Innføring i bygging av SharePoint-programmer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Innføring

Verktøy og -teknologier brukes

Programmet arkitektur og utvikling metodologien

Implementering av vanlige utforming mønstre

Bygge maler

Sammendrag

Ressurser

Innføring

Windows SharePoint Services 3.0 er en teknologi av Windows Server som gir en integrert portefølje med tjenester for samarbeid og kommunikasjon. Det er også en plattform for utvikling av nettbasert forretningsprogrammer. Denne funksjonaliteten opplevelsene, Microsoft har utviklet 40 programmet maler for Windows SharePoint Services 3.0 for å gi ut av esken løsninger for å dekke behovene til bestemte forretningsprosesser, for eksempel koordinere en kundestøtte eller sporing av markedsføringskampanjer, som vist i eksemplet i figur 1.

Startsidevisning i sporingsappen for integrert markedsføringskampanje
Figur 1: hjemmesiden for visning av den integrerte Sporingsappen markedsføringskampanje

Microsoft utviklet disse fritt nedlastbare programmaler for å kunne brukes umiddelbart etter distribusjon. Imidlertid kunder og partnere kan også bruke disse programmaler som startpunkt for mer tilpassede løsninger, eller de kan bruke dem som lærer eksempler som de utvikler egne avanserte Windows SharePoint Services 3.0 programmer som bruker Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Formålet med denne artikkelen er å beskrive hvordan Microsoft utviklet programmaler, identifisere anbefalte fremgangsmåter for hvordan du arbeider med sentrale funksjonene i både Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007, med målet med bedriftens kunder og partnere til å opprette sine egne programmer. Denne artikkelen er ikke en erstatning for Windows SharePoint Services 3.0 SDK, er heller ikke hovedsakelig en utvikler ressurs. Utviklere bør bruke SDK for å forstå hvordan du utvider Windows SharePoint Services 3.0 vanligvis.

Denne artikkelen er ment å være en ressurs til en ny type Områdeutformere. Windows SharePoint Services og Office SharePoint Designer 2007 gjør det mulig å opprette så mye programfunksjonaliteten i brukergrensesnittet, er utvikling av Avansert kompetanse ikke nødvendig å bygge rik programmer. For å sikre at denne artikkelen beskriver noen egendefinert kode implementeringer for spesielt vanskelig utforming mønstre, men den totale metodologien bør være tilgjengelig for andre og presenteres for denne målgruppen huske. Utviklere bør lese gjennom delene tidlig på Verktøy og metodologien og mer oppmerksomheten mot beskrivelsen av utforming-mønstre og eksempler på hvordan du implementerer disse utforming mønstre raskt.

Når det gjelder artikkelen strukturen gir den første delen, Verktøy og -teknologier brukes, en oversikt over funksjonene i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007 som brukes i bygging av programmer. Neste del, programmet arkitektur og utvikling metodologienbeskriver Generelt metodologien Microsoft brukes på tvers av alle program-malene. Metoden som er en felles mening fremgangsmåte, fører det til en reelle gjennomsyn av formålet med løsningen, hvordan den skal brukes, og av hvem og hvilke deler av teknologi får du lengst uten å måtte skrive egendefinert kode. Den slutter med en prosess for å identifisere områder der egendefinert kode eller andre egendefinerte arbeid trenger.

Den neste delen av artikkelen, Implementing vanlige utforming mønstre, fokuserer på hvordan du bruker fordelene med både Windows SharePoint Services og Office SharePoint Designer 2007 for å løse vanlige application utformingskrav, for eksempel hvordan du oppretter egendefinerte handlinger i en liste. Dette er kjernen i artikkelen, og den beskriver fremgangsmåter for å løse utforming mønstrene som gjentas på tvers av alle programmaler (og virkelig, alle programmer som du kan dukke opp med). Denne delen inneholder eksempler for hver av fem utforming mønstre, inkludert å meddele for å arbeide med Windows SharePoint Services UI eller Office SharePoint Designer 2007 og noen egendefinert kode.

Den siste delen av artikkelen, bygge maler, beskriver hvordan du oppretter en malfil ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007 faktisk. Den dekker også andre problemer, for eksempel lokalisering.

Når du er ferdig med denne artikkelen, bør du ha en god forståelse av hvordan du utformer og bygger et program, hvordan begynne med å bygge et område direkte i Windows SharePoint Services 3.0, inkludert bygging av koblede lister, egendefinerte kolonner, biblioteker, arbeidsflyter og så videre, hvordan du deretter åpne området i Office SharePoint Designer 2007 til å foreta flere tilpassinger og opprette egendefinerte skjemaer, kan du legge til egendefinert kode for å endre bestemte virkemåter , opprette egendefinerte arbeidsflyter, og så videre, og, til slutt, hvordan du oppretter i selve malen for program og distribuere den for bruk.

Til toppen av siden

Verktøy og -teknologier brukes

Det finnes en rekke teknologier og verktøy som samles sammen for å gjøre det mulig å opprette programmer mer effektivt enn noen gang. På teknologier side betyr nye funksjoner, for eksempel støtte for arbeidsflyt at en områdeutforming ikke trenger å skrive kode for å hente arbeidsflyt på et program. På Verktøy-siden, Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 og andre verktøy gjør det mulig å bruke mindre og mindre kode (ofte ingen) til å gjøre ting som brukes til å være svært vanskelig å utføre.

Microsoft har Generelt pursued en strategi på tvers av alle disse verktøyene og -teknologier som går mer og mer av vanskelig tegning av rør arbeid i infrastruktur selve, noe som gjør det mulig å være mer en designer og mindre utvikler. Andre ord Microsoft har allerede har gjort mye arbeidet på én gang, slik at du kan bare bruke disse funksjonene i programmene i en intuitiv måte i brukergrensesnittet.

Følgende avsnitt diskuterer for klargjøring av å forstå hvordan de ulike teknologier og verktøy samles sammen i programmet opprettingen, Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 og annen teknologi spesielt når det gjelder relevante nye funksjoner og muligheter. For mer omfattende diskusjoner, kan du se gjennom informasjonen på slutten av denne artikkelen.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 inneholder noen kraftige nye funksjoner. Følgende nye funksjoner og funksjonene er spesielt relevant for bygging av egendefinerte programmer, og du vil se mange av dem igjen nevnes i senere inndelinger:

 • Biblioteker og lister   Windows SharePoint Services 3.0 introduserer en rekke nytt bibliotek og listetyper som kan brukes som grunnlag for programmer. Nytt bibliotek typene omfatter lysbildebiblioteket, et bibliotek som er spesielt utformet for å lagre og håndtere gjenbrukbare Microsoft Office PowerPoint 2007 lysbilder, et datatilkoblingsbibliotek og andre. 

 • Innholdstyper     Innholdstyper er et viktig begrep som brukes i hele Windows SharePoint Services 3.0. Innholdstyper er utformet for å hjelpe brukere med å organisere innholdet på sine SharePoint-områder på en mer meningsfylt måte. En innholdstype er en gjenbrukbar samling av innstillinger som kan brukes på bestemte kategorier med innhold. Innholdstyper gjør det mulig for deg å administrere og bruke metadata og virkemåter for et dokument eller element type sentralt. Du kan for eksempel knytte arbeidsflyter og hendelser i en innholdstype i stedet for å måtte legge til arbeidsflyter og hendelser i flere dokumenter eller biblioteker.

 • Områdekolonner    Områdekolonner gir et sentralt, gjenbrukbare modell kolonnedefinisjon. Når du oppretter en områdekolonne, har samme definisjon for hver liste som bruker denne kolonnen, og du trenger ikke å gjenskape kolonnen i hver liste. Områdekolonner ikke en metode for sluttbrukere å velge fra et forhåndsdefinert sett med kolonner som kan være nyttig i listen. Så kan de brukes til å definere kolonner sentralt for velkjente listemaler ikke bare, men de gir brukere med en bane til å bruke spesielle kolonner som kan ha egendefinerte betydning.

