Innføring i publisering av en skjemamal

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du er ferdig med å utforme en skjemamal, må du lagre og publisere skjemamalen slik at brukerne kan fylle ut skjemaer som er basert på den.

I denne artikkelen

Hvordan publisering fungerer

Publisere en webleserkompatibel skjemamal

Publisere en skjemamal med fullstendig klarering

Sende en skjemamal i en e-postmelding

Endre eller flytte en publisert skjemamal

Hvordan publisering fungerer

Når du publiserer en skjemamal, må du først lagre skjemamalen og deretter bruke publiseringsveiviseren til å distribuere skjemamalen til brukerne. Publiseringsveiviseren endrer skjemamalen for distribusjon ved å legge til plasseringen for publisering og behandlingsinstruksjoner, slik at brukere kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Behandlingsinstruksjonene Tillat skjemaer som er basert på denne skjemamalen skal oppdateres automatisk hvis du gjør endringer i skjemamalen etter publisere den. Når en bruker åpner skjemaet, Microsoft Office InfoPath laster ned skjemamalen fra plasseringen som er angitt i behandlingsinstruksjoner på brukerens datamaskin, og deretter opprettes et skjema som er basert på denne skjemamalen. Hvis brukeren lagrer skjemaet, og deretter åpner det senere, sammenligner InfoPath versjonen av skjemamalen på brukerens datamaskin med versjonen av skjemamalen som er angitt i behandlingsinstruksjonene. Hvis versjonen i plasseringen som er angitt i behandlingsinstruksjonene er nyere enn versjonen på brukerens datamaskin, InfoPath laster ned den nyere versjonen av skjemamalen og skjemaet oppdateres med den nye versjonen av skjemamalen.

Når endring av skjemamalen med plasseringen du har publisert og behandlingsinstruksjoner, lagrer veiviseren den endrede skjemamalen til publiseringsplassering du angir. Du kan publisere en skjemamal på følgende steder:

 • En server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services    Når du publiserer en skjemamal til en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services, kan du gjøre ett av to ting: du kan publisere skjemamalen til et dokumentbibliotek, der det skal brukes som mal for alle dokumentene som brukere fyller ut i te på dokumentbiblioteket. Eller du kan publisere skjemamalen som en områdeinnholdstype. Dette betyr at skjemamalen kan brukes som en mal i flere områdesamlinger.

 • En server som kjører InfoPath Forms Services    Du kan publisere en nettleserkompatibel skjemamal på en server som kjører InfoPath Forms Services. Webleserkompatible skjemamaler lar brukere uten InfoPath fylle ut skjemaer som er basert på skjemamalen ved hjelp av en nettleser.

 • Som en del av en e-postmelding    Du kan publisere en skjemamal ved å sende den i en e-postmelding til brukerne. Brukere kan fylle ut skjemaet og deretter åpne e-postmeldingen.

 • En delt nettverksmappe    Du kan publisere en skjemamal til en delt nettverksmappe som brukerne har tilgang til. Brukerne kan gå til den delte mappen og opprette et skjema som er basert på skjemamalen.

  Obs!: Denne funksjonen erstatter funksjonen i Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 som ga deg muligheten til å publisere en skjemamal til en webserver.

 • Som en installeres fil    Hvis du har Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio 2005 installert på datamaskinen, kan du publisere en skjemamal som en installeres fil som er lagret på en delt nettverksmappe. Brukere kan laste ned og kjøre installeres filen for å installere og registrere skjemamalen på datamaskinen. Hvis du ikke har Visual Studio, kan du publisere skjemamalen på en delt nettverksplassering og har InfoPath opprette en skriptfil som registrerer skjemamalen. En bruker kan laste ned både skjemamalen og skriptet, og deretter kjøre skriptet for å registrere skjemamalen.

Når en bruker ønsker å fylle ut et skjema for første gang, går vedkommende til plasseringen der skjemamalen ble publisert og åpner et skjema som er basert på skjemamalen. Det er derfor viktig at brukerne har tilgang til plasseringen der du publiserer skjemamalen. Når en bruker oppretter et nytt skjema, InfoPath lagrer (eller bufres) skjemamalen på brukerens datamaskin. Dette gjør at brukeren kan fylle ut skjemaet selv når du arbeider frakoblet. Hvis brukeren lagrer skjemaet og deretter åpner den senere for å fullføre utfyllingen eller åpner en annen tomt skjema som er basert på skjemamalen, bestemmer InfoPath hvis datamaskinen er koblet til den er publisert av skjemamalen. Hvis det er InfoPath kontrollerer om eventuelle oppdateringer til skjemamalen en tilkobling, gjelder disse oppdateringene og åpner skjemaet. Hvis det er ingen forbindelse, åpnes skjemaet som er basert på skjemamalen som er lagret på brukerens datamaskin.

