Innføring i kontroller

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Alle Microsoft Office InfoPath-skjemaer som brukere fyller ut er basert på en underliggende skjemamal. Skjemamalen bestemmer hvordan det resulterende skjemaet ser ut og virker.

Når du fyller ut skjemaer, angi brukere informasjon ved å skrive i tekstbokser, velge elementer i en liste, merke av i avmerkingsbokser og utføre andre handlinger. Grafiske grensesnittobjektene brukere samhandle med kalles kontroller. Du kan bruke kontrollene til å vise data eller valg, utfører en handling eller gjøre det lettere å lese skjemaets brukergrensesnitt.

I tillegg til standardkontroller, for eksempel tekstbokser og listebokser, inneholder InfoPath mange nye kontroller, for eksempel gjentatte tabeller, valggrupper og valgfrie inndelinger. Disse typene kontroller lar deg utforme en fleksibel skjemamal som passer for brukerne. Hvis du for eksempel i en skjemamal for utgiftsrapporter, kan du bruke en gjentatt tabell slik at brukere kan angi bare så mange elementer av utgifter etter behov.

Informasjon som brukerne angir i en kontroll er lagret i skjemaets datakilde. Når du utformer en skjemamal, bruker du vanligvis oppgaveruten Kontroller å sette inn kontroller, men du kan også sette inn kontroller ved å dra feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde til skjemamalen.

Du kan tilpasse utseendet for en kontroll, inkludert skrift, farge og justering av tekst i kontrollen, kontrollens standardverdi og datatype, og andre egenskaper, for eksempel Skjermtips som vises når en bruker holder musepekeren på den kontroll. Du kan også tilpasse virkemåten for en kontroll, for eksempel muligheten til å filtrere informasjon eller svare på regler.

Tips!: Hvis du vil vise egenskapene for en kontroll, dobbeltklikker du kontrollen på skjemamalen.

I denne artikkelen

Kontroller og datakilden

Måter å sette inn kontroller i en skjemamal

Typer kontroller

Vurderinger for kompatibilitet

Fjerne en kontroll fra en skjemamal

Kontroller og datakilden

Nesten alle kontrollene i et InfoPath-skjema er tilknyttet, eller bundet til skjemamalens datakilde. De fleste kontroller, inkludert tekstbokser, avmerkingsbokser og lister, er bundet til felt i datakilden. Hvis en kontroll er knyttet til datakilden, eller hvis det er feil, bundet til informasjonen som er angitt til kan kontrollen ikke lagres riktig i den underliggende skjemafilen (.xml).

Når du utformer en InfoPath-skjemamal, kan du velge feltene i datakilden opprettes automatisk hver gang du setter inn en kontroll, eller du kan manuelt binde hver kontroll til et eksisterende felt selv.

I eksemplet nedenfor skjemautformeren satt inn en tekstboks for Etternavn i skjemamalen. Tekstboksen er bundet til Etternavn-feltet i skjemamalens datakilde.

Forholdet mellom kontroll i en skjemamal og felt i datakilde

Når du fyller ut et skjema basert på denne skjemamalen, angir brukeren vedkommendes navn i tekstboksen Etternavn. InfoPath lagrer disse dataene som Extensible Markup Language (XML), som vist på bildet nedenfor.

Data som er angitt i tekstboksen lagres som XML

Hvilken type kontroll og det tilknyttede feltet avgjør sammen hva slags informasjon som brukere kan angi i kontrollen, samt hvordan brukere kan angi denne informasjonen. Hvis du for eksempel hvis du har en datovelgerkontroll i skjemamalen som er bundet til et felt med en dato datatype, kan deretter brukere angi bare datoer i kontrollen. Hvis de prøver å angi andre data, for eksempel navn eller adresse, i kontrollen, vises en datavalideringsfeil InfoPath.

Obs!: I tillegg til den primære datakilden for skjemamalen, kan du opprette datatilkoblinger til XML-dokumenter, databaser, webtjenester, og Microsoft Windows SharePoint Services-biblioteker og lister. Disse datatilkoblingene resultere i sekundære datakilder som kan brukes til å fylle ut lister og gi verdiene for tekstbokser og andre kontroller.

