for brukerne ved å publisere den som en XSN-fil.

Tips!: I tillegg til utforme skjemamaler kan du utforme deler av skjemamaler, som er tilpassede kontroller som du kan bruke i andre skjemamaler eller i Microsoft Office-dokumenter. Du kan for eksempel utforme en maldel som inneholder felt som samler inn kontaktinformasjon. Denne maldelen kan deretter brukes i flere andre skjemamaler. Du finner koblinger til mer informasjon om maldeler under Se også.

Til toppen av siden

Det brukerne fyller ut; skjemaet

Et InfoPath-skjema er en XML-fil som inneholder XML-data. Alle InfoPath-skjemaer er basert på skjemamaler.

Som en illustrasjon på forholdet mellom en skjemamal og et skjema, kan du tenke deg at du ha utformet et skjema som elektrikere kan bruke for å søke om tillatelse til å utføre et bestemt stykke arbeid. Hver søknad som en elektriker fyller ut, er et skjema. Dette skjemaet er en XML-fil som inneholder dataene (og bare dataene) som ble fylt ut i skjemaet. Alle andre elementer i skjemaet, kommer fra skjemamalen. Dette betyr at når brukerne åpner et skjema, må skjemaet finne og bruke den tilhørende skjemamalen for å fungere. Uten skjemamalen ville brukerne bare se XML-koder og data.

InfoPath bruker kodelinjer kalt behandlingsinstruksjoner til å knytte sammen skjemaer og malene de er basert på. Disse kodelinjene er plassert i toppen av hver skjemafil.

Til toppen av siden

Komponentene i en skjemamal

En skjemamal er en enkelt fil som inneholder flere støttefiler, for eksempel filer som definerer hvordan kontroller i skjemamalen skal se ut, filer for grafikk som vises i skjemamalen og programming filer som muliggjør egendefinerte virkemåter i skjemamalen. Disse støttefilene kalles samlet skjemafiler. Når du utformer en skjemamal, kan du vise og arbeide med filene som utgjør skjemamalen ved å trekke ut og lagre skjemafilene til en mappe.

Støttefiler som utgjør en skjemamalfil (XSN)

Støttefiler som utgjør en skjemamal kan inneholde én eller flere XML-skjema-filer, en XSL-transformering (XSLT) for hver visning i skjemamalen, en XML-fil for data som vises som standard når brukere åpner et skjema som er basert på skjemamalen, skriptfiler eller samlinger for forvaltet kode og en skjemadefinisjonsfil, kalt Manifest.xsf.

Hvis du vil gjøre deg kjent med hvilke filer som utgjør en skjemamal, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å se kildefilene som utgjør skjemamalen.

Vise skjemafilene i en skjemamal

 1. Lag en ny, tom skjemamal.

 2. Klikk Lagre som kildefiler, på Fil-menyen.

 3. Velg en eksisterende mappe der du vil lagre skjemafilene, i dialogboksen Bla gjennom etter mappe, eller opprett en ny mappe. Klikk deretter OK

  InfoPath lagrer en kopi av skjemamalen og et filsett i mappen.

 4. Åpne Windows Utforsker, og bla frem til plasseringen av mappen som inneholder filene.

Tabellen nedenfor gir en beskrivelse av støttefilene i en skjemamal. Disse filene finnes alltid i en skjemamal.

Filtype

Filetternavn

Beskrivelse

Skjemadefinisjonsfil

XSF

Filen som inneholder informasjon om hvordan skjemamalen er satt sammen, inkludert XML-skjemaene det bruker, og ressursfilene det inneholder. Denne filen genereres automatisk i InfoPath når du utformer en ny skjemamal. Når du utformer og endrer skjemamalen, oppdateres filen automatisk for å gjenspeile endringene.

XML-skjema

XSD

Filen eller filene som begrenser og validerer dataene i en skjemamal. Innholdet i XML-skjemafiler – elementer, attributter og så videre, representeres av grupper og felt i oppgaveruten Datakilde. Hver datakilde som er knyttet til en skjemamal, inkludert den primære datakilden har en tilhørende XSD-fil.

Visning

XSL

XSL-transformeringsfilene (XSLT) som brukes til å presentere, vise og transformere dataene i skjemaene brukerne fyller ut, til HTML. Når du arbeider med ulike visninger av et skjema, har du egentlig med ulike HTML-representasjoner (eller transformasjoner) av dataene som vises i skjemaet å gjøre.

XML-mal

XML

Filen som inneholder dataene du vil vise som standard i bestemte kontroller. Brukerne ser disse dataene når de åpner et skjema første gang, helt til de velger ulike verdier i kontrollene.

I tillegg til filene i tabellen ovenfor, kan en skjemamal inneholde filene nedenfor, avhenging av hvordan skjemamalen er utformet.

Filtype

Filetternavn

Beskrivelse

Presentasjon

HTM, GIF, BMP, og andre

Filene som brukes til å vise egendefinerte oppgaveruter eller bilder i skjemamalen.

Forretningslogikk

JS, VBS

Filer som inneholder skript for implementering av spesifikke virkemåter for skjemaet. Disse skriptfilene er Microsoft JScript eller Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) filer.

Binær

DLL, EXE, CAB, og andre

De eksterne filene som inneholder programmeringskode og tilleggsforretningslogikk. Hvis du for eksempel lager en egendefinert kontroll til skjemamalen, trenger du kanskje et installasjonsprogram for å installere og registrere kontrollen på brukernes datamaskiner. Binærfiler lages ikke i InfoPath, men i programmer som Microsoft Visual Studio .NET.

InfoPath oppdaterer automatisk skjemafilene når du legger til eller gjør endringer i skjemamalen. Hvis du har erfaring med XML eller er en erfaren skjemautvikler, kan du imidlertid trekke ut de individuelle skjemafilene og tilpasse dem manuelt. For eksempel vil du kanskje endre et sett med skjemafiler manuelt i følgende situasjoner:

 • Du vil bruke XML-skjemaet (XSD-filen) for skjemamalen i et annet Microsoft Office-program. Du kan for eksempel legge til XSD-filen fra InfoPath i skjemabiblioteket i Microsoft Office Word 2007. Deretter kan du tilordne elementer fra XSD-filen til innhold i et dokument.

 • Du vil lage en verktøylinje i skjemamalen som inneholder egendefinerte kommandoer i tillegg til de innebygde kommandoene som følger med InfoPath. Du må redigere skjemadefinisjonsfilen for skjemaet for å gjøre dette.

 • Du vil gjøre formateringsrelaterte forbedringer som ikke er tilgjengelige i InfoPath, i skjemamalen, for eksempel legge til et bakgrunnsbilde (GIF-fil) på en knapp. Du må redigere skjemaets XML-transformasjonsfil (XSL) for skjemaet for å gjøre dette.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×