Innføring i innstillinger for bidragsyter

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du er områdeansvarlig eller administrator, arbeider du sannsynligvis med ulike grupper, for eksempel webdesignere og innholdsforfattere som arbeider med ulike aspekter ved et webområde. Med så mange grupper som arbeider samtidig, er du sannsynligvis bekymret for at noen ved et uhell kan skade et område – for eksempel at de endrer utformingen av hjemmesiden, endrer stilarket, lagrer filer på feil plass eller skader områdets navigasjons- eller søkefunksjonalitet. Da er det godt å vite at du kan unngå disse scenariene ved å bruke innstillingene for bidragsyter til å aktivere og konfigurere bidragsytermodus i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Innstillingene for bidragsyter kan i stor grad brukes i organisasjoner der flere brukergrupper er med på å oppdatere webområdet. Med innstillingene for bidragsyter er det for eksempel mulig å gjøre dette:

 • Gi områdeansvarlige og administratorer kontroll over hvordan Office SharePoint Designer 2007 brukes til å endre et område.

 • Sørge for konsekvens når brukere oppretter og oppdaterer sider på et SharePoint-område.

 • Gi brukere muligheten til å utføre oppgaver problemfritt uten at de ved et uhell skader sider ved at de endrer ting de ikke skulle ha gjort.

 • Sørge for at brukere enkelt kan følge organisasjonens gode fremgangsmåter og prosesser for å oppdatere områder ved automatisk å hjelpe brukere på rett vei.

 • Sørge for en problemfri og effektivisert oppdatering av webområdet.

I denne artikkelen får du en innføring i innstillingene for bidragsyter. I tillegg forklares de viktigste begrepene slik at du kan bruke funksjonen på en effektiv måte.

Viktig!: Når du skal bruke innstillingene for bidragsyter, må området ligge på en server som kjører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I denne artikkelen

Hva er innstillingene for bidragsyter?

Innstillinger for bidragsyter ikke er en sikkerhetsfunksjon

Hva er bidragsytergrupper?

Hva er områdetyper?

Hva er brukeropplevelsen i bidragsytermodus?

Foreslåtte neste trinn

Hva er innstillingene for bidragsyter?

Du bruker innstillingene for bidragsyter til å konfigurere og aktivere bidragsytermodus, som er en modus for begrenset tilgang i Office SharePoint Designer 2007. Brukere som kan åpne et område for redigering i Office SharePoint Designer 2007, har tilgang til ulike kommandoer og funksjoner avhengig av hvilken bidragsytergruppe de tilhører, og hvilke redigeringsbegrensninger som er tilordnet til bidragsytergruppen.

Bidragsytermodus er aktivert som standard, og områdeansvarlig eller administrator trenger ikke å konfigurere noen innstillinger. Bare en administrator kan aktivere eller deaktivere bidragsytermodus.

Innstillingene for bidragsyter fungerer på områdenivå, og innstillingene kan ikke arves av et sekundært område fra et overordnet område.

Med innstillingene for bidragsyter kan en områdeansvarlig definere brukergrupper (eller bidragsytergrupper) i en organisasjon og deretter definere nøyaktig hvilke oppgaver de skal ha lov til å utføre, i Office SharePoint Designer 2007. Det betyr at du kan bruke innstillingene for bidragsyter til å angi ulike redigeringsbegrensninger for ulike grupper. Du kan for eksempel tillate at webdesignere oppretter nye stiler, men ikke la innholdsforfattere gjøre det samme. Eller du kan tillate at innholdsforfattere oppretter nye sider fra et hoveddokument, men begrense dette for en annen gruppe. Områdeansvarlige kan konfigurere bidragsytergrupper slik at brukere har tilgang til bare de kommandoene og funksjonene i Office SharePoint Designer 2007 som de trenger for å utføre oppgavene sine.

Hvilke funksjoner som du har tilgang til i Office SharePoint Designer 2007, avhenger av hvilken rolle du har i organisasjonen. Se følgende tabell hvis du vil ha flere detaljer.

Hvis du er …

Kan du ...

Områdeansvarlig

Hvis SharePoint-tillatelsesnivået gir deg full kontroll, kan du gjøre dette:

 • Opprette bidragsytergrupper og tilordne redigeringsbegrensninger.

 • Sette inn innholdsområder i et hoveddokument og angi typen innhold som er tillatt på området.