Til toppen av siden

Måter å sette inn kontroller i en skjemamal

Når du skal utforme en skjemamal, kan du bruke oppgaveruten Kontroller å sette inn kontroller. Du kan velge å opprette skjemamalens datakilde automatisk når du setter inn en kontroll, der tilfelle et felt eller gruppe opprettes automatisk i datakilden for hver kontroll du har lagt til. Du kan også velge å binde hver kontroll til en eksisterende felt eller en gruppe i skjemamalens datakilde. Hvis du velger dette alternativet, blir du bedt om å velge et felt eller en gruppe fra datakilden når du setter inn en kontroll.

Tips!: For å bytte mellom automatisk oppretting av datakilden og binding kontrollene til et eksisterende felt eller en gruppe, bruker du merket for Opprett datakilde automatisk i oppgaveruten Kontroller.

Du kan også sette inn kontroller ved å dra feltene og gruppene i oppgaveruten Datakilde i skjemamalen. Hver gang du drar et felt eller gruppe til skjemamalen, foreslår InfoPath kontrollen som passer best til feltet eller gruppen. Hvis feltet har datodatatypen, foreslår InfoPath en datovelger.

Til toppen av siden

Typer kontroller

Kontroller-oppgaveruten inneholder mer enn 30 forskjellige kontroller som du kan legge til i skjemamalen. Disse kontrollene kan grupperes i følgende kategorier:

 • Standardkontroller

 • Gjentatte og valgfrie kontroller

 • Kontroller fil og bilde

 • Avanserte kontroller

 • Egendefinerte kontroller

Tabellen nedenfor beskriver formålet med hver kontroll.

Standardkontroller

Standardkontroller omfatter kontrollene som du vanligvis knytte til å samle inn og visning av informasjon. Dette omfatter tekstbokser, listebokser, avmerkingsbokser og knapper.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Tekstboks

Knapp

De vanligste kontroll i et skjema. Brukere kan skrive inn alle typer uformaterte tekst i en tekstboks, for eksempel setninger, navn, tall, datoer og klokkeslett. Tekstbokser kan ikke inneholde formatert tekst.

Boks for rik tekst

Knapp

En kontroll som kan inneholde formatert tekst, inkludert fet og kursiv tekst og en rekke skrifter, skriftstørrelser og skriftfarger. I tillegg kan brukere sette inn bilder, lister og tabeller i en boks for rik tekst.

Rullegardinliste

Knapp

En kontroll som gir brukere med en liste over valg i en boks. Hvis du vil merke et element fra listen, klikke pilen for å åpne listen over alternativer. Valgene kan komme fra en liste som du oppretter manuelt, fra verdier i skjemaets datakilde, eller fra verdier som kommer fra en datatilkobling til en XML-dokument, database, webtjeneste, eller SharePoint-bibliotek eller liste.

Kombinasjonsboks

Knapp

En kontroll som viser en liste over valg i en boks som brukere kan velge ønsket element, eller Skriv inn egne brukerne. Valgene kan komme fra en liste som du oppretter manuelt, fra verdier i skjemaets datakilde, eller fra verdier som kommer fra en datatilkobling til en XML-dokument, database, webtjeneste, eller SharePoint-bibliotek eller liste.

Liste

Knappesymbol

En kontroll som gir brukere med en liste over valg i en boks som brukere kan velge det aktuelle elementet. Valgene kan komme fra en liste som du oppretter manuelt, fra verdier i skjemaets datakilde, eller fra verdier som kommer fra en datatilkobling til en XML-dokument, database, webtjeneste, eller SharePoint-bibliotek eller liste.

Datovelger

Knapp

En kontroll som inneholder en boks der brukere kan skrive inn datoer og en kalenderknapp som lar brukere velge en dato.

Avmerkingsboks

Knappesymbol

En kontroll som lar brukere å angi Ja/Nei eller Sann/Usann-verdier ved å legge til eller fjerne en hake i en liten firkantet boks.

Alternativknapp

Knappesymbol

En kontroll som lar brukere velge fra et sett av gjensidig utelukkende valg. Når én alternativknapp i en gruppe er valgt, fjernes de andre alternativknappene. En gruppe med alternativknapper er bundet til ett felt i datakilden, og hver alternativknapp lagrer en annen verdi i feltet.

Knapp

Knapp

En kontroll som kan brukes til å sende et skjema eller en spørring til en database, blant annet. Du kan også knytte en knapp til regler eller egendefinert kode som kjører når brukerne klikker knappen.

