Informasjonsfunksjoner (referanse)

Klikk navnet på funksjonen i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om den.

Obs!: Versjonindikatorene angir hvilken versjon av Excel en funksjon ble introdusert i. Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i tidligere versjoner. Versjonsinformasjonen for 2013 viser for eksempel at denne funksjonen er tilgjengelig i Excel 2013 og alle nyere versjoner.

Funksjon

Beskrivelse

CELLE (funksjon)

Returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle

Obs!: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel Online.

FEIL.TYPE (funksjon)

Returnerer et tall som svarer til en feiltype

INFO (funksjon)

Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø

Obs!: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Excel Online.

ERTOM (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er tom

ERF (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst annen feilverdi enn #I/T

ERFEIL (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en hvilken som helst feilverdi

ERPARTALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis tallet er et partall

ERFORMEL (funksjon)
Excel 2013

Returnerer SANN hvis det er en referanse til en celle som inneholder en formel

ERLOGISK (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en logisk verdi

ERIT (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er feilverdien #I/T

ERIKKETEKST (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien ikke er tekst

ERTALL (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er et tall

ERODDE (funksjon)

Returnerer SANN hvis tallet er et oddetall

ERREF (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er en referanse

ERTEKST (funksjon)

Returnerer SANN hvis verdien er tekst

N (funksjon)

Returnerer en verdi som er konvertert til et tall

IT (funksjon)

Returnerer feilverdien #I/T

ARK (funksjon)
Excel 2013

Returnerer arknummeret til det refererte arket

ANTALL.ARK (funksjon)
Excel 2013

Returnerer antall ark i en referanse

VERDITYPE (funksjon)

Returnerer et tall som indikerer datatypen til en verdi

Se også

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×