 • Arbeidsflyt     En arbeidsflyt kan du knytte en forretningsprosess til elementer i lister og biblioteker i Windows SharePoint Services 3.0. Denne prosessen kan kontrollere nesten alle aspekter av et element, inkludert livssyklusen for et element. Du kan for eksempel opprette en enkel arbeidsflyt som distribuerer et dokument i en serie med brukere for godkjenning. Vanligvis oppretter en områdeutforming eller utvikler bestemte arbeidsflyter. Områdeutformere kan bruke Office SharePoint Designer 2007 til å opprette arbeidsflyter ved hjelp av Arbeidsflytutforming veiviseren miljøet og utviklere kan bruke Visual Studio 2005 til å opprette kraftige og komplekse arbeidsflyter.

 • Funksjonen Framework   Windows SharePoint Services 3.0 inneholder en ny struktur kalt "funksjon". En funksjon pakker Windows SharePoint Services elementer som hjelper en bruker utføre en bestemt mål eller en oppgave. En funksjon inneholder ett eller flere elementer. Et element er en atomisk Windows SharePoint Services konseptet. Windows SharePoint Services 3.0 funksjonene gir en hel framework som du kan bruke som utvikler å gi egendefinert funksjonalitet for Windows SharePoint Services løsninger. Funksjoner som gir også administratorer med en enkel måte å legge til eller fjerne pakkede tekstdeler funksjonalitet. 

 • Hendelsen dataforbedring    Hendelser kan deles inn i to hovedkategorier:

  • Listen hendelser    Core arrangementer, inkludert endringer, legger til og fjerning av listeelementer og listekolonner (skjemaendringer)

  • Enkel områdehendelser    Sletting av områder og områdesamlinger

   Hendelser er synkron "hendelser, merket med formatet for"XYZing", før" eller asynkron "hendelser, merket med formatet"ABCed"navn etter".

 • Tilgang for mobile enheter   Windows SharePoint Services 3.0 inneholder nye funksjoner som tillater lister som skal vises riktig på mobile enheter. Når en bruker blar til et Windows SharePoint Services 3.0 område ved å bruke en mobil enhet, blir nettleseren omdirigert til en mobilspesifikke versjon av området som gjengir områdeinnhold og lister i et format som er best egnet for enheten. 

Office SharePoint Designer 2007: premier verktøyet for bygging av SharePoint-programmer

Office SharePoint Designer 2007 er spesielt utformet for å hjelpe deg med å opprette og tilpasse webområder og arbeidsflyter som er bygget med SharePoint-produkter og -teknologier (Windows SharePoint Services 3.0 og Microsoft Office SharePoint Server 2007 ). Den inneholder verktøy som IT-teknikere og løsningsutviklere trenger å utvikle SharePoint-baserte programmer og løsninger for arbeidsflyter som forbedrer organisatoriske fleksibilitet og automatisering av forretningsprosesser. Ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007 har du ikke å bruke tradisjonelle prosedyremessige kodespråk eller teknikker for å gjøre følgende:

 • Opprette datavisninger og skjemaer uten kode på en rekke datakilder, for eksempel XML-filer, SQL-databasene for eksempel Microsoft SQL Server 2005 og webtjenester.

 • Opprette avanserte dynamisk, uten kode arbeidsflyter.

 • Utføre sideoppsett og utforming.

 • Opprette hoveddokumenter.

 • Redigere og bruke gjennomgripende stilark (CSS).

 • Sett sammen nettdelssider og koble webdeler for å opprette avanserte forretningsprogrammer.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 kan brukes for å legge til egendefinert kode til programmer eller for å opprette egendefinerte arbeidsflyter. Du kan bruke Visual Studio 2005 Designer for Windows Workflow Foundation til å lage Arbeidsflytmaler og egendefinerte arbeidsflytaktiviteter. Du kan inkludere koden i av arbeidsflyten, i tillegg til utforme skjemaer som skal brukes i arbeidsflyten for å kommunisere med brukere arbeidsflyt under tilknytning og runtime.

Visual Studio 2005 utvidelser for Windows SharePoint Services 3.0 er en gratis nedlasting som pakker sammen et sett med verktøy for utvikling av egendefinerte SharePoint-programmer ved hjelp av Visual Studio 2005. I gruppen inneholder Visual Studio prosjektmaler for webdeler, områdedefinisjoner, listedefinisjoner og et frittstående tilleggsprogram, SharePoint-løsning Generatorveiviser som genererer et område definisjon prosjekt fra en eksisterende SharePoint-område. Programmet kan utviklere Bruk nettleseren og Office SharePoint Designer 2007 for å tilpasse innholdet på sine områder før du oppretter kode ved hjelp av Visual Studio 2005.

Visual Studio 2005-utvidelser for Windows SharePoint Services 3.0 blitt fjernet, men du kan fortsatt få Visual Studio 2008 utvidelser for Windows SharePoint Services 3.0, v1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 lar deg opprette sporingsprogrammer, og gir en rik brukeropplevelse for å skrive inn, administrasjon og rapportering på data for ønskede scenarier. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utformer, opprette og dele Access-maler, kan du se boken The Rational Guide til Microsoft Office Access 2007-malene.

Fremgangsmåter og generell teknikker

I sammenheng med development metodologien som er beskrevet i neste avsnitt, er de grunnleggende generelle trinnene for å opprette et program:

 1. Bestemme om du må ha en områdedefinisjonen eller en områdemal.

 2. Opprette webområdet core i Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007.

 3. Bruke Office SharePoint Designer 2007 til å åpne området, gjør endringene og så videre.

 4. Bruk Visual Studio 2005, hvis det er behov for å opprette flere egendefinert kode, egendefinerte arbeidsflyter og så videre.

Til toppen av siden

Programmet arkitektur og utvikling metodologien

Som med en hvilken som helst development project har strukturerer og bygging av et Windows SharePoint Services program større sjansen for å oppnå suksess Hvis du følger en anerkjent metodologien. Denne delen beskriver metodologien Microsoft brukes i utforming av alle de nedlastbare programmaler. Det vil ikke være ingenting overraskende i tilnærmingen her, spesielt for erfarne utviklere, men det tar hensyn til noen av detaljene i SharePoint-miljøet, og den reflekterer erfaringer av Microsoft, slik at det blir verdien i denne konteksten. Denne delen vil igjen, være svært nyttig for ikke-utviklere som vite hvordan du bruker Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007.

Kort, starter metoden som med tenke vanligvis hva programmet må gjøre, som har behov for å bruke den, og så videre. Deretter ser det mer detaljert på hvordan dataene i programmet må flyte der det skal lagres og hva det relasjoner som er mellom ulike typer data. En god forståelse av datamodellen og bruksscenarier anrop metoden for å hoppe i og begynner å bygge ut en kladd versjon av programmet i Windows SharePoint Services 3.0, bygge lister, biblioteker, arbeidsflyter og så videre, i en iterativ måte, dit du at den begynner å se og fungerer vanligvis som ønsket. Til slutt metoden som ringer for å identifisere og skriver tilpasningene og tilpasninger som kreves for å gjøre programmet virkelig passer til behovene dine business-prosessen.