Inndeling

Knapp

En kontroll som er en beholder for andre kontroller. Inndelinger kan inkludere alle kontrollene som er oppført i Kontroller-oppgaveruten, inkludert andre inndelinger.

Gjentatte og valgfrie kontroller

Gjentatte og valgfrie kontroller omfatter listekontroller, gjentatte tabeller, gjentatte inndelinger og valgfrie inndelinger. Disse kontrollene tillate brukere å sette inn listeelementer, rader, postsett og valgfri informasjon når du fyller ut et skjema.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Valgfri inndeling

Knappesymbol

En kontroll som er en beholder for andre kontroller og er nyttig for å inkludere ekstra informasjon som ikke er nødvendig for alle brukerne til å fylle ut. Når du fyller ut et skjema som inneholder en valgfri inndeling, kan brukere velge om du vil inkludere en valgfri inndeling i skjemaet.

Gjentatt inndeling

Knapp

En kontroll som er en beholder for andre kontroller og er nyttig for å presentere postbasert data, for eksempel databaseposter for ansatte. Når du fyller ut skjemaet som inneholder en gjentatt inndeling, kan brukere kan legge til flere forekomster av den gjentatte inndelingen.

Gjentatt tabell

Knappesymbol

En kontroll som viser gjentatt informasjon i en tabellstruktur. Hvert element vises i en ny rad i tabellen gjentatt. Når du fyller ut et skjema, kan brukere legge til eller slette rader i en gjentatt tabell etter behov. Gjentatte tabeller kan inneholde andre kontroller.

Vannrett, gjentatt tabell

Knappesymbol

En kontroll som viser gjentatt informasjon i en tabellstruktur. Hvert element vises i en ny kolonne i tabellen gjentatt. Når du fyller ut et skjema, kan brukere legge til eller slette kolonner i en gjentatt tabell etter behov. Vannrett gjentatte tabeller kan inneholde andre kontroller.

Overordnet/detaljert

Knappesymbol

En kontroll som er egentlig et sett med gjentatte kontroller som er direkte relatert til hverandre. Den overordnede kontrollen er alltid en gjentatt tabell, og den detaljerte kontrollen kan være en gjentatt tabell eller en gjentatt inndeling. Overordnede og detaljerte kontroller hjelp brukere arbeide mer effektivt med store mengder data. Hvis du for eksempel hvis kan skjemamalen viser databaseposter for ansatte, du angi at bare et delsett av informasjonen om hver ansatt skal vises i den overordnede kontrollen. Når en bruker velger en post (rad) i den overordnede kontrollen, kan deretter den detaljerte kontrollen vise mer detaljert informasjon om ansatt.

Punktliste

Knappesymbol

En kontroll som gjør at brukere kan legge til eller slette punktmerkede listeelementer i skjemaet etter behov. Punktliste kontroller er en god måte å inkludere enkel tekst gjentas, for eksempel en liste over gjøremål i en saksliste skjemamal.

Nummerert liste

Knapp

En kontroll som gjør at brukere kan legge til eller slette elementer i nummererte lister i et skjema etter behov. Nummererte listekontroller er en god måte å inkludere enkel tekst som gjentas, og angir en slags rekkefølge, for eksempel en liste over sakslisten i et møte skjemamal.

Enkel liste

Knappesymbol

En kontroll som gjør at brukere kan legge til eller slette listeelementer i et skjema etter behov. Listekontroller er en god måte å inkludere enkel tekst som gjentas, for eksempel en liste over deltakernavn i et møte be om skjemamalen.

Flervalgsliste-boksen

Knappesymbol

En kontroll som viser en liste med valg brukeren som vises som en kan rulles liste med avmerkingsbokser. Brukere kan velge så mange avmerkingsboksene etter behov, og kanskje også kunne legge til egendefinerte oppføringer, avhengig av hvordan skjemamalen er utformet.

