Innføring i flerspråklige funksjoner

Innføring i flerspråklige funksjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du er administrator for en områdesamling, er det to typer funksjoner du kan bruke til å støtte brukere som snakker forskjellige språk.

Funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk.    Bruk funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt (MUI) til å opprette nettsteder på andre språk enn standardspråket for SharePoint-installasjonen. Hvis du vil konfigurere denne funksjonen, kan du se Gjøre flere språk tilgjengelige for nettstedets brukergrensesnitt. Hvis du vil la enkeltbrukere endre visningsspråket for det personlige brukergrensesnittet på nettstedet, kan du se Endre innstillinger for språk og region.

Variasjoner (forbedret arbeidsflyt for oversettelse og maskinoversettelse).    Bruk variasjonsfunksjonen til å opprette et nettsted for kildepublisering og deretter lage kopier av innholdet som kan oversettes til forskjellige språk. (Variasjonsfunksjonen fungerer bare med publiseringsnettsteder.)

Viktig!: 

 • Begynnelsen September 2018 avskrives i Maskinoversettelsestjenester i SharePoint Online. Maskinoversettelse tjenestene kan fortsatt være brukte, men coding mot dem i Visual Studio fører til en advarsel. Denne endringen vil påvirke ikke eventuelle tidligere opprettet Variasjonsetiketter eller muligheten til å planlegge oversettelse aktiviteter eller arbeidsflyter basert på tidligere opprettet variasjonsetiketter. Hvis du oppretter nye Variasjonsetiketter vil ingen oversettelse være tilgjengelig for etikettene. Trinnene berørt av denne endringen har blitt beskrevet nedenfor.

 • I stedet for å bruke ved behov, manuell oversettingstjenester, anbefaler vi å bruke Bing oversettelse APIer. Maskinoversettelse Server API markeres som avskrevet, men vil være tilgjengelig via SharePoint CSOM nå. Du kan finne ut mer om API-et i denne artikkelen på Maskinoversettelsestjenester i SharePoint.

Viktig!: Ingen av disse funksjonene er et oversettelsesverktøy. Funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt endrer visningsspråket for grensesnittet, og variasjoner støtter oppretting av flere versjoner av kildeinnholdet, som du deretter kan få oversatt ved hjelp av tjenester for maskinoversettelse eller manuelt av profesjonelle oversettere. Det er begrenset støtte for flerspråklige grensesnitt for egendefinerte brukergrensesnittelementer.

Forskjellen mellom brukergrensesnittet og innholdet til et område

Nettsteder består vanligvis av to deler: Brukergrensesnittet som er hvordan du samhandler med selve nettstedet, og innholdet som er informasjonen du har på nettstedet.

Funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk fungerer med brukergrensesnittet for området, og variasjonsfunksjonen fungerer med innholdet på området.

Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet for nettstedet er elementene på skjermen som du bruker til å arbeide interaktivt med SharePoint, for eksempel menyene, navigasjonselementene og papirkurven.

Du kan bruke funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt til å vise følgende brukergrensesnittelementer på forskjellige språk:

 • Webdeler

 • Områdetittel og -beskrivelse

 • SharePoint-standardmenyer og -handlinger

 • Standardkolonner

 • Egendefinerte kolonner (liste eller område)

 • Navigasjonsfeltkoblinger

 • Tjenester for forvaltede metadata

Obs!:  Funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt endrer bare visningsspråket for standard brukergrensesnittelementer. Egendefinerte brukergrensesnittelementer som du har lagt til, oversettes ikke.

Innhold

Variasjonsfunksjonen fungerer med innholdet på nettstedet, det vil si informasjonen du lagrer på et nettsted, men ikke brukergrensesnittet for nettstedet. Hvis språkpakkene er installert og funksjonen for brukergrensesnitt på flere språk er konfigurert, vises brukergrensesnittet på språket som er valgt.