Definere funksjonelle krav for programmet

Det ikke er nødvendig å ha et svært detaljert teknisk spesifikasjon dokument før du bygger en Windows SharePoint Services løsning, men det er nødvendig å ha et godt inntrykk av hvordan programmet trenger for å fungere. Forrige punkt kan virke opplagte, men mange utviklere har opplevd med deg på følgende manglende samsvar mellom hva deltakerne synes de ønsker i et program, og hva som faktisk trengs for forretningsprosessen skal lykkes (selvfølgelig interessenter vanligvis oppdaget denne etter at de ser nesten ferdig programmet!).

Alt dette er ganske enkelt å si at regnet fra begynnelsen betyr samle funksjonelle krav og vurderer hva programmet må utføre. Hvis du trenger en project-sporing-løsning, kan du for eksempel vil du vil identifisere, som et minimum følgende:

 • Hva er aktørene/roller i forretningsprosessen?    I dette tilfellet en prosjekteier oppretter et prosjekt og vedlikeholder informasjon om oppgaver, problemer og så videre, og oppgaven eiere har problemer og oppgaver som er tilordnet og samhandle for å fullføre jobben. Ledere, må du se rulle opp informasjon om samlet prosjektstatus.

 • Hva er Brukergrensesnittet trenger for ulike aktørene?    I dette tilfellet må prosjekteieren av, oppgaven eiere og overordnet ulike visninger relevant for aktivitetene deres. Oppgave-eiere bør skal kunne se alle problemene som er tilordnet til dem, for eksempel mens du prosjekteier bør skal kunne se alle tidligere forfaller problemer.

 • Hvordan ser business prosessen utseendet ut?    I dette tilfellet en prosjekteier oppretter et prosjekt, milepæler, oppgaver og budsjetterte poster og sporer fremdriften over tid. Prosjekteieren av har hyppig tilgang på tvers av alle typer informasjon, mens oppgaven eiere må handle på data når noe er tilordnet.

 • Hvor er dataene?    Vil du bare bruke data i Windows SharePoint Services, eller vil du trenger tilgang til eksterne data (fra en database, via en webtjeneste, gjennom forretningsdatakatalogen, og så videre), og du må lagre data utenfor Windows SharePoint Services ?

 • Hva er relasjoner mellom dataene?    I dette tilfellet må vi har et project-element, en milepæl-elementet og oppgaver og problemer elementene, og de har et logisk hierarki. Brukere kan også datapunkt, og dermed er ting som budsjett, antall dager og lignende.

En flott måte å finne svar på de fleste av disse spørsmålene, er å tegne bokstavelig bilder på en tavle, veksle mellom elementene i forretningsprosessen noen ganger og med noen få variasjoner (oppretter noen prosjekter, tilordne oppgaver til to eller tre personer på tvers av prosjekter og så videre). Begrepsmessig, prosjektsporing programmet er en ganske enkelt utforming og kravene er ganske Fjern på dette tidspunktet.

Validere datamodellen

Datamodellen allerede er omtalt, men det er så viktig som for å kreve en dypere analyse. Misunderstanding datamodellen sannsynlig krever at du gjør dramatisk, globalt endres senere slik at det er viktig å få det til høyre.

Det er viktig å forstå at det finnes en rekke relaterte opplysninger, samt en rekke typer metakoder informasjon som beskriver og definere i forretningsprosessen ligger der en bestemt type informasjon. I tilfelle for prosjektsporing, må vi vite mer enn det som er det et prosjekt, en milepæl, og oppgaver og problemer. Må vi vite at et prosjekt er det overordnede elementet, og at det kan ha flere milepæler. Prosjekter kan også ha flere oppgaver og problemer.

Bestemme komponentene og deres relasjoner

Vi har nå en god funksjonelle beskrivelse av programmet. Neste trinn er å planlegge arkitekturen og bestemme hvordan du bruker de forskjellige teknologier og funksjonene for Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007. Alle programmene vil omfatter en kombinasjon av funksjonene og egenskapene som er beskrevet i avsnittet tidligere Verktøy og -teknologier brukes, inkludert:

 • Lister og oppslag

 • Egendefinert listevisninger (gruppering, sortering, filtrering og så videre, gjennom Windows SharePoint Services UI)

 • Arbeidsflyt

 • Tilpassede sider og egendefinerte datavisninger i Office SharePoint Designer 2007

Lister og oppslag implementere virkelig datamodellen. Slik du vil bruke en liste i sammenheng med prosjektsporing program, for prosjekter, en annen liste (med et oppslagsfelt i project-listen) for milepæler, en annen liste med et oppslagsfelt i prosjektet liste for problemer, og så videre. For egendefinerte sidevisninger, kan du ganske enkelt vil angi standardvisning til gruppe på status og Sorter ved tilstanden.

Generell, en annen tavle Øvelse i rekkefølge her, der du ganske enkelt opprette en mockup av programmet, identifiserer teknologier som brukes for hver del.

Begynne å bygge programkomponentene

På nytt, det er ikke nødvendig å ha et veldig nøyaktige Teknisk spesifikasjon dokument på dette tidspunktet. Det er viktigere, forutsatt at du har en god håndtaket grunnleggende datastrømmen og krav til brukergrensesnitt, skal begynne ganske enkelt bygning.

Dette betyr bokstavelig, opprette et nytt område å bruke en av malene ut av esken i Windows SharePoint Services 3.0, eller opprette dine egne områdemalen forskudd og bygge en ny områdeforekomst basert på som. For mange programmer, skal du sannsynligvis bare bruke malen Gruppeområde eller tomt område som din base.

I programmet for prosjektsporing, er det første du vil opprette fire lister (liste over prosjekter, prosjektoppgaver, prosjektproblemer og prosjektmilepæler). Deretter Opprett egendefinerte kolonner for hver av disse listene. Windows SharePoint Services 3.0 kan du opprette en rekke ulike kolonnetyper, inkludert valg, tall, Person eller gruppe og Oppslag (informasjon som allerede finnes på webområdet). Liste over prosjekter-listen i Microsoft project sporing programmet malen bruker mange av disse, som vist i figur 2.

Opprette kolonner i en liste
Figur 2: Egendefinerte kolonner i en liste

Kolonnen Health er basert på valget kolonnetype, budsjett-kolonnen er en tall-kolonne (ved hjelp av valuta) og så videre.

I listen prosjektmilepæler brukes en oppslagskolonne slik at en milepæl kan være knyttet til i en underordnet overordnet relasjon et prosjekt. Opprette en oppslagskolonne er simpelthen plukkliste der du vil se og velge kolonnen fra listen (Windows SharePoint Services fyller ut rullegardinmenyen automatisk), som vist i figur 3.

Definere en oppslagskolonne for å hente informasjon fra en annen liste
Figur 3: Definere en oppslagskolonne for å hente informasjon fra en annen liste

På dette tidspunktet kan du arbeide i noen logikk bygging av en enkel arbeidsflyt for å varsle medlemmer ved opprettelse av nye prosjekter. Du kan også begynne å opprette egendefinerte visninger i lister ved hjelp av den Windows SharePoint Services UI å sortere og filtrere du foretrekker.

Bestemme tilpasningene behov i programmet

Mye av prosjektet sporing programmet er Funksjonsmessig er implementert med bare den Windows SharePoint Services UI. På dette tidspunktet allerede ser vi ting fungerer men ikke godt nok, hvilke ting kan gjøres gjennom Windows SharePoint Services brukergrensesnitt, og så videre. Enkelte områder der vi vil dra nytte av Office SharePoint Designer 2007 er:

 • Logikk i en arbeidsflyt    Arbeidsflyter kan du bruke forhåndsdefinerte i Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Server 2007 må angi en bruker eller gruppe til hvem du vil tilordne en oppgave. Vår prosjektsporing program, må vi mulighet til å bestemme dynamisk en mottaker for en arbeidsflythandling, basert på egenskapen eieren i et problem eller en oppgave. Vi kan bruke Office SharePoint Designer 2007 til å bygge en arbeidsflyt for dynamisk uten kode for denne løsningen.

