Innføring i forvaltede metadata i SharePoint Server 2010

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen gir en oversikt over noen av viktige begreper relatert til å arbeide med de nye funksjonene for forvaltede metadata i Microsoft SharePoint Server 2010. Det handler om hvordan de nye funksjonene for forvaltede metadata gi kundestøtte for implementeringen av formell taksonomier gjennom forvaltede termer. Forklarer også hvordan sosiale merker arbeidet, og hvordan de er relatert til forvaltede metadata funksjoner som forvaltede termer og organisasjonsnøkkelord.

I denne artikkelen

Funksjoner for forvaltede metadata

Viktige begreper og konsepter

Taksonomi

Folksonomi

Termsett

Term

Forvaltede termer

Organisasjonsnøkkelord

Gruppen

Behandling av termlager

Kolonne for forvaltede Metadata

Kolonne for organisasjonsnøkkelord

Sosiale merker

Merking

Metadatascenarier: Fra taksonomier til folksonomier

Fordeler ved forvaltede metadata

Forvalte metadata

Planlegge og konfigurere forvaltede metadata

Opprette og behandle termsett

Bruke metadata

Merke innhold med forvaltede termer

Merke innhold med organisasjonsnøkkelord

Merke innhold med sosiale merker

Funksjoner for forvaltede metadata

De nye funksjonene for forvaltede metadata i SharePoint Server 2010 er aktivert av en ny tjeneste for forvaltede Metadata-program som gir støtte for to viktige ting:

  • Innholdstypepublisering    Deling av innholdstyper på tvers av områdesamlinger og webprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon om publisering av innholdstype, kan du se Innføring i innholdstyper og innholdstypepublisering.

  • Taksonomier    Opprettelse og administrasjon av hierarkiske samlinger av sentralt administrerte termer (kalt termsett) som kan brukes som attributter for elementer i SharePoint-områder. Disse termsett kan deles på tvers av områdesamlinger og webprogrammer. Termsett kan opprettes og administreres via en funksjon som kalles behandling av termlager.

Til toppen av siden

Viktige begreper og konsepter

Det finnes flere viktige termer og konsepter som er nyttig å forstå når du arbeider med funksjonene for forskjellige metadata i SharePoint Server 2010. Forstå disse konsepter hjelper deg med å forstå begrepsmessig informasjon som forklart senere i denne artikkelen og i andre artikler om funksjonene for forvaltede metadata.

Taksonomi

En taksonomi er en hierarkisk klassifisering av ord, etiketter eller termer som er ordnet i grupper basert på likhetene. En taksonomi kan defineres og sentralt administreres av én eller flere personer. Den internasjonale Standard industriell klassifisering ISIC-, som ble utviklet av United Nations, er en velkjente eksempel på en industriell taksonomi som brukes til å klassifisere økonomiske data. Taksonomier er nyttige fordi de gir en logisk, hierarkisk struktur av metadata som kan brukes til å klassifisere informasjonen konsekvent.

Til toppen av siden

Folksonomi

En folksonomy er klassifisering som er resultatet når brukere av webområde bruker sammen med andre ord, etiketter eller termer på innhold på et område. Hvis du har noen gang sett et Merkesky på et nettsted, har du opplevd en visualisering av en folksonomy. Figuren nedenfor viser en webdel for skyen kode på et SharePoint-område. En folksonomy-baserte tilnærming til metadata kan være nyttig fordi det trykker kunnskap og ekspertise områdebrukere og innholdsopprettere og det aktiverer innhold klassifisering å utvikle seg med brukernes endre forretningsbehov og interesser.

Merkesky

Til toppen av siden

Termsett

Et termsett er en gruppe med beslektede termer.

Avhengig av hvor et termsett er opprettet, kan det være omfanget lokal eller global:

  • Lokale termsett opprettes innenfor konteksten for en områdesamling, og er tilgjengelig for bruk (og synlige) bare for brukere av områdesamling. Hvis du for eksempel hvis du legger til en kolonne for forvaltede metadata i en liste eller bibliotek og opprette et nytt termsett for denne kolonnen, er deretter termsettet lokale i områdesamlingen som inneholder listen eller biblioteket.