 • Begrense redigering av områder utenfor innholdsområder i et hoveddokument.

 • Kontrollere hvordan sider opprettes, hva slags typer sider som kan opprettes, og hvor innholdet kan lagres.

 • Hindre at brukere endrer standard hjemmeside og hoveddokument og alle andre sider som er inkludert i områdedefinisjonen.

 • Tillate ubegrenset bruk av Office SharePoint Designer 2007 bare for utvalgte grupper.

Bruker, for eksempel webdesigner eller innholdsforfatter (eller enhver begrenset bruker)

Avhengig av hvilke redigeringsbegrensninger som er angitt for bidragsytergruppen, kan du gjøre dette:

 • Opprette nye sider.

 • Bruk stiler og formatering på eksisterende sider.

 • Sette inn bilder og mediefiler.

 • Arbeide med SharePoint-innhold som webdeler og datavisninger.

Med innstillingene for bidragsyter kan områdeansvarlige konfigurere bidragsytermodus slik at brukere får et riktig tilgangsnivå til funksjoner i Office SharePoint Designer 2007. Bidragsytermodus gjør det enklere for brukere å utføre oppgavene sine og er med på å sørge for at organisasjonens oppdateringsprosesser følges.

Til toppen av siden

Innstillinger for bidragsyter er ikke en sikkerhetsfunksjon

Viktig!: Innstillinger for bidragsyter er ikke en sikkerhetsfunksjon. Bidragsytermodus er en modus for begrenset tilgang for brukere som åpner og redigerer SharePoint-områder i Office SharePoint Designer 2007. Denne modusen er utformet for å kunne brukes i et miljø der områdeansvarlige er sikre på at brukerne har utelukkende gode hensikter. I bidragsytermodus får brukere hjelp til å utføre oppgavene sine slik at utilsiktede endringer på området unngås.

Til toppen av siden

Hva er bidragsytergrupper?

Bidragsytergrupper er brukergrupper som har en bestemt rolle i oppdateringen av en organisasjons webområde. Områdeansvarlig eller administrator oppretter redigeringsbegrensninger som brukes til å kontrollere hvordan hver bidragsytergruppe kan endre et SharePoint-område ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007.

Det er viktig å forstå at bidragsytergrupper er knyttet til SharePoint-tillatelsesnivåer. I Office SharePoint Designer 2007 finner du disse tre bidragsytergruppene: områdeansvarlig, webdesigner og innholdsforfatter. Disse tre gruppene er knyttet til disse standard SharePoint-tillatelsesnivåene: Full kontroll, Utforme og Bidra. I følgende tabell vises standardoppsettet.

Dette SharePoint-tillatelsesnivået …

Er knyttet til denne bidragsytergruppen …

Full kontroll

Områdeansvarlig

Utforme

Webdesignere

Bidra

Innholdsforfattere

Bidragsytergrupper og tillatelsesnivåer fungerer forskjellig for å gi deg maksimal fleksibilitet når du skal definere gruppetilgang. Med et tillatelsesnivå kan du gi et sett med tillatelser til brukere eller SharePoint-grupper som er knyttet til en enhet, for eksempel et område, et bibliotek, en liste, en mappe, et element eller et dokument. Ved å knytte et tillatelsesnivå til en bidragsytergruppe kan du deretter angi redigeringsbegrensninger som gjelder hvilke funksjoner og kommandoer disse brukerne skal ha tilgang til i Office SharePoint Designer 2007.

Tillatelsesnivået prioriteres alltid foran bidragsytergruppen. Når du konfigurerer en bidragsytergruppe i Office SharePoint Designer 2007, kan du ikke tillate at gruppen utfører oppgaver som ikke er tillatt i kraft av tillatelsesnivået.

I Office SharePoint Designer 2007 er det for eksempel alternativer for å tillate at en bidragsytergruppe oppretter nye sider. Selv om du tillater dette, kan ikke en bruker opprette nye sider med mindre hans/hennes SharePoint-tillatelsesnivå omfatter tillatelsen Legge til og tilpasse sider. Som standard omfatter ikke tillatelsesnivået Bidra tillatelsen Legge til og tilpasse sider. I stedet omfatter tillatelsesnivået Bidra tillatelsene Legge til elementer, Redigere elementer og Slette elementer. Tillatelsesnivået Bidra er knyttet til bidragsytergruppen innholdsforfattere. Det betyr at som standard kan brukere i gruppen innholdsforfattere redigere og lagre sider bare i dokumentbiblioteker. Hvis du vil at denne bidragsytergruppen skal kunne opprette nye sider, må du legge til den nødvendige tillatelsen på tillatelsesnivået. Se følgende illustrasjon.