 • Instrumentbord og overordnede visninger    Vi trenger en måte å vise en kombinert visning av alle prosjekter, alle budsjetter og så videre. Vi kan enkelt lage uten kode datavisninger skal vises sammen og kombinert informasjon for et instrumentbord.

 • Overordnet / underordnet-relasjoner    Det finnes noen hjelpemiddel for Bruk problemer når du oppretter oppgaver. Vi ønsker kanskje å bruke en standard aktivitet i et bestemt prosjekt, avhengig av hvilken side vi benytter. Vi kan bruke Office SharePoint Designer 2007 til å legge til logikk for å automatisere kobling av ett element til en annen.

Microsoft brukte den samme iterativ tilnærmingen under bygging av 40 programmaler og et sett med konsekvent måtene, med konsekvent anbefalte fremgangsmåter, beslutningstrær og så videre, ble utviklet for å optimalisere for hva som skal gjøres grafikkfilformater i Windows SharePoint Services 3.0 og hva som skal gjøres ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007 og andre verktøy. Den neste delen av denne artikkelen beskriver disse fremgangsmåtene, identifisere fem "utforme mønstre" og på måter som de bør implementeres, siterer eksempler fra mange programmaler underveis. Resten av dette dokumentet er dermed mer detaljert og dypere teknisk enn diskusjonen om metodologien.

Til toppen av siden

Implementering av vanlige utforming mønstre

I denne delen skal vi beskrivelse fem grunnleggende utforming mønstrene i sammenheng med hvordan Microsoft faktisk er brukt. Dermed refererer vi til en rekke ulike eksempler på tvers av maler, inkludert noen trinnvis veiledning og kodeeksempler der det passer. Utviklere finner denne inndelingen, og resten av delene av hvordan du bygger faktisk en mal for programmet som er mest nyttige, men det er skrevet skal være tilgjengelig for ikke-utviklere også.

Hvis du vil starte, er utforming mønstre:

 • Egendefinerte skjemaer    Opprette egendefinerte utseende og funksjonalitet som gir veiledning for handling på bestemte steder i forretningsprosessen (Dette omfatter eksponere bare de aktuelle egenskapene som har tillatelse til å bli endret, eller som er relevante på et gitt tidspunkt).

 • Handlingen flyte    Oppretter godt definert handlinger som fører til riktig sted for høyre komponenten (i dette, vil vi trenger god navigasjonskontroll som er sensitivt til handlingen blir tatt og aktør utfører handlingen).

 • Overordnet / underordnet-relasjoner    Opprette en relasjon mellom to eller flere SharePoint-lister for oppslag og referanse.

 • Arbeidsflyter    Bruke Office SharePoint Designer 2007 til å opprette en Windows Workflow Foundation-baserte forretningsprosess.

 • Instrumentbord    Bruke nettdeler til å opprette en samlet visning av spredt informasjon hele området på ett sted.

Ved hjelp av egendefinerte skjemaer

Egendefinerte skjemaer spille en viktig rolle med å tilpasse data inndata brukergrensesnittet i Windows SharePoint Services. På samme måte som egendefinert listevisninger brukes til å vise listedata på forskjellige måter, egendefinerte skjemaer til å presentere forskjellige metoder for å spille inn inndata fra brukeren. Behovet for å opprette slike egendefinerte skjemaer kan oppstå av ulike årsaker, avhengig av forretningsbehovet.

Oppgave-baserte tilpasning

Forretningsprosesser krever at brukere til å utføre bestemte handlinger som påvirker forretningsdata på ulike stadier i prosessen. En god forretningsløsning prosessen gjør det enkelt for brukere å gjøre arbeidet sitt ved å utsette den riktige informasjonen i hvert trinn i prosessen.

Windows SharePoint Services inneholder en redigeringsskjema med hver liste som standard. Imidlertid dette skjemaet kan ikke vise beste settet med felt for en bestemt fase av en forretningsprosess, og det sørger ikke for disse feltene i en måte som gjør den nødvendige handlingen fjerner. Hvis du vil sikre at brukere skal kunne redigere den riktige informasjonen enkelt når du utfører en handling, kan du opprette et egendefinert skjema for hver handling.

Løsning feilrapporteringer sporing bruker egendefinert Rediger skjemaer slik at i hvert trinn av feilen sporing prosess, er det umiddelbart klart hvilken informasjon som skal angis for et element som feil. Hver handling i feilen sporing prosessen har et eget skjema. Hvis du for eksempel når en bruker velger å løse en feil, dirigeres de til siden oppløsning (Resolve.aspx). Denne siden kan de kan angi oppløsningen feilrapporteringer og navnet på personen som løst feilen. Brukeren klikker løse-knappen for å sende sine endringer. Dette gir en handling flyt som er enkel å bruke og hjelper med å eliminere feil eller manglende opplysninger.

Opprette en egendefinert redigeringsskjema er relativt enkel måte ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007:

 1. Opprett en kopi av standard EditForm.aspx og gi den nytt navn.

  Viktig: Det er viktig at du oppretter en kopi av standard EditForm.aspx og gi den nytt navn som det første trinnet i prosessen. Hvis du utfører trinn 2 på siden EditForm.aspx, brytes er ugjenkallelig listen.

 2. Slette listen skjemawebdelen i det nye Rediger-skjemaet.

 3. Sette inn en datavisning som inneholder dataene du vil vise ( Sett inn-menyen, klikk SharePoint-kontroller, og klikk deretter Egendefinert listeskjema ).

 4. Bruke metoden for å sette inn, opprettes Office SharePoint Designer 2007 det automatisk en Lagre-knappen for skjemaet. Koden nedenfor viser et eksempel på egendefinert HTML-kode for Lagre-knappen.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Navigasjon

Når du har opprettet sider som tilsvarer rollene, trenger du fortsatt ikke en metode for brukere å få rask tilgang relevante instrumentbordet. I tilfelle planlegger løsning, kan vi gjorde dette ved å bruke en XSL-mal til å opprette en kobling til riktig instrumentbordet for gjeldende bruker avhengig av hvilken rolle.

Én begrensning av denne metoden er at hvis du legger til flere roller løsningen, gi egendefinert instrumentbord til disse rollene krever oppretting av flere aspx-sider.

Det er viktig å være oppmerksom på at denne teknikken ikke legger til en ekstra kontroll over hvem som har tilgang til informasjon på området. Brukere kan fremdeles teorien vise all informasjon i løsningen.

Tilordne roller til brukere

Det finnes en rekke måter å opprette roller og tilordne dem til brukere. Den beste løsningen på dette utfordringen vil variere i henhold til kravene til et bestemt program eller organisasjonen. Windows SharePoint Services gir ikke en metode for å klargjøre rolletilordninger forhåndsdefinerte. I noen tilfeller kan være det nok til å klargjøre roller etter at et område som er distribuert eller for å tillate brukere å tilordne roller til seg selv som trengs.

I tilfelle planlegger løsning, kan brukere registrere seg for rollen som passer best til dem. Dette gjøres gjennom den egendefinerte webdelen på hovedsiden for arrangementsplanlegging arbeidsområdet.

Andre eksempler på dette mønsteret for utforming

For en annen server admin-eksempel på bruk av egendefinerte skjemaer, kan du se Lånebibliotek programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

For eksempel et område-administrator kan du se Produksjon prosessen Management application mal for Windows SharePoint Services 3.0.