  • Global termsett er tilgjengelige for bruk på tvers av alle områder som abonnere på en bestemt tjenesteprogrammet for forvaltede Metadata.

Termsett kan konfigureres til å være lukket, noe som betyr at brukere ikke kan legge til nye termer i dem når de skriver inn en verdi for en kolonne som er tilordnet termsettet. Eller de kan konfigureres til å være åpen, noe som betyr at brukere kan legge til nye termer i termsettet når de oppdaterer verdien for en kolonne som er tilordnet til termsettet.

Til toppen av siden

Begrep

En perioden er ett enkelt element i et termsett, og det er et bestemt ord eller uttrykk som kan være knyttet til et element på et SharePoint Server 2010-område. En term har en unik ID, og det kan ha mange ulike tekstetiketter (synonymer). Hvis du arbeider på et flerspråklig nettsted, kan det også ha etiketter på forskjellige språk.

Det finnes to typer termer:

Forvaltede termer

Forvaltede termer er vanligvis forhåndsdefinert og organisert i en hierarkisk term angitt av en Administrator for termlager eller en annen person med tillatelse til å arbeide med forvaltede metadata.

Organisasjonsnøkkelord

Et organisasjonsnøkkelord er et ord eller uttrykk som er lagt til elementer på et SharePoint-område. Organisasjonsnøkkelord er organisert i et enkelt, ikke-hierarkiske termsett i behandling av termlager kalt settet med nøkkelord. Ettersom brukerne kan vanligvis legge til ord eller setninger et element som et nøkkelord, kan organisasjonsnøkkelord brukes for folksonomy i nyhetsbrevstil merking. Administratorer for termlager eller andre personer med tillatelse til å behandle metadata, kan velge for å flytte nøkkelord av termsettet nøkkelord og inn i et bestemt forvaltet termsett, og da nøkkelordene blir tilgjengelig i sammenheng med et bestemt termsett. Administratorer for termlager kan også velge for å gjøre nøkkelord settet lukket, slik at brukere kan ikke sende nye nøkkelord og er begrenset til bruken av eksisterende nøkkelord.

Til toppen av siden

gruppere

Gruppene definerer sikkerhet grenselinjer. En gruppe er et sett med termen angir at alle deler felles sikkerhetskrav. Bare brukere som er angitt som bidragsytere til en bestemt gruppe kan behandle termsett som hører til gruppen eller opprette nye termsett i den. Organisasjoner bør opprette unike grupper for termsett som skal ha unike behov for tilgang eller sikkerhet.

Til toppen av siden

Verktøy for behandling av termlager

Behandling av termlager er verktøyet taxonomists, administratorer eller andre enkeltpersoner som administrerer taksonomier kan bruke til å opprette, importere og behandle termsett og termer i dem. Verktøyet for behandling av termlager viser alle globale termsett og eventuelle lokale termsett tilgjengelig for områdesamlingen der du tilgang til behandling av termlager.

Til toppen av siden

Kolonne for forvaltede metadata

Kolonne for forvaltede Metadata er en ny kolonne som kan legges til i lister eller biblioteker slik at brukere av området eller eiere av innhold kan velge verdier fra en bestemt termsettet for forvaltede termer og bruke dem på innhold. En kolonne for forvaltede Metadata kan konfigureres til å tilordne en eksisterende termsettet, eller du kan opprette et nytt termsett spesielt for kolonnen. Hvis du oppretter et nytt termsett spesielt for en kolonne for forvaltede Metadata, som termsettet skal være en lokal termsett som er bare tilgjengelig for bruk i områdesamlingen der den ble opprettet.

Til toppen av siden

Kolonne for organisasjonsnøkkelord

Kolonne for organisasjonsnøkkelord er en kolonne som du kan legge til innholdstyper, lister eller biblioteker for å la brukerne merke elementer med ord eller uttrykk som de velger. Det er en kolonne med flere verdier som standard. Når brukere skriver inn et ord eller uttrykk i kolonnen, vises de med automatisk utfylling forslag, som kan inneholde elementer fra både forvaltede termsett og nøkkelord termsettet. Brukere kan velge en eksisterende verdi, eller angi noe nytt (Hvis nøkkelord termsettet er konfigurert til å være åpen til brukeren tillegg).