Det grunnleggende innholdselementet som variasjonsfunksjonen fungerer med, er en side. Når du publiserer kildenettstedet, kopieres alle publiseringssidene fra Sider-biblioteket automatisk til målene og legges i kø for oversettelse og publisering. Dokumentbiblioteker, kunngjøringslister og bildebiblioteker kopieres også som en del av variasjonsprosessen. Listevariasjoner ligner på sidevariasjoner med ett unntak. Du kan ikke angi at individuelle elementer skal oversettes. Hele listen kopieres til målene og pakkes til oversettelse når du bruker manuell oversettelse, eller sendes til Microsoft for maskinoversettelse. Hvis du vil ha mer informasjon om variasjoner, kan du se Opprette flerspråklige nettsteder.

Obs!: Et dokumentbibliotek kan inneholde dokumenter på flere språk uten at du må opprette nettsteder eller nettstedsamlinger på flere språk.

Når du bør bruke funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk, variasjoner eller begge funksjonene

Før du begynner å opprette områdesamlingen, må du bestemme deg for hvilke flerspråklige funksjoner du skal bruke, av følgende årsaker:

 • Hvis du skal bruke funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk, må du be serverfarmadministratoren om å installere de nødvendige språkpakkene for alle språk du vil gjøre tilgjengelig. Når farmadministratoren har installert språkpakkene, kan eiere av områdesamlinger opprette områder og konfigurere funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk til å vise brukergrensesnittet for området på forskjellig språk. Brukere kan velge å vise områdene på språket de ønsker.

 • Når du har opprettet et område, kan du ikke endre standard brukergrensesnittspråk, så det er viktig å starte med riktig språk.

 • Hvis du skal bruke variasjonsfunksjonen, er det visse hensyn når det gjelder hvordan du konfigurerer områdene for oppdatering, varsling og annet som du må vurdere før du oppretter områdene.

Bare bruke funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk

Bruk funksjonen for brukergrensesnittet for flere språk når nettstedet har brukere som ikke kan arbeide i standardspråket du har tenkt på bruke på nettstedet. Du bør bare bruke funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt når du vil tillate at brukerne endrer den personlige visningen av et nettsted eller nettsider etter at det er opprettet på standardspråket.

Bare bruke variasjoner

Du bruker variasjoner når du har innhold som må være tilgjengelig for personer som snakker mange forskjellige språk (eller som kanskje trenger bestemt informasjon som er basert på regionale forskjeller), det vil si nettsteder som tilbyr innhold som er tilpasset forskjellige kulturer, forskjelliger markeder og forskjellige geografiske områder.

Hvis du arbeider i et miljø der ingen språkpakker er installert, kan du ikke bruke funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt, men ved hjelp av variasjoner kan du likevel konfigurere et system for innholdsdistribusjon på flere språk.

Bruke begge funksjonene sammen

Når du publiserer innhold som skal oversettes til andre språk, og du samtidig har nettstedeiere som kanskje har behov for å gjøre endringer på nettstedet (men som ikke snakker språket nettstedet ble opprettet på), kan du bruke begge funksjonene sammen for å gjøre både innholdet og brukergrensesnittet for nettstedene tilgjengelig på flere språk.

Du kan for eksempel ha brukt variasjonsfunksjonen til å opprette et norsk kildeområde med et kinesisk mål. Variasjonsfunksjonen konfigurerer det kinesiske området basert på språket og nasjonale innstillinger. Tenk deg nå at en områdeeier i Norge som ikke snakker kinesisk, må gjøre noen endringer på det kinesiske området for å vedlikeholde det. Denne personen kan bruke funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk til å endre brukergrensesnittet for det kinesiske området til norsk, slik at vedkommende kan arbeide enklere med området.

Når du planlegger flerspråklige områder, bør du også vurdere hvilke nasjonale innstillinger som trengs for å støtte områdene. Nasjonal innstilling er en regional innstilling som bestemmer hvordan tall, datoer og klokkeslett vises på et område. Den nasjonale innstillingen endrer ikke språket som brukes til å vise området. Hvis du for eksempel velger den nasjonale innstillingen Thai, endres standard sorteringsrekkefølge for listeelementer, og den buddhistiske kalenderen brukes i stedet for standardkalenderen. Nasjonal innstilling er en innstilling som konfigureres uavhengig av språket som angis når du oppretter et område, men i motsetning til språket kan du endre den nasjonale innstillingen når som helst.

Se også

Velge språkene som skal være tilgjengelige for brukergrensesnittet på et område

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×