Kontrollere handlingen flyt

Et webprogram for virkelige som endres etter at du har en forretningsprosess finnes sjelden i én enkelt webside eller en webdel. I stedet strekker seg over flere slike komponenter, hver ansvarlig for et spesifikt trinn i forretningsprosessen. Derfor blir navigere jevnt og enkelt mellom komponentene i et program en viktig del av designen av programmet. Mønster for én viktige utforming er deretter å styre handlingen flyt ved business handlinger for oppgaveprosess for innbinding navigasjonen, slik at tar en bestemt handling leder brukeren til riktig neste side eller neste handling.

Én metode for kontroll over flyten i handling er å bruke den egendefinerte handlingen funksjonaliteten i Windows SharePoint Services 3.0, der du kan legge til dine egne handlinger i den innebygde kontekst-knappen for elementer i et bibliotek. Én begrensning av denne funksjonaliteten er at handlinger må være hardkodede og kan ikke parameteriserte av navnet på elementet eller en annen dynamisk verdi.

En annen metode som lar deg å innlemme dynamisk handlinger i forretningsprosessen, er å opprette egendefinerte SharePoint-lister og bruke "beregnede felt." Sporing av feilrapporteringer programmet malen bruker en egendefinert feilliste til å spore feilrapporteringer status og informasjon. Bruke beregnede felt, Microsoft kunne innlemme egendefinerte koblinger i listevisningen, slik at en bruker kan utføre handlinger på feil, for eksempel "Aktiver" eller "Løse", og hver av disse handlingene har navigasjon som lenke til det riktige egendefinert skjemaet (se tidligere utforming mønster) for å gjøre det er nødvendig for å aktivere eller løse feilen.

Beregnede felt er en funksjon i Windows SharePoint Services 3.0 der du kan bruke et egendefinert gjengivelse mønster som en kolonne i en SharePoint-liste. Dermed, vises en business prosess-handling (aktiverer en feil) som en knapp i en kolonne som tar brukeren til det riktige egendefinerte skjemaet til å utføre denne handlingen business.

Det beregnede feltet støtter betingelseslogikk for å velge om en handling som skal vises. Hvis du for eksempel hvis feilen er allerede aktivert, Vis vi ikke Aktiver-knappen. Et beregnet felt legges til en SharePoint-liste ved å legge til et element i feltet XML-skjemafil som definerer listen. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Denne koden viser XML for det beregnede feltet Aktiver. Dette feltet viser en klikkbar oransje statuskoblingen Hvis feilen ikke er aktivert. Brukeren kan klikke koblingen for å gå til Aktiver skjemaet for denne feilen.

Elementet FieldRefs inneholder en feltreferanse til status-feltet i listen over feil. Denne referansen kan vi gjøre egendefinerte gjengivelse av dette beregnede feltet basert på feilen status.

DisplayPattern -feltet i en beregnet kolonne inneholder beregninger og gjengivelse for regelmessighet for kolonnen. I dette eksempelet bruker vi en Hvis... så... Ellers-setning til å fastslå om statusen til feilen er aktiv. Hvis feilen er aktiv, kan vi vise noe i feltet Aktiver. Hvis feilen ikke er aktiv, vises HTML i Else -elementet. Denne HTML-koden er bilde og kobling som brukeren kan klikke for å aktivere feilen.

Andre eksempler på dette mønsteret for utforming

For en annen server administrator simulert kontroll over flyten i handlingen, kan du se Lånebibliotek programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

For eksempel et område-administrator kan du se Ansatt aktiviteter programmet områdemalen for Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Ved hjelp av overordnet / underordnet-relasjoner

Forretningsløsninger krever ofte dataene skal vises og brukes i sammenheng med en relasjon til andre data. Hvis du for eksempel som vi har sett med programmet for prosjektsporing, lagres prosjekter, oppgaver, problemer og milepæler hver i sin egen SharePoint-liste. Hver aktivitet, problemer og milepæl er knyttet til et element i listen over Project. Kan utgjøre en utfordring å opprettholde forholdet mellom en liste og "underordnet" informasjonen i andre lister.

Opprette en standard kobling mellom et nytt listeelement og en eksisterende liste

En vanlig utfordring oppstår når en bruker vil opprette et element som er relatert til et element i en overordnet liste. Dette skjer når en bruker prøver å opprette en oppgave som er relatert til et eksisterende prosjekt i flere prosjektet sporing løsning. Det er ingen for kunder i Windows SharePoint Services 3.0 automatisk skal opprette en relasjon mellom et listeelement som blir opprettet og en som finnes av boksen.

En bruker kan opprette nye aktiviteter under denne prosjekt fra project Detaljer-siden (DispForm.aspx) i flere prosjektet sporing programmet mal. Den nye aktivitet oppretting siden (NewForm.aspx) inneholder en rullegardinmeny der brukeren kan velge det overordnede prosjektet for denne oppgaven. Hvis du vil gjøre denne rullegardinlisten standard hovedprosjektet vises på siden brukeren navigerer fra, sender vi IDen til det overordnede prosjektet til NewForm.aspx i søkestrengen. Deretter bruker JavaScript, vi analysere prosjekt-ID-verdien ut og velger det relevante prosjektet i rullegardinlisten-boksen. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Denne koden viser koblingen fra DispForm.aspx. Legg merke til at ProjectID er inkludert i søkestrengen.

Når NewForm.aspx lastes, JavaScript analyserer prosjekt-IDen fra søkestrengen og endrer project-rullegardinlisten, slik at riktig prosjekt er valgt.

JavaScript finnes i en webdel for innholdsredigering på NewForm.aspx. Webdelen er satt til har ingen chrome, slik at den ikke vises på siden med mindre siden er i redigeringsmodus. JavaScript er plassert inne i området innholdsredigering. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

Kommandoen _spBodyOnLoadFunctionNames.push legger til funksjonen fillDefaultValues i listen over skript å kjøre på innlastingstiden.

Funksjonen fillDefaultValues fanger opp prosjekt-ID eller milepæl-IDen fra søkestrengen og sender den til setSelectedOptions. Deretter angir setSelectedOptions verdien av rullegardinmenyen ID for det overordnede prosjektet.

Andre eksempler på dette mønsteret for utforming

For en annen server admin-eksempel på bruk av overordnet / underordnet-visninger, kan du se sporing av beholdningen programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

For eksempel et område-administrator kan du se nye Store åpner programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

Ved hjelp av arbeidsflyt

Windows SharePoint Services 3.0 vert Windows Workflow Foundation for å aktivere arbeidsflytlogikk for å legge til programmet. Office SharePoint Designer 2007 har et kraftig regler-baserte utformingsverktøy for tilpassing og legge til betingelseslogikk rundt ut i boksen-arbeidsflyter. Du kan også opprette mer komplekse og egendefinerte arbeidsflyter med kode ved hjelp av Visual Studio 2005 med Visual Studio 2005 utvidelser for Windows Workflow Foundation. Det finnes i alle tilfeller noen hensyn når og hvordan du bruker arbeidsflyt, på følgende måte.

Vurderinger for bruk av arbeidsflyt

Arbeidsflyten er en god løsning for asynkrone operasjoner. Arbeidsflyten brukes i Lånebibliotek-løsningen når en bruker foreslår et nytt bibliotek aktivum. Én av årsakene denne arbeidsflyten er et godt valg er at prosessen mellom proposer og godkjenner ikke er synkron.

Arbeidsflyten fungerer også bra for planlagte hendelsene de omhandler. I lånebibliotek-løsningen arbeidsflyten brukes til å håndtere utsjekking og forfallsdato date påminnelser for aktiva. Når et element er sjekket ut, arbeidsflyten automatisk sender en forfallsdato dato påminnelse når elementet blir forfaller.