Til toppen av siden

Sosiale merker

Sosiale merker er ord eller uttrykk som Områdebrukere kan bruke til innhold på et SharePoint-område for å bidra til å kategorisere informasjon på måter som gir mening for dem. Sosiale merker kan også brukes til URL-adresser utenfor et SharePoint-område. Sosiale merker støtter folksonomy-baserte merking. Et sosialt merke består av pekere til tre typer informasjon:

  • en brukeridentitet

  • en URL-adresse for element

  • en term

Disse pekere lagres i Social Tagging Store som er en del av brukerprofiltjenesten programmet. Egentlig sosiale merker er ikke del av funksjonene for forvaltede metadata i SharePoint Server 2010, men de koble til funksjonene for forvaltede metadata i et par viktige måter som kundestøtte konsekvent bruk av metadata for hele organisasjonen. Delen term på et sosialt merke peker til en term i nøkkelord settet med termlageret for én av forvaltede Metadata tjenesteprogrammene som er koblet til et område.

Når du oppretter en ny sosiale merker, kan du for eksempel har mulighet til å velge fra eksisterende termer, som kan inneholde forvaltede termer, i tillegg til organisasjonsnøkkelord. Hvis du velger ett av disse eksisterende vilkårene, inneholder sosialt merke en peker til den termen. Hvis du velge ikke for å velge en eksisterende termen, og du oppretter en term har aldri brukt før, opprettes et nytt nøkkelord for den i nøkkelord termen i termlageret, og de nye sosialt merke peker til denne termen.

På denne måten, nøkkelord som brukes i sosiale merker legges til nøkkelord termsettet er synlige i behandling av termlager (Hvis de ikke allerede finnes det), og de kan administreres av Administratorer for termlager. I tillegg når brukere bruke organisasjonsnøkkelord eller forvaltede termer til innhold ved å oppdatere en organisasjonsnøkkelord eller forvaltede Metadata-kolonne, kan sosiale merker opprettes automatisk slik at disse vilkårene er synlig som koder i nyhetsfeeder, kodeskyer eller Mitt område-profiler. Eiere av lister eller biblioteker kan aktivere eller deaktivere Metadatapublisering ved å oppdatere den organisasjonsmetadata og nøkkelord innstillingene for en liste eller et bibliotek.

Når du legger til et sosialt merke et element, kan du angi om du vil gjøre identiteten din og elementet URL-adressen privat, men termen, som er lagret i termlageret, er alltid offentlige.

Sosial merking er nyttig fordi det gjør det mulig for brukerne å forbedre muligheten til å finne innhold og informasjon på et område.

Hvis du vil ha mer informasjon om personvern og sikkerhet konsekvensene av sosial merking, kan du se Personvern og sikkerhet konsekvensene av sosial merking.

Merking

Den mest generelle henviser kan merking se ganske enkelt act å bruke metadata på et element, enten det er forvaltede metadata eller et sosialt merke. I denne artikkelen verbet "kode" brukes på denne måten, og det er ikke begrenset til sosiale merker.

Til toppen av siden

Metadatascenarier: Fra taksonomier til folksonomier

Metadata administrasjonsfunksjoner i SharePoint Server 2010 støtte en rekke fremgangsmåter for å løse administrasjon og bruk av metadata. Tenk deg dette området som en slags sammenhengende. På den ene enden av denne sammenhengende finnes det taksonomier, som er formell, sentralt administrerte, hierarkiske grupper av termer. I den andre enden av dette området finnes folksonomier, som er samarbeidsfunksjonen klassifiseringer som skjer når personer å bruke koder fritt innhold.

