Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En SharePoint-innholdstype inneholder en oversikt over et element og informasjon om elementet. Elementet kan være én av mange ulike typer filer, et dokument, en excel-arbeidsbok eller enda en statusindikator for en fremdriftsrapport. Det kan også være en liste eller en mappe. En innholdstype tilknytter dette elementet til viktige metadata eller annen informasjon som en mal eller en oppbevaringspolicy.

Du kan for eksempel angi en innholdstype for Salgskontrakt og legge den til biblioteket som gruppen bruker. Når noen vil opprette et salgstilbud Velg de bare salg kontrakt fra menyen Nytt dokument.

Rullegardinliste fra Nytt dokument-menyen som viser innholdstypen Salgskontrakt.

En dokumentinnholdstype som Salgskontrakt, kan ha disse attributtene:

 • Malen for dokumentet

 • Kolonner tilknyttet innholdet, der hver kolonne representerer et metadataelement. Følgende liste viser for eksempel noen ofte brukte dokumentmetadata:

  • Selger

  • Kundefirma

  • Kjøpsordrenummer
   og så videre …

 • Et krav om automatisk visning av dokumentinformasjonspanelet og innsamling av nødvendig informasjon hver gang en bruker oppretter en ny fil av denne typen

 • Innstillinger for informasjonsbehandling som angir oppbevaringspolicy, om den kan overvåkes og så videre

Mer om innholdstyper

Standard og egendefinerte innholdstyper

Standard innholdstyper

Egendefinerte innholdstyper

Innholdstypepublisering

Standard og egendefinerte innholdstyper

Som standard inneholder SharePoint mange innholdstyper. Hver del av innholdet i SharePoint er opprettet fra en innholdstype. Du kan bruke de forhåndsdefinerte innholdstypene, for eksempel tomt dokument eller kunngjøring, uten endring, eller du kan opprette egendefinerte innholdstyper.

Se legge til en innholdstype i en liste eller et bibliotek

Her er en kort liste over noen standard innholdstyper i SharePoint. Det finnes mange flere, som du kan se ved å gå til siden Innstillinger for nettsted på et SharePoint-nettsted.

 • Innholdstyper for digitale ressurser   : Lyd, video og bilde

 • Dokumentinnholdstyper   : Grunnleggende side, Dokument, Skjema, Kobling og Wiki-side

 • Innholdstyper for liste   : Kunngjøring, Kontakt, Blogginnlegg, Oppgave

Dette er et utvalg av rekke innholdstyper som er tilgjengelig. Hvis du vil se de standard typene som er tilgjengelige på området, gjør du følgende:

Se alle innholdstyper som standard

 1. Merk listen du vil arbeide med på hurtigstartlinjen, eller klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk innholdstyper for område under Gallerier for webdesigner.

 3. På siden innholdstyper for område ser innholdstyper (for eksempel rapport, bilde eller dokument), overordnede (for eksempel dokumenter, element eller rike medieaktiva) og kilde (vanligvis gjeldende område).

Egendefinerte innholdstyper kan gjøre det enklere for brukere å være konsekvente. Selv om det er mange innebygde innholdstyper, bør du opprette egendefinerte innholdstyper for organisasjonen. Organisasjoner av alle har entydige krav og ulike typer innhold. Hvis du for eksempel kan det være formell kontrakter, rapporter, salg forslag, utformingsspesifikasjoner, bedriftsprosedyrer og så videre. Du kan opprette separate innholdstyper for å hjelpe deg med å administrere denne variasjonen.

Hvis du vil opprette en egendefinert nettstedsinnholdstype, starter du alltid fra en eksisterende innholdstype. Du kan velge fra en stor samling med forhåndsdefinerte nettstedsinnholdstyper i nettdesignergalleriet. Den nye innholdstypen arver alle attributtene fra den overordnede innholdstypen, for eksempel dokumentmalen, innstillingen for skrivebeskyttelse eller kolonnene. Når du har opprettet den, kan du endre hvilken som helst av disse attributtene. Du kan for eksempel bruke en annen mal en det som er angitt i den overordnede.

Innholdstyper kan defineres for nesten alle elementer i SharePoint. Dette omfatter dokumenter og andre filer, listeelementer, mediefiler og mapper. Du kan angi følgende attributter for hver innholdstype: Disse attributtene tilknyttes automatisk hver gang noen opprette et nytt dokument eller annen fil med en bestemt innholdstype,

 • Dokumentmalen, hvis det er et dokument

 • Policyer for informasjonsbehandling som angir policyer for oppbevaring og overvåking

 • Kolonner (metadata) som er knyttet til innholdet

 • Arbeidsflyter som elementer av denne innholdstypen kan bruke

 • Egendefinerte funksjoner

Hvis du vil opprette en egendefinert innholdstype, gjør du følgende:

Opprette egendefinerte innholdstyper

 1. Merk listen du vil arbeide med på hurtigstartlinjen, eller klikk Innstillinger for Tannhjul formet Innstillinger-knappen , og klikk deretter Innstillinger for område.

 2. Klikk innholdstyper for område under Gallerier for webdesigner.

 3. Klikk Opprett på siden innholdstyper for område.

 4. Fyll ut et navn og Beskrivelse for den egendefinerte innholdstypen på siden ny innholdstype for område.

 5. Velg en overordnet, for eksempel innholdstyper for digitale aktiva eller innholdstyper for dokument under Overordnet innholdstype. Under den overordnede innholdstypen endres rullegardinlisten. Velg en mer spesifikk overordnet innholdstype. Hvis du valgte innholdstyper for digitale aktiva, kan du for eksempel begrense den til Video eller lyd i denne boksen.

 6. Til slutt, angi en gruppe hvis du vil plassere innholdstypen til, for eksempel egendefinerte innholdstyper eller innholdstyper for mappe.

Innholdstypepublisering

Innholdstyper defineres for et nettsted, og gjelder nettstedet og sekundære nettsteder. Noen ganger vil du likevel bruke en bestemt innholdstype på flere nettsteder eller på tvers av nettstedssamlinger. Organisasjonen bruker for eksempel en standardmal for dokumenter som krever standardiserte metadata. Siden du vil at aller brukere i firmaet skal bruke denne innholdstypen for dokumenter, er det en god kandidat til publisering på tvers av alle nettstedssamlinger. Kanskje den tekniske avdelingen har opprettet en innholdstype for designspesifikasjoner og vil publisere den til bare de tekniske nettstedssamlingene.

Grunn innholdstyper inneholder metadata, kobles nært innholdstyper og metadata. En tjeneste for forvaltede Metadata i SharePoint gjør det mulig å publisere en innholdstype til områder der det brukes. Områder og områdesamlinger som er en del av tjenesten for forvaltede Metadata kalles "abonnentområder".

En tjeneste for forvaltede metadata må eksplisitt opprettes og konfigureres. Hvis du vil inkludere innholdstypepublisering, angir administrator en spesifikk nettstedssamling som hub. Tilkoblede programmer og nettstedssamlinger kan abonnere på innholdstypene på huben. Ved å konfigurere tjenestene for forvaltede metadata, kan du gjøre det mulig å forvalte innholdstyper sentralt. Innholdstyper opprettes på hubnettstedet, og eventuelle oppdateringer kan distribueres automatisk til abonnementsnettstedene.

Se publisere en innholdstype fra en innholdspublisering for mer informasjon om innholdstyper for publisering.

Til toppen av siden

Se også

Legge til metadatakolonner for en innholdstype

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×