Innføring i å utforme et dokumentinformasjonspanel ved hjelp av InfoPath

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

I denne artikkelen

Innføring i dokumentinformasjonspaneler

Bruke et dokumentinformasjonspanel

Sikkerhetsoversikt

Innføring i dokumentinformasjonspaneler

Med dokumentinformasjonspanelet, som vises i Microsoft Office Word 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- og Microsoft Office Excel 2007-dokumenter, kan brukerne vise og endre egenskapene for en enkeltfil eller for en innholdstype som er lagret på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek på Windows SharePoint Services 3.0. Disse egenskapene, også kjent som metadata, er detaljer om en fil som beskriver og identifiserer den. Brukerne kan bruke egenskapene til å ordne, identifisere og søke etter dokumenter.

Dokumentinformasjonspanelet er et Microsoft Office InfoPath 2007-skjema som er plassert, og vises i et dokument. Du trenger ikke InfoPath installert på datamaskinen for å se et dokumentinformasjonspanel i et 2007 Microsoft Office-system dokument, men du trenger Office InfoPath 2007 til å utforme eller tilpasse dokumentinformasjonspaneler. Hvis du vil tilpasse et dokumentinformasjonspanel for å vise data fra en ekstern ressurs for eksempel en webtjeneste, må du for eksempel bruke Office InfoPath 2007 til å utforme dette dokumentinformasjonspanelet.

Når de bruker et dokumentinformasjonspanel med 2007 Office-utgivelse-dokumenter, kan brukerne spore og redigere metadata for et dokument selv om de fortsetter å arbeide i dokumentet. I tillegg kan dokumentinformasjonspanelet tilpasses til å bruke data fra en ekstern datakilde, for eksempel en webtjeneste, slik at ansatte kan bruke metadataene konsekvent i ulike 2007 Office-utgivelse-dokumenttyper på tvers av organisasjonen.

Når du tilpasser dokumentinformasjonspanelet, kan du også legge til forretningslogikk, for eksempel datavalidering, eller legge til egendefinerte egenskaper som er viktige for organisasjonen. I tillegg ved å opprette en maldel som skal inneholde vanlige felt, kan du organisere effektiv gjenbruk av dokumentinformasjonspaneler i forskjellige 2007 Office-utgivelse dokumenttyper på tvers av organisasjonen.  En maldel er en del av en skjemamal som kan lagres for gjenbruk i flere skjemamaler.

I tillegg til å spore og redigere metadata ved hjelp av dokumentinformasjonspaneler i Office Word 2007, Office Excel 2007 og Office PowerPoint 2007, kan brukerne av Office Word 2007-dokumenter utføre flere oppgaver. I Office Word 2007 kan brukerne legge til egenskaper fra dokumentinformasjonspanelet som egenskapskontroller i selve dokumentet. Egenskapskontroller i Office Word 2007 viser dokumentegenskaper som innhold i selve dokumentet. Disse egenskapskontrollene oppdateres når informasjonen i dokumentinformasjonspanelet endres. Dataene i dokumentinformasjonspanelet kan også oppdateres når tilsvarende egenskapskontroller endres i dokumentet.

Du finner mer informasjon om å legge til egenskaper i et Word-dokument under Se også.

Typer egenskaper

Et dokumentinformasjonspanel brukes til å spore følgende:

  • Standard dokumentegenskaper i enkeltdokumenter.

  • Serveregenskaper for SharePoint-innholdstyper som er basert på dokumentinnholdstypen eller innholdstypen Dublin-kjernekolonner, som er tilgjengelige på servere som kjører Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Egendefinerte egenskaper du legger til i et dokumentinformasjonspanel.

Egenskapene som brukerne kan vise eller redigere ved hjelp av dokumentinformasjonspanelet, kan grupperes i tre generelle kategorier: Dokumentbaserte egenskaper, serverbaserte egenskaper og egendefinerte egenskaper. Avhengig av utformingen av dokumentinformasjonspanelet og hvor det befinner seg, kan noen av eller alle de følgende egenskapene vises i dokumentinformasjonspanelet:

Dokumentbaserte egenskaper    Blant disse er egenskaper som tittel, forfatternavn, emne og nøkkelord som identifiserer emnet eller innholdet i dokumentet.