SharePoint Server 2010 støtter begge ytterpunktene for denne sammenhengende, samt peker underveis. Du kan implementere formell taksonomier gjennom forvaltede termer og termsett på den ene enden av sammenhengende. Det er støtte for organisasjonsnøkkelord og sosial merking begge la nettstedsbrukere kode innhold med nøkkelord for deres velge i den andre enden.

Du kan bruke fleksible grader struktur og kontroll på metadata mellom disse ytterlighetene, og du kan justere området der du bruke denne kontrollen ved å velge å gjøre det globale på tvers av områder eller lokalt for bestemte områder. Du har for eksempel muligheten til å konfigurere termsett som lukkede eller åpne for bidrag. Du kan velge å bruke organisasjonsnøkkelord og sosial merking i forbindelse med forvaltede termer eller ikke. SharePoint Server 2010 lar organisasjoner kan kombinere fordelene ved formelle forvaltede taksonomier med de dynamiske fordelene sosial merking på tilpassede måter.

Diagrammet nedenfor illustrerer hvordan ulike typer SharePoint-baserte løsninger kan kreve forskjellige måtene å metadata som er basert på forretningsbehov.

Fleksible konfigurasjoner for forvaltede metadata

Til toppen av siden

Fordeler ved forvaltede metadata

Det er flere fordeler ved å bruke forvaltede metadata på tvers av områdene i en organisasjon:

CONSISTENT bruk av metadata    Funksjonene for forvaltede metadata i SharePoint Server 2010 gjør det mulig å bruke justerbare grader for kontroll av metadata som er lagt til innhold. Med term kan sett og forvaltede termer etableres kontroll over typer termer som er tilgjengelige som skal legges til innhold, og du kontrollere hvem som har muligheten til å legge til nye termer. Du kan også begrense bruken av organisasjonsnøkkelord til en bestemt liste over nøkkelord ved å konfigurere nøkkelord termsettet som lukket.

Når de samme betingelsene brukes konsekvent på tvers av områder, er det enklere å bygge robuste prosesser eller løsninger som er avhengige av metadata. I tillegg er brukeropplevelsen for å arbeide med metadata på nettsteder i lister og biblioteker og i Office-klientprogrammer det enkelt for brukere av området bruke konsekvent metadata på innholdet.

Å finne innhold forbedret    Når innhold på tvers av områder i en organisasjon har konsekvent metadata, er det enklere å finne og få tilgang til forretningsinformasjon og data ved hjelp av søk. Nye søkefunksjoner, for eksempel i begrensningspanelet vises på venstre side av siden med søkeresultater, mulig for brukere å filtrere søkeresultater som er basert på metadata.

I begrensningspanelet vises metadata som kan brukes til å filtrere søkeresultater.

Til toppen av siden

I tillegg kan du konfigurere metadatanavigasjon for lister og biblioteker for å la brukerne opprette dynamiske visninger av informasjon som er basert på bestemte metadatafeltene. Brukere kan navigere biblioteker ved mappen eller metadata pivot, og de kan deretter begrense resultatene ved hjelp av flere nøkkelfiltre.

Navigasjonskontroll for metadata

Til toppen av siden

Økt fleksibilitet    Funksjonene for forvaltede metadata gjør det enkelt for administratorer for termlager (eller andre personer med tillatelse til å oppdatere forvaltede metadata) til å vedlikeholde og tilpasse metadata som behovene endres. Du kan oppdatere et termsett enkelt i verktøyet for behandling av termlager, og nye eller oppdaterte termer blir automatisk tilgjengelig for Bruk der en kolonne for forvaltede Metadata som er forbundet med at termsettet er tilgjengelig. Hvis du slår sammen flere vilkår i ett ord, oppdatert innhold som er merket med disse termene automatisk for å gjenspeile denne endringen. Du kan angi flere synonymer (eller etiketter) for individuelle termer. Hvis nettstedet er flerspråklige, kan du også angi flerspråklige etiketter for individuelle termer.

Til toppen av siden

Forvalte metadata

Planlegge og konfigurere forvaltede metadata

Organisasjonen kan vil delta i en viss grad planlegging før du begynner å bruke funksjonene for forvaltede metadata. Graden av planleggingen som kreves er større eller mindre proporsjonal graden av formality og kontrollen du vil angi på metadata.