Publisere en skjemamal er ikke den samme som lagrer en skjemamal. Når du lagrer en skjemamal, lagrer du den for å beholde arbeidet ditt, akkurat som når du lagrer en fil på datamaskinen. Tabellen nedenfor viser de ulike valgene du har for å lagre en skjemamal.

Kommando

Beskrivelse

Når du skal bruke

Lagre

Lagrer skjemamalen i gjeldende plassering, med samme navn. Hvis du endrer en skjemamal som allerede er publisert i et dokumentbibliotek på en server som kjører Microsoft Windows SharePoint Services, kan du lagre skjemamalen bare til et annet sted enn plasseringen du har publisert.

Klikk denne kommandoen for å lagre endringene når du skal utforme en skjemamal. Hvis du endrer en publisert skjemamal, klikker du kommandoen Lagre som til å lagre skjemamalen på en ny plassering.

Lagre som

Lagrer skjemamalen til en ny plassering eller på samme sted, men med et nytt navn. Hvis du endrer en skjemamal som allerede er publisert, vil klikke Lagre som ikke oppdatere den publiserte skjemamalen.

Klikk denne kommandoen når du skal endre en kopi av en skjemamal.

Lagre som kildefiler

Lagrer skjemamalen til en ny plassering som et sett med skjemafiler i stedet for som en enkelt XSN-fil.

Klikk denne kommandoen når du skal endre skjemamalens individuelle skjemafiler; for eksempel hvis du vil arbeide med ressursfilene som er inkludert i skjemamalen. I de fleste tilfeller trenger du ikke å arbeide med en skjemamal individuelle skjemafiler.

Obs!: Du bør alltid bruke publiseringsveiviseren når du vil distribuere skjemamalen til brukerne.

Til toppen av siden

Publisere en webleserkompatibel skjemamal

I tidligere versjoner av Microsoft Office InfoPath måtte brukerne ha InfoPath installert på datamaskinene for å fylle ut skjemaer som er basert på en skjemamal. I Office InfoPath 2007, kan du utformer en webleserkompatibel skjemamal med skjemaer som kan fylles ut i en nettleser eller i InfoPath. Hvis du vil tillate at brukerne kan fylle ut et skjema i en nettleser, kan du publisere skjemamalen på en server som kjører InfoPath Forms Services.

Obs!: En skjemamal som inneholder kode publiseres ikke direkte til en server som kjører InfoPath Forms Services. For mange grunner, inkludert serveradministrasjon, sikkerhet og ytelse, krever en skjemamal som inneholder egendefinert kode administratorgodkjenning før det kan være knyttet til et dokumentbibliotek eller allment tilgjengelig som et webprogram. Du publiserer skjemamalen som inneholder kode til en delt nettverksressurs, og deretter laster administratoren skjemamalen til serveren.

Til toppen av siden

Publisere en skjemamal med fullstendig klarering

Skjemaer som har full tilgang til systemressurser, for eksempel filer på datamaskinen eller andre innstillinger, kalles fullstendig klarerte skjemaer. Det opprettes et fullstendig klarert skjema fra en skjemamal som er digitalt signert med et klarert sertifikat, eller som er installert på brukerens datamaskin. En skjemamal som er digitalt signert med et klarert sertifikat har ikke installert eller registrert på brukerens datamaskin. Denne typen skjemamal kan distribueres som et vedlegg i en e-postmelding, eller brukere kan laste ned denne skjemamalen fra et dokumentbibliotek eller en delt nettverksmappe.

Fullstendig klarerte skjemaer kan få tilgang til informasjon som lagres i selve skjemaet, i tillegg til informasjon fra følgende steder:

 • Det samme domenet som.

 • Alle andre domener som har tilgang til skjemaet

 • Alle filer og innstillinger på datamaskinen som har tilgang til personen som fyller ut skjemaet

Hvis du vil publisere en skjemamal med fullstendig klarering, kan du gjøre ett av følgende:

 • Du kan signere skjemamalen med et sertifikat fra en klarert sertifiseringsinstans og deretter publisere skjemamalen til en delt nettverksressurs. Brukerne kan deretter åpne skjemamalen fra den delte nettverksplasseringen.