Arbeidsflyten kan brukes som en metode for å forenkle et ellers komplisert programming oppgave på serveren. Timeliste Management application mal for Windows SharePoint Services 3.0 er et eksempel. Dette programmet sporer varigheten til en ansatt arbeid på en bestemt aktivitet ved å beregne tidsforskjellen mellom stemple i og hulle ut tidsstempler. Vanligvis, holde oversikt over tidsstempler vil kreve logging i disse to aktivitetene til serveren (sannsynligvis til en database) – en betydelige utvikling innsatsdrevet. I stedet, er dette programmet avhengig av én enkelt arbeidsflyttrinnet. Når brukeren lager, arbeidsflyten oppretter en oppføring i listen over tid loggen, og angir verdien starttidspunkt til gjeldende tidsangivelse. På samme måte når brukeren lager, arbeidsflyten oppdaterer den tilknyttede raden i samme liste og angir sluttidspunkt-verdien. Varigheten for brukerens arbeid er ganske enkelt forskjellen mellom sluttidspunkt og Starttidspunkt verdiene som vises i den beregnede kolonnen merket timer.

Arbeidsflyter utføre asynkron. Hvis du oppretter en løsning der resultatene av en handling må være fullført umiddelbart før navigere til neste side, er kanskje ikke arbeidsflyten den beste løsningen. Hvis du for eksempel i feilen sporing løsning, brukes arbeidsflyten ikke til å håndtere feil aktivering og oppløsning. Én av årsakene til dette utforming-valget er at endringer i feilrapporteringer status må gjenspeiles i brukergrensesnittet umiddelbart etter at en bruker utfører handling på en feil.

Bruke Office SharePoint Designer 2007 til å lage en egendefinert arbeidsflyt

Oppretter en arbeidsflyt for å bruke Office SharePoint Designer 2007 er en gratis kode opplevelse. Når et område er åpen, klikker du ganske enkelt fil-menyen, pek på Ny, klikk arbeidsflyt og bruke Workflow Designer. Workflow Designer kan du opprette avanserte regler og handlinger, og er integrert med SharePoint-lister og biblioteker, slik at du kan bruke felt og verdier direkte fra elementer i lister og biblioteker til å drive arbeidsflytlogikk for.

Tenk deg at du vil opprette handlingen som sender en e-postmelding til eieren av en aktivitet hver gang en ny aktivitet eller problemliste opprettes. Eieren er en egendefinert kolonne i SharePoint-liste slik at arbeidsflyten kan bruke denne kolonnen verdi og bestemme faktisk e-postadressen under kjøring dynamisk i sporing av Project-mal.

Hvis du vil lære mer om arbeidsflyter i Office SharePoint Designer 2007, kan du se Innføring i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Andre eksempler på dette mønsteret for utforming

For en annen server admin-eksempel på bruk av arbeidsflyter, kan du se Stillingsanmodning og administrasjon av intervju programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

For eksempel et område-administrator kan du se klinisk prøveversjon oppstart og Management programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

Bruk instrumentbord

Blant de mange fordelene webdelen er infrastruktur i Windows SharePoint Services 3.0 muligheten til å vise informasjon om spredt gjennom et SharePoint-område eller eksternt i én sammendragsside, kalt et instrumentbord. Én vanlige forretningsbehov i delte miljøer er rollebasert instrumentbord som kan gi en visning av relevant informasjon for en rolle eller en annen person. Slike instrumentbord kan dra nytte av kraftig innebygde funksjoner, for eksempel webdelen for filtrering og målgruppeangivelse for å vise informasjon som er basert på som viser siden.

Du kan også utover disse funksjonene og opprette egne sider for separate roller, slik at du virkelig kan tilpasse ikke bare du informasjonen som vises, men også oppsettet og andre aspekter ved siden. Slike tilpassede sider for rollebasert brukes mye gjennom programmaler og selvfølgelig kan, inkludere filtrering og målgruppeangivelse også.

Lånebibliotek programmet, for eksempel gjøre bruk av rollebasert instrumentbord til å presentere informasjon som er mest relevante for brukeren som er basert på brukerens rolle. Hovedsiden for området har to tilgjengelig sider: ett rettet mot biblioteket brukeren (standardsiden) og én for bibliotekar.

På samme måte programmet kundestøtte har tre instrumentbord tilgjengelige visninger på hovedsiden: Hjemmeside for kundestøtterepresentant, hjemmeside for kunnskapsbehandling og hjemmeside for kundestøtterepresentant. Brukeren velger hyperkobling som er mest relevante for deres rolle. Webdel-visningen vises i instrumentbordet filtrerer også innholdet som skal vises relevant for brukeren. Dette gjøres ved å bruke et filter på visningen. Trinnene nedenfor illustrerer hvordan slike et filter er brukt i en eksisterende listevisning.

 1. Gå til siden for visning i nettleseren.

 2. Finn Rullegardin på verktøylinjen for lister, og Velg visningen du vil endre, hvis visningen ikke allerede er valgt.

 3. Gå til den samme rullegardinliste kontrollen på nytt, og velg endre denne visningen.

 4. Rull ned Filter-delen på siden Rediger visning. Angi filterverdi på følgende måte:

  Vis elementer når kolonnen opprettet av er lik [meg], eller når kolonnen Kunde er lik [meg].

 5. Klikk OK.

Kundestøtterepresentant Mgr hjemmesiden for kundestøtte-program, vises i figur 4 har to webdeler for instrumentbord som summerer tjenesteforespørsler etter status og prioritet i form av et stolpediagram.

En instrumentbordside
Figur 4: En instrumentbordside

Dette er webdeler for datavisning som gjenspeiler dataene i en liste kalt serviceforespørsler, som også er en del av Help Desk Solution-område. Åpne området i Office SharePoint Designer 2007 for best å forstå hvordan disse webdelene ble opprettet, og Last inn siden HelpDeskManager.aspx som inneholder disse webdelene. Vise siden i delt visning og du ser at kode bak webdelene er en blanding av XLST, HTML og CSS kodespråk.

La oss ta hvordan stolpediagram stolpene i nettdelen ble opprettet. Vi tar generell Service be om prioritet webdelen som et eksempel. Klikk SharePoint-kontroller i Office SharePoint Designer 2007, på Sett inn-menyen og deretter Datavisning for å åpne oppgaveruten datakildebiblioteket. Denne oppgaveruten kan oss Bla gjennom ulike datakilder som er tilgjengelige for området, inkludert lister allerede på området. I vårt tilfelle her vi Utvid delen merket SharePoint-lister, og klikk på Listenavn Serviceforespørsler, for å angi at denne listen vil være kilden til dataene. Klikk Vis Data i hurtigmenyen som vises for vi. Dette åpner et nytt panel i oppgaveruten Datakildedetaljer som viser alle feltene og eksempeldata som er lagret i listen over tjenesteforespørsler. Vi Velg ønsket feltnavnene vi vil vise i webdelen fra dette panelet – i vårt tilfelle prioritet-feltet, og velg Sett inn valgt felt som visning med ett element (se figur 5).

Legg merke til at her vårt mål er å vise summerte antall alle aktiviteter gruppert etter prioritet. Dette betyr må vi listen over de tilgjengelige alternativene i feltet prioritet bare én gang, og viser antallet hver prioritet-verdien i listen ved siden av. Derfor velge vi for å vise prioritetsverdier som en Visning med ett element som startpunktet for våre tilpassing. Velge en Visning for flere elementer vil i stedet utløse alle radene i listen.

Opprette en instrumentbordside i SharePoint Designer
Figur 5: Opprette en instrumentbordside i Office SharePoint Designer 2007

Dette setter inn en webdel for datavisning på siden på markøren punktet. Webdelen viser bare én rad med data, og ikke et stolpediagram summere tjenesteforespørsler etter prioritet. Heldigvis siden webdelen gjengis ved hjelp av HTML og XSL-kode, kan vi fritt tilpasse koden slik det passer våre. Delen nedenfor fremhever noen av de viktigste områdene i denne tilpasningen til å konvertere denne webdelen i et stolpediagram.