Hvis du vil la brukerne hjelpe til å utvikle taksonomien, kan du ganske enkelt å la brukere legge til nøkkelord for elementer, og deretter organisere disse termene i termsett etter behov.

Hvis organisasjonen vil bruke forvaltede termsett til å implementere formell forhåndsdefinerte taksonomier og deretter viktige interessenter med en vested interesse i strukturen til taksonomien må samarbeide for å planlegge og utvikle termsett og termer som skal brukes. Hvis du vil ha mer informasjon om denne planleggingsprosessen, kan du se Planlegge termer og termsett. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer et tjenesteprogram for forvaltede Metadata, kan du se forvaltede metadata administrasjon.

Når de viktigste interessentene i organisasjonen er enige om nødvendig termsett, kan du bruke verktøyet for behandling av termlager til å importere eller opprette din termsett og til å behandle og vedlikeholde termsett som brukere begynner å arbeide med metadataene. Hvis et tjenesteprogram for forvaltede Metadata er konfigurert for webprogrammet, og du er administrator for områdesamling eller et angitt Term lagre Administrator, kan du gå til Term lagre administrasjonsverktøy ved å klikke Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen, og deretter klikke Term lagre management under Områdeadministrasjon.

Til toppen av siden

Opprette og behandle termsett

Behandling av termlager gir en Trekontroll du kan bruke til å utføre de fleste oppgaver. Din brukerrolle for dette verktøyet bestemmer hva du kan utføre oppgaver. Hvis du vil arbeide i verktøyet for behandling av termlager, må du være en farmadministrator, Administrator for termlager eller noen som er angitt som en Gruppeadministrator eller bidragsyter for termsett. For detaljert informasjon om disse rollene, kan du se roller for forvaltede metadata.

Hvis du vil utføre handlinger på et element i hierarkiet, pek på navnet på programmet for tjeneste for forvaltede Metadata, gruppen, termsettet eller termen du vil endre, klikk pilen som vises, og deretter bruke menyen til å velge handlingene du vil.

Eksempel:

Hvis du er Administrator for termlager, kan du opprette eller slette grupper innenfor et tjenesteprogram for forvaltede Metadata.

Du kan bruke menyen til å opprette nye grupper.

Til toppen av siden

Hvis du er Administrator for termlager eller Gruppeadministrator du kan opprette, importere, eller slette termsett i en gruppe. Termen Sett bidragsytere kan opprette nye termsett.

Bruk menyen til å opprette et nytt termsett.

Til toppen av siden

Hvis du er Administrator for termlager, en Gruppeadministrator eller en termsett bidragsyter, kan du opprette eller gjenbruk av termer i et termsett samt kopiere, flytte eller slette et valgte termsett.

Meny med handlinger du kan utføre på et termsett

Til toppen av siden

Hvis du er Administrator for termlager, en Gruppeadministrator eller en termsett bidragsyter, kan du opprette kopi, bruke om igjen, slå sammen, fraråde, flytte eller slette individuelle termer i et termsett.

Bruk menyen til å forvalte termer i et termsett.

Til toppen av siden

Du kan konfigurere bestemte egenskaper for en gruppe, termsettet eller termen ved hjelp av Egenskaper-ruten som vises til høyre for trekontrollen termlager på hvert nivå i hierarkiet.

Hvis du konfigurerer et termsett, kan du for eksempel bruke Egenskaper-ruten til å angi detaljene, for eksempel navn, beskrivelse, eier, kontakt og interessenter. Du kan angi om du vil at et termsett skal være åpen eller lukket til nye bidrag fra brukere. Du kan også angi om du vil at termsettet skal være tilgjengelig for merking. Hvis du velger å gjøre et termsett er ikke tilgjengelig for merking, vises deretter det ikke til de fleste brukere. Hvis et termsett er fremdeles under utvikling, for eksempel du kan velge å gjøre i ikke tilgjengelig for merking.