Innstillinger for bidragsytergruppe knyttet til innstillinger for tillatelsesnivå

Hvordan legger du til brukere i en bidragsytergruppe? Det korte svaret er at du gjør ikke det – i alle fall ikke direkte. I stedet tilordner du brukere og grupper på et SharePoint-område til et tillatelsesnivå, som deretter knyttes til en bidragsytergruppe. Medlemmene av en bidragsytergruppe er alle brukere og grupper som er tilordnet til tillatelsesnivåene som er knyttet til den aktuelle bidragsytergruppen. Derfor må viktige deler av prosessen først utføres i leseren i Windows SharePoint Services 3.0 når du skal konfigurere bidragsytergrupper. I leseren kan du for eksempel gjøre dette:

 • Legge til brukere og grupper på området.

 • Tilordne brukere og grupper til et tillatelsesnivå.

 • Opprette nye tillatelsesnivåer etter behov.

 • Konfigurere tillatelsesnivåer ved å legge til eller fjerne tillatelser etter behov.

Deretter knyttes tillatelsesnivået til en bidragsytergruppe i Office SharePoint Designer 2007. I følgende illustrasjon får du se at områdeansvarlig må utføre enkelte oppgaver i leseren og andre oppgaver i Office SharePoint Designer 2007.

Diagram som viser hvordan tillatelsesnivåer er relatert til innstillingene for bidragsyter

I Office SharePoint Designer 2007 kan du bruke standard bidragsytergrupper eller opprette nye grupper og knytte dem til SharePoint-tillatelsesnivåer. Én bidragsytergruppe kan knyttes til mange SharePoint-tillatelsesnivåer, men hvert tillatelsesnivå kan knyttes til bare én bidragsytergruppe. Når du for eksempel har knyttet tillatelsesnivået Bidra til bidragsytergruppen innholdsforfattere, kan du ikke knytte dette nivået til bidragsytergruppen webdesignere. I følgende diagram vises denne én-til-mange-relasjonen mellom bidragsytergrupper og tillatelsesnivåer.

Diagram som viser én-til-mange-relasjon mellom bidragsytergrupper og tillatelsesnivåer

Hvis du oppretter mange bidragsytergrupper, må du også sannsynligvis opprette nye tillatelsesnivåer som må knyttes til gruppene, og deretter tilordne brukere og grupper til de nye tillatelsesnivåene.

Til toppen av siden

Hva er områdetyper?

Ved å bruke standard bidragsytergrupper kan en områdeansvarlig eller administrator – uten nødvendig konfigurasjon – raskt kontrollere hvem som kan endre på et område og hva slags typer endringer som er tillatt. I tillegg kan en områdeansvarlig også kontrollere hvor det er tillatt å endre, ved hjelp av områdetyper sammen med innholdsområder i et hoveddokument.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du legge til innholdsplassholdere i et hoveddokument og ordne dem slik du ønsker. Hver innholdsplassholder brukes til å definere et innholdsområde. Et innholdsområde i et hoveddokument brukes til å definere hvor brukere kan legge til innhold på alle innholdssider som er knyttet til dette hoveddokumentet. Når du tilordner en områdetype til et innholdsområde, kan du kontrollere typen innhold (for eksempel tekst og bilder) som brukere kan legge til i et innholdsområde.

Områdetyper brukes til å definere typen innhold som brukere kan legge til i et innholdsområde på en side. I Office SharePoint Designer 2007 finner du disse tre standard områdetypene: Tekst og bilder, Ren tekst og Tekst, oppsett og bilder. Som områdeansvarlig kan du legge til nye innholdsplassholdere i hoveddokumentet, opprette områdetyper og tilordne områdetyper til innholdsområder. Når brukere i bidragsytergrupper deretter oppretter eller redigerer innholdssider som er basert på dette hoveddokumentet, kan de enkelt legge til bestemte typer innhold i disse områdene uten å ødelegge andre utformingselementer eller sideoppsettet.