Vi vite datakilde våre liste har tre mulige prioritetsverdier: (1) høy, (2) Normal og (3) lav. Derfor vi deklarere en XLST variabel for hver verdi på følgende måte: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Legg merke til at XSL parameteren @Priority refererer til navnet på kilde datafeltet. Siden koden til å gjengi tre prioritet verdiene er like, fokusere vi på å lage en graf over bare den første prioritetsverdien. Hvis du vil ha prosentverdien, vi definerer en ny variabel, percetHigh, for å beregne en prosentverdi av høy prioritet forespørsler: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Koden som oppretter det faktiske feltet er en XSL-mal, som vist nedenfor: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Legg merke til at stolpen selve er en tabell med to celler. Bredden på den første cellen, som angir bredden på stolpen i diagrammet, bestemmes av PercentValue -variabel, representert i koden som: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Denne cellen har også en CSS-stil klassen, ms-merket, brukt på den. Denne stilen klassen er definert i core.css-stilark på følgende måte: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Bakgrunnsbilde, filedialogselected.gif, er det som gjør cellen (det vil si strek) vises gule.

Andre eksempler på dette mønsteret for utforming

For en annen server admin-eksempel på bruk av instrumentbord, kan du se telefonsenter application mal for Windows SharePoint Services 3.0.

For eksempel et område-administrator kan du se Business ytelse, rapportere programmet mal for Windows SharePoint Services 3.0.

Til toppen av siden

Bygge maler

Programmaler i Windows SharePoint Services kommer i to typer: områdedefinisjoner og områdemaler. 40 programmaler er en blanding av disse to. Begge typer maler er tilgjengelige for brukeren å velge mellom på siden Nytt SharePoint-område, og begge fungerer svært på samme måte til sluttbrukeren. Metode for å opprette disse malene og gjøre dem tilgjengelige for bruk i skjema for oppretting av området er imidlertid svært forskjellig.

Områdedefinisjoner

En områdedefinisjonen er en samling av XML-filer, samlinger og aspx-sider som styrer hvordan området basert på den være strukturert og hva underliggende programmet i området vil gjøre det mest grunnleggende henviser. Ettersom de grunnleggende XML- og aspx-filene er tilgjengelige gjennom filsystemet, kan de kopiert og endret enkelt du kan opprette nye områdedefinisjoner, gjøre områdedefinisjoner svært som kan tilpasses.

Etter at et område er klargjort (opprettet) av en områdedefinisjonen, kan fremdeles endringer i området definisjon-filer i filsystemet overføres til område som er klargjort. Imidlertid støttes endre området definisjonsfiler når områder er klargjort ikke av Microsoft. Hvis noen av sidene i klargjorte området er endret ved hjelp av en ekstern redigeringsprogram for eksempel Office SharePoint Designer 2007, mister siden tilkoblingen til områdedefinisjonen i filsystemet. I stedet, siden er lagret i systemet for Windows SharePoint Services og kalles en "tilpassede" eller "tilpassede"-siden.

Hvis du trenger å tilpasse en eksisterende områdedefinisjonen, vil fremgangsmåten være å starte med et nytt navn kopi av områdedefinisjonen, i stedet for å endre en eksisterende liste. Når du skal implementere endringer i en eksisterende områdedefinisjonen etter at områder har allerede blitt klargjorte skjema, du må opprette og distribuere en område definisjon oppgradering løsningspakke. For detaljer om hvordan du gjør dette, kan du se de tilsvarende artiklene i Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Områdemaler

En områdemal er et SharePoint-område som er pakket i én fil som kan være pakket ut til å opprette nye områder med lignende strukturen og innholdet. Dette betyr at du skal opprette en områdemal, må vi har et eksisterende SharePoint-område som utgangspunkt. Eventuelle nettstedstilpassinger – sideoppsett, stilark, bilder, hoveddokumenter, dokumenter, lister, listeinnholdet – kan registreres i malen.

Prosessen med å spille inn et eksisterende område til en mal kan skje direkte fra områdets administrative oppgaver (under Innstillinger for område ) eller fra Office SharePoint Designer 2007. Når du opprettet, lagres områdemalen i galleriet for områdemaler av gjeldende områdesamling. Filen har en STP. Denne filen kan lastes ned fra malgalleriet på området og overført til en annen områdesamling eller en annen server-miljøet. Siste del av denne delen delves detaljene for å opprette og bruke en områdemal.

Ved hjelp av områdedefinisjoner kontra områdemaler

Som bare omtalt, er egentlig områdemaler avledet fra områdedefinisjoner. Når du skal bestemme mellom å opprette en ny områdedefinisjonen eller en områdemal, bør du vurdere følgende:

 • Kompleksiteten i programmet    Hvis behovene dine er hovedsakelig kosmetiske, for eksempel endringer i oppsettet og bilde endringer på et eksisterende område, er områdemaler den beste metoden. Hvis du vil legge til nye webdel-definisjoner, eller vil bruke egendefinert kode eller beregnet felt, bør du derimot, opprette en egendefinert områdedefinisjonen.

 • Tilgangsnivået på Server    Har du tilgang til hele webserveren? Eller bare til en bestemt områdesamling? Opprette og distribuere en områdedefinisjonen krever tilgang til serverens filsystemet. Hvis du ikke har denne tilgangen, er du nødt til å opprette en områdemal på områdesamlingsnivå som du har tilgang til. Bærer oppmerksom på at dette access kravet ikke gjelder for områdeadministratorer – når distribuert, en med tillatelse til å opprette et nytt område får tilgang til begge typer programmet mal.

 • Frekvens for fremtidige oppdateringer/endringer    Endre en områdemal, påvirker ikke områder som allerede er opprettet fra den – bare nyere områder som er opprettet etter at endringene er berørt. Distribuere en område definisjon oppgradering løsningspakke påvirker alle områder som allerede er opprettet fra den.

Veiledning for å opprette områdemaler og områdedefinisjoner

Opprette områdemaler og områdedefinisjoner omfatter varierende mengder kompleksiteten. Grunnleggende teknikker er beskrevet i de neste delene.

Opprette en områdemal

Som diskutert tidligere, er en områdemal faktisk et SharePoint-område som er pakket for gjenbruk. Denne pakkefilen finnes i galleriet for områdemaler på områdesamlingsnivå. Listen over maler i galleriet er tilgjengelige for å opprette nye områder i det hele tatt underordnede området nivåer i områdesamlingen. Trinnene nedenfor hjelper deg med å opprette en ny mal fra et eksisterende område:

 1. Åpne det eksisterende nettstedet i Office SharePoint Designer 2007, og Kontroller oppsettet og innholdet på området er slik du ønsker.

 2. Velg Eksporterfil-menyen, og klikk deretter SharePoint-områdemal. Dette tar deg til området innstillinger-siden.

 3. Skriv inn et filnavn, tittel og beskrivelse for malen.

 4. Velg eventuelt alternativet Inkluder innhold Hvis du vil bruke data i lister og dokumentbiblioteker som er inkludert i malen. Du bør også velge dette alternativet hvis du vil inkludere arbeidsflyter fordi arbeidsflyter er egentlig innholdet som er lagret i et dokumentbibliotek.

 5. Klikk OK. Dette oppretter en malfil av området med filtypen STP og plasserer filen i galleriet for områdemaler på det overordnede området.

Fra malgalleriet på området, kan du klikke på navnet på malen for å laste ned filen STP lokalt til disk. Derfra kan du laste opp filen til en annen galleriet for områdemaler.