Egenskapsruten til verktøyet for behandling av termlager

Til toppen av siden

Bruke metadata

Merke innhold med forvaltede termer

Hvis en kolonne for forvaltede Metadata er lagt til en innholdstype, en liste eller et bibliotek, kan eiere av innhold kode innholdet med administrerte termer fra en bestemt termsett ved å redigere egenskapene for en liste eller et bibliotek elementet, og deretter oppdaterer du de aktuelle feltene i skjemaet Rediger egenskaper for elementet eller dokumentet. Forvaltede Metadata kolonnene er enkelt å identifisere fordi de viser et ikon for koder som kan brukes til å vise dialogboksen term datovelger.

Merkeikoner i dialogboksen Rediger egenskaper

Til toppen av siden

Du kan bruke term velgeren for å velge en term fra i hierarkiet i termsettet. Dette er nyttig hvis du ikke er kjent med vilkårene som er tilgjengelige. Hvis et termsett er konfigurert til å være åpen, og kolonne for forvaltede metadata for den tillater fill-in verdier, må du kanskje alternativet for å legge til en ny term i et termsett. Eller du kan bare ha mulighet til å sende tilbakemelding til utvalgte kontakten for termsettet.

Du kan velge administrerte termer fra en trekontrollvelger.

Når du kan begynne å skrive termen du vil bruke, foreslås automatisk tilgjengelige termer for deg, basert på hva du begynner å skrive og du kan velge det du ønsker. Du kan se informasjonen i hakeparenteser etter termen som angir perioden angi navn og hierarkiet for termen. Dette kan være hjelpe deg å velge blant lignende termer.

Når du begynner å skrive, foreslås termer for deg.

Hvis foreslås like eller lignende termer, vil du kanskje også kunne se beskrivende tekst som du Administrator for termlager har konfigurert for termen som hjelper brukere gjøre aktuelle valg.

Forklarende tekst hjelper brukerne med å velge den riktige termen.

Til toppen av siden

Merke innhold med organisasjonsnøkkelord

Hvis en kolonne for organisasjonsnøkkelord har blitt lagt til en innholdstype, listen eller biblioteket, og deretter innhold eiere (eller alle med bidragstillatelser for listen eller biblioteket) kan merke innhold med tilgjengelige forvaltede termer eller organisasjonsnøkkelord ved å redigere egenskapene for en liste eller et bibliotek elementet og skrive inn nøkkelord som de ønsker i feltet Organisasjonsnøkkelord. Hvis det finnes en samsvarende eller lignende term, blir den foreslått, og du kan velge den. Eller du kan legge til et nytt nøkkelord hvis nøkkelord termsettet er konfigurert til å være åpen til nye termer. Feltet organisasjonsnøkkelord er flerverdi, slik at du kan legge til flere nøkkelord for et element.

Når du begynner å skrive inn et nøkkelord, vises tilgjengelige termer og eksisterende nøkkelord som forslag.

Til toppen av siden

Merke innhold med sosiale merker

Hvis funksjonen for sosial merking er aktivert, kan du merke innhold på et SharePoint-område som du finner meningsfull eller interessant. Hvis du vil merke en side, kan du bruke kode-ikonet som vises øverst på siden.

Knapp for sosialt merke for en side

Hvis du vil merke dokumenter eller listeelementer, kan du bruke kode-kommandoen som vises i kategorien bibliotek eller liste på båndet.

Kommandoen for sosiale merker i kategorien Liste eller Bibliotek på båndet

Når du begynner å skrive kode eller merker du vil bruke, kan du velge fra eksisterende nøkkelord eller forvaltede termer, eller du kan legge til nye nøkkelord, hvis nøkkelord termsettet er åpen.

Forslag basert på det du skriver inn i dialogboksen for sosiale merker

Du kan også ha muligheten til å merke innhold på eksterne områder, for eksempel andre intranett eller Internett-områder, ved å legge til SharePoint verktøyet merker og kommentarer i nettleseren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du merker eksterne områder, kan du se Komme i gang med Mitt område.

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene for sosial merking, kan du se emnene Bruk merker og kommentarer til å dele informasjon med kolleger .

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×