Innholdsplassholder som viser områdetypen

I følgende tabell finner du standard områdetyper og en beskrivelse av dem.

Denne områdetypen …

Tillater denne typen innhold …

Tekst og bilder

Både tekst og bilder er tillatt i dette området. Brukere kan skrive eller lime inn tekst her. De kan også sette inn bilder fra Images-mappen på området. Alle bildetyper støttes, men videofiler, lydfiler og andre filtyper er ikke tillatt.

Ren tekst

Bare tekst er tillatt i dette området. Brukere kan ikke formatere innhold eller sette inn bilder, filer eller hyperkoblinger.

Tekst, oppsett og bilder

Brukere kan skrive eller lime inn tekst i dette området og formatere teksten. Bilder er også tillatt, og alle bildetyper støttes.

I tillegg til standard områdetyper kan du opprette så mange nye områdetyper du trenger. Ved hjelp av områdetyper kan områdeansvarlig angi nøyaktige redigeringsbegrensninger for områder på en side. Når du oppretter områdetyper, kan du velge at innstillingene skal arves fra brukerens bidragsytergruppe eller overstyre innstillingene for bidragsytergruppen.

Som standard kan for eksempel bidragsytergruppen innholdsforfattere redigere ikke bare tekst, men også sideelementer som tabeller og hyperkoblinger. Du kan imidlertid opprette en innholdstype som overstyrer innstillingene for bidragsytergruppen og tillater at innholdsforfattere redigerer bare tekst i et innholdsområde på siden. Når en områdeansvarlig buker hoveddokumenter til å låse endringene som brukere kan utføre på et område, gir områdetyper områdeansvarlig stor fleksibilitet og kontroll over nøyaktig hvilke typer endringer som kan utføres på innholdssider, og hvor de kan utføres.

Til toppen av siden

Hvordan er brukeropplevelsen i bidragsytermodus?

Du arbeider på et område som bidragsytermodus er aktivert for, i Office SharePoint Designer 2007, og du er en begrenset bruker i en bidragsytergruppe. Hva kan du forvente deg?

Når du starter Office SharePoint Designer 2007 i bidragsytermodus, er det flere ting som umiddelbart angir at noe er annerledes. For det første vises en oppgaverute for bidragsyter som forteller deg hvilken bidragsytergruppe du er medlem av, i tillegg til en kobling til innstillingene for bidragsyter og andre nyttige koblinger.

Obs!: Hvis du er en bruker av typen bidragsyter, er det fornuftig å vise innstillingene for bidragsyter før du begynner å arbeide i bidragsytermodus. På denne måten kan du bekrefte hvilke funksjoner du har eller ikke har tilgang til. Du finner en kobling til mer informasjon om hvordan du viser innstillingene for bidragsyter, i Se også-delen.

I følgende illustrasjon får du se hvordan oppgaveruten Bidragsytere vises for et medlem av bidragsytergruppen innholdsforfatter. Hvis du ikke ser denne oppgaveruten, klikker du BidragsytereOppgaveruter-menyen.

Oppgaveruten Bidragsyter slik den vises for gruppen Innholdsforfattere

1. Denne inndelingen viser navnet på bidragsytergruppen som du tilhører.

2. Klikk denne koblingen for å vise innstillingene for bidragsytergruppen som du tilhører.

3. Klikk denne koblingen for å åpne en e-postmelding som adresseres til områdestyreren.

4. Her finner du en liste over filer som du har åpnet i den forrige økten i Office SharePoint Designer 2007.

5. Klikk denne koblingen for å åpne dialogboksen Ny og opprette nye filer.

6. Klikk denne koblingen for å åpne dialogboksen Åpne der du kan bla til og åpne filer.

Når du starter Office SharePoint Designer 2007, mottar du også et varsel om bidragsytermodus på statuslinjen i det nederste, høyre hjørnet av vinduet. Her vises navnet på bidragsytergruppen du er medlem av. Når du dobbeltklikker dette området av statuslinjen, vises oppgaveruten Bidragsyter hvis den ikke allerede vises.

Varsel om bidragsytermodus på statuslinjen

Også tittellinjen viser at du er i bidragsytermodus.