 • Hvis du har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du bruke publiseringsveiviseren til å opprette en installasjonspakken som installerer og registrerer skjemamalen på brukernes datamaskiner. En bruker med administratorrettigheter på datamaskinen kan deretter kjøre installasjonspakken for å installere og registrere skjemamalen.

 • Hvis du ikke har Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio 2005, kan du bruke publiseringsveiviseren til å publisere skjemamalen på en delt nettverksplassering og opprette et skript for å registrere skjemamalen på brukernes datamaskiner. En bruker med riktige brukerrettigheter på datamaskinen kan kopiere begge filene til datamaskinen og deretter kjøre skriptet for å registrere skjemamalen.

Til toppen av siden

Sende en skjemamal i en e-postmelding

Du kan bruke publiseringsveiviseren til å distribuere skjemamalen til brukerne i en e-postmelding. Brukere som har Microsoft Office Outlook 2007 og InfoPath installert på datamaskinene kan fylle ut skjemaet direkte i e-postmeldingen når de åpner e-postmeldingen. Brukere med tidligere versjoner av Outlook eller andre e-postprogrammer mottar en e-postmelding med skjemamalen og skjemaet som vedlegg. Disse brukerne må først klikke skjema mal vedlegget for å installere skjemamalen på datamaskinene. Når du har installert skjemamalen, kan brukerne klikke skjema-vedlegg i e-postmeldingen til å fylle ut skjemaet i InfoPath.

Hvis skjemamalen trenger tilgang til systemressurser på brukerens datamaskin, eller du sender skjemamalen til brukere i et annet domene, bør du signere skjemamalen med et sertifikat fra en klarert sertifiseringsinstans før publisering. Brukerne i et annet domene kan det oppstå feil hvis de åpner en skjemamal uten et sertifikat.

Til toppen av siden

Endre eller flytte en publisert skjemamal

Hvis du endrer en skjemamal når den er publisert og det finnes eksisterende skjemaer som er basert på denne skjemamalen, gjenspeiles endringene du gjør i skjemamalen i disse skjemaene. Hvis du for eksempel hvis du sletter en inndeling i skjemamalen som inneholder en tabell, tabellen og alle dataene i tabellen slettes i alle eksisterende skjemaer som er basert på malen. Dette kan resultere i tap av data. Derfor bør du planlegge å teste eventuelle endringer du gjør i skjemaet malen til å bestemme effekter på de eksisterende skjemaene.

Hvis du vil endre en skjemamal som er publisert, kan du endre fungerende kopien av skjemamalen. Fungerende kopien er versjonen som er lagret på datamaskinen eller i et program for versjonskontroll, for eksempel Microsoft Visual SourceSafe. Når du endrer fungerende kopien, kan du publisere det til plasseringen du har publisert. Hvis du ikke har en fungerende kopien av skjemamalen, vil du kanskje kunne få en kopi av plassering og lagre deretter kopien på et annet sted enn plasseringen du har publisert. Når du har endret fungerende kopien av skjemamalen, bruke publiseringsveiviseren til å publisere skjemamalen i opprinnelige plassering for publisering. Publiseringsveiviseren overskriver den eksisterende versjonen av skjemamalen på Publiser-sted med den endrede versjonen. Fordi fastsettes identiteten til en skjemamal som er basert på navnet og plasseringen, er det viktig å ikke endre disse når du publiserer skjemamalen på nytt.

Hvis du vil flytte en publisert skjemamal til et annet sted, kan du publisere fungerende kopien av skjemamalen til den nye plasseringen. Før du publiserer skjemamalen til den nye plasseringen, må du kanskje endre dem for å vise den nye plasseringen. Plasseringene til de eksterne datakildene som brukes av skjemamalen kan for eksempel har endret. Du må oppdatere datatilkoblinger med de nye plasseringene for de eksterne datakildene før du publiserer skjemamalen til den nye plasseringen.

Hvis det finnes eksisterende skjemaer som er basert på den publiserte skjemamalen, må du også koble de eksisterende skjemaene til skjemamalen du publiserer på den nye plasseringen. Hvis du ikke gjør dette, kan brukerne ikke kan åpne eksisterende skjemaer.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×