Opprette en områdedefinisjonen

I motsetning til områdemaler lagres områdedefinisjoner i filsystemet. Hver områdedefinisjonen er plassert i en egen mappe på serveren på:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Mappen for området omfatter ulike områdeelementer for eksempel aspx- og HTML-filer, i tillegg til de tilknyttede ressursene som bilder og JavaScript-filer. ONET. XML er core området definisjonsfil som angir ulike konfigurasjoner og moduler for områdedefinisjonen. ONET. XML er lagret i en undermappe kalt "XML".

Områdedefinisjoner er registrert med Windows SharePoint Services og gjøres tilgjengelige via WEBTEMP XML-filer. Alle WEBTEMP XML-filer som er plassert på

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

hvor er < LCID > plassering-ID for eksempel 1033. Det faktiske navnet på XML-filen som er prefiks "WEBTEMP" (for eksempel WEBTEMPBT. XML).

I utgangspunktet, opprette en ny områdedefinisjonen består av to hovedtrinn: (1) konfigurerer området definisjon-mappen, og (2) oppretting av WEBTEMP XML-filen som vil registrere områdedefinisjonen med Windows SharePoint Services. Det første trinnet kan gjøres ved klone en eksisterende område definisjon mappe og endre innholdet slik at den passer forretningsbehov. ONET. XML-filen inneholder elementer som angir hvordan ulike deler av områdesider er klargjort, for eksempel navigasjonsfeltet, dokumentmalene og listemaler. Konfigurasjoner elementet angir lister og moduler som er opprettet som standard når områdedefinisjonen startes. Det er følgende utdrag fra ONET. XML av områdedefinisjonen feilrapporteringer sporing, og viser en del av konfigurasjoner elementet: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Merk at dette områdedefinisjonen bruker en rekke funksjoner, for eksempel feilliste, feilrapporteringer kategorier-listen, mobilitet omdirigere og så videre. Slike funksjoner er oppført under SiteFeatures og WebFeatures elementer med funksjonen GUIDer. GUIDene som finnes i Funksjonselementet i den tilsvarende Feature.XML-filen i denne mappen:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Kan du se SDK for Windows SharePoint Services 3.0 for mer informasjon om hvordan du tilpasser ONET. XML.

Andre trinn til å lage en egendefinert områdedefinisjonen, er å opprette filen WEBTEMP *. XML-fil i denne mappen:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Maler -element i denne filen angir konfigurasjonene som kan brukes til å starte områder som er opprettet fra områdedefinisjonen. Følgende utdrag illustrerer formatet på WEBTEMPbt.XML-fil, som er konfigurasjonsfilen som brukes av områdedefinisjonen feilrapporteringer sporing: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Vær oppmerksom på at Name -attributtet for noden mal ovenfor må samsvare med den "*" i filnavnet WEBTEMP *. XML. Vær også oppmerksom på at DisplayCategory -attributtet for konfigurasjon av elementet fastsetter hvilken kategori i konfigurasjonen vises på i delen valg av mal i Opprett område-nettsiden. Du kan opprette dine egne kategorier ved å sette inn dine egne verdier i dette attributtet.

Når området definisjonsfilene har blitt opprettet og plassert i riktig mapper i filsystemet, kan du starte IIS-tjenesten på nytt. Den nye områdedefinisjonen, vil være tilgjengelige i delen Valg av mal på siden Nytt SharePoint-område i Windows SharePoint Services. Området definisjonsfilene kan også pakket som en løsningsfil for Enkel overføring til et annet SharePoint-miljøet eller ny distribusjon i samme miljø. En løsningsfil er en arkivfil med en. WSP-filtype (for nettløsningspakke). Den inneholder funksjoner, webdeler, samlinger, ressurser og så videre brukes av områdedefinisjonen for klasse. Du kan bruke verktøyet makecab.exe opprette en. WSP-fil. Kan du se SDK for Windows SharePoint Services 3.0 om hvordan du oppretter en løsningsfil.

Lokalisering en områdedefinisjonen

Lokalisering av en områdedefinisjonen utføres ved hjelp av ressursfiler og kultur gjenkjenning. Mens en vanlig ASP.NET 2.0 programmet lokalisering er gjort i kompilering tidsrommet, gjøres lokalisering til SharePoint-område under klargjøring av områder. Blant programmaler, er alle definisjon ved 20 områdemaler lokalisert på 10 språk. Områdedefinisjoner selve opprettes i språk-nøytrale tid mens strenglitteraler lagres i ressursfiler (RESX). Hvis du vil legge til lokalisering til din egen områdedefinisjonen, eller legge til støtte for et nytt språk i en eksisterende områdedefinisjonen, kan du gjøre dette ved å opprette en ny ressursfil. Filen som skal være i ressurser-mappe som ligger på:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Denne filen er i hovedsak en XML-fil, kan redigeres i et tekstredigeringsprogram. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du kan opprette en ny lokalisering-fil for bruk i en områdedefinisjonen:

 1. Bla til mappen ressurser som er nevnt ovenfor, og Finn den eksisterende Resx-filen du ønsker å lokalisere til et nytt språk.

 2. Klone filen, og gi den samme navn, bortsett fra språk kultur navnet (eksempel tsa-NB-us.resx til tsa-es-es.resx).

 3. Åpne klonede filen i et tekstredigeringsprogram.

 4. Angi lcid-koden på den andre linjen på filen som representerer språket. For eksempel angir følgende kode språket som spansk:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Rull ned til delen der du ser dataelementer etterfulgt av verdien elementer i et par . Dette er der du Hold ressursnavnet med lokaliserte strengverdi. Endre strengverdier i verdi -elementet for nasjonal innstilling. I kodeeksemplet nedenfor viser en ressursstreng som for handlingen Opprett ny kunde på spansk:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Lagre filen i mappen ressurser med et navn som myCustomResource.es-es.resx (det faktiske navnet, avhenger av språk kultur navnet som ressursfilen er ment). Denne filen er nå klar til å referere til av området definisjon-filer i programmet.

Legge til en webmalfilen til aktuelle < LCID > katalogen også at lokaliserte områdedefinisjonen skal vises som en tilgjengelig mal på siden Nytt SharePoint-område for det aktuelle språket. Se forrige del, "Opprette noen områdedefinisjonen," på hvordan du legger til en ny webmalfilen.

Lokalisert ressurs referanser fungerer forskjellig i aspx-filer enn de gjør i XML-filer. Hvis du for eksempel evalueres referanser i aspx-filer under kjøring, mens XML-filreferanser evalueres når webområdet startes. Hvis du vil ha tilgang til XML-elementene i ressursfilen i en definisjonsfil for området, brukes følgende syntaks: $Resources: myCustomResource, DataName. Hvis du for eksempel for å bruke en ressursstreng fra en aspx-fil, markeringen kan se omtrent slik ut: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Til toppen av siden

Sammendrag

Sammen utgjør Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007 kraftige verktøy du trenger å bygge og tilpasse interaktive, arbeidsflyt-postprogrammer. Om tilpassing av én av 40 nedlastbare programmaler eller bygge din egen, denne artikkelen beskriver anerkjent metodologien og beste praksis som kan også ikke-utviklere bruke til å lykkes.

Hvis du ikke allerede har gjort det, er neste trinn for å ta å laste ned maler for programmet og begynne å bruke dem og åpne dem i Office SharePoint Designer 2007. Bruk informasjonen i delen nedenfor "Ressurser" som hjelper deg når du bygger egne programmet.

Til toppen av siden

Ressurser

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows SharePoint Services 3.0 og Office SharePoint Designer 2007, kan du se følgende ressurser:

For mer fokusert på utviklere ressurser, kan du se følgende:

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×