Serverbaserte egenskaper    For dokumenter som lagres på et SharePoint-område og som bruker egendefinerte dokumentinformasjonspaneler, kan disse egenskapene være data om dokumentbiblioteket, områdekolonner, områdeinnholdstyper eller data fra andre egendefinerte felt.

Egendefinerte egenskaper    Du definerer egendefinerte egenskaper for et Office-dokument ved å tilpasse et dokumentinformasjonspanel ved hjelp av InfoPath. Egendefinerte egenskaper kan være metadata som er spesifikke for en organisasjon eller et prosjekt, for eksempel en prosjektkode eller en kostnadssenterverdi.

Merknad: Du kan også definere egendefinerte egenskaper for et dokument ved å klikke Avanserte egenskaperDokumentegenskaper-menyen i et dokumentinformasjonspanel i Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007. Disse avanserte egenskapene er imidlertid ikke synlige i selve dokumentinformasjonspanelet. Hvis du vil tilpasse egenskapene som er synlige i dokumentinformasjonspanelet, må du bruke InfoPath. Hvis det gjelder dokumenter lagret på en dokumentbehandlingsserver, må du endre innholdstypeskjema ved å legge til eller fjerne kolonner fra innholdstypen.

Til toppen av siden

Bruke et dokumentinformasjonspanel

Når du oppretter et dokument med Office Word 2007, Office Excel 2007 eller Office PowerPoint 2007, opprettes det automatisk et dokumentinformasjonspanel. Dette dokumentinformasjonspanelet inneholder standardegenskaper, for eksempel forfatter, tittel og emne. Du kan eventuelt legge til egendefinerte egenskaper ved å utforme et dokumentinformasjonspanel fra bunnen og knytte det til et dokument, eller ved å tilpasse et eksisterende dokumentinformasjonspanel.

Når du utformer en egendefinert dokumentinformasjonspanel, kan du bruke det med flere dokumenter fra Office Word 2007, Office Excel 2007 og Office PowerPoint 2007, eller du kan utforme flere dokumentinformasjonspaneler. Hvis noen dokumenter er knyttet til et bestemt prosjekt, kan du for eksempel hende du vil bruke unike felt for dokumentinformasjonspaneler som brukes i disse dokumentene bare.

Selv om organisasjonen bruker flere dokumentinformasjonspaneler, kan hver inneholde flere vanlige egenskaper. Hvis du vil bruke fellesegenskaper når du utformer et dokumentinformasjonspanel, kan du vurdere å bruke maldeler. Ved å opprette og bruke maldeler, kan du sikre at viktige metadata for organisasjonen er konsekvente i tone, struktur og virkemåte. Organisasjonen din kan for eksempel krever hver dokumentinformasjonspanelet skal inkludere et felt kalt stilling i tillegg til forfatter. Utforme en maldel som bruker disse vanlige felt, kan du enkelt gjenbruke maldelen i flere dokumentinformasjonspaneler.

Merknad: Når du skal tilpasse et SharePoint-innholdstypeskjema, kan du bare tilpasse dokumentinformasjonspanelet ved å legge til felt som er del av skjemaet. Du må legge til eller fjerne kolonner fra innholdstypen hvis du vil legge til eller fjerne felt fra dokumentinformasjonspanelet for innholdet ved å legge til nye felt i innholdstypeskjemaet.

Når du oppretter et egendefinert dokumentinformasjonspanel, må du knytte den til et dokument før du kan bruke den. Hvis du vil gjøre dette, må du først aktivere kategorien utvikler på båndet i programmer der du vil bruke dokumentinformasjonspanelet. Du kan angi deretter plasseringen av Dokumentinformasjonspanel ved hjelp av en URL-adresse, UNC eller URN filbane. I tillegg kan du velge å vise dokumentinformasjonspanelet som standard når dokumentet åpnes. Du kan også velge om de egendefinerte egenskapene som du opprettet, er synlig som standard når dokumentet åpnes.