Varsel om bidragsytermodus på tittellinjen

Visse funksjoner er alltid deaktivert i bidragsytermodus, for eksempel Fjern formateringFormat-menyen. Andre funksjoner er alltid aktivert i bidragsytermodus, for eksempel Lagre-kommandoen og Hjelp- og Vindu-menyen. De fleste funksjonene kan imidlertid aktiveres eller deaktiveres i bidragsytermodus.

Viktig!: Hurtigtaster som er knyttet til utilgjengelige funksjoner, fungerer ikke når de trykkes.

Om en funksjon er tilgjengelig eller ikke, avhenger av hvor markøren er plassert på siden. Det betyr at funksjoner blir enten tilgjengelige eller utilgjengelige etter hvert som du flytter rundt i dokumentet. Den generelle regelen er at hvis en funksjon ikke er tillatt, er den ikke tilgjengelig. Hvis du for eksempel ikke har tillatelse til å sette inn webdeler og webdel-soner, er oppgaveruten Webdeler ikke tilgjengelig.

Funksjoner blir tilgjengelige igjen når siden blir endret slik at de er tillatt. Hvis for eksempel et innholdsområde tillater ett bilde, er BildeSett inn-menyen tilgjengelig. Når du har satt inn et bilde, blir BildeSett inn-menyen utilgjengelig. Hvis du sletter bildet, blir kommandoen tilgjengelig igjen.

I tillegg til utilgjengelige funksjoner, finnes det også deler av siden som kan være utilgjengelig for deg – dette er et områder. Disse vil være kjent for deg hvis du har brukt hoveddokumenter der innholdsområder er angitt. Markøren endres til Visning av markør i et område som ikke kan redigeres , noe som betyr at du ikke kan gjøre endringer der. Den samme markøren vises hvis du prøver å dra innhold til et innholdsområde. Hvis du prøver å dra innhold til et innholdsområde, brukes Kopier og Lim inn reglene. Du kan ikke lime inn innhold i et innholdsområde. Når du limer inn til et innholdsområde, limes inn bare attributter som er tillatt i området. Hvis du for eksempel når du limer inn tekst i et innholdsområde som er definert som ren tekst, fjernes all formatering fra den innlimte teksten.

Til toppen av siden

Forslag til fortsettelse

Med innstillingene for bidragsyter kan du administrere brukerne av et SharePoint-område på en effektiv måte. Nå som du vet det mest grunnleggende om innstillingene for bidragsyter, kan det være at du ønsker å vite mer avhengig av hvilken rolle du har.

For områdeansvarlige

Hvis du er områdeansvarlig, kan det være at du ønsker å gjøre dette:

 • Bruk innstillingene for bidragsyter som områdeansvarlig    Lær hvordan områdeadministratorer kan endre innstillingene for bidragsyter for å opprette nøyaktig høyre brukeropplevelsen. For mer informasjon, kan du se Bruke innstillingene for bidragsyter som områdeansvarlig.

 • Opprette en bidragsytergruppe    Lær hvordan områdeadministratorer kan opprette nye bidragsytergrupper og knytte dem til SharePoint-tillatelsesnivåer. For mer informasjon, kan du se opprette en bidragsytergruppe.

 • Opprette en områdetype    Lær hvordan områdeadministratorer kan opprette nye områdetyper og tilordne dem til innholdsområder i et hoveddokument.

For brukere i en bidragsytergruppe

Hvis du er en bruker som tilhører en bidragsytergruppe, for eksempel en innholdsforfatter eller en webdesigner, må du vite hvordan du arbeider i Office SharePoint Designer 2007 med de tilordnede gruppebegrensningene. Nå kan det være at du ønsker å gjøre dette:

 • Vise innstillinger for bidragsyter    Kontroller innstillingene i bidragsytermodus for å forstå hva du kan og ikke kan gjøre i Office SharePoint Designer 2007. Du kan finne en kobling til mer informasjon om hvordan du viser innstillingene for bidragsyter i Se også-delen.

 • Opprette sider i bidragsytermodus    Lær hvordan du oppretter nye sider i bidragsytermodus. For mer informasjon, kan du se opprette sider i bidragsytermodus.

 • Arbeide i bidragsytermodus som innholdsforfatter    Lær om brukeropplevelsen til en innholdsforfatter i bidragsytermodus. Du finner en kobling til mer informasjon om hvordan du arbeider i bidragsytermodus, i Se også-delen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×