Kontroller fil og bilde

Du kan utforme skjemamalen slik at brukere kan sette inn filvedlegg eller bilder når de fyller ut skjemaer som er basert på skjemamalen. Brukere som fyller ut InfoPath-skjemaer på en Tablet PC dra nytte av en spesiell håndskriftsbildekontroll som lar dem i tillegg opprette og lagre frihåndstegninger.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Filvedlegg

Knappesymbol

En kontroll som gjør at brukere kan legge ved filer i skjemaene. Hver filvedleggskontroll tillater at én fil som skal knyttes, og du kan begrense filtypen, om nødvendig. Hvis brukerne vil legge ved flere filer, kan du sette inn kontrollen for filvedlegg i en gjentatt kontroll.

Bilde

Knappesymbol

En kontroll som kan inkluderes i en skjemamal som et statisk element, for eksempel en tittel eller en bakgrunn, eller lar brukere til å sette inn et bilde som en del av skjemaet. Kontroller kan lagre bildet i selve skjemaet eller lagre en adresse (URL) som peker til den lagrede plasseringen av bildet.

Frihåndstegning

Knappesymbol

En kontroll som lar brukere med en tavle-PC til å legge til frihåndstegninger i skjemaene, enten i selve kontrollen eller oppå et bakgrunnsbilde.

Avanserte kontroller

Avanserte kontroller er som kanskje brukes mindre vanlige enn standardkontroller eller bare i spesielle tilfeller.

Kontroll

Ikon

Beskrivelse

Hyperkobling

Knappesymbol

En kontroll som kan brukes til å koble til en URL-adresse. En skjemamal som viser informasjon om en liste over produkter kan for eksempel ta med hyperkoblinger til produktinformasjon nettsider. Hyperkoblingskontroller kan peke på en webserver på et intranett eller Internett.

Uttrykksboks

Knappesymbol

En skrivebeskyttet tekstkontroll. Du kan bruke uttrykk boksene til å vise skrivebeskyttet tekst, vise verdien til en annen kontroll i skjemaet eller opprette formler som er basert på XPath-uttrykk.

Loddrett etikett

Knappesymbol

En skrivebeskyttet tekstetikett som vises på skrå 90 grader på skjemamalen. Loddrette etiketter brukes ofte som kolonneoverskrifter i gjentatte tabeller.

Rulleområde

Knappesymbol

En kontroll som inneholder andre kontroller, beholder en fast størrelse, og har rullefelt slik at brukerne kan bla for å se informasjon som er utenfor visningen. Rulleknapper områder er spesielt nyttige når en del av et skjema inneholder mye data, og brukerne ikke trenger å se den samtidig.

Vannrett område

Knapp

En kontroll som inneholder andre kontroller og som kan brukes til å plassere andre kontroller side ved side i en skjemamal.

Valggruppe

Knappesymbol

En kontroll som inneholder to eller flere valginndelinger som i sin tur inneholder andre kontroller. Hver valginndeling i en valggruppe fungerer som en enkelt alternativ i et sett av gjensidig utelukkende valg. Når du fyller ut et skjema, kan brukere erstatte standard valginndeling med en annen valginndeling. Mal, for et prosjekt programmet kan du for eksempel bruke en valggruppe slik at brukere kan angi et privat telefonnummer eller et telefonnummer for referansene.

Gjentatt valggruppe

Knappesymbol

En kontroll som viser to eller flere valginndelinger i en gjentatt struktur. Når du fyller ut et skjema, kan brukere legge til, slette eller erstatte flere gjentatte valggrupper etter behov. For eksempel på skjemamal for informasjon om en ansatt, kan du bruke en gjentatt valggruppe for å la brukerne angi flere kontakter i nødsfall. Brukeren kan erstatte Privatadresse informasjon med arbeid adresseinformasjon for hver kontakt.

Valginndeling

Knapp

En kontroll som inneholder andre kontroller og som alltid skal vises i valggrupper eller gjentatte valggrupper. Valginndelinger er nyttige når du skal legge til flere valg i en eksisterende valggruppe. Hvis du setter inn en valginndeling enn hvor som helst i en valggruppe, settes automatisk inn valginndeling i en ny valggruppe.

Gjentatt, rekursiv inndeling

Knapp

En kontroll som inneholder andre kontroller og kan settes inn i seg selv. Du kan bruke gjentatte rekursive inndelinger til å opprette hierarkisk innhold, for eksempel en disposisjon.

Egendefinerte kontroller

Du kan bruke veiviseren for egendefinert kontroll til å gjøre egendefinerte kontroller, inkludert Microsoft ActiveX-kontroller og maldeler, tilgjengelige i InfoPath. En egendefinert kontroll er en verdi som ikke er inkludert i InfoPath som standard.