I tillegg til å vise eller endre egenskaper i dokumentinformasjonspaneler i dokumenter for Office Word 2007, Office Excel 2007 og Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 brukere kan legge til egenskaper fra dokumentinformasjonspanelet som egenskapskontroller i selve dokumentet. Kan for eksempel legge til flere forekomster av en firmaadresse som egenskapskontroller i et dokument. Disse kontrollene for egenskapen skal oppdateres når informasjonen i dokumentinformasjonspanelet endres.

Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter et egendefinert dokumentinformasjonspanel og legger til egenskaper i et Office Word 2007-dokument under Se også.

Til toppen av siden

Sikkerhetsoversikt

De samme sikkerhetsretningslinjene og -begrensningene gjelder for dokumentinformasjonspaneler som for InfoPath-skjemaer. Sikkerhetsfunksjonen i InfoPath er utviklet for å beskytte brukernes skjemaer og datamaskiner mot usikre operasjoner, for eksempel tilgang til data fra eller sending av data til en uklarert kilde. For eksempel kan InfoPath-skjemamaler kjøre på ett av tre sikkerhetsnivåer, avhengig av hvor de befinner seg, hvordan de er installert og om de er digitalt signert. De tre nivåene er: Begrenset, Domene og Fullstendig klarering. Et dokumentinformasjonspanel får det samme sikkerhetsnivået som en InfoPath-skjemamal. Før du utformer og bruker et dokumentinformasjonspanel, bør du gjøre deg kjent med sikkerhetshensynene du må ta ved bruk av datatilkoblinger og for distribusjon.

Sikkerhetshensyn å ta ved bruk av datatilkoblinger

Et dokumentinformasjonspanel får ikke tilgang til en datakilde fra et annet domene med mindre dokumentinformasjonspanelet har Fullstendig klarering. Du aktiverer Fullstendig klarering ved å signere skjemamalen for dokumentinformasjonspanelet digitalt med et klarert rotsertifikat eller lage en installerbar fil for det.

Merknad: Hvis personen som bruker dokumentet, ikke har tilgang til datakilden, får han eller hun en feilmelding, selv om tillatelsesnivået for dokumentinformasjonspanelet er tilstrekkelig til å få tilgang til datakilden.

Du finner mer informasjon om sikkerhetsnivåene i InfoPath-skjemamaler under Se også.

Sikkerhetshensyn ved distribusjon

Det anbefales at du distribuerer et dokumentinformasjonspanel til det samme domenet som selve dokumentene ligger på. Hvis for eksempel et Office Word 2007-dokument på serveren http://example bruker et egendefinert dokumentinformasjonspanel du har utformet, anbefales det at du også lagrer dokumentinformasjonspanelet for det dokumentet på http://example. Hvis du distribuerer et dokumentinformasjonspanel til et annet domene, eller hvis en bruker åpner en lokalt lagret versjon av et dokument, eller en versjon som er sendt som et vedlegg i en e-postmelding, nedgraderes sikkerheten for dokumentinformasjonspanelet til et lavere nivå. Dette er et sikkerhetstiltak for å beskytte brukerne mot sikkerhetsrisikoer knyttet til at et dokumentinformasjonspanel får tilgang til data som ligger på et annet domene.

Kommentarer: 

  • Når du tilpasser et dokumentinformasjonspanel for en SharePoint-innholdstype, distribueres dokumentinformasjonspanelet automatisk til SharePoint-området når du publiserer det.

  • Hvis du vil at en bruker skal kjøre en lokalt installert versjon av et dokumentinformasjonspanel fra hans eller hennes datamaskin, må du lage en installerbar fil med publiseringsveiviseren og Visual Studio. Hvis du publiserer skjemamalen (XSN-filen) for dokumentinformasjonspanelet på en harddisk, åpnes ikke dokumentinformasjonspanelet når brukeren åpner det tilknyttede dokumentet.

Du finner mer informasjon om hvordan du lager en installerbar fil med publiseringsveiviseren og Visual Studio, under Se også.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×