Kontroll

Beskrivelse

Maldel

Et tilpasset sett med kontroller som inkluderer oppsett, egenskapsinnstillinger og noen aspekter av virkemåten for kontrollen, som kan lagres for gjenbruk i flere skjemamaler. Når du har opprettet en maldel, kan du bruke veiviseren for egendefinert kontroll til å importere maldelen til utformingsmodus slik at du kan bruke den i skjemamalen.

ActiveX-kontroll

En kontroll som ikke er inkludert i InfoPath, men som kan legges til i oppgaveruten Kontroller. Du kan velge mellom eksisterende ActiveX-kontroller som er registrert på datamaskinen, eller du kan bruke egendefinerte kontroller du utvikler slik at den dekker dine behov. Hvis du utvikler skjemamaler for bruk i en økonomiske innstilling, kan du for eksempel utvikle en ActiveX-kontroll som lar aksjekurs informasjonen som skal vises i en skjemamal. Når du har opprettet eller funnet en ActiveX-kontroll, kan du bruke veiviseren for egendefinert kontroll til å importere kontrollen til utformingsmodus slik at du kan bruke den i skjemamalen.

Til toppen av siden

Vurderinger for kompatibilitet

Når du utformer en skjemamal i InfoPath, kan du velge en bestemt kompatibilitetsmodus for å utforme en webleserkompatibel skjemamal. Når en webleserkompatibel skjemamal er publisert til en server som kjører InfoPath Forms Services, og deretter leseraktiverte, kan skjemaer som er basert på skjemamalen vises i en nettleser. Når du utformer en webleserkompatibel skjemamal, vil enkelte kontroller er tilgjengelige i oppgaveruten Kontroller for de ikke kan vises i en nettleser. Følgende kontroller støttes ikke i webleserkompatible skjemamaler:

 • Kombinasjonsboks

 • Flervalgsliste bokser

 • Overordnet/detaljert kontroller

 • Punktliste, nummerert og listekontroller

 • Kontroller for bildet og håndskrift

 • Kontroller for frihåndstegning

 • Loddrett etiketter

 • Rulleknapper områder

 • Vannrette områder

 • Vannrett gjentatte tabeller

 • Valggruppe, gjentatt valggruppe og delen valgkontroller

 • Gjentatte rekursive inndelinger

 • ActiveX-kontroller

Du kan også velge å utforme Microsoft Office InfoPath 2007 skjemamaler som er kompatible med Microsoft Office InfoPath 2003. Flervalgsliste boksene og kombinasjonsbokser støttes ikke i kompatible bakover skjemamaler. Når brukere åpner skjemamalen i InfoPath 2003, kombinasjonsbokser vises som bokser i rullegardinlisten, og flervalgsliste bokser vises som punktlister.

Hvis du har en bestemt del av en skjemamal som du vil bruke i andre skjemamaler, kan du utforme en maldel. En typisk maldel består av kontroller og en datakilde og kan også inneholde funksjoner, for eksempel datatilkoblinger, datavalidering og regler. ActiveX-kontroller som ikke støttes i maldeler og derfor er skjult i oppgaveruten Kontroller. I tillegg hvis du utformer en webleserkompatibel maldel, har du tilgang til færre kontroller og funksjoner enn du ville gjort hvis du ble utforme maldelen bare skal brukes i InfoPath.

Til toppen av siden

Fjerne en kontroll fra en skjemamal

Hvis du vil fjerne en kontroll fra en skjemamal, merker du kontrollen og trykk deretter DELETE-tasten. Når du fjerner en kontroll, forblir feltet som er bundet til kontrollen i datakilden. Et skjema som er basert på denne skjemamalen vises dataene som er lagret i dette feltet. Hvis du vil vise dataene, kan du binder en kontroll til feltet.

Hvis du vil binde en annen kontroll til-feltet i stedet for å slette kontrollen, kan du endre kontrollen til en annen type. Du kan gjøre dette ved å høyreklikke kontrollen Endre til, og deretter klikke et av følgende alternativer på menyen. Menyen viser hvilke typer kontroller som kan være bundet til denne typen felt.

Endre en eksisterende kontroll til en annen type

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×